انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم )
عباس رحمتی

آخوند های دربار ولایت:

 آخوند " احمد خاتمى" عضو مجلس (شوراى) خبرگان در نماز جمعه ى گذشته اش بدون اينكه به روى نامبارك بياورد به كانديداهاى از صافى عبور كرده شورای نگهبان، توهين كرد ه و  بعضى از آنها را دروغ گو و حتا " خائن " ناميد. او كه نمايندگى ولايت فقيه را يدك مي كشد ، گفت" چرا در كارهايى كه در حيطه شما نيست دخالت ميكنيد ؟ هيئت رئيسه خبرگان با حمله به كانديداها ، به آنها هشدار داد ، وعده اى ندهيد كه در آينده مجبور نباشيد بگوئيد ، نگذاشتند " . چرا دركارى كه در حيطه اختيارات شما نيست از الان دخالت مي كنيد ؟ " خاتمى "كه از هم اكنون در نگرانى كامل بسر مي برد آينده را تيره وتارتر از امروز مى بيند او گفت : نبايد ، كسى حرفى بزد كه ج. اسلامى را تضعيف كند وى با اشاره به سياست ها ى سركوبگر رژيم ، گفت : منظور آنها اين است كه سياست هاى ٣٤ ساله گذشته اشتباه بوده است ، چرا ، چراغ سبز دروغين نشان ميدهيد و با دروغ مدعى حل مشكلات اقتصادى با ايجاد رابطه با غرب هستيد ؟ ( تابناك ) او بدون اينكه حتا رعايت ادب را بكند هرچه دل تنگش خواست به كانديداتورهاى برگزيده گفت "وى كانديداها را عقده اى خواند و گفت وقتى  شروع به صحبت مى كنند ، مثل اينكه سالها عقده هاى در دل مانده دارند وبا سياه نمايى كشور را مانند ويرانه اى جلوه داده و آنهااز آسمان افتاده و مي خواهند ناجى كشور شوند" احمد خاتمى آنچنان در ولايت غرق شده است که فكر ميكند در بهشت روياهايش زندگى مى كند و خبر از وضعيت كشور ندارد وباز نمى داند كه اينها كه كانديداتورها مي گويند گوشه اى از فجايعى است كه در جا ،جاى كشور وجود دارد ! او جان كلام را گفت ، بايدزير نظر ولايت فقيه عمل كنيد و آب به آسياب دشمن نريزيد ، انتقاد كنيد كى مى گويد انتقاد نكنید و...

آخوند ديگرى بنام سعيدى نماينده خامنه اى در سپاه ،ترس از جام زهر خوردن رهبرش را دارد و مى گويد : " آنها از رهبر مى خواستند جام زهر بنوشد ! " ( خبرگزارى فارس ) اينبار او كانديداهاى احراز صلاحيت شده را " خائن " خواند و گفت عده اى مى خواهند به رهبرى جام زهر بنوشند و كانديداهايى كه امروز  وعده سازش با مستكبران را ميدهند "خائن " هستند ، چرا كه نظام هرگز به انفعال كشيده نمى شوند، در يك طرح ننگين پيش از سه سال كوشيدند تا چرخه سوخت هسته اى را به تعطيلى بكشانند  و به حدى در اين حركت ننگين پيش رفتند كه از رهبر خواستند تا جام زهر را بنوشند ! ( منظورش شیخ روحانى است كه از ساير كانديداها جلوتر است ) و اين نوع موضع گیرى ها از طرف دنبالچه هاى ولايت فقيه نشان از ماموريت شان دارد تا قبل از انتخابات خط و نشان هاى خود را نشان دهند تا اعتراضى صورت نگيرد .

گريه و لعنت :

غرضى يكى از كانديدتورها مى گفت : دانشجويان فارالتحصيل پيش ما مى آيند گريه مى كنند ، با ليسانس و فوق ليسانس و... او كه احساساتى شده بود مى گفت : لعنت بر ما كه بجاى آنكه خودمان را به سمت نرم افزار ببريم به سمت سخت افزار مى بريم ( سركوب نام مستعارش سخت افزار شده )

وضعيت كشور به گونه اى است كه كانديداهاى بدون برنامه نمى دانند از كدام كمبودها بگويند و از كجا شروع كنند كمبودهاى اقتصادى - فرهنگى - اجتماعى -سياسي و يا سركوب و... قاليباف که حود یکی از سرکوب گران است ، كارنامه رژيم  را از نظر اقتصادى مردود اعلام كرد و گفت : كارنامه ما از نظر اقتصادى براى مردم قابل قبول نيست ( يعنى اينكه براى خودمان خوب بوده است )بى اعتمادى آنقدربه ما در جامعه   خسارت وارد كرده كه شايد گرانى اينقدر وارد نكرده است ، سوال اينجاست مردم با كدام اعتماد مى خواهند به پاى صندوق هاى راى بروند که صادق زیبا کلام تنها راه نجات ملت را صندوق ها رای می داند ؟ از گروه هاى  داخلى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و مجمع روحانیون مبارز  و فائزه رفسنجانی بودند  كه بى پاك اعلام كردند  كه در انتخابات شركت نمى كنيم چون آنها هم از نتيجه انتخابات خبر دارند و شركت كردن در انتخابات را بى نتيجه مى دانند . مردمی که اجازه دیدن برنامه های ماهواری را ندارند  و رژیم هم این روزها به پارزیت اندازی را افزایش داده است  با چه امیدی پای صندوق های رای بروند ؟در این رابطه  شیخ روحانى در خصوص جمع كردن ماهواره ها گفت: جمع كردن ديشت هاى ماهواره اى هيچ تاثيرى در جامعه نداشته است ، آمار نشان مى دهد حدود ٥٠ درصد رسانه هاى بيگانه ميببنند!

روحانى در همان روزهاى اول به فضاى اختناق در دانشگاه ها اشاره كرده بود و  اينكه بايد فضاى اختناق در دانشگاه ها را بايد شکسته و هنر رابايد احيا كرد !

 

مناظره سوم و چالش ها !

در مناظره سه ساعته روز سوم كه يك تغيير حساب شده صورت  گرفته بود ،  جدال ها چالش هاى زيادى صورت گرفت در اين مناظرات مثل گذشته سوالات تستى و يا نمايش عكس و... نبود ولى سوالات با قرعه كشى بود كه مرا به ياد فال حافظ مى انداخت ، مناظرات را به" شو " بيشتر شبيه كرده بود تا به مناظرات و يا دوئل رياست جمهورى ! مخصوصا آنجا كه بيشتر كانديداها تكيه خود را  يا به كشته ها و شهداى جنگ و يا امام شان را روى سرشان مى گذاشتند تا به گمان خودشان از آراى زيادترى برخوردار باشند در اين دوره با فرصت هاى كوتاهى كه به كانديد ها داده مى شد  ، از آنها مى خواستند كه به سوالات قرعه كشى شده جواب بدهند ، آنها به هيچ مسئله اى كاملا نمي توانستند بپردازند و همه چيز را ناقص و دم بريده مى گفتند در صورت امكان و باقى ماندن وقت با كلى گويى از كنار مسائل براحتى مى گذشتند. هيچكدام از كانديداها برنامه مشخصى براى اقتصاد كشور نداشتند ، مثلا رضائي قبلا با در آورديك اسكناس هزارتومانى مى خواست تورم افسار گسيخته را نشان دهد ! که در این مناظات هم برنامه ای ارائه نداد .

مناظرات نماینده گان، کاندیداتورها :

دريك برنامه جداگانه كه نماينده رضائي وروحانى شركت داشتند بحث جالبى بود که به نکات جدیدی اشاره می کنند ، حال  شما را در جريان گوشه اى از اين بحث قرار مى دهم ، نماينده رضائي مخالفت خود را با دولتها چنين ابراز كرد كه هر دولتى كه ميايد هر تصميمى را بنام مردم مى گيرد ، اين طور نبايد باشد كه هر تصميمى بگيرند مردم بايد عمل كنند يعنى دولت كنونى هر تصميمى را بنام مردم گفته و مردم بايد بهائیش را پرداخت كند ، اين ادبيات جديدى است كه بنام مردم ريخته شده است !

نماينده حسن روحانى هم مى گويد: براى مبارزه با فساد برنامه ما اين است كه :

١- مبارزات دولت با حاكميت و فساد

٢- مبارزه جامعه مدنى با فساد ( هاى گسترده )

٣- مبارزه مردم با فساد

نماينده روحانى يك مثال مى زد كه دولت كنونى مثل يك پسر حاجى است كه ارث زيادى به او رسيده و حالا با ولخرجى هاى گسترده مى خواهد تمام سرمايه هاى باد آورده را به باد دهد!

اما حسن روحانى خود در مناظره سوم  ، يكى به ميخ و يكى به نعل مى زد ، او با طعنه زدن به خامنه اى مى گفت " ملت ما قيم نمى خواهد بلكه قوام مى خواهد" يك بار ديگر با تكيه بر رهبرى اش سخنانش را تغییر جهت مى داد ،شيخ روحانى كه يد طولانى در بگيرو ببندهاى سال ١٣٦٠ دارد و اولين كسى است كه با پيشنهاد دانشجويان آن زمان( ١٣٥٧) به خمينى لقب " امام " داد ، حال كه بدنبال راى مردم است در پاسخ به قاليباف مى گويد " من هيچگاه پادگانى عمل نكرده ام و مسيرم هم مشخص است  من سرهنگ  نيستم ، من حقوق خوانده ام " و...او كه روابط خوبى با انگليسى ها دارد احتمال دارد آنها گوشه چشمى براى رييس جمهورى او داشته باشند و نگارنده هنوز هم اعتقاد دارم رييس جمهور برگزيده انگليسى ها با مشورت خامنه اى از صندوقها بيرون مى آيد.  حال روحانی یا جلیلی فرق چندانی ندارد چون رییس جمهور فقط تدارکچی پیش نیست ( محمد خاتمی )! گرچه خيلى سر بسته در رابطه با آمريكا بحث هايى رد و بدل شد ولى هيچكدام نمى توانند قاطع نظر بدهند كه رابطه با آمريكا و بيرون آمدن از اين، بن بست چگونه صورت خواهد گرفت ، چون رابطه با آمريكا را خامنه اى بايد فتوى لازم را صادر كند ، لذا هيچكدام مستقيماً از اين رابطه حرفى به ميان نياوردند فقط مى گفتند كه روابط ما با آفريقا و يا كشورهاى ضعيف ديگر چه سودى دارد؟ بيشتر كانديدا ها ، جز سعید جليلى در ضعف سياست خارجى اتفاق نظر داشتند ! ولايتى كه بيشتر از همه در سياست خارجه رژيم سابقه داشت معتقد بود كه در زمان او روابط ما با كشورها غربى خوب بوده است البته آنقدر خوب كه در زمان او حدود ١٧٠ ترور خارج كشورى داشته است و خود او هم يك حكم محكوميت بهمراه رييس جمهور وقت هاشمى رفسنجانى و... در برلين را  دارند .

جوکر مناظرات :

محمد رضا غرضى كه در میان مردم به "جوكر " مناظره معروف شده است حرف جالب و خنده دارى زد او يك حرف حسابى زد و گفت آيا مى توانيم ٥٥ ميليون نفر را پاى صندوق هاى راى بياوريم ؟ من كه گفته ام ،. اگرسن راى دهندگان را دو سال پايين بياوريم ، شايد بشود ٥٥ ميليون نفر را به پاى صندوقهاى راى بياوريم ! ( البته بازهم جوك مى گفت ) او در رابطه با تحريم ها گفت: " من از بچگى در تحريم بوده ام، تحريم فرق نمى كند تحريم ، تحريم است ( منظورش اين بود كه ما در كودكى با فقر دست و پنجه نرم ميكرديم ) غرضى ، يك عرض ديگرى هم كرد كه حيفم آمد با شما در ميان نگذارم ، ميگفت قطعنامه ٥٩٨ ( پايان جنگ) با كمك او جام زهر را بدست رهبر و امامش داده (و يا بخوردش داده) است تا  كلك كار را بكند و جنگ را تمام كند و ادعا كرد كه حالا هم كاهش هزينه ها و تورم و حل مسئله اتمى سخت تر از قطعنامه ٥٩٨ نيست ، همین و بست !

جايگاه كارگران در نگاه كانديداتورها :

دربين مناظره كننده ها هيچكدام نه از كارگران و نه از سنديكاهاى كارگرى سخنى به ميان نياوردند ، دليلش هم مشخص است رژيمى كه  از كارگران وحشت  دارد و دركى از كارگر و  صنف كارگران نداشته باشد چگونه مى خواهد به حقوق كارگران و  سنديكاى كارگران بينديشد  ؟ رژيمى كه تمامى رهبران واعضاى سنديكاهاى كارگران را يا دستگير كرده و یا به سياه چالهاى دوران بدوى برده اند چگونه می خواهد  به کارگران احترام بگذارد ؟به قول آقاى منصور اصانلو در يكى از مصاحبه هايش که مى گويد: " براى من مهم اين است كه زنده باد اصانلو نگوئيد بگوئيد زنده باد سنديكا و صنف كارگران " او ادامه مى د هد ممكن است روزى در جا، جايى كه سنديكاهاى كارگرى وجود دارد ، يك كارگر سياه پوست هم رييس جمهور شود، ولى در ايران چون سنديكايى وجود ندارد پس رييس جمهورى هم از اين قشر انتخاب نمى شود ، چون برنامه اى براى كارگران وجود ندارد" سابقه تاريخى ايران نشان میدهدکه روابط همیشه ارباب و رعيتى بوده است و در اين بين روحانيت (آخوندها ) هميشه كنار ارباب بوده است و نه در كنار رعيت ! پس انتظارى از اين كانديداتورها نيست كه از قشر كارگر دفاع كنند ، آنها شايد هم ميان كارگران بروند ولى سودى براى آنها ندارد چون برنامه اى براى آنها ندارند.

سرکوب قبل از انتخابات :

اين چه انتخاب مردمى است كه چند ماه به آغاز رقابت هاى انتخابى مانده دانشجويان را تحت پيگرد قرار مى دهد وبه قول خودشان دانشجويان ستاره دار و بى ستاره و... را تهديد مى كند كه امتحانات را رها كنيد وبرويد به خانه هايتان و به خانواده و پدر ومادر ها هم چيزى نگوئيد وگرنه براى هميشه از دانشگاه اخراج ميشويد رژيمى كه  انتخابات را خود مهندسى ميكند و خود رييس جمهورش را به دلخواه ولايت فقيه از صندوقها در مياورد باز هم از سايه خود وحشت دارد وباز هم مى خواهد با حيله و فريب ونيرنگ مردم را به پاى صندوق هاى راى بكشاند ، چگونه مى توان از چنين رژيمى انتظار انتخابات آزاد داشت ؟

هدف رژيم از برگزارى انتخابات گسترده :

رژيم از سالها قبل شناسنامه هاى رفتگان و ماندگان و محرم ها و نا محرمان  را در دست دارد،  علاوه بر اينها مجددا به چاپ سناسنامه هایی پرداخته است و با اين ترفند نخ نما شده دوباره ميخواهد انتخاباتى تقلبى برگزار كند و از طرفى با داير كردن ايستگاه هاى صلواتى و گستردن سفرهاى خيابانى و بخش سانديس با طعم هاي مختلف ميوه ... قصد آن دارد كه مردم را به پاى صندوق هاى راى بياورد . بقيه ها كار ها را خودش با ميل ولايت فقيه و با كمك آقازاده اش و سپاه مهندسى كرده است يعنى با مشورت انگليسى ها همان که می خواهند از صندوقها بيرون مى آيد ، و اصرار خامنه اى با حماسه سياسى اش از اين جنبه است كه برايش اهميت دارد .

خيلى روشن است با وجود ولايت فقيه رييس جمهور برگزيده او بايد حتمن زير سايه او كار كند و تجربه ٣٤ سال حكومت فاشيستى مذهبى نشان داده است كه حرف اول را ولايت فقيه مى زند ، درست است كه كانديداها هيچكدام برنامه اى براى آينده كشور ندارند ولى اگر برنامه هم داشته و ارائه بدهند با حضور اين همه دولت سايه تاثيرى نخواهد گذاشت، چون لولو سر خرمنى بنام ولايت فقيه بالاى سر جناب پرزيدنت هست كه در تمام كار ها مداخله كند پس كانديداتورها با خيال راحت مى توانند به شوهاى نمايشى خود ادامه دهند .

در قسمت پايانى به تحليل سياسى انتخابات ( انتسابات) مى پردازيم

 

٢٠ خرداد ٩٢

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]