چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست )
عباس رحمتی

بهمن ماه هرسال ياد آور روزها و لحظه هاى تلخ وشيرين براى هر ايرانى است ، خصوصا کسانی که ٢٢ بهمن سال ١٣٥٧ را بیاد دارند ، زمانی كه رژيم سلطنتى پهلوى بعد از پنجاه سال بدست مردم و البته با كمك غربى ها سرنگون شد ( در اين مورد قبلا نوشته ام ) روزهاى بهمن ٥٧ روزهاى مبارزات مردمى بود كه هم شادى و هم ترژادى بسيار (براى ايرانيان) بهمراه داشت از يكطرف شادى زود رس و پيروزى يك خلق در زنجير  و از  طرفى ، حاكميت و ديكتاتورى نعلين ، شادى هاى زود رس را چنان از آنها گرفت كه فراموش كردند عشق ! و درد و رنجى حاكم شد كه در طول تاريخ بى نظيربوده است  .

متاسفانه از همان روزهاى اول انقلاب مشخص بود كه قدرت به كدام سمت ميرود ، قدم اول خود سرى های  اطرافيان خمينى بود كه تا امروز هم ادامه دارد .در روز ٢٢ بهمن ، نگارنده و هزاران نفر ديگر در خيابان دماوند ( تهران نو ) اطراف  ميدان فوزيه ( امام حسين ) شاهد بوديم  كه غفارى يكى از آخوندهاى شرور طرفدارخمينى قصد اعدام يك افسر گارد را داشت ، مردمی او را از درون تانكش در" زير گذر"  همان ميدان اسير كرده بودند و غفارى مى خواست او را به نرده هاى بيمارستان بوعلى "ابوعلى سينا" ( خيابان دماوند ) ببندد و اعدام انقلابى كند ولى ما جلوى او ايستاديم و اجازه نداديم ، گرچه غفارى و دارو دسته اش در روزها و سالهاى بعد ، آنچه كه از دستش در جنايت بر مى آمد، دريغ نكرد . [١] از همان روزهاى اول انقلاب ، مردم ديدند وشاهد بودند   كه  خلخالی و دیگر آخوندها  ،چگونه  با دادگاههاى  چند دقيقه اى، نخست وزير شاه " امير عباس هويدا " و بسيارى ديگر از سران رژيم پهلوى را محكوم به اعدام كردند و بر بام مدرسه رفاه در خيابان ايران به خوجه هاى   اعدام سپردند و به روايتى ، حتا  " هويدا " را همين "هادى غفارى" قبل از رسيدن به جوخه ى  اعدام در يكى از راهروهاى مدرسه  تير خلاصش را ميزد   تا گوشه اى  كوچك از بيدادگرى ، رژيم اسلامى آينده را در همان قدم اول  به نمايش گذارد .

چهره چنين رژيمى را قبلا ، خمينى در كتاب ولايت فقيه / حكومت اسلامى اش ترسيم كرده بود[٢] اين كتاب ابتدا بصورت بحث پيش از وقوع انقلاب ٥٧ به صورت محدودى در مجامع خارج از حلقه كوچك طلاب علوم دينى مطرح شده بود . بر اساس اين تفسير تازه ، مجتهدان ارشد و عالم در فقه داراى اقتدار نهايى حاكميت بر دولت بودند . خمينى آيه ى " از خداوند ، پيامبر و اولى الامر اطاعت كنيد" را به معناى اطاعت از مجتهدان تفسير كرد ، به اعتقاد يكى از پيروانش ، خمينى ، و ولايت فقيه در اين تعبير گسترده هيچ پيشينه اى در قرآن ، شريعت و يا آموزه هاى ائمه نداشت [ ٣]او ابتداء حكومت اسلامى را مى خواست كه بعد از انقلاب ٥٧ با اسرار اطرافيان به جمهورى اسلامى تن در داد . بعدها سايرين نيز بر اين نظر بودند كه [آيت الله ] خمينى نه تنها رهبر انقلاب اسلامى بلكه فقيهى بود كه مفهوم ولايت فقيه - سنگ بناى جمهورى اسلامى - را مدون ساخت . انقلاب سال ١٣٥٧ اغلب يك جنبش بنيادگرايانه قلمداد شده ، اما اين پديده ، عملا تركيب پيچيده اى از ناسيوناليسم ، مردم گرايى سياسى و راديكاليسم بود. [٤]

راديكاليسم رژيم ايران را به يك بنياد گرايى تبديل كرد و از همان آغاز صدور ج اسلامى با تروريسم در هم آميخته شد و تبليغات اسلامى را در كشورهاى همسايه ، خصوصا ، عراق  گسترش یافت. ( بگفته افراد محلى در جنوب ايران در شهرهاى مرزى عراق  هليكوپترهای ایران ، اطلاعيه هاى اسلامى ميريخت ) كه حاصلش جنگ هشت ساله شد كه ٦ سال آن با پافشارى خمينى ادامه پيدا كرد ولى در پايان مجبور شد ، خود به تنهايى جام زهر را تا پايانش سر بكشد وطولی نکشید تا  دارفانی را وداع گوید.   محصول اين تحجر ، تروريسمى شد كه به سراسر جهان كشيده شد تا جايى كه از مرزهاى خاورميانه گذشت واز اروپا  و آسیا ،عبور كرد و به آمريكاى لاتين ( تاآرژانتين ) و ... رسيد و نام ايران را نه با افتخاراتش كه با تروريسم در سراسر دنيا مطرح كرد ، پس از ٨ سال جنگ و خونريزى در حاليكه مي بايد به زخمهاى عميق و كمبودهاى مردم ميرسيدند فشارهاى اجتماعى وسياسى را توسط پاسداران و چماقدارانش به اوج رساندند بعد از جنگ در حاليكه مردم در فقر غوطه ميخوردند ، بدنبال همان تفكرِ صدور تروريسم  به سمت  ساختن بمب اتم رفتندند  و با پولهاى باد آورده نفت و گاز به غنى سازى اورانيوم پرداختندند  و ميلياردها دلار خرج كردند  تا به اورانيوم ٢٠ درصدرى هم دست يابد  ولى در عوض ، كشور را با تحريمهاى اقتصادى روبرو كرد و اگر تحريمها نبود ، شاید همچنان بعد از ٣٥ سال بر اين كجروى اسرار مى ورزيدند و شايد  تحريمها باعث شد تا دومين جام زهر را اين بار خامنه اى سر بكشد و حال  با اين عقب گرد بايد ميليارده دلار خرج كنند تا اورانيوم ها را به پايين تر از ٥ درصد برسانند و بدين صورت ، ج اسلامى ، بار ديگر نالايقى خود را به جهانيان نشان داد .

وضعيت داخلى :

در داخل ايران وضعيت اقتصادى كشوربهتر ازمسئله اتمی  نیست ،  فشار بر مردم بیشتر  از آن است که تصورمی شود ،  رانتخواران خودى و غير خودى و آقا ها و آقازاده ها سرمایه داران جوان ولی سنتی ، امان از مردم ایران  بریده اند و هر روز بر سرمايه هاى خود مى افزايند تا امپراتورى خود را چاقتر از گذشته كنند .  دزدی ها ی 3 هزار میلیاردی از بانکهای ایران   و خارج کردن پول و طلا توسط  باند های درونی رژیم  و انتصاب احمدی نژاد بعنوان رییس جمهوری و کودتای دیگری درسال 88 و دستور سرکوب از تربیون نماز جمعه در 29 خرداد همان سال توسط خامنه ای[5] و پا فشاری بر ماندن رییس جمهور بر گزیده اش در قدرت و خارج کردن 600 میلیارد دلار از کشور در طول صدارتش و تحویل خزانه خالی به دولت بعدی وسکوت  خامنه اى به این دزدی های گسترده خود ، تایید این خیانت بزرگ  است  . خامنه‌ای خود نیز  به غير از سرمايه هاى پسرش مجتبا ، از پولهاى نفت و سهم امام و... امپراتورى بارزگانى درست كرده است  تا جايى كه سرمايه هاى خود را به ٩٥ ميليارد دلار رسانده است اين سرمايه ها يك سوم بيشتر از در آمد سالانه نفتى كشور در اين مقطع است. http://persian.ruvr.ru/2013_11_12/124301599

در مقابل ، كمر مردم زيربار  فشار اقتصادى چنان خرد شده است كه بسيارى از خانواده ها حتا توان خريد، يك كيلو گوشت در طول سال را هم ندارند هر دولتى كه بر سر كار ميايد فقط نگاه به جيبهاى گشاد خود دارد  به دروغ وعده آوردن پول نفت به درِ خانه ها را میدهند ولى نفت و بنزين را  تصاعدی گرانتر میكنند . سوبسيدهاى كالاها را حذف كردند تا پولش را به شكل نقدى بپردازند اما بعد از پرداخت دور اول آنرا حذف كردند تا در دولت تدبير واميد ، بصورت سبد كالايى پرداخت كنند و اين تازه ترين توهين در نوعى ديگر به ملت شريف ايران بود( روحانى خود به اين توهين اعتراف كرد و از مردم عذر خواهى كرد ) همين چند روز پيش بود كه (١٤بهمن ٩٢ ) با سياستهاى مغولى مردم را بدنبال سبد كالايى فرستادند تا بارديگر حرمت و كرامت انسانى ايرانى را به زير پا بكشند ، اين همان انقلابى بود كه رهبرى  و بنیان گذارش ( خمينى ) وعده هاى برق و آب و اتوبوس مجانى را ميداد و مي گفت: " ميخواهيم شما را به مقام انسانيت برسانيم " اينها نه آب را مجانى كردند و نه برق را كه سوبسيد هايش را هم  برداشتند ، تا ملت را بزانو در آورند ولى مردم ، باز مثل گذشته جوابشان را خواهند داد.وضعيت اقتصادى را به جايى رسانده اند كه تورم و گرانى كمر مردم را شكسته است ، بيكارى ، فحشاء ، اعتياد و تن فروشى و صدور سكس به  امارات و كشورهاى هاى حاشيه خليج فارس و رو شدن دست رييس دادگاه كرج وكتمان كردن اين فاجعه بزرگ توسط خاتمى خود نمونه هاى كوچكى از خيانت به هر ايرانى است .

حقوق بشر در ایران:

در ايران ، وضعيت حقوق بشرى بدتر از مسائل اقتصادى و مسئله هسته اى است . قبل از اعدامهای گسترده در سال 60 رژیم به ترورهای اشخاص روی میاورد،  ترورها از همان سالهاى اول انقلاب با ترور دكتر سامى اولين وزير بهداشت دولت موقت آغاز ميشود و با ترورهاى داخلى و خارجى ادامه مي يابد در داخل  قتلهای زنجیره ای براه می اندازند تا کسی  صدایش در نیاید علاوه بر ترور نخبگان و نويسنده ها و متخصصان و شاعران ... در زندانها اعدامها ى گسترده براه انداختند تا ج. اسلامى را رکورد دار کشتار  كنند و از نظر اعدام بعد از چين در رتبه دوم قرار گیرد ( رتبه اول از نظر جمعيت )كشتارهاى گسترده در مقاطع 60 و 67 ادامه پیدا می کند تا کشتار  88 که جهانی میشود (البته بخاطر تکنولوژی و وجود اینترنت).

اگر بخواهيم به تمامى ابعاد حاكميت ٣٥ ساله رژيم بپردازيم ، هفتاد من كاغذ نياز داريم ، ولى در اينجا قصد من پرداختن به نكات كليدى است و عمده هدفم پرداختن به درسهايى است كه مى توان از اين قیام ویا انقلاب بهمن گرفت .

نقطه انحراف در کجاست ؟

سوال اصلى اين است كه ، چرا، انقلابى كه با آن عظمت ، جهان را تكان داد به يك باره از همان قدم اول به انحراف رفت ؟ مردمى كه براى آزادى و دموكراسى انقلاب كرده بودند نه تنها به هیچ  کدام دست نيافتند  بلکه  آنچه را هم كه در كف داشتند از دست دادند .هر ايرانى بايد از خود سوال كند ، رژيم ج. اسلامى چگونه توانست با روضه و نوحه و بر سينه كوبيدن   ٣٥ سال در ايران حكومت كند و تا آنجا پيش برود  كه حتاخامنه اى توانست همچون رضا شاه ، خود عمامه سلطانى را برسر http://persian.ruvr.ru/2013_11_12/124301599گذارد گذارد ؟ چرا رهبرى  انقلاب ازهمان انتخابات اول  و یا همه  پرسی  ،جمهوری  اسلامى را به مردم تحميل كند و با راى ، آرى و نه بناى ديكتاتورى مطلق را بنيان نهد ؟  تا آن زمان هيچ  کس از جمهوری اسلامی شناختی نداشت و هیچ انقلابى ، در  چنين  مدت كوتاهى ، حكومتى را با " آرى و نه " به مردم تحميل نكرده بود !بايد گفت شايد نخستين برخورد را بارزگان با اين وضعيت در نيمه هاى اسفند ماه ١٣٥٧ هنگامى كه كشور براى همه پرسى آرى و يا نه به جمهورى اسلامى آماده ميشد ، روى داد . بارزگان ميخواست گزينه سومى هم مبنى بر يك جمهورى اسلامى دموكراتيك نيز در همه پرسى وارد شود . اما خمينى با اين ديدگاه مخالفت كرد . خمينى به او گفته بود : " آن چه ملت بدان نياز دارد يك جمهورى اسلامى است . از كلمه غربى دموكراتيك استفاده نكنيد . كسانى كه خواهان چنين چيزى هستند ، از اسلام چيزى نمى دانند " ( اطلاعات ١١ اسفند ٥٨) هر ايرانى بايد از خود بپرسد چرا بدون اينكه ، حكومت اسلامى را بشناسد به پاى صنندوق هاى همه پرسى ، آرى و نه ، رفته است ؟ از بيست و يك ميليون نفر واجد شرايط ، حدود بيست ميليون نفر در اين همه پرسى مشاركت كردند [نتيجه ] اين همه پرسى زمينه را برای انتخاب ٧٣ عضو (مرد) مجلس خبرگان ، فراهم كرد . از همان گام اول اختيارات كشور به دست روحانيون طرفدار خمينى افتاد و در واقع پيروزى گسترده براى  تنها خمينى و اطرافیانش  بود. در بين اين افراد ١٥ آيت الله ، ٤٠ حجت و السلام و ١١ غير روحانى تماما همفكر خمينى به چشم ميخورد و اين مجلس خبرگان مى بايد روى قانون اساسى كشور كار ميكرد ! اما محصول نهايى اين مجلس - به رغم سنگينى قابل توجه به نفع يك طرف - ملغمه اى بود از نگره ی ولايت فقيه با ديدگاه جمهورى پنجم فرانسه ، بازرگانى ،  حقوق الهى ،  بين تئوكراسى و دموكراسى ، بين صداى خداوند وصداى مردم و بين اقتدار روحانى و حاكميت مردمى و از همه مهتر مفهوم ولايت فقيه مورد تاكيد قرار گرفته بود . قانون اساسى كه براى رهبرى اقتدار گسترده اى در نظر گرفت . " تعیين سياست هاى كلى نظام ج. ا ، نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام " و حل اختلاف و تنظيم قواى سه گانه ، بر عهده او گذاشته شد . عفو و بخشش محكومين ، عزل رييس جمهور ، تنفيذ حكم رياست جمهورى پس از انتخابات مردم از ديگر وظايف رهبر بود . رهبر همچنين فرماندهى كل قوا ، اختيار اعلان جنگ وصلح و بسيج نيروها ، تعيين و تشكيل شوراى امنيت ملى را بر عهده داشت . افزون بر اين اختيارات ، عوض كردند مقامات ارشد را خارج از ساختار رسمى دولتى تعيين ميتواند كند ، از جمله رييس صدا وسيما ، رييس دفتر ائمه جمعه ، روساى نهادها ى جديد و... ملاحظه ميكنيد اختيارات خمينى (رهبرى ) با قدرت شاه قابل مقايسه نبود انقلاب سال ١٢٨٥ يك نظام  پادشاهى مشروطه ايجاد كرد و تا جايى پيش رفتند كه ولايت فقيه را بجاى  دموكراسى نهادند كه آ... منتظرى گفته بود : قدرتى به اندازه پيشوايى مذهبى براى رهبرى در نظر گرفتند كه در انتخابات دومى هيچ ترديدى نخواهد كرد زيرا  ولايت فقيه صداى خداوند است .[٧]  ملاحظه میکنید چه اختیاراتی در دست ملت است ؟ علاوه بر این همه اختیارات با زهم در انتخابات مجلس و شوراهای شهری و ادارات و... دخالت می کنند تا نفرات بیشتری را از خود داشته باشند . تقريبا مثل خبرگان اوليه  برای قانون اساسی بود و ما سكوت كرديم ؟ و این مهندسی ادامه می یابد ،و باز  خشت اولش   در  انتخابات مجلس اول کج نهاده   شد و هر بار تقلبات  به شکل گسترده تری  صورت گرفت ، نگارنده كه در آن زمان ، خود ناظر بر صندوق هاى راى بوده شهادت ميدهم كه در منطقه فرح آباد شاهد اين تقلبات و در پى آن ، اعتراضات مردم بوده ام كه بعد از اعتراض چند دختر چادرى عليه تقلبات ، آنها را دستگير كرده و با خود بردند (اولين انتخابات )  در واقع  فاجعه از همان انتخابات و همه پرسی  آرى ونه و از همان تشکیل خبرگان و مجلس اول شكل گرفت و رهبرى اين قيام به مردم در روز روشن دروغ گفت ! او به شكل پيچيده اى با ذهنيت ولايت فقيه اهداف خود را دنبال ميكرد و اين  موضوع را مردم قبل از حاكميتش ، نمى دانستند،  چرا ؟ چون آگاهى هاى لازم را نداشت مردم نمى دانست كه خمينى به هنگام تدريس در جمع طلبه ها ى حوزه علميه بر موضوع ولايت فقيه تاكيد داشت ، اما با دقت تمام از طرح آن در بيانيه هاى عمومى پرهيز ميكرد و در مقابل بر مسئوليت رژيم شاه در مشكلات اقتصادى اجتماعى و سياسى تاكيد كرد و آن را به باد انتقاد گرفت .[٦] و اين بود كه لحظه اى به او شك نكردیم ، چرا؟ ! خشت اول گر نهد معمار كج / تا ثريا ميرود ديوار كج !

با آرى گرفتن اوليه و تفكراتى كه پشت ذهن خمينى قرار داشت قوانين اسلامى را در مدت زمان بسيار كوتاهى اجرا کرده و همان چيزى را كه خود مى خواستند به تصويب رساندند و ملت هيچگونه اعتراضى نكرد و امروز در بهار عربى ديديم كه تونسى ها توانستند قوانين اسلامى را از قانون اساسى حذف كنند و بجاى قوانين  سكولار  را به تصويب رساندند و اين درسى است كه از جمهورى اسلامى گرفتند . يادمان نرود كه مصرى ها هم گفته بودند كه ما نمى گذاريم مصر ،. ايران جمهورى اسلامى شود . رهبری که خود عامل به انحراف کشاندن انقلاب مردم بود  اولین مسئله ای که باید به آن نوجه کرد . در شماره بعدی به آن بییشتر خواهیم پرداخت .

ادامه دارد

 

[١]غفارى بعد از سرنگونى رژيم پهلوى و آزادى قاتلان از زندانهاى جناعى ، چند تن از قاتلين را باديگارد خود قرار داد دوتن از اين افراد برادران رفيعى (سياوش و سيامك ) بود كه من آنها را ميشناختم . آنها در سركوب و كشتار مردم هميشه نقش داشتند . غفارى مرتب در زندانها ى سياسى در رفت و آمد بود !

[٢] خمينى انديشه هايش را نخست به شكل سخنرانى هايى در جمع طلاب حوزه در سال ١٣٤٩ بيان كرد و سپس آنها را بدون نام نويسنده با عنوان ولايت فقيه : حكومت اسلامى انتشار داد (تهران ١٣٥٧ چاپ اول )

[٣] م كديور ، انديشه هاى سياسى در اسلام ( تهران ١٣٧٧) نظريه هاى دولت در فقه شيعه و حكومت ولايى ( تهران ٧٧)

[٤]تاريخ ايران مدرن، اثر يرواند آبراهاميان ترجمه محمد ابراهيم فتاحى

 

[٥] به يك نمونه رانتخوارى توجه كنيد: پس از افشای فساد 3 هزار میلیاردی، 7 بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 71 هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.

[٦]. جبهه آزاديبخش مردم ايران ، مجموعه اى از مكتب سخنرانى پيام ورفتارهاى امام خمينى ( تهران )

[٧] ح. منتظرى اطلاعات ١٦ مهر ١٣٥٨.

 

[5]باید گفت چنین رژیمی که  رهبری اش از  نواب صفوفی  پیروی می کند و پایه تفکراتش بر مبنای تفکرات  یک تروریست گذاشته شده است و باز خامنه ای که بهمراه خمینی در به آتش کشیدن سینمای رکس آبادان و کشته شدن بیش از 400 نفراز زنان و مزدان بیگاه  شد ، چه پیشرفتی را در ایران باید انتظار داشت؟ظار داشت؟

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]