«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست!
عباس رحمتی

 

اگر اوباما در جریان جنبش سبز ایران، فقط با یك اطلاعیه از ملت ایران حمایت كرده بود امروز مردم ایران از او به خوبی یاد می كردند نه با لقب " حاج حسین اوباما" در حین حال او می گوید سیاست را هنوز دوست دارد اوباما سیاست را در همان سالها یاد گرفت و تجربه كرد.


اوباما با اونا بود ، روز ٢٠ ژانویه ٢٠١٧ به تاریخ پیوست تا همچنان سیاسی كار بماند. شاید در آینده طرف مردم را بگیرد یعنی قدرت سیاسی که کوه هم جلودارش نیست.

چهل و چهارمین ریاست جمهوری آمریکا "بارک اوباما "بعد از هشت سال به پایان رسید و امروز كاخ سفید را به دونالد ترامپ صاحبخانه جدید تحویل داد و رفت . بد نیست نگاهی كوتاه به هشت سال ریاست جمهوری او چه از نظر داخلی و چه خارجی داشته باشیم ، خصوصا در مورد ایران كه براى ما مهمتر از همه اینهاست. اوباما در مورد مسائل داخلی آمریكا موفقیتهای زیادی داشته در حین حال هم ناكامی هایش كم نبوده است . یكی از ایرادهایش را در مسائل جهانی مربوط به خاورمیانه بود او برنامه مشخصی براى این منطقه نداشت و در رابطه با فلسطین و اسرائیل و نقشه راه، مسائل را پیچیده تر كرد بطوری كه نخست وزیر اسرائیل را درمقابل خود قرار داد و نتوانست كاری در رابطه با صلح انجام دهد و همین باعث شد اسرائیلیها هر كاری كه میخواست انجام دهند. از خانه سازی های گسترده در نوار غزه تا جنگهای منطقه ای علیه فلسطینی ها و همکاری با روسیه که آمریکا را آچمز کرده بود. در روسیه كار اوباما و تیم وزارت خارجه ، بهتر از این نبود و آنجا هم در واقع به بن بست رسید و میرفت كه جنگ جدید جهانی بین آمریكا و روسیه و حتا اروپا شكل گیرد. سیاستهای غلط آمریكا و برخوردهای متقابل سیاسی دو كشور باعث شد كه سوریه به ویرانه ای تبدیل شود ، یادمان نرود داعش از همین تقابل سیاسی رشد کرده است ، خصوصن در سوریه و عراق شكل گرفت تا روزگار سیاهی برای مردمان این منطقه بوجود آوردند. عدم همكاری فعال و گاه كنار كشیدن آمریكا درسوریه اجازه داد روسیه در آنجا جا خشك كند در همین رابطه باز گذاشتن دست رژیم ایران در سوریه را می توان از ابتكارات غلط اوباما دانست ، در واقع اوباما قول داده بود که با رژیم ج اسلامی وارد خط قرمزهایش نشود و نشد ! اوباما برای ماندن در تاریخ كار میكرد نه برای آرامش منطقه به همین دلیل حاضر شده بود به رژیم ایران اجازه هر كاری را در سوریه بدهد نتیجه برجام برای او مهمتر از هر چیز دیگری بود او حاضر شده بود هر جنایتی در ایران صورت بگیرد تا برجام به سرانجام برسد و برجام به سرانجام رسید اما چه بهایی براى مردم ایران داشت، سرکوب و کشتار بیشتر و درنتیجه اختناق مطلق. اوباما امروز باز گفت ، قدرت اصلی دموكراسی ، مردم هستند! ولی او هیچگاه از مردمی كه براى دموكراسی بپا خاسته بودند حمایت نكرد و برعكس از كسی كه مردم را به گلوله بست و هزاران نفر را دستگیر و حتا اعدام كرد و زیر شكنجه كشت ، حمایت كرد! و این خود نشاندهند، توخالی بودن این شعار اوباما بود !


در واقع باید گفت بله ،اصلِ دموكراسی را مردم ایران در زمان " اوباما " رقم زدند كه قدرت اصلی در ایران را كنار بزنند ولی عملكرد حمایتی اوباما از رژیم ولایی نشان داد قدرت اصلی از نظر او ،رژیمهای سركوب گر بودند كه اوباما از انها حمایت كرد! نامه نگاری های اوباما با خامنه ای در زمانی كه میلیونها ایرانی به خیابانها آمده بود تا به كرسی نشاندن قدرت سیاسی خودرا نشان دهند ، مردم ایران بدنبا حق تعیین سرنوشت خود بود اما اوبا ما با یكی از بزرگترین تروریستهای دنیا نامه نگاری میكرد تا گرهء. كور رابطه بد ٣٧ ساله ایران آمریکا را باز كند و مردم ایران بخوبی این راز را دریافته بودند بخاطر همین بود كه در آن زمان شعار میدادند " اوباما ، اوباما ،با اونایی یا با ما؟ "كه مك كین ، سناتور جمهوری خواه بارها به او یاد آوری كرده بود ولی اوباما تصمیم خود را گرفته بود ، نزدیكی با جمهوری آدمكش اسلامی از ابتدای ریاست جمهوری اش در برنامه های کارش قرار داشت و این را هم خامنه ای قبل از ریاست جمهوری او نیز گفته بود كه " اگر اوباما بیاید امیدی به باز گشایی روابط ایران با آمریكا هست ." و "برجام " همان امیدی بود كه او میگفت .براستی ،اوباما با اونا بود و طشت رسوایی اش زودتر از بام افتاد !

اگر اوباما در جریان جنبش سبز ایران، فقط با یك اطلاعیه از ملت ایران حمایت كرده بود امروز مردم ایران از او به خوبی یاد می كردند نه با لقب " حاج حسین اوباما" اماّ او می گوید سیاست را هنوز دوست دارد او سیاست را در همان سالها یاد گرفت و تجربه كرد ولی درسش درست نیاموخت و این بار كودتا را با كمك به كودتاچیان ولایت فقیه انجام داد . در افغانستان و عراق هم وضعیت بهتر از این نبود، درست است كه "اُسامه بن لادن " را در پاكستان بر زمین زدند ( اول می ٢٠١١) و باز دوباره شعاری دیگر زنده شد " بن لادن كشته شد ، جنرال موتور زنده است. " در افغانستان و عراق ، زمان ریاست جمهوری اوباما با خروج نیروهای نظامی آمریكا از این دو كشور باعث رشد بیشتر تروریست شد ، در واقع می توان گفت ، طالبان ، دوباره جان تازه ای گرفت و و داعش نیز در همان زمان شكل گرفت ، همانطوریكه" هیلاری كلینتون" وزیر خارجه وقت آمریكا هم خود اعتراف كرده بود ، عآملِ بوجود آمدن داعش در عراق و سوریه نیز خودِ آمریكا بود . آمریكا سیاست یك بام دو هوا را در پیش گرفت تا خط قرمز رژیم ایران را رد نكند اوباما با وجود بكار بردن سلاح شیمیایی توسط بشار اسد هیچ كاری انجام نداد و با بی عملی در سوریه هم انتظارات خود و هم خواست ایران را برآورده كرد در حالیكه قبلن گفته بود: امروز می‌خواهم به طور واضح به بشار اسد اعلام کنم که جهان نظاره‌گر اعمال شماست. استفاده از تسلیحات شیمیایی غیرقابل قبول است و اگر شما ( اسد) چنین اشتباه فجیعی مرتکب شوید، پیامدهایی برای شما در پی دارد و شما باید مسئول و پاسخ‌گو باشید.

آمریكا با سیاستهای دوگانه پیش رفت با اینكه به مخالفهای اسد كمك میكرد ولی هیچگاه نیروی نظامی وارد سوریه نكرد و همین سیاست سازشكارانه دست روسیه و رژیم ولایی را در سوریه بازتر كرد ، سیاستهای غلط اوباما باعث تیره تر شدن روابط با روسیه شد و باعث شد روسیه هم در مقابل اروپا و هم آمریكا طور دیگری رفتار كند. حمله به "كریمه" در اوكرائین یكی از اینها بود. بی عملی آمریكا در مقابل روسیه و ایران جنگ را در سوریه شدت داد و روسیه توانست از این خلاء بخوبی استفاده كند. این یكی نشان داد كه آمریكا نه در سوریه كاری كرد و نه با روسیه برخورد درستی داشت . و روسیه هم با ایران و هم با ترکیه اتوریته اش بیشتر شد . بدین صورت دوران ریاست جمهوری اوباما در رابطه باروسیه بایك سیاست كجدار و مریز به پایان رسد. در این میان روسیه هر چه خواست در كریمه و سوریه انجام داد و تا آنجا پیش رفت كه رژیم دلخواه خود را در كریمه ای كه دیگر به روسیه تعلق داشت بر سر كار آورد. دخالت هاى روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریكا قابل تحلیل است و این ناشی از همان سیاستهای غلط اوباما است كه روسیه براى حذف هم حزبی اوباما به افشاء یازده هزارایمیلهای هیلاری دست میزند كه باعث پیروزی دونالد ترامپ می شود البته این موضوع مردم را آگاه تر كرده و اعتصابات مردم علیه ترامپ و پوتین هنوز هم ادامه دارد.

سیاست داخلی 
اوباما برای آمریكایی ها، كارهای مفیدی انجام داد كه مردم هم به خوبی از آن آگاهند ، بیمه درمانی یكی از این كارهای مفید است با وجودمخالفت های بسیار قوانین به تصویب رسید و میلیونها آمریكایی را صاحب بیمه كرد و در روز های بعد با حضور و امضاء ترامپ آنها را چهار قبضه كردند ! حمایت از زنان ، همجنس بازها ،پیش گیری عدم جلو گیری از سقط جنین و بارداریهای اتفاقی و ...یكی از مهمترین كارهای اوباما بعد از ترور جمعی مدرسه Sandi Hock بود كه قربانیهای در آن مدرسه تعداد زیادی از بچه های ٥-١٠ساله بودند، اوباما فقط توانست كار تروریستی بد را به مردم نشان دهد و با مطرح كردن ٢٣ دستور براى جلو گیری از اسلحه بدست آورد و با دفاع از اصلاحات دائمی در قانون اساسی درسال ٢٠١٢ با ٣٢ میلیارد دلار مالكیت سلاح مطرح ولی موفق نمی شود در مقابل انجمن اسلحه NRA این قانون را در سراسر آمریكا اصلاح كند ! ایالتهایی ،قانون اصلاحی حمل اسلحه را تصویب كردند (ایالت ایلینویز) . تصویب حقوق همجنس گرایان یكی دیگر از كارهای اوباماست كه با وجود مخالفتهای بسیار این قانون تصویب می شود و اوباما از آن پیروزی ، روزِ خوشی براى همجنس گرایان نام می برد! در مورد تبعیض نژادی نتوانست كارى از پیش ببرد ! اوباما " هرگز نتوانست همچون دكتر" مارتین لوتركینگ " با تبعیض نژادی مبارزه كند و در زمان ریاست جمهوری او بارها ،سیاه پوستان توسط پلیس سفید پوست كشته میشوند ! باز باید گفت ،قدرت دموكراسی را مردم رقم می زنند و نه قدرت حاكمیت و این تجربه ای بود كه اوباما نداشت و عاقبت دموكراسی را در سمت قدرت یعنی حاكمیت تشخیص داد و نه مردم "

جمع بندی
اگر واقع بینانه تر به كارهای بین الملی اوباما در این هشت سال نگاه كنیم متوجه میشویم او بیشتر برای تاریخ كاركرده است تا حق و حقوق ملتها در سراسر جهان و تاسف بارتر اینكه در سطح جهانی ، قدرتهای جهانی و جوامع حقوق بشری و بین المللی هم از همان ابتداء مشخص بود كه اوباما را برای نشان دادن حقوق بشر و صلح در سطح جهانی نیاز داشتند و جالبتر اینكه انتخاب خود اوباما بعنوان رییس جمهوری می خواست همین را بگوید از طرفی آمریكایی ها تلاش كرده بودند كه یك رئیس جمهور سیاهپوست هم داشته باشند. کمیته نوبل در همان ابتدای كار اوباما ، در سال ٢٠٠٩ جایزه صلح نوبل را براى تقویت دیپلماسی بین الملی و ترغیب به همكاری میان مردم به او میدهند كه اهداء این جایزه باعث برانگیخته شدن واکنش‌های حمایتی و انتقادی از سوی رهبران جهان شد.

انتقاد درستی بود موضع اوباما در رابطه با قتل "ندا آقاسلطان " مشخص كرد كه او بدنبال حقوق بشر و اصل دموكراسی نبود و بدون مقدمه سودش را دیكتاتورهایی چون خامنه ای بردند و رژیمهای ولایی ایران و دیكتاتوری سوریه با ریاست بشار اسد و حضور نوری مالكی در عراق و حمایت او در عراق باعث بوجود آمدن داعش و سالها كشتار در منطقه خاورمیانه ،بود اینها همه بخاطر سیاستهای غلط اوباما بود . تاریخ بار دیگر تاریخ نشان داد كه آمریكا بدنبال قدرت خود بعنوان ارباب بی مروت جهان است و نه در پی قدرت سیاسی مردم در كشورهای دیگر ، اتخاذ این چنین سیاستهایی در دنیا بر كسی پوشیده نیست این گونه سیاستها چندین بار در ایران و جهان در طول تاریخ تكرار شده است دیروز كودتا بر علیه دکتر مصدق در ایران و معذرت خواهی آمریکا بعد از ٥٠ سال، صحت این نوشته ها را ثابت میکند و امروز همکاری با كودتاچیان تمامیت خواه ولایت فقیه با این اندیشه كه ما بدنبال قدرت سیاسی مردم در ایران هستیم ، سیاستی فریب دهنده بود اما این بار مردم ایران حامیان أصلی ولایت فَقِیه را به خوبی و به موقع تشخیص دادند. این شعار در تاریخ خواهد ماند كه اوباما و آمریكا با كودتاچیان بود و نه با مردم "اوباما"با اونا بود، نه با ما ! واین ننگی است كه همچون كودتای ٢٨ مرداد سی و دو بر پیشانی آمریكا خواهد ماند و مردم ایران اوباما را نخواهند بخشید.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]