جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟
عباس رحمتی

يادم هست درسالهای شصت تا شصت چهار و پنج  خودمان  بعد از  اينكه رژيم ج .اسلامی به  دستگيرهاى گسترده روى آورد، در آن زمان   هر كسى را كه دستگير مى كردند ، فورى بدون اينكه از او بپرسند چكاره اى و چكار كرده اى ؟ در سربرگ پذيرش اوليه اوین  مى نوشتند " منافق" و در نماز جمعه هايشان ترجيع بند شعارهايشان مرگ بر آمريكا و منافق و اسرائيل بود . اگر از آن افراد مى پرسيد ى منافق ( منظورشان مجاهدين  و سازمانهای سیاسی دیگر  بود ) يعنى چى؟  خيلى از آنها معنى آنرا نمى دانستند. در همان سالها مزدوران و حقوق بگيران  ج. ا هر كسی را كه دلشان مى خواست دستگير مى كردندو با يك مارك"منافق"  ممكن بود متهم و يا فرد دستگير شده تا مرز اعدام هم برود ،يادم هست در ميان دستگير شده گان افرادى بودند كه اصلا  روحشان  هم از سياست  و فعاليتهاى سياسى و سازمان و ... خبر نداشت  ولى پاسداران بسيجى و سپاه آنها را به بهانه هاى از پيش ساخته ،دستگير مى كردند و به اوين مى آوردند .به چند نمونه اشاره می کنم ، فردى بود  كه رفته بود بخاطر اجازه عقب افتاده اش  از كيوسك تلفنى به صاحب خانه اش تلفن بزند او را دستگير كرده و به اوين آورده بودند افرادى بودند كه در خانه مثلا تعدادى " دوريالى " داشتند دستگير شده بودند (جالب بود يكى از برنامه هاى تلويزيونى لاجوردى جلاد داشتن دوريالى  (در آن زمان برای یک بار تلفن زدن دوریال کافی بود )را جرم متهم قلمداد مى كرد و يا افرادى كه هنوز به سن قانونى نرسیده  بود ،آنها را دستگیر و رژيم ضد اسلامى ، آنها را به بهانه از پیش ساخته شده ی منافق   به زندان مى انداخت و حتا تعدادى از آنها را به جوخه اعدام برد ه اعدام کرده اند  . لاجوردى جلاد برگزيده خمينى بود ، او كسى بود كه در زندان از  كلمه "  منافق "بیشترین استفاده را مى كرد. درواقع او بود که در اوین این کلمه را از دهان رهبرش گرفته بود و مرتب بکار می برد . چون اين كلمه باب شده ى خمينى در ج. ا بود. در ميان زندانيان كسانى بودند كه فقط روزنامه و ارگان سازمانی را خوانده بودند و يا اينكه بعضى از آنها روزنامه هاى سازمان سياسى و گروه مورد نظرش را فروخته بودند ولى لاجوردى جلاد آنها را با قوانين من در آوردى و با نام اسلام اعدام كرد و به روى ناميمون خود هم نياورد . مى خواهم بگويم اصلا براى رژيم فرقى نمى كرد كه ، چه كسى را دستگير كرده است  آيا سن قانونى دارد يا ندارد، آنها بيگناه هستند يا گناهكار ؟ از ديد رژيم فرد دستگير شده بايد بدون دادگاه و بدون هيئت منصفه با مارك منافق اعدام شوند .
همين جريان سركوب و بگير و ببندها و شكنجه و اعدام در طول سى و چهار سال به شكلهاى مختلف ادامه داشته و دارد، در طول اين سالها هراز چندى رژيم دست به ترور شخصيت هاى
سياسى و كشيش هاى  مسيحى زده است تا  بيشتر بكشد و  زنده بماند . نگارنده  بعد از همان سال ٦٠ گفتم و نوشتم كه رژيم نخبه كشي و شخصيت كشى را براه مى اندازد و شعار" بكش تا زنده بمانى" را در  استراتژى اش  قرار خواهد داد. ، انسان کشی ، مسلمان كشى و غير مسلمان كشى با نام كفار و منافق ... را علم كرده تا هر كارى كه در جنايت از او سر مى زنده را توجيه شرعى كند .
خمينى جنگ  ايران  و  عراق را  براه  انداخت تا با سركوب تمامى نيروها ، (تكرارمى كنم ) ، تمامي نيروها، برايش  فرقى نكرده و نمى كند از دم تيغ و تير و طناب دار  بگذراند. رژيم(خمينى) از همان شروع جنگ با نعمت خواندن " جنگ " سركوب و اعدام را باب كرد و پا در راهى گذاشت كه برگشت آن برايش خيلى گران تمام مى شود ، آنها  نمى توانند حتا يك روز بدون  اعدام و شكنجه را سپرى كنند .اگر روزى طنابهاى دار را از ميدانگاهها جمع كنند گور خود را كنده است  به همين دليل است كه خودى هاى خود را هم ناچارن نمى توانند تحمل كنند و با  ماركهاى جديد ديگر به جو سازى هاى جديد رو آورده اند تا به توانند به استراتژى " بكش تا زنده بمانى" همچنان وفادار بمانند . لازم است يادآورى كنم در سالهاى پيش  مارك "منافق "مختص زندانى نبود اين ناندانى در  سراسر كشور در همه جا مورد استفاده رژيم قرارگرفته و همچنان ميگيرد. درآموزش و پرورش و در تمامى ادارات و در دانشگاههاى كشور دربيمارستانها و حتا در تمامی محله ها و ... با  مارك منافق هزاران هزارنفر را از شغل ويا ادامه تحصيل محروم كردند تا به حكومت انسان کش به  جور ستمشان همچنان ادامه دهند .
بعد از اتفاقات سال 88  اصطلاح دگری را علم کردند تا ناندانی تاره ای را بازکنند فتنه و فتنه گر
فتنه چيست ؟ فتنه يعنى مهندسى كردن تمام عيار انتخابات و بر گزيدن رئيس جمهورى كه از نظر فكرى به او ( ولايت فقيه ) نزديك تر است و با در اختيار گرفتن تمام امورات كشور دردست خود و رئيس جمهور بر گزيده اش خون ملت را در شيشه كردن وبه تاراج  گذاشتن سرمايه هاى طبيعى و غير طبيعى كشور است .
فتنه گر كيست ؟ كسى كه فقط يك راى دارد ولى يك رئيس جمهور را خود به تنهايى انتخاب مى كند و در مقابل پيش از هفتاد ميليون ايرانى مى ايستد و برعليه ملت در نماز جمعه فرمان شليك را به پاسدارانش صادر مى كند و  ملتى را كه  به خيابانها  آمدند و درخواست انتخابات سالم را كرده بودند وگفتند راى ما كو ؟  را  فتنه گر خواند .
فتنه گر كسى است كه كانديد اتورهاى رقيب رئيس جمهور بر گزيده ولايت فقيه را دستگير و به زندان مى برد و رعب و وحشت را در جامعه نهادينه می كند تا رژيم فاشيستى خود را براى مقطعى ديگر به عقب بيندازد .
فتنه گر يعنى ولايت فقيه و دارو دسته اش كه جوانان و دانشجويا ن و زندانيان را در خيابان و زندان قلع و قمه كرده  تا فردى بنام احمدى نژاد را براى دو دوره به رياست جمهورى رساند. حال با اين تعاريف به رايج شدن اصطلاح ديگرى بنام " فتنه " مى پردازيم ،تا فتنه گر را بهتر بشناسیم .
بعد از جريان جنبش سبز  رژيم، اصطلاح  ديگرى را براى  خودى ها  براه  انداختند  تا  بتوانند همچون سال شصت سران جنبش سبز را كه خود از مارك زنهاى حرفه اى بودند حالا همان مارك زنهاى گذشته را به جريانى بنام " جریان فتنه " نسبت دهند، در واقع فتنه گران اصلى در همان راه گذشته پا نهادند و پاشنه درب  را بر همان چرخاندن كه خود مى خواستند . بعد  از انتخابات ١٣٨٨ كه خامنه اى از احمدى نژاد حمايت كرد و رئيس جمهور برگزيده اش را براى بار دوم به كاخ رياست جمهورى برد مشخص شد كه فتنه گران و جريان فتنه در كجا   لانه دارند دقیقا در بیت عنکبو تی ولایت !
ابتدا ،خامنه اى احمدى نژاد را نزديك تر از هركس ديگر به خودمعرفى كرد او حتا وى را نزديكتر از " رفسنجانى " به خود دانست و در همان نماز جمعه ى معروف (٢٩خرداد ٨٨) در مقابل مردم ايران صف آرايى كرد و شمشيرش را از رو بست و جريان فتنه را براه انداخت تا جهان همچون گذشته ، نظارگر انتخاباتى پوشالى در ايران باشد واقعيتى كه چشم دولتها و مردم جهان را بازتر كرد حالا بعد از هشت سال احمدى نژاد از همين موقعيت باد آورده  خود سوء( سود ) استفاده كرده تا بتواند قدرت را در مقابل ولايت فقيه حفظ كند و از هم اکنون با بهار بهار کردن در مقابل ولایت فقیه صف آرایی کرده است . از ديد ذوب شدگان در ولايت او نيز به جريان فتنه پيوند خورده است ، يعنى رژيم تحمل رئيس جمهور برگزيده رهبرى را هم ندارد بطورى كه حالا مشخص شد ه است مزه ى قدرت پاى دندان رئیس  جمهوری ولایت فقیه   گير كرده است و لاجرم وى را در مقابل خامنه اى سردمدار فتنه قرار داده است و  مى خواهد در پايان كارش،  كارى را انجام دهد كه پوتين ومدودف درروسيه كردند ، او  نمى خواهد براحتى كاخ رياست جمهورى را ترك كند آیا چاقو دسته اش را می برد ؟ حال علاوه بر موسوى و كروبى همان جريان ، احمدى نژاد را هم فتنه گر مى نامند و گاهى مثل برادرش(داود احمدى نژاد) وى را منافق پيچيده مى نامند يعنى از ديد ولايت فقيه و ذوب شدگان درولايت فتنه در فتنه شده است و جریان فتنه را بوجود آورده است با يك بررسى مختصر که در بال رفت مى توان براحتى سران فتنه و بازيگرانجریان  فتنه و فتنه گران را شناخت . همان طورى كه ملت تا كنون خود تشخيص داده است . با تعريفى كه در بالا از فتنه شد مشخص است فتنه چيست و فتنه گر كيست حالا به سخنان ذوب شدي ديگر در ولايت فقیه توجه كنيد.
احمد خاتمى معروف به گوريل حوزه كه عنوان "عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان " را يدك مى كشد بعد از اينكه سخنان گوهربار رهبرش را در باره اقتصاد باعنوان " حماسه سياسى و حماسه اقتصادى " مطرح مى كند آن سخن را ازابتكارات هوشمندانه ى رهبر مى داند و بعد مى گويد " كشور آنگاه سامان مى يابد كه تك تك مردم كه در جامعه حضور دارند خود و فكر و راى شان را در سرنوشت كشور شريك بدانند ، (بخوانيد درخدمت رهبر )راز تاكيد حكيمانه رهبرى بر حضور مردم و همه سلايق سياسى در همين موضوع نهفته است " يعنى رهبرى ولايت فقيه از مردم مى خواهد فقط در انتخابات شركت كنند تا بتوانند آمار بالا بدهند و لى درپايان ، آراى مردم را  مال خود  كنند (ملا خور ) و  آنها را فتنه گر و ... بنامند ،  در جاى ديگرميگويد: " اشتباه برداشت نكنيد فتنه گرانى كه در سال ٨٨ ساختار شكنى كردند و به مصاف كليت نظام اسلامى آمدند ديگر با هيچ نگاه و سليقه اى ، درون چارچوب نظام تعريف نمى شوند و به صورت طبيعى سخن رهبرى در خصوص همه سلايق فكرى و سياسى براى كانديداتورى در انتخابات شامل حال آنها نيست . " احمد خاتمى مى خواهد بگويد  ساختار شكنان و همان فتنه گران نمى توانند  در انتخابات  حضور داشته  باشند وباز تاكيد مى كند مردمى كه دلسوز انقلاب هستند خواستار محاكمه سران فتنه هستند او با  اينكه مى داند سران فتنه رهبر و اطرافيانش هست باز خود را به كوچه على چپ زده است و از مردم مى خواهد تا فتنه گران را كه در راسش رهبرى ولايت فقيه قراداردتا خواهان محاكمه آنها شوند، عضو هيات رئيسه خبرگان درست ميگويد مردم خواهان محاكمه هرچه سريع تر سران  فتنه هستند همان كسى كهبا یک رای  رئيس جمهورى خود براى مردم برگزيد وآتش خشم مردم را شعله ور كرد ، همان كسي كه شعله فتنه را با خط ونشان كشيدن براى مردمى كه آمده بودند بگوئيد راى من كو ؟ و راى من كجا رفت و براى چه كسى خوانده شد ؟ فوری   دستور حمله به مردم را صادر كرد و همان كسى كه دستور حمله به خانه هاى مردم و تجاوز به زندانيان سياسى و اعدام  آنها را صادر كرد و  تا  آنجا  پيش رفت  كه  يار غار خود   هاشمى رفسنجانى را خانه نشين كرد تا جريان فتنه را به او يعنى رهبر نسبت بدهد ، بطورى كه تاكنون چندين بار تكرار كرده است كه نامه نوشته شده به رهبرى تماما درست  بوده است   يعنى جریان  فتنه را با احترام به رهبرى نسبت  داده است . سوال  اينجاست كسانى كه گفتند راى من (ما) كو ؟ فتنه گرند يا كسى كه راى مردم را براى احمدى نژاد دزديد و مردم را فتنه گر خواند فتنه گر است ؟ با این تعریف ، مردم حاضرند رهبر فتنه گران  و سردمدار جریان فتنه را  هرچه زودتر محاكمه كنند و آن كسى جز خامنه اى نيست .
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]