انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي
عباس رحمتی

 
ُحسنت به اتفاقِ ملاحت ، جهان گرفت
آري به اتفاق ، جهان ميتوان گرفت
حافظ مي خور و رندي كن و خوش باش ولي
دام تزوير مكن چون ، دگران قرآن را ! - حافظ
اين بار انتخابات را با مهندسي و متديك تَر از گذشته برگزار كردند با وجود حذف پيش از ٦ هزار نَفَر از كانديدا ها چنين نشان دادند كه قصد برگزاري انتخابات دموكراتيك را دارند ، اما يادشان رفته بود كه باز گاف اول را ولايت فَقِيه رژيم داده بود آنجا كه گفته بود اگر رژيم را قبول نداريد بيايد رأي بدهيد كه دنيا دموكراتيك بودن مارا ببيند. معني اين حرف اين است كه ما ميخواهيم نشان دهيم دموكرات هستيم و نه بيشتر ! . با اين وجود طبق آمار رژيم باز تقريباً نيمي از واجدين شرايط شركت نكردند ، در تهران ٥٠ در صد مردم به پاي صندوقها نرفتند ٥٠ در صدي هم كه به پاي صندوق ها رفتند به ليست اصولگرايان يعني به كل رژيم نه گفتند وچون انتخاب ديگري نداشتند رأي هاي خود را به ليست اميد ( اصاح طلبان دسته دوم ) دادند كه بسيار معني دار بود يعني حتا يك نَفَر هم از باند خامنه اي در تهران به مجلس راه نيافت ، حتا حداد عادل كه دو دوره قبل از ته جدول او را به صدر آورده بودند تا رئيس مجلسش كنند تجربه انتخابات ١٣٨٨ رژيم فاشيستي مذهبي را هوشيارتر كرده بود و تهران را آزادتر گذاشته بود تا در شهرستانها بيشتر كار كنند ، در تهران أقشار جنوب شهري تقريبا تحريم كرده بودند و شركت كنندگان بيشتر از قشر مرفع و متوسط جامعه بودند ، در شهرستانها اوضاع طور ديگري بود و رژيم توانست بيشتر اصولگرايان را از صندوق بيرون آورد و بدين صورت تركيب مجلس دهم را طوري تنظيم كند كه بتواند أوامر ولايت فَقِيه را پيش ببرد. آماري كه رژيم بيرون داده نشان ميدهد همه چيز حساب شده بوده ا ست از مجموع ٢٩٠ كرسي مجلس ٨٣ كرسي به إصلاح طلبان و ٧٨ كرسي به اصولگرايان ، ٦٠ كرسي به مستقلين و ٥ كرسي به اقليتهاي مذهبي تعلق گرفت و تكليف ٦٤ كرسي باقي مانده در مرحله دوم مشخص ميشود كه با سوابق رژيم دغلكار مشخص است چه كساني از صندوق بيرون خواهد آمد .
در انتخابات خبرگان اوضاع كاملا فرق ميكرد با وجودي كه مردم تهران مي توانستند به افرادي مثل دري نجف آبادي ( قربانعلي وزير قتلها ) و محمد ري شهري قاتلين و شكنجه گران معروف رأي ندهند، رأي دادند ولي مردم خوزستان اين هوشياري را داشتند و علي فلاحيان را از ورود به خبرگان محروم كردند ، در ليستهاي خبرگان چهار وزير اطلاعات وجود داشت كه هركدام پرونده هاي سياهي در قتل و شكنجه مردم داشته و دارند، مي دانيم كه وزير اطلاعات را ولي فَقِيه انتخاب ميكند از اين چهار نَفَر محمود علوي وزير اطلاعات روحاني بهمراه دو نَفَر نامبرده به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند پس معلوم است كه چه كسي اين مهندسي را صورت داده است البته در رابطه با ليست خبرگانِ تهران دو نفر اول ( دورى نجف آبادي و ري شهري ) در آن وجود داشتند. سهم رفسنجاني در تشويق مردم و راي دادن به اين دو را نبايد فراموش كرد . فلاحيان وزير اطلاعات رفسنجاني بوده است و يد طولاني در ترور و شكنجه جوانان داشته او با همكاري رهبر ( ولايت فقيه ) و رئيس جمهورش در ترور رهبران كُُرد در رستوران "ميكونوس" آلمان شركت داشته كه هر سه آنها بهمراه علي اكبر ولايتي ، وزير خارجه او ، متهم به تروريست شده و هنوز هم تحت تعقيب پليس بين الملل ( اينترپل ) قرار دارند . در ليست خبرگان اتفاق ديگري نيز افتاد و آن راه نيافتن مصباح يزدي ( محمدتقي) و محمد يزدي رئيس فعلي خبرگان بود و باز تقريباً حذف احمد جنتي ( نميرالمومنين ) بود كه با دخالتهاي خامنه اي در ليست باقي ماند تا به خبرگان رهبري راه يابد ! دونفر اول ، دليل راه نيافتنشان مشخص است ، محمد تقي مصباح يزدي براي جايگزيني خود تلاش ميكند و چندين بار هم از سوي خامنه اي مورد شماتت قرار گرفته بود و خامنه اي اين با ميلي براي ماندنش در خبرگان ندارد بخاطر همين بود كه مصباح را از قم به تهران آوردند تا او را به اين روز بياندازد محمد يزدي را مي توانست از شهر ديگري به مجلس خبرگان بفرستد ولي چنين نكردند، شايد ولايت فقيه اين حيله و يا مهندسي جديد را پي ريزي كرده است تا طوري ديگر ثبات خود را نشان دهد ،با اين حال "حسن عالمی"٬ نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری گفته با نبود محمدتقی مصباح یزدی و محمد یزدی «مسیر انقلابی خبرگان تغییر نکرده و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.» خامنه اي حتا "حداد عادل" پدر زن جان مجتبا را كه تاريخ مصرفش تمام شده را به مسلخگاه آورد ! تا انتخابات را دموكراتيك نشان دهد ، حال در اين ميان چرا و چگونه مي خواهد از وجود و تفكرات كهنه و پوسيده احمد جنتي استفاده كند براي همگان مشخص است! بهر صورت نياز به كنترل مجلس خبرگان را از راه دور بخوبي احساس ميكند . به همين خاطر احمدخاتمی ،مجلس خبرگان پنجم را نیز «کاملا ولایی» معرفی کرده و گفته «نیروهایی که رای آورده‌اند به صراحت می‌گویند که اگر از چهار دوره گذشته ولایی‌تر نباشند، کمتر نیز نیستند، به شما مردم اطمینان می‌دهم که مجلس خبرگان پنجم هم تقویت رهبری است.»با اين حساب در خبرگان رهبري نمي گذارند رياست اين مجلس نصيب رفسنجاني شود. بناست ابراهيم اميني و محمدعلي كرماني و محمد مومني را نامزد رئيس خبرگان كنند كه تمايل رفسنجاني به اميني است تكليف مجلس شوراي اسلامي هم مشخص است رياست مجلس را يا عارف خواهد شد و يا همان لاريحاني را قبول خواهند كرد كه هر دو مطلوب خامنه اي است .
 
حيله هاي جديد ديگر شهرستانها
خامنه اي اين بار پيچيده تر از گذشته عمل كرد چرا كه در انتخابات سال ٨٨ زهر چشمي از او گرفته بودند كه نگو و مپرس اينبار به دليل ترس از گذشته ، حيله هاي جديدي را پايه ريزي كرد اين بار اتاق فكري خامنه اي بيشتر نگاهش به شهرستانها بود به عنوان نمونه در مشهد توانست بيشتر اصولگرايان و جبهه پايداري را روانه مجلس كند در اين رابطه شهردارى مشهد از قبل يك ميليارد و سي صد هزار تومان به سيماى خراسان هديه كرد تا اصولگرايان را تبليغ كند و عجيب نيست كه از صندوق ها ، ذوب شدگان در ولايت بيرون ميايند و براى خبرگانش " علم الهدي در ميايد ! جالب است در شبهاي نزديك به انتخابات سيماي خراسان اعلاميه اي انتشار ميدهد كه خواستا قطع نشدن جريان برق با وجود بدهي ماهه است و دو ديگر دوري كردن از حجاب اجباري و يا آزاد گذاشتند جوانان و نبود گشت ارشاد را نويد ميداد ! در مجموع مي توان گفت در شهرستانها خامنه اي خيالش راحت بود تا بتواند اكثريت را در مجلس داشته باشد با آماري كه هر سه جناح مثل سپاه و كيهان خامنه اي و اصلاح طلبان ارائه داده اند مشخص شد ، مجلس آينده، مجلسي است كه قادر به تصميم گيري هاي قاطع نيست در اين مجلس اصلاح طلبان ،اكثريت قاطع را نخواهند داشت ، مجلسي كه قدرت نداشته باشد در واقع در دست خامنه اي خواهد بود [١] اگرچه اصلاح طلبان احساس پيروزي دارند ولي با انتخابات مرحله دوم خامنه اي سهم زيادي از ٦٤ نماينده باقيمانده خواهد داشت و از هم اكنون در فكر مهندسي هاي مرحله دوم هستند .
در زاهدان هم تقلبات آنقدر زيادبود كه در يوتوب و سايت هاي اجتماعي سر وصداي زيادي كرد آقاي دوشكي هم در صفحه آخر صداي آمريكا به اين تقلبات گسترده اشاره ميكند او مي گويد " يار محمدي اول بار جلوتر از شهريارى بود ولي بعداً تعداد زيادي صندوق هاي آكبند آوردند و شهرياري را به مجلس فرستادند . در كردستان هم اوضاع مانند سيستان و بلوچستان بود با اين تفاوت كه اول در روز شنبه، برنده ها ، براى خبرگان را اعلام مي كنند ولي يكشنبه يا دوشنبه برندگان عوض ميشوند و محمد حسيني شاهرودي نماينده خامنه اي را نفر اول اعلام ميكنند ولي شاهرودي در تلويزيون خودش گاف را داده و ميگويد من نفر سوم شده ام ( از دستش در رفته ) "ماخوذه فائق رستمي " را با آراي تقلبي به عنوان نفر دوم به خبرگان مي فرستند ، طبق گفته خبرنگاران ( جلال قوامي ) كردستان در انتخابات مجلس هم ، " سيد مهدي فرشادان " فرد ديگري بنام سالار مرادي (اسعد يوسفي بالاتر بود كه با مرادي عوض ميشود) و اعلايي را با تقلب به مجلس ميفرستند تا كرسي هاي بيشتري نصيب اصولگرايان شود . در كرمان انتخابات خبرگان جالبتر بود ، ابتداء محمد جواد حجتي كرماني را رد صلاحيت كردند و احمد خاتمي كه زاده سمنان بود را در كرمان كانديد مي كنند تا او را به خبرگان بفرستند ، صدر طباطبايي را بعنوان نفر دوم به همين شكل در ليست جا داده اند تا او را هم به خبرگان فرستادند طبق گفته مهدي خزعلي در مجموع مردمي كه هيچكدام از كانديد ها را نمي شناختند فقط به اسامي ليستها راي ميدادند او مي گفت انتخاب شدگان بدانند اين راي نه به تماميت خواه هاست ( رژيم ) و نه به شما ( اصلاح طلبان )همه به ليست راي دادند تا يك نه بزرگ به رژيم بگويند !( مصاحبه با صحفه آخرصداي آمريكا)
حيله ولايت فقيه و رفسنجاني:
پس از رد صلاحيت پيش از ٦ هزار نفر در واقع كانديدا ها باقيمانده تمامن حساب شده بود از هر دو گروه چه اصولگرا هاو چه اصلاح طلبان و عداليون همگي يك هارموني خاص خودش دارا بود كانديدها حساب شده بود ، توجه داشته باشيم ، خبرگان تهران چنين بود كه در ليست روحانيت مبارز يا (جامتين ) هشت نفر بود . در ليست رفسنجاني كه ٤ تاي آنها يعني مصباح يزدي و محمد يزدي ، رئيسي و رازيني در ليستشان قرار ندارد ، يعني از شانزده نفر خبرگان ، هشت نفر در ليست رفسنجاني و هشت نفر ديگر در ليست خامنه اي است و چهار نفر نامبرده را ( مثلث جيم) را طوري تنظيم كرده اند كه حذف شوند در نتيجه سه نفر اين آراء را بدست نياوردند و جنتي هم بايد حذف ميشد كه با حيله خامنه اي / رفسنجاني او را نفر شانزدهم كردند و به خبرگان آوردند تا چه گلي به سر مردم بزند ! [٢]حال چرا خامنه اي اين حيله را بكار گرفت ؟ همانطور كه در بالا آمده حيله خامنه اي بدين صورت بود. چون از مصباح يزدي، دل خوشي نداشت ،چون او در سپاه و دستگاه هاي دولتي و مؤسسه روحانيون كارهايي كرده بود كه مورد پسند خامنه اي نبود پس مي بايد حذف ميشد ، دونفر ديگر را هم مي خواست كه از او تبري جويند باز ديد سمبه زور است يكي ، دونفر را بايد قرباني كرد وخامنه اي چنين به اهدافش رسيد . در نهايت بايد گفت همه اين كانديد ها نماد خيانت هستند. چهارده نفر آنها از زير دستان خميني بوده اند و دستانشان تا آرنج به خون جوانان ما آلوده بوده است ولي در مجموع مردم مي دانستند بازده اند باز تن به قمار بزرگي دادند با اين اينكه مي دانستند چه كساني را به مجلس خبرگان مي فرستند شركت كردند ، بخاطر اينكه اينبار بد را با بدتر تعوض كرده و بدترينها را به مجلس خبرگان و يا مجلس شوراي اسلامي بفرستند. شركت كردند تا كساني را كه نمي خواستند به مجلس راه نيابند ! ولي باز راه يافتند و اين مجلس با حيله هاي جديد در آن ، باز اصولگرايان اكثريت را دارند! فاجعه آميز تر اينكه قشر تحصيل كرده اي مانند دكتر ابراهيم يزدي وزير پيشين خميني ، چنين تصميمي را ميگيرند كه به دري نجف آبادي هم رأي بدهند [٣]با وجود تمامي حيله ها ،نيمي از مردم به پاي صندوقهاي راي نرفتند نيمي كه رفته اند به اميد بهتر شدن شركت كردن در حالي كه رژيم براي مجلس آينده هم شاخ و شانه ميكشد و باند رقيبش را ستون پنجم مي نامند .[٤]
سخن پاياني
مردم يعني آنهايي كه شركت كردند مي گفتند ما شركت ميكنيم راى اعتراضي بدهيم ،عده اي مي گفتند اين يك رفراندم بود در حاليكه اين خواست خامنه اي بود كه مردم هر طور شده بطور گسترده در انتخابات انتصابي شركت كنند مهم براي او حضور مردم در پاي صندوق هاست بقيه ماجرا پشت پرده در بيعت رهبري حل ميشود ،اين نمونه برخورد را مردم در سال ٨٨ ديدند . در واقع مردم با اينكه مي دانستند مي بازند باز در بازي قمار بزرگ شركت كردند ، كه بيشترين سود از اين قمار به جيب خامنه اي و نظامش رفت . در واقع او ميخواست احساس پيروز به مخالفانش بدهد اين احساس پيروزي براى خامنه اي از اين جهت مهم است كه تمام كننده اتهامات عليه او و نظامش در انتخابات گذشته رياست جمهوري در سال ٨٨ است به همين دليل اين احساس پيروزي براى خامنه اي بسيار مهمتر از ديگران است و پاك كننده مهمترين نقطه سياه در پرونده رهبري علي خامنه اي است . خامنه اي سعي ميكند رژيم نا مشروعش را مشروع نشان دهد به همين دليل خواهان حضور ميليوني مردم در پاي صندوق هاست مشروعت نظامي كه متزلزل است و امروز به فردايش را تضميني نيست ، نيمي از مردم كه در انتخابات شركت كردند از ترس گراز به گرگ پناه بردند شركت كردن تا كساني را كه نمي خواستند به مجلس نروند ولي خامنه اي تعداد زياديشان را جلوتر به آنجا فرستاده بود و مردم خبر نداشتند ، بدين صورت قصد داشت اين زخم كهنه را ترميم كند كه دستش بيشتر رو شد و دنيا خبردار شد . خامنه اي چه مجلسي را مي خواهد كه چنين تلاش دارد از كانديداهاي باند خودش را انتخاب كند ؟ خامنه اي افرادي را ميخواهد كه موي دماغش نباشد تا بتواند آينده را چون گذشته به پيش ببرد. توسط مجلس خبرگان ميخواهد رهبري مجبتبا را تضمين كند تا بعد از مرگش همان خط سركوب را ادامه دهند. در واقع مي توان گفت پيروز اصلي خامنه اي و پسرش بودند.
غلام آمد جوي آب بٓرد          آب جوي آمد و غلام بُرد .
مارچ ٢٠١٦
______________________________________________________________________________
[١] آمار اصلاح طلبان : ٢٤ درصد اصلاح طلب ٢٢ در صد اصولگرايان ٢٤ در صد مستقل ٤ درصد صداي ملت و سه درصد مشترك آمار تسنيم ( سپاه) ٣٩ درصد اصلاح طلبان ( ٨٧ نماينده ) ، اصولگرايان : ٤٠ درصد ( ٩٣ كرسي ) مستقل ١٥ درصد ( ٣٤ كرسي ) اعتداليون ٤ درصد ( ٨ كرسي)
[٢] نامه يك هموطن كه به بني صدر فرستاده است :سلام. خواستم موضوعی رو خدمت شما عرض کنم: استراتژهای دستگاه ولایت فقیه بسیار زیرکانه عمل می‌کنند. در این «انتخابات»، مجلس را حیات خلوت خبرگان کردند برای صفت مردمی و مشروع بخشیدن به این مجلس که احتمالا جانشین خامنه‌ای را معین خواهد کرد. تا اینجای کار، خامنه‌ای و استراتژهای او به خواسته خود رسیدند. این مجلس خبرگان را برخوردار از صفت مردم جا انداختند. برای تعیین جانشین، برنامه‌گذاری دقیقی کرده‌اند و گام به گام پیش می روند.
نکته مهم دیگر حضور روحانی و وزیر اطلاعاتش در خبرگان است که نشان از برنامه خاصی دارد. در خبرگان تهران سعی شده از افراطیون پرهیز شود تا مقبولیت عمومی را داشته باشد. طیف احمدی نژاد را هم به راحتی حذف کردند.
ایران آبستن تغییرات مهمی است و در این میان نقش روحانی مانند نقش هاشمی در سال 68 است. (چشاندن جام زهر شکست و آسان کردن استقرار جانشین خامنه‌ای بر اریکه ولایت مطلقه).
اگر حداد عادل و یزدی و جنتی و امثالهم به مجالس راه نیابند یعنی پشتشان را خالی کرده‌اند و به اصطلاح آنها را قربانی نموده‌اند برای هدف مهمتری. و آن هدف حتما نیازمند پشتوانه مردمی است که چنین کرده‌اند. برنامه آنها کودتا نیست بلکه سوء استفاده از صاحبان نفوذ در میان مردم است برای قبولاندن و مشروعیت بخشیدن به آنچه می‌خواهند انجام دهند.
[٣] مهدي خزعلي در مصاحبه با مهدي فلاحتي مي گفت: به دكتر ابراهيم يزدي كه ليست خبرگان تهران دستش بود گفتم چرا ليست را كامل ننوشتيد؟ گفت من چرا بايد به "دري نجف آبادي" كه حكم قتل مرا داده بايد راي بدهم ؟ به او گفتم ما مي خواهيم كاري كنيم كه نفرات اصولگرايان به خبرگان راه پيدا نكنند وبعد تصميم ميگيرد به او راي بدهد كه تلفني به من (مهدي خزعلي ) زنگ مي زند و مي گويد حق با تو بود !
 
 
[٤]آخوند جعفر شجونی، از گردانندگان باند موسوم به جامعه روحانیت، رفسنجانی را شدیدا مورد حمله قرار داد و گفت: هر جنایتکاری که دست به تخریب شخصیتهای بزرگ نظام بزند، ستون پنجم دشمن است.
وی که با یکی از رسانه‌ های حکومتی مصاحبه می ‌کرد گفت: جلالی ‌پور گفته بود اگر آرای مردم را دستکاری نمی ‌کردند، همه شهرهای ایران مثل تهران می ‌شد؛ این سخنان تحریف، دروغ و خیانت است. کسانی که الان این سخنان را به کار می ‌برند، اگر به مجلس روند چه بلوایی به‌ پا خواهند کرد؟
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]