بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی !
عباس رحمتی

تو برنامه "نوبت شما " ( روز سه شنبه گذشته ) بی بی سی (رادیو دولتی انگلیس BBC ) بحثی را براه انداخته بود که اگر کروبی و موسوی را دستگیر کنند چه اتفاقاتی میافتد آیا مردم به خیابانها خواهند آمد ، اعتراض می کنند ؟   راستش می خواستم ببینم  ،اینکه می گویند  رادیو واخیرا تلویزیون  بی بی سی  واقعا نقش  خواهر بزرگ رژیم را بازی می کند می دانم   شما بهتر از من می دانید که مجریان بی بی  سی  همان بی بی باجی های رژیم   بحث ها را چگونه هدایت می کنند،  نگارنده به عینه این را در برخورد با مسئولین برنامه  نوبت شما گزارش می کند .

می دانستم بی بی سی درست همان خط و خطوطی را پیش  می برند  که انگلیسی ها  طراحی کرده اند  ولی باز برای یک بار هم شده  تلفن را برداشتم  به بی بی سی  زنگ زدم ببینم چقدر از حرفها  را بخش می کند  آیا اجازه می دهند آنچه را  مردم می گویند  را  بخش می کنند؟  آیا به همه (افراد ) اجازه ابراز نظر را می دهند یا افراد را خود انتخاب می کنند؟   آیا واقعیت ها را بخش می کنند و یا  بهتر بگویم همه صدا ها را بخش می کنند و یا هدایت شده با فیلترینگ خود شان بحث ها را بخش می کنند؟  تلفن بی بی سی  را به صدا در آوردم و   سلطان بانویی  گوشی را برداشت  بله با کی کار دارید ، گفتم با سیاوش خان  ( مجری برنامه ) در برنامه "  نوبت  شما "  گفت خوب ، اسم و شهر و محل سکونت و  تلفن خود را بدهید گفتم تلفن برای چی ؟ مرا به سیاوش وصل کنید تا با ایشان صحبت کنم  ، گفت ، نه اول باید به سوالات من جواب بدهید ببینم چی می خواهی بگویی ، در جواب به او گفتم یعنی می خواهید حرفها ی مرا فیلتر کنید ؟ گفت نه این روند کار است گفتم روند کار کاملا مشخص است ، فیلترینگ ! گفتم من می خواهم مستمیقا  برای مردم صحبت کنم نه با  شما (بی بی سی )  گفت شما مخالف دستگیری این دو هستید  یا موافق ؟ گفتم نه تنها من  که بیشتر مردم ایران مخالف این کار هستند مگر بی بی سی  موافق دستگیری آنهاست گفت ما موضع نمی گیریم ما فقط نظرات را بخش می کنیم ، گفتم همین که شما اول صحبت های مرا فیلتر می کنید خودش یک نوع حمایت از نظام است .گفت نه این روند کار است گفتم این که برنامه آزاد نیست برنامه ای کاملا هدایت شده است . بی بی باجی جواب داد اگر چیز هایی که در روند برنامه باشد شما را در لیست قرار می دهیم  ، گفتم  من کهخ نه حرف بی مورد می زنم و نه توهین به کسی می کنم فقط به سوالات شما (سیاوش )  جواب می دهم  ، گفت  ،من باید بدانم شما چی می گید   شاید  هم در لیست قرار نگیرید به او گفتم  یعنی باید حرفها باب میل بی بی سی باشد   از طرفی من اصلا چرا به شما باید جواب بدهم یعنی در واقع من باید دوبار مصاحبه کنم  یک بار با شنا و یک بار با شیاوش مجری برنامه اتان ؟ گفت بله  ! گفتم  خوب  سوالات دیگر شما چیست ؟ گفت  مخالف ویا موافق دستگیری آنها هستید ؟ گفت معلومه که مخالفم ،  پرسیدم شما چی ( بی سی سی ) گفت بی بی سی فقط نظرات را پخش می کند ، گفتم معلومه ! پرسید، اگر این دو نفر ار دستگیر کنند  عکس العمل مردم چیست ؟ گفتم  دو حالت دارد و بستگی به "   جو "  شهرها  دارد مردم  به خیابانها می آیند و این بار دیگر ممکن است کلک رژیم را بکنند و رژیم هم از آن خیلی وحشت دارد  ، بی بی باجی پرسید چرا تا حالا آنها را دستگیر نکرده اند ؟ گفتم  رژیم تا کنون  نه جرات کرده و نه فرصت آن را داشته بود حالا که توانسته تمامی اصلاح طلبان و افراد معترض  و دانشجویان فعال را دستگیر کند می خواهد جامعه را یک تست بکند ، الان  هم ممکنه بازهم  آنها را دستگیر نکند  بستگی به نتایج تست های آنها دارد .

گفت خوب اگر آن دو را دستگیر کنند چه اتفاقی ممکن است بیفتد ؟ گفتم ،  دوحالت دارد ، اگر رژیم وضعیت را  از این که هست نظامی تر کنند مبارزه مردم زیر زمینی تر می شود و اگر کوتاه بیاید مردم به خیابانها می آیند و این بار گسترده تر از گذشته می آیند و رژیم نمی تواند کنترل اوضاع را در دست بگیرد و رژیم هرچه بیشتر جنایت کند در نگاه جهانیان تنفر بیشتری ایجاد می کند اگر مردم این بار به طور مرتب  در خیابانها بمانند رژیم را شکست داده اند. در حین اینکه با شعار های شبانه سایرینی را که در خواب خرگوشی هستند  را بیدار می می کنند .

راه حلی دیگری که در صورت سرکوب مردم اتخاذ خواهند کرد ، اعتصابات سراسری است مردم در این مرحله باید اتحاد شکست ناپذیری از خود به نمایش بگذارند همان اعتصاباتی که در سال 57 از خود نشان دادند بی بی سلطان در جواب گفت شما را در لیست می گذارم ولی نمی دانم شاید به شما زنگ بزنیم (یعنی نمی زنیم )  من که میدانستم زنگ نمی زنند با کنایه به او  گفتم ،امیداورم  ! ولی لطف کنید شماره تلفنم را به کسی ندهید . من که می دانستم زنگ نمی زنند  دنباله برنامه را نگاه کردم  ،بیشترکسانی را که روی خط می آورد از نفرات و مزدوران طرفداران احمدی نژاد بودند که مشتریان همیشگی برنامه  بی بی سی هستند ، یعنی همان هایی که بی بی سلطان بدنبالشان می گردد . در واقع مزدوران رژیم علاوه بر رسانه های داخلی که تماما دراختیارشان است با کمک بی بی سی پیام های مذورانه خود را  به همین شکل  مطرح میکنند. باید آو.ری کنیم ، که از زمانی که مرکز تلفن ها  بیشاز 50 در صدش در اخیتار سپاه قرار گرفته است مزدوران رژیم جولان بیشتری  در رادیوهای خارجی می دهند .

بی بی سلطان رژیم  خود بهتر از همگان می داند که چکار می کند بیشتر از هر کس دیگری می داند که خط وخطوط دولت فخیمه انگلستان را به پیش می برد این موضوع را خود در  برنامه های ویژه ای  که برای سالروز 70 سالگی اش ترتیب داده بود  اعتراف کرد [1]در یکی از برنامه های خود یاد آوری می کند ، که چرا مردم تصور می کنند که بی بی سی باعث سرنگونی شاه شده است و در زمان انقلاب ایران خبر هارا جهت دار  پخش می کند ؟ در مصاحبه با یکی از برنامه سازان قدیمی اش ، خود اعتراف می کند و می گوید ما می دانستیم که مردم تصوراتشان  از بی بی سی طوری دیگر است وی می گفت در جریان شورش های خیابانی مردم در  سال 57  شاه به من گفت : « خلاصه کار خودتان را کردید  شاه همین حرف را به سفیرش در انگلستان (اردشیر زاهدی ) هم زده بود  او گفته بود که بی بی سی در اغتشاشات  سهم بسزایی دارد ،که  زاهدی  هم در جواب شاه گفته بود : « اگر بناست که یک برنامه 15 دقیقه ای ما را از میدان بدر کند پس بهتر است که ما برویم »  بی بی سی بنایش را بر سیاست های حمایتی از کشور میزبان گزارده است و این موضوعی است که در سر فضل های مهم تاریخی در ایران و سایر کشورها نشان داده است . درایران در جریان کودتای  28 مرداد 32  و سر فصل انقلاب 57 ایران و در حال حاضر هم  از  کودتای 22 خرداد 88 موضع کاملا حمایت از دولت سرکوبگر احمدی نژاد دارد . خط و خطوط بی بیسلطان بقدری روشن و مبرهن است  که خودشان هم در برنامه هایشان اعتراف می کنند در سمینار بی بی سی و انقلاب 57 خودشان اعتراف می کنند که خمینی را چگونه بزرگ می کنند و در  برنامه ای دیگر (یکی از مصاحبه هایش با سلامتیان) خمینی را پدر اسلام و انقلاب  (پدر جانی ) می نامد و از نماینده پیشین  رژیم صحت این حرف را د رخواست می کند !

بی بی سلطان  در طول این و یک سال همیشه خبر ها را به نفع رژیم بخش کرده است و در جریانات جنبشها در سالهای 78 و 1388 خبر ها و گزارش هایش را طوری مطرح کرده است که گویا دست جنایت کاران به خون جوانان کشور آلوده نشده است . در واقع سیاست و استراتژی بی بی سی  در جهت حفظ نظام است و  گهگاهی با عوض کردن تاکتیک هایش  به راه خود ادامه می دهد ولی در هیچ موردی از حفظ نظام کوتاه نیامده است .

بی بی سلطان آنچنان سیاست های خود را پیش می برد که در نگاه اول فکر می کنی که درست  است ولی وقتی به عمق مسئله فرو می روی برداشتتت عوض می شود مثلا ازمانی و مکانی  صحبت می کند که در ایران اپوزیسیونی  وجود ندارد و یا اگر دارد به آن بهای نمی دهد و از زاویه ای برخورد می کند که خودش می خواهد و می توان گفت جانب رژیم را می گیرد و اپوزیسیون و خبرهای آنها را یا مطرح نمی کند و یا اگر مطرح می کند کاملا در جهت منافع رژیم و بهتر بگویم در جهت خواست رژیم خبر را پخش می کند نمونه همین برنامه ای که مطرح کردیم . اگر بی بی  سلطان بی طرف بود که می باید حداقل یکی از برنامه های « نوبت شما » را  به اپوزیسیون  اختصاص می داد ، در واقع نجا که به نفعش باشد مسئله را پر رنگ می کند و آنجا که به ضرر رژیم باشد  خبر را کوتا و مختصر می کند و یا از آن خبری پخش نمی کند .در جریان جنبش سبز این مسئله بهتر به چشم می خورد بخواهد       

چه باید کرد ؟

با این بی بی سلطان رژیم  چه باید کرد ؟ وقتی بیشتر  فرصت را به فرصت طلبان می دهد ،هر ایرانی باید دیگر ی را خبردار کند تا در برنامه های عمومی این رادیو شرکت کنند و از بی بی سی خواست که به مردم  هم فرصت سوال کردن را بدهند و تا  حدامکان میدان را از مزدوران رژیم گرفت و با یک موضع جدی آنها را از دور  خارج کرد ،  مردم باید  هشیار باشند و راه را بر  مزدوران  رژیم ببندند و از هر دری که انها وارد می شوند از پنجره ی دیگری وارد شد و مانع اهداف مزدوران شد . باید راه حل های لازم را یافت و با همان تاکتیکی که دولت کودتا در پیش گرفته است رژیم را از ادامه این سنگ اندازی منع کرد و به مزدوران اجازه نداد فضای این گونه رادیو ها را همچون داخل آلوده به اراجیف های احمدی نژاد و  خامنه ای کرد .این وظیفه هر ایرانی است که با این گونه رادیو های دولتی  برخورد کنند و حداقل  پرده از اهداف آنها بر داشت . 

 

 [1]   http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110106_70th_bbc_anniv_re.shtml     

 http://newsforums.bbc.co.uk/ws/fa/thread.jspa?forumID=13188

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/03/100307_la_soas_bbc_iranian_revolution.shtml

مواضع بی بی سی برای اکثر ایرانیان مشخص است چه در زمان پهلوی و چه بعد از آن  

حال ب        

سیری مرد    

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]