تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش!
عباس رحمتی

تجاوز به دو نو جوان ایرانی در فرودگاه جده در هفته های گذشته و پخش قسمتی از وصیت نامه ملک عبدالله در "وایبر "و شبکه های اجتماعی و ترویج فرهنگ عربی و کلا عرب زدگی جمهوری اسلامی و عربیزه کردن ایران، حذف کلمات ایرانی و جایگزینی کلمات عربی به جای آنها و خلاصه موضع گیریهای باد شکمی  آیت الله ها در مورد اسطوره ایرانی "بابک خرمدین " نگارنده را بر آن داشت که این مقاله را انتشار دهد، باشد که هر ایرانی ابتدا خود و فرهنگ ایرانی را بشناسد و به هیچ کس اجازه ندهد تا  به حریم فرهنگی  و جغرافیای فکری  ایران  تجاوز  کند، سعی کنیم به اصالت خویش اندیشیده و همیشه آنرا پاس داریم و اجازه ندهیم به اسطوره های ایرانی  و فرهنگ ایرانی توهین و حتاکی شود . همه میدانیم که  سردمداران ج اسلامی آمده اند تا فرهنگ چندین هزار ساله ما را ویران کنند و بر این ویرانه ها تفکرات پوسیده خود وحوزه قم و نجف را حاکم کنند هر ایرانی وظیفه دارد این اجازه را به تاراجگران  فکری از نوع  ارتجاعی اش به آنها ندهد .

 

 

                                                      *******************

ما ايرانيان بايد يكبار ديگر به خود آيیم و نگاهي دوباره به تاريخ خود داشته باشند ، اكنون ميخواهم يكبار ديگر نگاه اجمالي به گوشه اي از تاريخ ايران زمين داشته باشم تا اصالت ايراني را بهتر درك كنيم ، این بار اسطوره ای بنام "بابک خرمدین " [0]را برگزیده ام ، چرا بابک ؟ چون بابک بود که در مقابل تجاوز اعراب ایستاد و اینک  تاريخ مدارس ايران از بابک خرمدين به عنوان فردی "مدعی پيامبری" در آذربايجان نام برده شده که دينی تازه ابداع کرد که پيروانش خود را "خرمدين "می ناميدند و به "سرخ جامگان "مشهور بودند، مردی که در برابر نفوذ و گسترش اسلام در ايران قد برافراشت و سرانجام جان بر سر اين قيام نهاد.

بخشی از ايرانيان، قيام بابک خرمدين در برابر نفوذ و گسترش اسلام را تعبير به قيام او در برابر اعراب می کنند که از ديد آنان اشغالگرانی بوده اند که شاهنشاهی ساسانی را فروپاشاندند و باعث شدند کشورشان تا نهصد سال از داشتن دولت مرکزی ايرانی محروم بماند. از اين نگاه، بابک به جای اينکه مدعی پيامبری خوانده شود در مقام قهرمان ملی جای می گيرد و ارج نهاده می شود.بعد از دوازده قرن  وقتی ایرانیان  این اسطوره ایرانی خود را ارج مینهند رگ گردن آیت اله ها باد میکند و می گویند بابک یک تاراجگر بوده است ،آيت الله موسوی اردبيلی، رئيس اسبق دستگاه قضائی ايران از اينکه بابک خرمدين به عنوان يکی از مفاخر آذربايجان مطرح شود ابراز تأسف کرده و گفته: "بابک کسی بود که اردبيل را تاراج کرد و در منطقه عرشه اردبيل به قدر موی سر به کشتار مردم اقدام کرد".

آيت الله صافی گلپايگانی، از مراجع تقليد قم نيز رسماً فتوا داده که ترويج افکار بابک خرمدين و دفاع از مواضع او، معارضه با اسلام و باعث تضعيف هويت اسلامی جامعه است و مسئولان بايد جداً از اين گرايشها جلوگيری کنند.

و اگر این خیانت ها نبود ایران از قرنها پیش از لوس وجود خرفات پاک شده بود و این خیانتها از کنار دست بابکها صورت نمیگرفت ،زماني كه ديرينه يار بابك يعني " أفشين" با أعراب متجاوز همكاري ميكند او جا و مكان بابك را از طریق جاسوسانش دریافت که بابک و گروهش در دره پوشیده شده از درخت در مرز آذربایجان-ارمنستان مخفی شده‌است و سر سپردگی خود را  به عربها نشان ميدهد تا تا با فرمان معتصم  ، خلیفه عیاسی،  افشین عملیاتش را برای دستگیری  بابك اين سردار ملي  ايران زمين بهمراه  برادرش  " عبدالله " را آغاز و آنها را  به اسارت خود در آورند . پس از اسارت، او را چنان ناجوانمردانه به قتل رساندند  كه بعد از دوازده قرن درتاريخ مقاومت ايرانيان همچنان جاودان مانده است . بطوری که آذربایجان روسیه فیلمی از این  رویداد تاریخی ساخته است .

مسلمانان عرب ، زماني كه بابك را به اسارت خود در آوردند قصد داشتند تا او را به زانو درآورند ، بابك كه تمام بدبختي هاي ايران زمين را از أعراب و تجاوزات آنها ميدانست حسرت يك آخ راهم بر گلوی آنها گذاشت ، بابک خرمدین را با لباسی از دیبا و کلاهی از سمور، سوار بر فیل - که هدیه پادشاه هند به مامون بود - ظاهر گشت، ابتدا دست ها و بعد پاهايش را با شمشير زدند ، دست چپ را كه زدن بابك ،دست راست خود را خوني كرد و بر صورتش كشيد تا زردي رخسارش  را همچنان سرخ نگه دارد تا اعراب نتوانند بگويند او از مرگ ترسيده و رنگ از رخسارش پريده است(سیاست نامه از خواجه نظام الملک) [ ] تازيها در پايان سرِ سرخش را از تن نازنينش جدا كردند و به  شهرهای دیگر و خراسان فرستادند  چنين او را ناجوانمردانه  به قتل رساندند. عبدالله برادر بابک به بغداد فرستاده شد که در آنجا به طور مشابه اعدام شد و توسط اسحاق بن ابراهیم مثعبی به دار آویخته شد.  به گفته طبری عبدالله برادر بابک با خونسردی مشابه به استقبال مرگ رفت.[خبر قتل بابك و  برادرش و مقاومت آنها در مقابل عربها همچون سرعت  نور در منطقه پخش شد ، قتل نا جوانمردان بابك را ما ايرانيان هرگز فراموش نميكنيم ولي اين آخوندها هستند که بابک را تاراجگر   معرفی میکنند و  با روضه خواندن از حسين و رقيه و زينب و علي اكبر و علي اصغر و... گوي رذالت را از أعراب رو بوده اند و كلامي از آن همه مقاومت در مقابل  اعراب  نمي گويند خمینی گفته بود همه چیز ما از همین روضه هاست !  آخوند تلاش ميكنند خون بابك ها  و ستار خانها و مصدقها ( خمینی دکتر  مصدق را با تکه استخوان نام  میبرد )  و  قهرمانهی ملی ما وهزاران مقاوم ديگر را پايمال كنند به همين دليل بعد از اشغال ايران ، خود پا در راه همان  اعراب تجاوزگر   گذاشتند و بابكها  و دهها هزار نَفَر از خواهران و برادران بابك را در سرزمين او قتل و عام كردندو هنوز هم اين جنايات ادامه دارد. و عجیبتر اینکه هیچ یک از گروه های سیاسی ما از این اسطوره ملی یاد نمی کنند در حالیکه اين وظيفه ملی  هر إيراني است، بدانیم و آگاه باشد اعراب و  عرب صفتهای ج اسلامی دشمن تاريخي ايران و ايراني بوده و هستند كه امروز توسط قدرتهاي جهاني حمايت ميشوند ، نماينده همين قدرتهاي جهاني در ايران رژيم جمهوري إسلامي است كه قصد دارد تمامي سنتها و  أعياد و مراسم مذهبي اعراب را به مردم ايران تحميل كنند تا فرهنگ عربی را به جای فرهنگ و سنتهای  ایرانی جایگزین کنند،و آثار باستانی ما را همچون طالب و داعش عراق و شام نا بود کنند . هر إيراني بايد سرداران  ملي خود رابشناسد و از آنها تجليل كند هر إيراني بايد سنتها و  مراسم ملي خود را پاس بدارد . سنتهاي اعراب ارزاني خودشان باد ، سنتهاي عربي را به خودشان باز پس دهيد و به اعراب و نمايندگانشان نشان دهيد كه ايراني هستید و پاي بند  به سنتها و حتا دين خود هستيد. با اين روش به نياكانمان كه اسلام را با شمشير به آنها تحميل كردند  جواب حقيقي مي دهيم تا پادشاهان عربستان مثل ملك عبدالله در ته گورش  جواب دندانشكن از هر ايراني دريافت كند او در وصيت نامه اش  خطاب به ایرانیان گفته بود :"اسلام را١٤٠٠ سال پيش در حلق نياكانشان كرديم و امروز آنها ادعا دارند از ما مسلمانترند! روزي پنج مرتبه بسوي خاك عربستان دولا و راست ميشوند به عربي دعا ميخوانند و بر روي پرچمشان عربي نوشته شده و نامهاي عربي بر فرزندانشان ميگذارند . اسطوره هايشان همه عرب هستند ، وقتي (ما) در جشن و شادي هستيم آنها براي اجدادما سوگواري ميكنند . براي دفاع وحمايت از اسطوره هاي عرب به اسطوره هاي ايران فحش ميدهند ناسزا ميگويند و به هموطنانشان ! بعدش با نام خليج العرب مشگل دارند و ادعا ميكنند از ما متنفرند ! ( قسمتي از وصيت نامه ملك عبدالله) مشاهده ميكنید ايراني بايد با عمل خود جوابي به اين شاه عرب بدهد تا در ته گورش خوب  بشنود.

هر ايراني بايد تلاش كند تا آثاري از عربها در ايران زمين باقي نماند و حتا از اين تاريخ سعي كنيم نامي از عربها بر فرزندانمان  نگذاريم  همانطوريكه عربها نام ايراني بر فرزندانشان نمي گذارند ، سعي كنيم هميشه  از اسطوره هاي ايراني كه بيشمارانند، بياموزيم و ياد كنيم  از هيچ عربي اسطوره سازي نكنيم و از آنها پيروي نكرده و هرگز بتي بعنوان اسطوره مذهبي براي خود  و ايراني نسازيم  سعي كنيم جشنهاي ايران باستان  راکه بزرگترين آنها "نوروز"  است را هميشه برپا بداريم و حتا از روزهاي هفته و ماههاي خود ياد كنيم[١] كه اين يكي از مبارزات فرهنگي است و براي آينده ايران از ضروري ترينهاست .بايد ايران را دو باره از چنگ آخوندهاي  عرب زده و عربزاده آزاد ساخت ، بايد دوباره ايران را از تجاوزگران آزاد ساخت ، ايراني كه ايراني فكر كند و ايراني زندگي كند ، ايراني كه با جامعه جهاني به پيش برود و جزء جامعه جهاني و شبكه بين الملي محسوب شود ايراني كه  هميشه سر فراز باشد تا جهانيان و با اين سرزمين سرمايه و نعمت و اين سرزمين گاز و نفت   و سرزمين گل و بلبل نگاه تجاوز گرايانه نداشته باشند تا قدرتهای جهانی مثل گذشته هر زمان آیت الله ها و  شخصیت های سیاسی دیگری  را با حکومتهای ارتجاعی اشان بما تحمیل نکنند ،بايد كاري كنيم كه جهانيان نگاه ديگري به ايران و ايراني داشته باشند ، بايد براي  حقوق بشر  در ايران که  منشورش را کورش بزرگ قرنها پیش  نوشته  است  ، تلاش کرد در این راه باید همكاري هاي خالصانه  خود را آغاز كنيم تا حق تعيين سرنوشتمان را خودمان در دست داشته باشيم. اگر  سر فرازي ايران راميخواهيم بايد به خويشتن خويش و به ريشه هاي خويش باز گرديم، بايد ايراني فكر كرد " با تو گشتم با تو من باراني شدم " [2]هر ايراني  بايد سنتهاي پارسي و ايران باستاني كه ريشه هاي دوهزار پانصد ساله را با خود  دارد أرج بگذارد و از أصل خود پيروي كند، اين تنها راه مبارزه با هيولاي ج اسلامي است ، با اين روش، مطمئن باشيد ج اسلامي را بزانو در ميآوريم. پیروز باشید  شاد باشید و مهرافزون ، پاینده و پایدار باشید

_______________________________________

[0]بابک و اسناد تاريخی

 

در کتاب فهرست ابن نديم که در قرن چهارم هجری (دهم ميلادی) يعنی کمتر از دو قرن پس از دوران بابک نوشته شده آمده که پدر بابک روغن فروشی از مردم مدائن يا همان تيسفون، پايتخت شاهنشاهی ساسانی بوده که جلای وطن کرده و در آذربايجان با مادر او ازدواج کرده است.

 

حکايت زندگی و قيام بابک به طور مفصل و با ذکر جزئيات در کتابهايی همچون فهرست ابن نديم، تاريخ مقدسی، الفرق بين الفرق بغدادی، جوامع الحکايات محمد عوفی، تاريخ گزيده حمدالله مستوفی، تاريخ ابن خلدون، کتاب الانساب سمعانی، مختصر الدول ابن عبری، سياستنامه خواجه نظام الملک و بسياری کتب ديگر که از منابع اصلی پژوهشگران تاريخ به شمار می روند آمده اما در هيچ يک از اين منابع و حتی در کتاب اخبار الطوال ابوحنيفه دينوری که تقريباً همعصر بابک بوده، کوچکترين اشاره ای به اينکه بابک ترک يا ترک تبار بوده باشد به چشم نمی خورد.

 

در مقابل در همين متون تاريخی آمده که بخشی از سپاهی را که معتصم، خليفه عباسی به جنگ بابک فرستاد، لشکريان ترک تشکيل می دادند که سردارانشان از زمان مأمون در دربار عباسی منزلتی يافته بودند.

[١] آيا ميدانستيد كه در ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ روزهای هفته بدین گونه بوده است:

 

ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺪ = ﺷﻨﺒﻪ

ﻣﻬﺮﺷﯿﺪ = ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﻣﻪ ﺷﯿﺪ = ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﯿﺪ = ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﺗﯿﺮﺷﯿﺪ = ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

ﻫﺮﻣﺰﺷﯿﺪ = ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻧﺎﻫﯿﺪﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺁﺩﯾﻨﻪ = ﺟﻤﻌﻪ

 

اکنون به نام روزهای هفته دقت کنید:

 

ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺪ = ﺷﻨﺒﻪ

Saturday = Satur + day

Saturn = ﮐﯿﻮﺍﻥ

---------

ﻣﻬﺮﺷﯿﺪ = ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

Sunday = Sun + day

Sun = ﺧﻮﺭ (ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ) = ﻣﻬﺮ

---------

ﻣﻪ ﺷﯿﺪ = ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

Monday = Mon + day

Moon = ﻣﺎﻩ

---------

ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﯿﺪ = ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

Tuesday = Tues + day

Tues = God of war = Mars

Mars = ﺑﻬﺮﺍم

---------

ﺗﯿﺮﺷﯿﺪ = ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

Wednesday = Wednes + day

Wednes = day of Mercury

Mercury = ﺗﯿﺮ

---------

ﻫﺮﻣﺰﺷﯿﺪ = ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

Thursday = Thurs + day

Thurs = Thor = day of Jupiter

Jupiter = ﻫﺮﻣﺰ

---------

ﻧﺎﻫﯿﺪﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺁﺩﯾﻨﻪ = ﺟﻤﻌﻪ

Friday = Fri + day

Fri = Frig = day of Venues

Venues = ﻧﺎﻫﯿﺪ!

 

بسیار جالبه که غربی ها هم اسم روز هاى هفته را از فرهنگ غنی ایرانی گرفتن و ما اصلا خبر نداشتیم و حتی نمیدونیم عربها چگونه واسمون تغییرش دادند

 

مرجع:

تاریخ باستان جلد 10صفحه1985

[2]با تو گشتم با تو گشتم با تو بارانی شدم

 

با تو شاعر با تو من سهراب کاشانی شدم

 

با تو عاشق با تو لایق با تو همبازی شدم

 

با تو سعدی با تو حافظ رند شیرازی شدم

 

با تو زاهد با تو واحد با تو من دانا شدم

 

شمس رویای منی "من با تو مولانا شدم

 

با تو رستم پهلوان قصه ی طوسی شدم

 

با تو رزم عشق کردم با تو فردوسی شدم

 

با تو ساغر با تو می "همخانه ی رندان شدم

 

با تو ماندم با تو خواندم با تو جاویدان شدم

 

[]رژه‌ای در هفته بعد - به احتمال زیاد در ۶ صفر ۲۲۳ ه. ق / ۷ ژانویه ۸۳۸ - برگزار شد، که در آن بابک با لباسی از دیبا و کلاهی از سمور، سوار بر فیل - که هدیه پادشاه هند به مامون بود - ظاهر گشت، در حالی که برادرش همانند بابک با لباس و کلاه سوار بر شتر ظاهر شده بود. ۲ شعر از محمد بن عبدالمالک زیات درباره فیل توسط طبری نقل شده‌است. کل طول خیابان باب‌العامه در هر دو طرف با سواره نظام و پیاده‌نظام و جمعیت زیادی از مردم پر شده بود. معتصم دستور داد تا جلاد کارش را شروع کند. ابتدا دست‌ها و پاهای بابک قطع شدند و سپس با دستور خلیفه جنازه تکه‌تکه شده بابک در حومه شهر سامرا به دار آویخته شد. سرش برای نمایش به دیگر شهرها و به خراسان فرستاده شد. بابک در همان مکانی به دار آویخته شد که بعدها مازیار پسر قارن، شاهزاده شورشی طبرستان و یاطس رومی (Aetios)، بطریق عموریه - که در زندان درگذشت - به دار آویخته شدند.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]