پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !
عباس رحمتی


اگر کمی عمیق تر به جریانات سیاسی ایران نگاه کنیم خصوصا بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری  متوجه می شویم که دم خروس ولایت فقیه ، چون همیشه بیرون زده و مردم براحتی متوجه پشت پرده های ناپیدا می شوند  این دم خروس چه  در دوران خمینی  و چه خامنه ای وجود داشته است ولی بعد از مرگ خمینی این دم خروس فرق کرده است خمینی طوری دیگر قضایا را جوش می داد در حالیکه خامنه ای جوشکاری اش در همان جوش اول  مسئله دار می شود .

برای مثال باید حداقل به دهسال عقب تر برگردیم تا دم خروس ولایت فقیه را بهتر ارزیابی کنیم  ده سال پیش یعنی  بعد از جریانات اعتراضات دانشجویان و آغاز نوین  جنبش دانشجویی و حمله به کوی دانشگاه و کشتار ی که رژیم به راه انداخت ،آن زمان  خود   سر آغاز دیگری برای سرکوب شد تا ولایت ارتجاع به فکر پلید تری فرو رود و از آن به بعد نقشه یک کودتا  پی ریزی می شود . درست بعد از همان اعتراضات گسترده در دانشگاهای کشور بود که خامنه ای هم خود اعلام کرد « صدای انقلاب تان را شنیدم » او در واقع از همان زمان  بود که  تصمیم گرفت  صدای انقلاب را با فکر پلیدی که  در سر داشت با جواب ضد انقلابی خود به جوانان پرشور بدهد  او شنیدن ش حتا چون محمد رضا پهلوی نبود  او از همان زمان به فکر فرو رفت  که چگونه  صدای مردم را خاموش کند این جواب به انقلاب مردم بود و پس !

از همان زمان بود که به فکر ساختن دولت پلیدی   به سرپرستی   احمدی نژاد افتاد  از همان زمان بود که به قولی ،  لباس و چکمه پاسدار ی او را از تنش  در آورد و کت شلوار سرکوب را بر تنش  کرد و وی را از   آذربایجان (اردبیل ) به تهران فراخواند و در شهرداری تهران گمارد . احمدی نژاد  هم از این فرصت کمال استفاده را برد و باند معروف  ارومیه را با خود به تهران آورد .  در همان زمان بود که   خاتمی در خواب بود و احساسات ش  را نسبت به ولایت فقیه پنهان نمی کرد و به جای آنکه به فکر و چاره ای بیندیشد  حمایت کامل خود را از ولایت فقیه اعلام کرد و بدنبال آن عقب نشینی  های پی درپی اش  بود که  کسی جلودار ش نبود. در واقع از اواسط  دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی عقب نشینی ها شروع می شود گویا همه چیز را به وی دیکته میکنند  ولی او کلامی با ملت در میان نمی گذارد ، عقب نشینی ها شروع می شود چون  راه روش خاتمی نشان دهنده  این بود که جز راه روش ولایت فقیه برنامه ای در سر ندارد او  می خواست ولایت فقیه را راضی کند و نه مردم را ! به همین خاطر بود که خاتمی در جریان انتخابات دوره نهم  فقط یک تماشاگر در مقابل توطئه  های کودتا گران بود، او که تمام نهاد ها و ارگان ها ی اجرایی رژیم  را برای انتخابات در دست داشت  هیچ کاری نکرد و یا نمی خواست کار ی انجام دهد . در حالیکه وزارت کشور  خاتمی برگزاری انتخابات دوره نهم را  به عهده داشت و نه احمدی نژاد  ، مسلما او از توطئه خامنه ای و کودتا گران خبر داشته و سکوت کرده است .  در همان موقع رفسنجانی نامه ای به خامنه ای نوشته بود و پرده های تقلب ها  را پیشاپیش کنار زده بود و هشدار های لازم را به ولایت فقیه اش یاد آوری کرده بود ، در حالی که  خاتمی سکوت اختیار کرده بود. باید این سوال مهم را مطرح کرد ،چرا خاتمی و رفسنجانی که از این کودتا خبر داشتند مردم را از قبل در جریان قرار ندادند ؟ آیا دولت های خارجی دیگری  مثل روسیه و چین در این کودتا دست داشتند ؟ آیا کاسه های دیگری زیر نیم کاسه ها  دیگر  بوده است ؟

در همان دوره  بود که مجتبی خامنه ای با کمک سپاه پاسداران تمامی صندوق های رای را دراختیار گرفتند و همه دیدیم که چگونه  کروبی و رفسنجانی را حذف کردند که  رفسنجانی ، از روی ناچاری به خدا پناه برد و کروبی هم در خواب بود و بعد از خواب شکایت خود را  با  مردم مطرح کرد ! بدین صورت کودتا گران فاز اول کودتا را انجام دادند و نام شوم احمدی نزاد را از صندوق ها در آوردند ، در دوره نهم ریاست جمهوری صدای کسی در نیامد ،  در  واقع  فاجعه از همان زمان شکل گرفت که به راحتی آب خوردن ،  کودتا نرم را با کمک خامنه ای شکل دادند و صدای از کسی در نیامد .

در دوره دوم کودتا  یعنی دوره دهم ریاست جمهوری رژیم  ، خامنه ای خیلی روشن تر  از یکسال  قبل اعلام کرد  که : « این رئیس جمهور برای یک سال نیست این دولت برای 5 سال دیگر بر سر کار خواهد بود ! »  با اینکه خامنه ای می دانست که احمدی نژاد نه در دوره نهم دردی از مردم را دوا کرد و نه در این دور جدید کاری خواهد کرد لذا  او  تصمیم گرفته بود که برای حفظ نظام فاشیستی مذهبی اش  دست به این عمل بزند  و  در رابطه با سرکوب مردم هم تعارفی نداشت  ، خامنه ای در نماز جمعه معروفش بعد از انتخابات شمشیر را بر علیه مردم از رو بست و دستور شلیک به روی مردم را صادر کرد .

باز چرا این بار هم  احمدی نژاد ؟ زیرا احمدی نژاد به مجتبی پسرش قول داده است به کمک سپاه زمینه های به رهبری رسیدن بعد از پدرش را فراهم کند  آنها  همچنین  می خواهند با کمک سپاه فضای رعب و وحشت را ایجاد کنند تا زمینه های به قدرت رسیدن  پسر خلف  خامنه ای راحت تر شود . سوالی که مطرح بود اینکه چرا خامنه ای و شورای نگهبان موسوی و کروبی را از صافی عبور ندادند و مهر رد صلاحیت بر آنها نزدند ؟ 

اگر یادتان باشد  در این دوره  بنا بود ابتدا خاتمی مجددا کاندیدای ریاست جمهوری شود که بعد از تهدیدات از طرف جناح غالب و جواب رد از طرف خامنه ای   جناح مغلوب تصمیم به کاندیدای موسوی می گیرد و برای این کار  خاتمی خود شخصا چندین بار به منزل موسوی می رود و او را برای کاندید شدن راضی می کند و شال سبز را بر گردن موسوی می اندازد  و حرکت سبز آغاز می شود ، موسوی بعد از 20 سال کنار گیری از سیاست به صحنه مبارزاتی وارد می شود ، ولی این بار چنین می نمود که مشکلات زیادی در پیش رو قرار دارد ! حال چرا  خامنه ای به موسوی چپ نگاه نکرد و او را از قبل از صحنه بیرون نکرد ؟ البته ولایت فقیه دیکتاتور  اگر  فکر می کرد کار به اینجا ها کشیده می شود حتما چاره ای دیگر می کرد .

خامنه ای پیش خود ش فکر می کرد موسوی بعد از 20 سال دوری از سیاست حرفی برای گفتن ندارد  و می تواند وی را براحتی از صحنه حذف کند ، خامنه ای در واقع تحلیل در ستی از شرایط آتشفشانی جامعه نداشت ( نداشتن  تحلیل مشخص از شرایط مشخص ) و دیدیم که خامنه ای و رئیس جمهوری و باند کودتا گرش همگی به قول معروف سنگ روی یخ شدند و تمامی پلیدی ها بیرون زد  و بدر ستی فهمیدند  کسانی که باید از صحنه حذف شوند خود ش و باند تبهکار ش  هستند .

چرا کروبی را حذف نکردند ؟ مگر سماجت او را در دوره قبل ندیده بودند ؟ آنها می گفتند ، یک بار تجربه حذفش را داریم و در دوره دهم هم می توانیم او را براحتی کنار بزنیم ولی کروبی هم مانند دوره قبل نبود ،  او  هم مار گزیده تر شده بود و دیدیم که موی دماغ ولایت فقیه شده دست بردار هم نیست .

رضایی هم که از خودشان بود و برای اینکه نشان دهند به دمکراسی (از نوع ولایت فقیه ) چقدر پایبند هستند او را هم به عنوان  نخودی داخل بازی کردند تا نمایش انتخاباتی را جدی تر نشان دهند .

آیا احمدی نژاد به  خامنه ای تحمیل شده است ؟

بعضی از تحلیلگران می گویند خامنه ای و فرزندش ، احمدی نژاد را به کمک سپاه پاسداران روی کار آورده اند ولی بعد از به قدرت رسیدن دولت کودتا و یا دولت های بعدی خامنه ای را   هم طوری دیگر از صحنه سیاسی حذف خواهند کرد و بعد هم نتیجه می گیرند که احمدی نژاد در واقع از طرف سپاه به  ولایت فقیه تحمیل شده است . به نظر نگارنده جناح کودتا گر و در راس آنها خامنه ای است و مسئول اجرایی آن هم مجتبی است و یک دست با یکدیگر تا به آخر به این جریان ضد مردمی خود ادامه می دهند . خامنه ای از تمام جریانات پشت پرده اطلاع دارد و حساب جاهای دیگری را هم که قدرت وی را خدشه دار کند حتما کرده است ، همان طوری که در بالا توضیح داده ام می خواهند با کمک خامنه ای و پسرش هژمونی قدرت را از رقیب خودشان اصلاح طلبان برای همیشه بگیرند و مقدمات حذف احزاب گروه های رقیب بتدریج عملی می شود و اگر بتوانند ولایت را تبدیل به سلطنتی(وارثتی )کنند . در این میان رفسنجانی نقش ویژه دارد [1]، خامنه ای سعی دارد که او را به طرف خود بکشاند تا بتواند تمام افراد سیاسی و دیگر فعالان حقوق بشر  را یا در زندان کنند و یا با شیوه های مختلف  ترور و یا بیماری (ترور های نرم ) همه را از صحنه حذف کند .نمو نه  های این گونه برخوردها در طول همین سی و یک سال دیده شده است ولی این بار شدید تر ادامه می یابد تا حذف کامل رقبا را تکمیل کنند . حذف و توقیف گروه ها و سازمانهای سیاسی و بسته شدن روزنامه در طول این ده ماه بی سابقه بوده است. [2]   از طرفی احمدی نژاد را جلو انداخته که مسائل اقتصادی رفسنجانی را  رو کند و تا جایی که امکان دارد سوار بر کار شوند تا او و خانواده اش را به رسوایی دیگر بکشاند چون خامنه ای احساس می کند تنها او ( رفسنجانی ) است که می تواند رقیبی برای او باشد در مورد رفسنجانی نرم تر از سایر رقبا جلو می روند و این را او خودش خوب متوجه شده است  به خاطر همین است که یکی به میخ میزند و یکی به نعل  !

درمورد موسوی و کروبی باید گفت ، آنها هم اهداف جناح غالب و کودتا گران را خوب درک کرده اند ، آنها می دانند که رژیم  به شکل های مختلف می خواهد با اخراج کردن از میدانهای فعالیت ، شعله جنبش را کم کم  خاموش کنند به همین خاطر احساس خطر بیشتری میکنند . مواضع موسوی و کروبی روز به روز روشن تر و حتا رادیکال تر  می شود  اخیرا موسوی بر ادامه مبارزه با این رژیم پافشاری کرده است و با کروبی تصمیم گرفته اند که سالروز آغاز مبارزه انتخابی را گرامی بدارند و تقاضای اجازه راهپیمایی کرده اند . همسر کروبی گفته است ما تا آخر ایستاده ایم . [3] کروبی در آخرین مصاحبه اش با اشبیگل آلمان  گفته است فقط یک جرقه می خواهد که این اوضاع پایان پیدا کند و در ملاقات با  اعضای کمیته های سیاسی زنان  و حقوق بشر برای رسیدن به پیروزی مردم را به پایداری و اتحاد دعوت می کند. [4]

از طرفی مردم خصوصا کارگران و دانشجویان و جوانان مصمم تر از گذشته برای حذف رژیم و رسیدن به حاکمیت قانون به تلاشهای  خود ادامه می دهند و خود را برای روز کارگر و روزها و مناسبت های دیگری که در پیش رو است آماده می کنند . زندانیان سیاسی در داخل زندان در مقابل شکنجه های قرون وسطایی رژیم  مقاومت کرده و از مصاحبه های تلویزیونی خودداری کرده اند آنها کاری کرده اند که باعث ریزش تعداد زیادی از پاسداران و زندانبانان شده اند بطوریکه خبر از خودکشی و مرگ بعضی از آنها را می دهند .

آمریکا و جنبش مردمی ایران :  

در این میان سیاست های آمریکا شایان توجه است ، همان طوری که می دانید  حدود دو ماه قبل از انتخابات " اوباما " دو نامه فدایت شوم به خامنه ای نوشته بود تا ارادت های ش را نسبت به خامنه ای نشان دهد ( متن  نامه ها را هوشنگ امیر احمدی تعیین کرده بود که خودش در 16 صفحه توضیح داده است  ) در واقع اوباما می خواست مقدمات رابطه های مجدد ایران و آمریکا را با رژیم شروع کند  اوباما می خواست طلسم سی ساله را بدست خودش بشکند که تمام برنامه هایش را مردم ایران بهم زدند . برای اوباما مهم نیست چه کسی بر سر کار باشد ، احمدی نژاد هم برای اوباما کافی است  که آرزوهایش را  برآورده کند مهم  نیست که صدها نفر کشته شوند  و هزاران نفر دستگیر شوند و یا  به زیر شکنجه بروند  ، رابطه ای که اوباما  می خواهد ، فقط در راستای منافع آمریکا باشد کافی است و همه چیز حل است . حقوق بشر در اینجا بخاطر منافع آمریکا معنایی ندارد ، چطور می شود از رژیمی که این چنین عریان می کشد و شکنجه میکند با مماشات برخورد کرد ؟ چطور می شود از رژیمی  که در سراسر دنیا ترور میکند و تروریست صادر می کند و قصد ساختن بمب اتمی را دارد ، این چنین برخورد کرد ؟ در حالیکه غربی ها همه می دانند  رژیم از عراق تا لبنان و فلسطین و تا ونزوئلا و...نیروها و گله پاسداران ش را می فرست تا  ایشان را هم  از آموزش ها و کمکهای تروریستی بی بهره نگذارد  ولی با کمال بی تفاوتی به تماشای آن می نشینند ؟

آمریکا باید بجای مماشات  و نامه پراکنی هایش از مردم ایران حمایت کند تا مردم ایران با انرژی و پتانسیل خود که در طول این سی سال خصوصا در این ده ماه اخیر نشان داده اند ( اصل نارضایتی و انگیزه مبارزه است که هر دو در مقطع کنونی در ایران  وجود دارد ) به دنیا نشان دهد که توان عوض کردن رژیم فاشیستی مذهبی را خود دارد و نه کشور دیگری و به قول معرف ما را از شما خیری نیست ، لطفا شر نرسانید ! 

___________________________________________________________________________________  

[1] رفسنجانی در آخرین صحبت هایش گفته است: در این برهه  کسی را جز ولایت فقیه (خامنه ای ) لایق رهبری نمی دانم

[2] توقیف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت  دو گروه بزرگ از اصلاح طلبان از برخوردهای بی سابقه  رژیم است .

[3]  http://www.rahesabz.net/story/12187/

http://www.iranpressnews.com/source/075579.htm

[4]http://www.iranpressnews.com/source/075814.htm 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*تغيير تيلرسون، روياي سرنگوني يا فرصتي ديگر؟!  [2018 Mar] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]