ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !
عباس رحمتی

نزدیک به سی دوسال است که درایران  قدرت مطلق با  حاکمیت ولایت فقیه گره خورده است  آیت اله ها بدتر از فرعون  بر مردم خدایی می کنند ،بدون تردید در طول این مدت حاکمیت آنها هیچگاه  خالی از بحران نبوده است ، گاهی اوقات در سر فصل ها یی این بحرانها چنان عمیق بوده است که رژیم را در سراشیبی سقوط  قرار داده است  و با ماشین  سرکوب و کشتار و دستگیری های گسترده  بحران ها را  بطور موقت به نفع خود مهار کرده اند ولی  درسر  فصل  هایی  بحرانهای بعدی از جای دیگر سر باز کرده است .

با حاکمیت مطلق خمینی ،  دولت  موقت با نخست وزیری مهندس بازرگان  تشکیل شد از همان روزهای اول خمینی با بلند کردن پرچم رهبری ، با نام مستعار اسلام ،  خود  را همچون فرعونیان ،  برتر از همه می دانست و در تمام تصمیم گیری ها  بدون کوچکترین آگاهی دخالت می کرد . بطوری که مرحوم  بازرگان اولین نخست وزیر بعد از   انقلاب   مرتب با مطرح کردن داستانهای  ملانصرالدین در لفافه  موضوع دخالتهای او را  در گزارشات هفتگی اش با مردم در  میان می گذاشت او  یک بار بطور روشن گفت : « آقای خمینی دسته چاقو را به من داده و تیغه آنرا خودش در دست گرفته است . » و این به معنی آن بود که دولت موقت هیچکاره است . بار  دیگر  خمینی در رابطه  با استعفای دکتر کاظم  سامی ( وزیر بهداشت و درمان )  به مهندس بارزگان (چندین بار)  گفته بود : بگو وزیرت استعفاء بدهد وگرنه خودم حکم می دهم و بارزگان  این کار را نکرد تا خود شهید دکتر سامی  این کار راکرد . مرحوم بارزگان درطول نه ماه صدارتش سه بار استعفاء داد .

خمینی که در بدو ورودش به ایران ،« گفته بود من یک طلبه هستم و بلافاصله  به قم  می روم و در  سیاست هم دخالت نمی کنم »، مجددا  در زمان بنی صدر اولین رئیس جمهور کشور  همان کاری را کرد که با دولت بازرگان انجام داد ، در این دوره هم  خمینی خود را فراتر از خدا و قرآن و قانون می دانست و فراقانونی را بصورت یک سنت در آورد . بنی صدر در ابتداء برعکس  مهندس بازرگان انتقادات و دخالت های خمینی را با مردم مطرح نمی کرد ولی تمامی آنها را  طبق گفته های خودش در پشت پرده با خمینی در میان می  گذاشت واین درحالی بود که اگر بنی صدر خود محوری های خمینی را از همان روزهای اول به مردم گزارش می داد وتکیه بر مردم می زد هیچگاه  خمینی نمی توانست اتورتیه ی  ارتجاعی  خود را در همه جا بگستراند همین کوتاه آمدن های آقای رئیس جمهور باعث شد تا کار به جایی برسد که خمینی دستور عزل او را به مجلس صادر کند و مجلس هم بیدرنگ او را عزل کند . بنی صدر بعد ها  در خارج   از کشور به مردم  گفت  :  « در جلسات خصوصی به خمینی  می گفتم  شما به  قانون اساسی تجاوز می  کنید » باید  گفت ولایت فقیه غیر از این نیست یعنی مردم باید مطیع وفرمانبردار او باشند و نه قانون اساسی  ! در نظام جمهوری بر عکس  مردم حاکم هستند ، در حاکمیت ولایت فقیه ، رئیس جمهوری  منتخب مردم  نیست بلکه   ولایت فقیه او  را بر گزیده است یعنی ولایت فقیه  همه کاره است و چیزی بیشتر از فرعونیت نیست .

اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اول خود به طور نسبی اقتدار داشت و عملا اعتنایی به نظرات رهبری  نداشت ، اما در دوره دوم که شکاف بین آنان گسترش یافت در اکثر مواقع تسلیم نظر رهبری شد. این تسلیم از سر رضایت نبود، بلکه به ناچار و از سر اجبار به آن تن داد .

 در زمان خاتمی ،  دولت باصطلاح صلح طلب ، باز هم حاکمیت با ولایت فقیه  بود و نه  حاکمیت رئیس جمهور مردم  ، خاتمی در بحرانی ترین وضیعیت خود را به ولایت فقیه نزدیک می دید بطوریکه  بارها اعلام کرده بود که در زیر چتر ولایت فقیه هستم ، خاتمی بدون اجازه ولایت فقیه یک لیوان آب هم نمی خورد و این یک فاجعه ای بود که امروز  شاهد و ناظر قدرت مطلقه ولایت فقیه هستیم  آنهایی که قدرت ولایت فقیه را مطلقه  کردند  می باید امروز ایران را هم می دیدند( استبداد نعلین) همانطوری که آقای طالقانی گفت ، استبداد  نعلین (زیر پرچم دین ) خطرناک تر از استبداد چکمه است !

در زمان  ریاست جمهوری خامنه ای هم با اینکه خامنه ای نمی خواست نخست وزیری را به میر حسین موسوی بدهد با فرمان ولایت فقیه  ، وی ناچار شد که به صدارت موسوی در آن زمان تن در دهد  درواقع آن زمان هم ولایت فقیه بالاتر از قانون اساسی عمل می کرد .  چنانچه سید مرتضی  نبوی  مدیر مسئول روزی نامه  رسالت  می گوید  در  دوره دوم ریاست جمهوری خا منه ای  اختلافاتی با موسوی   داشت.  خامنه ای می گفت موسوی را معرفی   نمی کنم  ، اما سرانجام  نامه ی شماری از نمایندگان به خمینی ثابت کرد که ولایت مدار،  مهندس موسوی را به عنوان نخست وزیر قبول کرده است . در این میان مهندس بازرگان و بنی صدر تا اندازه ای در مقابل ولایت فقیه ایستادگی کردند که اولی را به استعفاء و دومی را عزل کرد . رفسنجانی – خامنه ای و خاتمی  کاری جز ذوب در ولایت نکردند و تسلیم اوامر مطلقه شدند و در قدرت ولایی شریک شدند با وجود نهاد های پیچ در پیچ قدرت  اگر هر کدام از ریاست جمهوری ها کمی در مقابل ولایت فقیه مطلق مقاومت می کردند وضعیت کنونی ایران شاید طوری دیگری می شد و کار به اینجا کشیده نمی شد که ریئس جمهوری را ولایت فقیه انتخاب (انتصاب )  کند، آنها در واقع  همگی در قدرت  مطلقه  شریک شدند و لب   بر نیاوردند و شریک دزد غافله شدند بعد از چندین سال کناره گیری  میر حسین موسوی  از سیاست  خلاصه  وی فهمید که حاکمیت ولایت فقیه بدتر از فرعونیت است که گریبان خود او را  فرعون زمان گرفته است.

فرعون اول و دوم زمان  :

ماجرا از این شروع شد که بعد از مرگ خمینی فرعون اول  خامنه ای  را یک شبه رنگ کردند تا ردای آیت الله  ای بر

او بپو شانند. شاید اگر خمینی عمرش به درازا کشیده می شد خامنه ای شرنوشت دیگری پیدا می کرد در همان زمان از خامنه ای پرسیده بودند بعد از ریاست جمهوری ات  چکار خواهی کرد در جواب می گوید : « من رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی چابهار خواهم شد » حالا همین فرد بدون اینکه حتا صلاحیت  رهبری  را داشته باشد در راس امورات کشور قرار گرفته است و کار را به جایی رسانده است که خودش رئیس جمهور تعیین  می کند و هرگاه هم  خواست تو دهان دولتش می زند  تا   کشور را در بحران دیگری فرو ببرد و   این یعنی فرعونیت مطلق که فراتر از قانون عمل می کند!

هزار تیر رئیس جمهور می شود :

احمدی نژاد که مرد هزار تیر نام گرفته است خود یکی از پاسداران دبش  ( اصصلاحی است که حزب اللهی ها در آورده اند ) رژیم  بود که با کمک  باند ارومیه  از استانداری اردبیل تا  شهرداری تهران بالایش  می آورند تا رئیس جمهورش کنند ، در جریان نهمین  دوره انتخابات ریاست جمهوی او را همچون رهبرش یک شبه  واین  بار با کمک باند مجتبی / خامنه ای به ریاست جمهوری می رسانند .

دوره نهم ریاست جمهوری :

دوره نهم ریاست جمهوری را با دست بردن در آرای مردم و با کمک باند مذکور و سپاه  پاسداران مهندسی  می کنند که   رقبای او را با دستور ولایت فقیه کنار می زنند و رقبا  هر کدام به نوبه خود اعتراف کردند،  آن یکی (کروبی ) گفته بود : من در خواب بودم که  رای های مرا دزدیدند و رفسنجانی هم  در نهایت به  خدا پناه  برد  و به سادگی احمدی نژاد   را  یک شبه ، برای چهار سال به صدارت   نشاندند  .

هنوز این دوره تمام نشده بود که یکسال قبل از انتخابات دوره  دهم  خامنه ای باز احمدی نژاد را برای پنج سال آینده رئیس جمهوری انتصابی خود معرفی کرد و بعد ها در نماز جمعه  (خرداد88)  هم اعلام کرد  نظرات من با آن یکی (آقای رئیس جمهوری ) نزدیکتر از سایرین است و اگر کسی مخالف آن باشد با  اسلام و  ولایت و قرآن مخالفت  کرده است و با خشم فرعون  مواجه خواهد شد و دستور  کشتار وسرکوب را در همان نماز جمعه  صادر کرد .(29 خرداد 1388) در واقع ولایت فقیه بد تر از فرعون یک بار دیگر دزدی  در روز روشن را بخوبی به مردم  نشان داد  و با این کارش همان  نطق فرعون را به اثبات رساند « ان ربکم العلاء »  احمدی  نژاد حال  که بهترین موقعیت را از آن خود   کرده است  از همان دوره نهم  همچون   یاران غارش   پوتین و چاوز   خود را  برای  بدست گرفتن قدرت بیشتر   در دوره های بعد آماده  میکند او که طعم قدرت را  لای دندانهایش احساس کرده است ، قصد آن دارد  تا  " اسفندیار  رحیم مشایی  " معاون  و مشاور اول  خود را بر مسند قدرت بنشاند و خود  در پشت پرده به صدارتش ادامه دهد .  برای این کار می بایست به تعویض هایی در بعضی وزارتخانه دست می زد او ابتداء از وزیر خارجه شروع کرد . متکی وزیر خارجه خود را بدون اطلاع خامنه ای  بشکل مفتضحی در سنگال بر کنار می کند . او  در حالی که در کنار رئیس جمهوری آن کشور قرار داشت استعفای خود را از طریق وی دریافت می کند این بار خامنه ای که  در مقابل یک عمل انجام  شده قرار گرفته بود دم بر نیاورد  .    دومین وزیرش در وزارت اطلاعات لانه کرده بود که احمدی نژاد قصد برکناری اش را کرده بود  ولی  این بار با دخالت  ولایت فقیه  مواجه شد و تیر رئیس جمهور به سنگ خورد و با قعر وناز یازده روزه  وی هم جواب خوبی گرفته نشد ، احمدی نژاد بعد از 11 روز  در خانه ماندن به اعتصاب خود پایان می دهد او نه تنها خواسته های اولیه خود را  نگرفت (خواسته  اوبرکناری سعید جلیلی – حیدر مصلحی و ابقاع مشایی بوده است )که این بار با دستمال ابریشمی بزرگتر وارد میدان شد .وی گفت  : ولایت فقیه ادامه راه امام زمان است  و باید ولایت فقیه را در جامعه جا بیندازیم   ولایت فقیه ای  که درخدمت مردم باشد  !   ولی اطرافیان خامنه ای که همان حرف خامنه ای را می زنند ، می گویند این کافی نیست و رئیس جمهور باید با پرداخت بیشتر سر سپردگی خود را به ولایت فقیه نشان دهد . طرفداران و سر سپردگان به ولایت فقیه تا آنجا پیش رفته اند که  می گویند ولایت فقیه می تواند زن رئیس جمهور را بر آن حرام کند ( صدیقی امام جمعه موقت تهران ) و یا حجت الاسلام آقاتهرانی نماینده مجلس و استاد اخلاق هیئت  دولت می گوید : « ولایت فقیه هرچی تجویز کرده همان است ولی طرفداران  احمدی نژاد( خصوصا مشایی )  می خواهند با تکیه بر ولایت فقیه  و  تکیه بر مکتب ایرانیت بجای اسلامیت   البته با کمک  کورش  از نوع بسیجی شده  اش و با کمک  رمالان و جن گیران درون دولت این گره حکومتی را باز  کنند[2]  او با ساختن فیلم  " ظهور امام زمان نزدیک است " هم  نه تنها نتوانست سرسپردگی خود را به ولایت فقیه نشان دهد که باعث شد افرادی مثل مصباح یزدی و جوادی آملی را هم از خود برانند وآنها که تا دیروز از احمدی نژاد حمایت می کردند حال  با  دودوزه بازی  به سمت ولایت فقیه کشیده  شده ا ند. 

احمدی نژاد که اوضاع را به روی خود هر روز تنگتر می بیند هربار با چفنگیاتی   می خواهد سرسپردگی خود را به ولایت فرعونی بیشتری نشان دهد او در جایی می گوید : من می خواهم  ولایت فقیه را در جامعه جا بیندازم گویی در طول این سی  ودو سال  ولایت فقیه  در همه چیز مردم دخالت نداشته است  و یا مشایی معاون اولش  می گوید : « چنانكه بارها گفته ایم ما زندگی در سایه ولایت فقیه را تمرین زندگی در حكومت جهانی امام زمان(عج) می دانیم و تبعیت از ولی فقیه از لوازم به غیبت امام عصر(عج) است »  . یعنی ما از شیر ولایت فقیه تغذیه می کنیم،  بقول مرحرم بازرگان، بعضی ها را هنوز از شیر ولایت نگرفته اند .

آنها می خواهند برای پیش بردن برنامه های آینده اشان با  تکیه  بر ولایت مداری و ورد های  جن گیری و سر در چاه جمکران کردن و... راه قدرت را همچنان باز نگه دارند ، این تاکتیکی است  که احمدی نژاد اتخاذ کرده است  که تا کنون مورد قبول ولایت  مدار ها   قرار نگرفته است و منجر به دستگیری طرفداران دولت شده است و می رود تا مشایی و سایر جن گیر ها و رمالان  دیگر را هم دستگیر کنند،  از طرفی چون احمدی نژاد خود را در سرمایه  گذاری و قدرت در آینده سهیم می داند و قرار و مدارهایی با ولایت فقیه گذاشته است  لذا دراین درگیری  نه  او کوتاه می آید و نه  ولایت فقیه !  خامنه ای .به دلایل جنایاتی که انجام داد ه است دستش زیر سنگ قرار دارد و براختی هم  نمی تواند احمدی نژاد را  بر کنار کند زیرا با هم و  همراه  یکدیگر این جنایات را انجام داده اند از طرفی  به قول  خودشان(باند خامنه ای ) او  دهانش بی فقل و زنجیر است و براحتی نمی توانند حذفش  کنند مگر با خذف فیزیکی که نمونه ناموفقش را در انفجار شرکت نفت دیدیم .     

 ولی تازه سر این دمل چرکین  باز شده است ، خامنه ای که تا دیروز  می گفت  : « من ،  با این یکی نزدیکی عجیبی احساس می کنم  و تفکر آقای رئیس جمهور  از سایرین به من نزدیک تر است !» در واقع  آن زمان این حرف خامنه ای آیه نازله از طرف  خدا بود ولی حالا رئیس جمهور  برگزیده ولایت فقیه  و اطرافیانش  را جن گیر و فالگیر و رمال و... می دانند  و یکی پس از دیگری  توسط  باند ولایت فقیه دستگیر می شوند و این قصه سر دراز دارد ! حال  باید دید چه نقشه ای را برای حذف احمدی نژاد در پیش می گیرند ، باند خامنه ای  حالا می خواهد یک جراحی ظریف دیگری  البته با تبر انجام دهد . آنها سعی بر آن دارند در صورت امکان احمدی نژاد را از یارانش جدا کنند[3] چون معتقدند که مشایی ویروسی است که باعث انحراف او از مسیر شده است و او را از تاب و توان پیروی  از ولایت فقیه انداخته است  .وقتی که او را از اطرافیانش جدا کردند احمدی نژاد را وادار به استعفاء می کنند ( در حال حاضر استعفا خود را تقدیم رهبری کرده است ولی هنوز اعدام علنی نشده است )  همانطور که در بالا آمد ، رژیم  در رابطه با حذف و عزل  افراد ید طولانی دارد[4] حذف  منتظری  واعدام بعضی از  یارانش مثل سید مهدی هاشمی / عزل بنی صدر (اولین رئیس جمهور ایران )  /حذف سعید امامی (مجری قتل های زنجیره ای ) با داروی نظافت / اعدام قطب زاده  دست راست خمینی هنگام ورود با ایران و...  حال باید دید رئیس جمهور برگزیده  ولایت فقیه که بخاطرش هزاران  نفر را راهی شکنجه گاههای فرعونی ایران کرده و صدها نفر را در زیر شکنجه برده و کشته  و ده ها نفر را اعدام کرده اند  به چه صورتی این بر گزیده عریز ولایت فقیه و حال دمل چرکین   را  حذف خواهند کرد ؟

آینده تیر وتار ولایت فقیه:

دایناسور حوزه قم اخیرا (آیت الله مصباح یزدی ) در مقالۀ هشدار آمیزی که به تازگی در نشریه "پاسدار اسلام" منتشر کرده مدعی شده است که نظام اسلامی ایران با بزرگترین خطر و تهدید تاریخ سی و دو سالۀ خود روبرو شده است. آ یت الله مصباح یزدی در این مقاله بیش از همه از بی اعتقادی عمومی نسبت به ولایت فقیه در جامعه انتقاد کرده و سپس با استناد به قراین و شواهد گفته است که حتا عالیترین مقامات کشور دیگر اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و تردید و پرسش های جدی نیز دربارۀ ولایت فقیه به طور نسبتاً گسترده در تمام حوزه های علوم دینی رسوخ کرده است. آیت الله مصباح یزدی در جایی از سخنانش تصریح می کند که تلقی عالیترین مقامات اسلامی نسبت به ولایت فقیه این است که آیت الله خمینی با بهره گیری از فرصت انقلاب "دکانی به اسم ولایت فقیه برای آخوندهای کشور ایجاد کرد." آیت الله مصباح یزدی در جای دیگری از سخنانش تلقی جامعه و فرهنگ اجتماعی را نسبت به ولایت فقیه، روحانیت و اسلام بمراتب بدتر و منفی تر دانسته و گفته است : از این پس تا فرهنگ جامعه اسلامی نشود دیگر حتا نباید یک قانون شیعه اسلامی به تصویب برسد، زیرا، در صورت تصویب هم اجرا نخواهد شد. آیت الله مصباح یزدی عُرف رایج در جامعۀ کنونی ایران را نقطه مقابل ارزش های اسلامی نظام حاکم دانسته و آیندۀ روحانیت را در یکی دو سال آینده بسیار تیره و تار دیده است.
حاکمیت ولایت فقیه اگرچه سودی برای مردم نداشته است ولی یک مسئله را نباید فراموش کرد که فرعونیت  او باعث شده که دایناسورهای قم به مردم بگویند: ولایت فقیه با عملکردش ثابت کرد که دیگر نباید در قوانین اسلامی دخالت کند زیرا درصورت دخالت کسی آنرا اجرا نمی کند و این همان فراقانونی عمل کردن ولایت فقیه را به زیر سوال می برد ،   معنی دیگرش  این  است که در  واقع ولایت فقیه برای همیشه به زباله دان تاریخ سپرده می شود و دیگر سر برون نخواهد آورد و این یک پیروزی برای مردم محسوب می شود . 

 

 http://www.iranpressnews.com/source/098410.htm

http://www.iranpressnews.com/source/098573.htm  [2]

http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23603%3A2011-05-31-16-53-27&catid=21%3A2010-01-17-21-49-36 [4]

http://www.iranpressnews.com/source/099750.htm[3]

 

 

. 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]