پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس
عباس رحمتی

ميكووس كلمه اى يونانى است كه آلمانى ها روى اين فيلم گذاشته اند كارگردانى آنرا يك آلمانى بنام "فليپ اشتولتس " Philip Stolz بعهده دارد . صحنه های داخلی اين فيلم با كمك دهها ايرانى در شهر كلن و در محله اوسندورف در سالن کلونیوم ساخته شده است. این فیلم، از روى فيلمنامه" رايان برگر "بر اساس رومان "نواح گوردون" Noah Gordon نويسنده آمريكايى ساخته شده است، اين رومان در سال ١٩٨٦ منتشر شد و فيلم در اوت ٢٠١٢ درشهر كلن بعد از يك ماه پايان يافت بقيه فيلم ( صحنه هاى بيرونى اصفهان در مراكش فيلم بردارى شده است . بن كينگزلى Ben Kingsley در نقش ابوعلى سينا و " اوليوير مارتينز Oliver Martinez در نقش شاه علاءالدين محمد حاكم اصفهان آن زمان بازى كرده اند. داستان پسر بچه ى يتيمى است كه به كار پزشكى علاقه زيادى دارد داستان واقعى است كه در قرن يازدهم سير مى كند او در خانواده اى فقير در گوشه اى از لندن آن زمان بدنيا ميايد نامش را رابين ( كلن ) ميگذارند Rober Jeremy Cole كه به او "رب " Rob ميگويند، مادر" راب " به بيمارى سخت و مزمنى مبتلا ميشود و جان خود را در اثرآن بيمارى مزمن از دست ميدهد و چون نمى تواند براى مادرش كارى كند تصميم ميگيرد به دنبال حرفه پزشكى برود از آن تاريخ به بعد ( در همان كودكى ) علاقه ى وافرى به پزشكى نشان ميدهد و زمانى كه يكى از دكتر ها ى سنتى ( دكتر علفى ) را در محله اشان ميبيند به اين فكر مي افتد كه ابتدا با او كارآموزش را شروع كند ، يك روز بطور مخفى پشت گارى دكتر علفى پنهان مى شود تا علاقه ى خود را به دكتر علفى وكارهايش نشان دهد ، زمانى كه دكتر علفى او را در پشت گارى اش مي يابد تعجب می کند و  راب هم با التماس از او در خواست ميكند كه بعنوان دستيار او را بپذيرد و دكتر علفى هم قبول مي كند و استارت كارش از اين لحظه زده ميشود " راب " رفته رفته كه بزرگ ميشود تشخيص هايش هم بهتر ميشود بطور ی كه يك روز به استادش دكتر علفى ميگويد شما ، يكى از چمشهايتان خوب نمى بيند ؟ چون شكل يكى از چمشها عوض شده است ، دكتر علفى به آب مرواريد مبتلا شده بود ( كاتاراكت) و راب درست تشخيص داده بود به او بيشنهاد ميكند نزد دكتر يهودى كه او مي شناخت برود و عمل كند و استادش هم حرف او را گوش ميكند و به عمل كاتاراكت تن ميدهد بعد از عمل ،از دكتر يهود ، مي پرسد كه شما كجا اين كار را ياد گرفته ايد و در پاسخ به  سوال او ميگويد در اصفهان نزد ابن سينا ( ابوعلى سينا ) از آن تاريخ ابن سينا نزد" راب" شخصيت برجسته اى ميشود كه آرزوى ديدارش را در سر ميبروراند و آرزوى شاگردي اش را مى كند تا روزى مثل او شود. او مصمم ، تصميم ميگيرد نزد ابوعلیسینا  به اصفهان برود تا از نزديك او را ديده و آموزش هاى پزشكى را علمى ترى از او فراگيرد . راب خود آموزش پزشكى را بطور سنتى نزد دكتر علفى آموخته بود ولى داراى حس و احساس به قول امروزى ها قدرت لمس خوبى داشت ، او مي خواست همه چيز را خوب بداند تا به بيمارى هاى زندگى دست پيدا كند او علت مرگ مادر را هم جستجو مي كرد . خلاصه با وجود اينكه پولى براى اين سفر طولانى نداشت تصميم ميگيرد هر طورى شده خود را به اصفهان ، نزد ابوعلى سينا Avi Cenna(Ibn Sina برساند ، استادش دكتر علفى وقتى عزم او را چنين جزم مي بيند هرچه پول داشت در اختيار او مى گذارد تا خود را به مركز پزشكى جهان آن روزگار يعنى اصفهان برساند با نبود ماشين و هواپيما در آن زمان تقريباً دو سال راه را بايد با كاروانها طي كند تا به ابن سينا برسد ! با چنين عزمى بود كه از دريا و كوه و صحرا به كمك كاروانهاى تجارى قصد ايران مى كند و از مسير Konstantinopel ( تركيه كنونى ) بطرف ايران سفر ميرود ، كاروانى(Bohmem)كه مرد انگليسى با آن بسمت ايران ميرفت ، در ميان آنها زنان ودخترانى براى تجارت و تحويل به يهوديان ديده ميشدند كه " راب " در بين راه عاشق يكى از اين دختر ها به نام "ربكا" Rebecca ميشود و ياد داستانهاى على بابا و سندباد مي افتد كه قبلا خوانده بود . اين عشق بعد ها براى هردوشان مسئله ساز ميشود، راب شنيده بود كه در ايران مسيحى ها را نمى گذارند در كلاسهاى ابوعلى سينا شركت كنند لذا قبل از رفتن به نزد ابوعلى سينا ،خودش را ختنه كرده(در مصر ) تا بتواند خود را بعنوان يهودى معرفى كند ! نام خود را هم بنيامين مرلين Benjanin Merlin ميگذارد تا همه چيز براى ثبت نام در كلاسهاى پزشكى ( مدرسه ) جور باشد .

بنيامين بعد از دوسال به ايران ميرسد و در اصفهان با لباسهاى يهودى ظاهر مي شود ، در قدم اول او را به كلاسهاى ابن سينا راه نمى دهند و با ديدن ابوعلى سينا خلاصه موفق ميشود نام خود را در كلاس ها ثبت نام كند و با ورود او و پيوستن به جمع دانشجويان بيمارى كشنده اى بنام "طاعون" همچون خوره به جان مردم مي افتد كه خيلى از دانشجويان ادامه نمى دهند! ولى ابن سينا بعد از جمع كردن ساير دانشجويان استراتژى خود را براى آنها تشريح ميكند و ميگويد اگر همه ى ما هم بميريم بايد بااين بيمارى مبارزه كنيم تاآنرا ريشه كن كنيم بيمارى طاعون از يك طرف لشگر كشى سلجوقيان از طرف ديگر مثل هميشه ايران را تهديد ميكند . شاه هم به بازى هاى خود مشغول است هر از چندى مردم را جمع ميكند و هربار بايد در مراسم ها جلوى شاه زانو زده و حتا سجده كنند ، بنيامين كه تازه از خارج آمده در حين اينكه به سجده تن در ميدهد ولى مفهوم اين كار رادرك نمى كند ، يهوديان هم كه نبض اقتصاد را در اصفهان در دست دارند به خريد زنانى كه توسط كاروانها به ايران مياورند مي پردازند و اگر كسى با اين زنان رابطه بر قرار كنند به سنگسار محكوم ميشوند در واقع سنگسار را يهوديان براى ايرانى به ارمغان آورده اند كه تا امروز در ايران كنونى هم دیده میشود و ميبنيم كه ج اسلامى هم به اين عمل شنيع تن داده است ولى اين بار بنام اسلام !

ملاهاى آن زمان هم عمل تشريح [٢]را جرم مى دانستند ، بخاطر همين ابوعلى سينا پزشكى كه آوازه جهانى پيدا كرده بود كارگردان ميخواست او را پايين تر ازغربى نشان دهد چون او هيچگاه تشريح نكرده بود و از ابعاد و اندازه ها و آناتومى اندامها زياد اطلاعى نداشت و وقتى بنيامين جسد بيمار فوت شده را مخفيانه تشريح ميكند او را بهمراه ابوعلى سينا به زندان مي اندازند . در آنجاست كه بنيامين ( راب) كه براى شاگردى ابن سينا به ايران آمده بود را در واقع برتر از استادش نشان ميدهد و اين ديدگاه غربى است كه هميشه در طول تاريخ ميخواسته است خود را برتر از  آسیا  نشان بدهد. بعد از اولين تشريح بود كه شاه كه آپانديسش بدرد ميايد و اين بار" راب كلن " است كه بدادش ميرسد و اولين عمل روى آپانديس شاه انجام ميشود .

بايد تيز بينى كارگردان را تحسين كرد كه چهره ملا را در اين فيلم به خوبى نشان ميدهد ، زمانى كه راب خود به تنهايى به تشريح كردن مشغول بود و تهحال( طحال ) و قلب را از بدن جدا ميكرد تا به وجود اندامها پى ببرد ، يكى ا ز ملاها او را هنگام تشريحى كه براى تشخيص بيمارى انجام داده بود  مى بيند و همين تشريح باعث مي شود وى را با استادش دستگير كنند ، بعد از مدتى زندانى شدن ، گردن او را با شمشير بزنند، و چه فرجى بهتر از اين ؟ ! درست زمانى كه گردن "راب" با شمشير تماس پيدا ميكند سلجوقيان(تركها) البته با خيانت ملاهاى آنزمان به ايران حمله ميكنند كه فرجى بس شيرين براى او پيش ميايد و از مرگ ميگريزد در آنطرف معشوقه اش "ربكا" كه در واقع همسرش است و از او باردار است، يهوديها او را تا گردن در خاك فرو برده اند تا سنگسارش كنند كه حمله سلجوقيان ( تركها ) او را هم از اين عمل شنيع كه ايران امروز هم گرفتارش شده نجات ميدهد. و جنايت تمامى ندارد همكارى ملاهاى قرن يازدهم براى از بين بردن "ابن سينا" پزشكى كه شهرت جهانى دارد از همه اينها دردناكتر است .و غم انگيزترين صحنه اى كه دل هر دردمندى را به درد مياورد به آتش كشاندن كتابخانه و كلينيك ابوعلى سيناست ، در آنجا قبل از اينكه تمامى نوشته ها وتحقيقات ابن سينا و دانشجويان در شعله هاى سرخ ، خاكستر شود مدرك طبابت " راب " را بعد از سوگند ياد كردن به او تقديم ميكند و او را براى اولين بار " حكيم " خطاب ميكند. در پايان راب و ربكا به سمت انگليس حركت ميكنند و بعدها كلينيكى را در لندن راه اندازى ميكنند و باز همه مصيبت را براى ايران ميگذارند و ميروند .

فيلم پزشك چه موضوعى را دنبال ميكند؟

آيا اين فيلم بدنبال نشان دادن شهرت يك پزشك ايرانى است يا ميخواهد انگليس را مبتكر جراحى نشان دهد و يا غرب ميخواهد ايرانى و فرهنگ ايرانى را همچنان ، مثل گذشته نشان دهد ؟ و يا اينكه ايران را از نظر تحصيل يك گام به پس نشان دهد ؟ چون  ایران در آن قرن ، بر عكس امروز مركز آموزش پزشكى بود كه از سراسر دنیا به آنجا ميامدند . بطور كلى چند موضوع در اين فيلم دنبال مي شود ١- همه انسانها از هر نقطه دنيا مي توانند با

يكديگر زندگى كنند از همديگر بياموزند٢- هر انسانى مي تواند مذهب و مرام خود را داشته باشد به شرطى كه حقوق ديگرى را پايمال نكند ولى همين مذهب مي تواند براى انسانها محدويتهايى را ايجاد كند كه حتا از فراگيرى علم بازماند ٣-هر مذهبى براى بقاى خود ، مرام خود را برتر از ديگر مذاهب مي داند و براى آن ، حتا جان انسانها را به شكلهاى مختلف مي گيرد به وضعيت كنونى در جاى جاى دنيا نگاه كنيم چه خونريزى هايى براى مذاهب كه ريخته نمى شود !

٤- مذهب باعث شده كه يكى ازنوابغ پزشكى دنيا نتواند تشريح را انجام دهد و يك نفر از آن طرف دنيا كه براى آموزش و ياد گيرى دوسال راه را تحمل ميكند تا به ايران بيايد حال بايد به استاد خودش از آناتومى درون بدن برايش بگويد و بياموزد!

٥- درست است كه داستان حول محور ابوعلى سينا پيش ميرود ولى نتبجه گيرى آن طورى ديگرى است ابن سينا كه در تشخيص بيمارى ها و تهيه دارو در آن زمان مهارت دارد و شهرتش جهانى شده است آنطور كه بايد در فيلم نشانش نمى دهند ولى در كنار او شاگردش"راب"Rob كه يك انگليسي است ، قهرمان فيلم ميشود و با حس و لمس و جراحى روى شاه ميخواهد به استادش درس بدهد در اينجا بايد اشاره كرد كه رژيمهايى كه مى خواهند جامعه را براى هميشه عقب نگه دارند. آنها  تاثير بسزايى در اين رابطه دارند ، مذهب كه نقش كاتاليزور در اينجا دارد را نبايد فراموش كرد ، بخاطر همين مذهب است  برترى غرب  را نشان داده میشود از همين نقطه است كه تا پايان فيلم همین ادامه دارد . اروپايى ها مذهب را به كليسا ها بردند و در آنجا زندانى اش كردند و ملاها با وجود حاكميت شاه توطئه هاى خودشان را پيش مي برند تا امروز كه مذهب آتشتين تر از گذشته تمام كشور را در گوشه و كنار ايران در بر گرفته است .در اين فيلم محور اصلى اش همين مذهب است كه عمده ترينش مسئله تشريح است كه باعث شده بود ابن سيناى ايرانى از خود ضعفى را نشان دهد تا غربى ها از آن آتو بسازنند .

٦- بعد ديگر مذهب كه كارگردان ماهرانه به آن ميپردازد، قوانين گردن زنى از جانب مسلمین و سنگسار از ديد يهودهاست كه جنگ و حمله سلجوقيان به ايران با اين عمل شنيع مقارن مى شود كه حساسيت و هيجان خاصى به فيلم ميدهد و شايد اوج فيلم را بتوان از اين دو سكانس ياد كرد .

٧ نشان دادن خيانت ملاها كه جنبه ى تاريخى دارد در چند سكانس بخوبى به نمايش گذاشته شده است

٨- هماهنگ كردند سه صحنه با ورود سلجوقيان به اصفهان جالب است ، گردن زدن "راب " توسط ملاها و سنگسار "ربكا " توسط يهودى ها و زمانى كه شاه بعد از عمل جراحى ، بستر بيمارى را ترك كرده و به ميدان جنگ ميرود تا نشان دهد با وجود فشار هايى كه بر مردم آورده است ولى اكنون با مردم در مقابل متجاوزين قرار دارد و شاید هم برای جاودانگی!

0-  آخرين سكانس شايد كارگردان ميخواهد مثل هميشه ايران را در جنگ و خونريزى و كشتار نشان دهد! و راب كلن Rob Cole كه از انگليستان آمده، دست در دست همسرش ربكا رو به سوى اسكاتلند براى رسيدن به وطن خويش و ساختن كلينيكى كه در سر مى پروراند.

_______________________________________________________________________________

[١]نام اصلى ابوعلى سينا ، ابوالحسين بن عبدالله بن سينا ست كه در بخارا بدنيا میآید و در همدان از دنيا ميرود .

[٢] تشريح :كه امروزه دانشجويان پزشكى و پيراپزشكى در سالنهاى تشريح با حضور استاد (تشريح )صورت مي دهند در واقع همان كالبد شكافى است كه دانشجويان با ديدن اندام هاى داخلى و یا استخوانها و شيارهاى روى آنها و نام و نشان و جايگاه آنها كه تماما به زبان انگليسى است آشنا ميشوند ، نگارنده در اوايل سال ٥٧ در سالن تشريح دانشگاه تهران خود حضور داشته و از نزديك به بررسى اندامها پرداخته ايم. دكتر حسين كوثريان ( استاد آناتومى و فيرلوژى و تشريح ) يكى از برجسته ترين استادان دانشگاه تهران بود كه اين سعادت را نصيب ما كرد استاد را بعد از انقلاب براى مدتى از دانشگاه بيرون كردند ولى بعداً بخاطر اينكه نظير اين فرزانه استاد را پيدا نكردند مجدداً او را براى تدريس تشريح و آناتومى وفيزيولوژى فراخواندند.

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*تغيير تيلرسون، روياي سرنگوني يا فرصتي ديگر؟!  [2018 Mar] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]