روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل !
عباس رحمتی

حسن فريدون همان شيخ روحانى ، رييس جمهور اسلامى درنيويورك به دنبال رابطه اى مي گشت كه با لبخند ديپلماسى همراه نبود ، او با چشمك و چراغ عبوسانه بدنبال رابطه اى ميگشت كه سالهاى پيش ، همپالگيهايش ، فرصتها ی این رابطه را از كف داده بودند و اينبار هم  قبل از رابطه با آمريكا از جانب باندهاى ديگر رد شده بود ، وى اين بار با روشى ديگر به بدنبال همان رابطه مى گشت ، اما اين بار در مجمع سازمان ملل! رابطه با آمريكا كه با اشغال سفارتخانه آمريكايي ها در تهران به تيرگى گراييده بود اين بار براى برقرارى اش شكل ديگرى به خود گرفته بود ، ديپلماسي با كمى تهاجم وگاهى نرمش قهرمانانه با زاويه اى بدون خنده! از طرفى با در اختيار گرفتن اختيارات تام و كمال از رهبرى فرازانه ، تاكتيك برخورد روحانى در سازمان ملل بود . البته براى برقرارى روابط سرد سى وچهار ساله بايد خيلى امتياز ها را به غرب داد تا اين روابط برقرار شود كه رهبر فرزانه آنرا نرمش قهرمانانه ناميد ! روحانى با شاه كليدش آمده بود تا اين قفل زنگ زده چندين ساله راهم مثل همه قفلهاى باز نشده ديگرآنرا  باز كند! آمده بود تا حول محور، گفته هاى ولایت فقیه  به آمريكا نزديك شود و به نامه اوباما جواب مثبت بدهد . اوباما  هم  در سخنرانى خود قبل از روحانى به آن اشاره اى كوتاهى داشت ، البته اوباما در همين سخنرانى ٤٥ بار به محور شرارت اشاره داشت كه ٢٥ بارش به ايران بر مي گشت و ٢٠ بار ديگرش به يار غارايران ، سوريه برخورد مى كرد . روحانى بر خلاف رياست جمهورى هاى گذشته ، گفت " در پى تنش با آمريكا نيستيم " و بر خلاف احمدى نژاد كه بدنبال مديريت جهان بود براى اين مديريت جهانى بدنبال شريك مى گشت و افزود "سخنان پرزيدنت آمريكا "را پى گيرى كردم ، مى توانيم به چارچوبى براى مديريت اختلافات دست يافت (یابیم)! اوباما هم يك گام به پس نهاد وباز  به دخالت درایران با كودتاى آمريكايي ها در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ اشاره كرد تا او هم در باغ سبز را نشان دهد وعكس العمل روحانى را ببيند ، گوئيا نامه هاى اوباما مفيد فايده واقع شده است، نامه هايى كه قبل از جنبش مردم نوشته شده بود و با كشتار مردم ايران ، خصوصا قتل فجيع ندا آقا سلطان درخيابان  بی جواب مانده بود حال جواب مثبت به آنها داده مي شود تا اوباما با کلید روحانی این قفل بسته را بازکند و به ثمر مي نشاند .

روحانى،  سخنرانى خود رابا تمام اشكالات دستور زبانى بر چند محور پايه گذارى كرده بود از طرفى ،  حقوق بشر كه مي بايد در صدر سخنرانی او  مى بود ، كلاً وجود خارجى نداشت و بكلي فراموش شده بود محورهاى بحث وسخنرانى روحانى اينها بودند ١- مسئله اتمى و غنى سازى انرژى هسته اى  وبا مطرح کردن دانش هسته ای یک گام تهدید آمیز را نشان داد ٢- صلح در منطقه خاورميانه و پايان دادن جنگ درجهان ٣- دفاع از سوريه و فلسطين و عراق وبحرين ! ٤- انتخابات اخير ايران كه دو بار روى آن تاكيد داشت و انتخاب خود را دليل آزاد بودن انتخابات ذكر كرد كه بحث آن جاى ديگر است فقط بايد گفت اگر كانديد و يا كانديدهاى ديگرى جز خودى ها وجود داشت بازهم مردم به روحانى راى ميدادند؟! او همچون احمدى نژاد و خاتمى انرژى هسته اى را حق مسلم رژيم دانست و بر غنى سازى اورانيويم پافشارى كرد ، اما او به درصد غنى سازى اشاره اى نكرد . روحانى چنان از صلح سخن مى راند كه انسان را ياد "مهاتما گاندى" مي انداخت روحانی  در تخيلاتش فكرمى كرد از كره اى ديگر آمده است وباز فكر ميكرد كسي او ورژيمش را نمى شناسد ، او فكر مى كرد ، مردم دنيا نمي دانند كه او نماينده رژيمى است كه از جنگ افروزترين رژيم هاى دنياست ولی خودش و رژیمش  را مبرا از تمام جنايات ميدانست و به روى مبارك هم نمى آورد ! يكى از اشارات او به جنگ ايران و عراق بود و چنان وانمود كرد كه گوئيا از جنگ ناراضى به نظر ميرسد درحاليكه فراموش كرده بود كه امام خود ساخته اش آن جنگ را نعمتى مى دانست و اخيرا حاميان هم بجاى جنگ، آنرا با گنج مقايسه ميكنند ." صفار هرندى " جنگ را همان ثروت انباشته قارون مى داند يعنى همان گنجى كه چشم اهل دنيا را پر مى كند ، وى افزود اين گنج مى تواند به ضد خود يعنى جنگ تبديل شود ، ميتوان نگاه ديگرى نيز به گنج داشت اين گنج ثروت انباشته اى است كه چشم ظاهر بين نمى تواند آنرا ببيند و عقل مصاحبه گر توانايي آنرا ندارد ، نگاه امام به گنج طور ديگرى بود كه در اين گنجينه مى توانيم خود را پيدا كنيم . به خاطر همين بود كه خمينى بعد از دو سال سود بردن از اين گنج مجددا شش سال ديگر بر طبل همين جنگى كه در سازمان ملل مطرح شد كوبيد و سودش را هم برد (همين اوضاعى كه ايران گرفتارش شده نتيجه همان سود هاست در يك كلمه حاكميت سپاه به رهبرى ولايت فقيه ) منظور روحانى از پايان جنگ ويا جنگها و برداشتند گزينه نظامى از روى ميز اين است كه مارا آزاد بگذاريد تا همان كارى را كه در عراق كرده ايم و ميكنيم در سوريه هم ادامه دهيم از  شيخ روحانى بايد کرد  اگر پايان جنگ را مي خواهيد چرا به رژيم سوريه كمك نظامى مي كنيد و چرا پاسداران ظلمت و تباهى را به سوريه مى فرستيد تا تروريست را در آنجا تقويت كنند ؟ چرا ج . ا از بدو تاسيس و بنيانگذارى به صدور تروريست ادامه مي دهد و سه سال اخير تمام عيار در پي جنگ افروزي در سوريه است ؟ در واقع شيخ روحانى در سازمان ملل از خط مقدم ج . اسلامى جانانه دفاع كرد و چنين وا نمود كرد كه خط مقدم ما همان خط قرمز ماست ، او به غربى ها خصوصا آمريكا گفت به خط قرمز ما نزديك نشويد و اگر چنين شود همان خواهد شد كه تاكنون ديده ايد ، ترور ، بمب گذاری و آشوب و بهم ریختن منطقه (از گفته های اخیر خامنه ای است )  البته براى غرب فرق نمى كند ، چه رابطه با ايران را بخواهد و چه نخواهد جمهوري اسلامى به صدور تروريست يعنى خط استراتژيك خود همچنان ادامه خواهد داد، زيرا چنین رژیمهایی  فقط  درترور و آشوب  می توانند  بمانند  و درچنین  وضعیتی دیرتر و درصلح و آرامش زودتر از بین خواهند رفت  این   خصلت  رژيم هاي  توتالیتر است ،  کدام رییس جمهوری برای امتیاز گرفتن  ، انرژی هسته ای و  غنی کردن اورانیوم و شاید ساختن بمب اتم را غرور ملی می نامد  پس صلحي كه روحانى ازآن مي گفت يك روياست و نه يك حقيقت !

درمجموع سخنرانى روحانى تلطيفى از سخنرانى هاي احمدى نژاد و خاتمى بود و در  پايان هم همان را كه احمدى نژاد گفته بود براى خاتمه بحث ش آورده بود ، " بكوشيد نيكى بكار آوريد، چو ديديد سرما ، بهار آوريد". در پايان هم با يك آيه از قرآن به ارشاد و موعظه رؤساى جمهور ديگر كشورها پرداخت و از بندگان  صالح  نام برد ، بندگان صالح وارثان زمينند. باب مذاكره ايران با آمريكا را هم مي توان گفت اين جمله مي گشايد : ما در پى تنش با آمريكا نيستيم ، بسم الله!

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]