اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟
عباس رحمتی

اول بنابود که در روز یکشنبه گذشته حبیب اله لطیفی دانشجوی کرد   را اعدام کنند ولی با    آکسیون هایی  که در مقابل زندان سنندج و فعالیت های خارج از کشور  صورت گرفت  وی را موقتا اعدام نکردند . اما دو روز بعد در 8دی 89 علی صارمی به طرفداری از مجاهدین  و علی اکبر سیادت  را به اتهام جاسوسی بر ای موساد اسرائیل در سحرگاه سه شنبه در تهران اعدام کردند .

علی صارمی از زندانیان دو نظام بودکه  بعد از انقلاب سالها  (بیش از 23 سال )را در یا زندان های رژیم سپری کرده و یا در تعقیب و گریز بوده است بار اول او را در سال 60 بخاطر خواندن روزنامه های مجاهدین دستگیر کرده اند  که در ابتداء حکم اعدام به او می دهند  ولی بعدا با یک خفیف برای او ده سال  حکم می برند و در آخر به گفته خودش در  اوایل سال 65 آزاد شده است . وی را مجددا در سال 68  دستگیر می کنند در سال 1384 برای دیدار پسرش در اشرف (پایگاه مجاهدین )  به عراق می رود که بعدا در همان سال در احمد آباد بر سر مزار دکتر مصدق دستگیر می شود [1]  در جریان جنیش سبز فعال بود ه است که در سال 86 (19شهریور ) زمانی که بر مزار شهدای خاوران  حضور پیدا می کند بعد از سخنرانی اش دستگیر می شود .که این بار  بعد از عاشورا ی 88 دوباره  حکم اعدام  می گیرد  ، او در آخرین فایل صوتی خود می گوید :

« علی صارمی هستم که در آبان ماه گذشته (89) حکم اعدام به من ابلاغ کرده اند ، وقتی آمدن حکم را ابلاغ کنند) به آنها گفتم این حکم را به وکیل ابلاغ کنید تا اون آگر لازم ببیند یک اعتراضیه بزند  ولی اینها نه به وکیل ابلاغ کردند و نه به من ، خودشان با دستور خودشان تجدید نظر و بعد تجدید نظر هم تائیدش  کرده اند ( یعنی اعدام) این را خود دادستان گفت و نه من و نه وکیلم ! هیچکدام حکم را اامضاء نکردیم . من هیچ  کاری نکردم . کاری که من کرده ام  ، رفته ام به خاوران سر خاک شهدا ء برای تجلیل از شهدای سال 67 و سال 86 به خاطر این آمدن ما را گرفتند و بعد ش هم به خاطر همین اعدام دادند »

چرا اعدام  ؟ چرا رژیم براحتی حکم اعدام می دهد؟ چون رژیم خمینی گزیده  بند نافش رابا اعدام بریده اند،  رژیم با  اعدام ژنرال ها و وزرای و شخصیت های شاه شروع  کرده  و در ادامه  به قلع و قمع  مجاهدین و فدائیان خلق و سایر گروه های سیاسی و اجتماعی  دینی /سنی و شیعه  و  یهود  و... به جنایات خود ادامه داده است . باید گفت اگر اعدام های سال 60 جواب داشت  حال می باید همه چیز بر وفق مراد  چنین رژیمی باشد  و اوضاع آن طور که خود می خواست پیش می رفت ، ولی چنین نشد . از شورش زندانها تا تظاهراتهای داخل دانشگاه و اعتراضات گسترده در کارخانه ها و تظاهراتهای سراسری در شهرهای بزرگ و کوچک با وجود این همه  ارعاب  مبارزات مردم نه تنها ادامه پیدا کرده است که گسترده  و سازمان یافته ترهم نیز شده است .

بعد از جریان انتخابات 88 تظاهرات های میلیونی بر علیه کل  نظام در واقع رژِیم  را آچمز کرد بطوریکه کشتار ها ر ا در خیابانها علنی کرد رژِیم که در طول این سی سال  بگیر و ببند و اعدام و شکنجه  در زندانهایش انجام می گرفت حال این جنایت را در خیابانها ی شهرها با به رگبار بستن زن و مرد و پیر و جوان  انجام می دهد  ودر جلوی دوربین ها آنچه جنایت بود انجام داد و دیگر کاری نبود که  انجام ندهد و باز فکر می کند با چنین خشونتهایی می تواند بر خر مرادش سوار شود .

باید گفت هیچ رژیمی با کشتارهای  درون زندان  و کشتار در خیابانها  نتوانسته است ثباتی برای خود به ارمغان آورد رژیم  آپارتاید   در آفریقای جنوبی  و پینوشه  در شیلی  و رژیم پهلوی ( شاه ) در ایران  و ... هیچکدام نتوانستن  با کشتار و بگیر و ببند  باقی بمانند و سرنگون شدند. پس اعدام و شکنجه زندانی سیاسی جز بی ثباتی بیشتر ، جوابی دیگر برای رژیم فاشیتی ایران  در بر ندارد .   کشتارهای گسترده ی سالهای 60 و 67 و ادامه آن در سال 78 و حمله به خوابگاه دانشجویان    خود  دلیل  بر درستی  این   تحلیل است که کشتار راه حل مسئله ایران نیست ،  باید گفت ، کشتار  درست نتیجه  عکس داده است .  خشونت ها و کشتارهای سی ساله رژیم و  شکنجه در زندان کهریزک و حتا اعدام های اخیر در زندانها تهران  و زاهدان  یحرانها را بیشتر خواهد کرد و مسائل را مجددا  به جامعه  و دانشگاه ها  خواهد کشاند  که باعث انسجام بیشتر مردم  خواهد شده  و آنرا به یک جنبش سیاسی  استخوان دار تبدلیل می کند در واقع  خون اعدام شده گان تداوم بخش  این جنبش  شده است . علی صارمی در یکی از صحبت هایش گفته بو.د « ماجان خود را برای آزادی مردم در کف گرفته ایم و ذره ای از این خواسته امان کوتاه نمی آییم » حال  رژیم خون ریز و آدمکش باید برای این خونهای به ناحق ریخته شده حساب پس بدهد .

علی صارمی و علی اکبر سیادت را با دو  اتهام سیاسی و جاسوسی  وزندانیان دیگر را با دلایل آبکی دیگر اعدام کرده ا ند تا در ایران رعب و وحشت ایجاد کنند ، اعدام کردند تا  از اعتراضات و آتش زیر خاکستر جامعه جلوگیری کنند  اعدام کردند تا بار دیگر برای بقای شان  دندانهای خونین  خود را نشان  دهند ،  اعدام کردند تا اپوزیسیون داخلی را بترساند.  اینکه چرا رژیم در چنین وضعیت بحرانی به اعدام روی آورده است  کاملا مشخص است ، رژیم قصد آن دارد که صورت مسئله را پاک کند در حالیکه جامعه ایران آبستن حوادث است و رژیم می خواهد با اعدام هایی که شروع کرده است با رعب و وحشت   جلوی این حوادث را  بگیرد . در چنین  وضعیتی تضادهای داخلی رژیم در حال اوج گرفتن است حذف یارانه ها و فشارهای اقتصادی مردم  را بیشتر به صحنه سیاسی می کشاند و رژیم با اعدام ها  کاری را به پیش نخواهد برد ،  باید گفت همین رعب و وحشت و اختناق بیش از حد است که مردم را به صحنه آورده است . نمونه اش علی صارمی بود .

موسوی و کروبی و اعدام ها :

این که می گویند چرا موسوی و کروبی نسبت به اعدامهای غیر جنبش سبز موضع نمی گیرند ،  درجریان جنبش سبز  موسوی و کروبی  چنیدین بار از کشته شدهای جنبش دفاع کرده اند  ولی  موضع  هردو آنها درمقابل مجاهدین وسایر گروه ها ی سیاسی  کاملا مشخص است ، باید گفت اگر  من و شما هم در داخل بجای این دو بودیم  شاید  چنین موضعی می گرفتیم ،  فراموش نکنید که آنها  زیر سر نیزه  گله  پاسداران  رژیم  هستند و  از چپ و راست زیر فشارند  و در صدد دستگیری و محاکمه  آنها هستند باید گفت تا  همین جا هم که آمده اند باید سپاس گزار بود  ، بقول معروف کنار گود نشتن و شعار  لنگش کن را دادن  راحت است . در حال حاضر آنها زیر فشار باند خامنه ای و دولت کودتاگر هستند ، بیشتر تحلیلگران بیش بینی می کنند که هر لحظه امکان دارد که باند های حاکم  (غالب ) رژیم  آنها را دستگیر کنند  و از طرفی می خواهند خاتمی و رفسنجانی را به طرف باند غالب بکشانند و بعد هردو آنها را دستگیر کنند ،در چنین شرایطی ما توقع داریم نسبت به  اعدامی هایی مثل  علی صارمی و یا علی سیادت که با مارک مجاهد و جاسوس موساد اعدام  شده اند  موضع بگیرند درحالیکه می دانیم هردو (موسوی و کروبی )  چندین بار اعلام کرده اند ما پشت سر  مردم هستیم  و با مردم تا آخرش می مانیم  به قول قدیمی ها «کاچی به از  هیچی است  » هردو اینها هر از چندی مصاحبه ها و اطلاعیه هایی که می دهند به مردم امیدوار ی  می دهند و مردم هم به آینها تکیه زده اند با اینکه مردم می دانند آنها  در درون رژیم  و زمان صدارت شان  چکارهایی انجام داه اند و چه بودن و چه کردند . مردم می دانند که این دو ایده ال برای آینده ایران نیستند ولی فعلا بطور تاکتیکی  هم شده باید  از آنها باید حمایت  کرد  بقیه ماجرا بدست مردم حل خواهد شد تا این رژیم را ساقط کنند و برای نظام بعدی تصمیم بگیرند . با ید گفت حمایت مردم از آنها موضع استراتژیکی  نیست . وقتی مردم   می توانند از طریق این دو به روی رژیم فشار بیاورند چرا از وجود آنها استفاده نکنند مردم می دانند آنها از جنس خود رژیم هسند و برای  همین هم  این بار می خواهند از ا ین تاکتیک استفاده کنند برای نمونه اگر این دو را دستگیر کنند همانطور که موسوی گفته است اعتصابات سراسر ی باید آغاز شود شروع اعتصابات کمر رژیم را خواهد شکست و فضای ایران را تغییر خواهد داد و رژیم دیگر نمی تواند اعدامها را ادامه دهد و مردم را به صحنه مبارزات علیه  دولت کودتا  می کشاند و در چنین شرایط  حساسی  که رژیم درگیر تضادهای درونی خود است ، دولت را به  را به زانو درخواهد  آورد .   

_____________________________________________________________________________________

http://www.pezhvakeiran.com/page1Video1.php?id=654

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*تغيير تيلرسون، روياي سرنگوني يا فرصتي ديگر؟!  [2018 Mar] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]