حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم)
عباس رحمتی

 

آيا تمامى وزراء  را رييس جمهور تعيين مى كند ؟

 

رفسنجانى را رد صلاحيت كردند تا او را خانه نشين كنند و دستش را از خوان يغماى ايران كوتاه كنند يعنى دراز كردن نئوليبرال ايران و حاكميت اعتداليون نئوليبرال همراه با او را جايگزين راست پوپوليست كردند تا از طريق ديگر(اعتدال و سازندگی) به برنامه هاى شكست خورده احمدى نژاد در صندوق بين المللى ، اين خط را وصل به جامعه جهانى ( گلوبال ) كنند، و در اين ميان  نشان میدهد رفسنجانى هنوز  نا اميد و مايوس نشده است ، او با سفر خود به مشهد و جمع كردن گروه هاى مختلف به دور خود و راضى كردن آيات اعظام ،تلاش دارد قسمتى از كابينه دولت يازدهم را صاحب شود و سعى می کند از اين آب گل آلود بيشترين ماهى ها را بگيرد ، اگر يادتان باشد در جمع اعضاى ستادش در لفافه به خامنه اى گفته بود نادانى انسان را اذيت مى كند ، آنهايى كه در توهم بسر مي برند و تمام (يعنى تنها خوردن و مارا بازي ندادند ) امورات را دردست دارند و نمى فهمند ،دارند چه مى كنند ، ديگر نيازى به دشمن خارجى نيست ( سايت عصر ايران ) رفسنجانى كه خود يكى از مسببين اصلى وضعيت فلاكت بار اقتصاد ى ايران بود ه است ، تلاش داشته و دارد هميشه به نحوى گريزي به مسائل اقتصادى ايران بزند او در همان جا تاكيد كرده بود شرايط اقتصادى به گونه اى است كه دولت آينده كارسختى رو دارد و با اشاره به سؤ مديريت ومتوهم خواندن برخى دست اندركاران و آگاهى نداشتن از شرايط پيش رو طور ى مطرح كرد كه اگر من نباشم اوضاع طور ديگرى خواهد شد و كار دولت آينده هم سختتر خواهد شد ، او بخود ميگويد : حال كه رييس دولت " روحانى "يكى از شاگرد زير دست خودش بوده است مى توان چاره اى انديشيد و با در دست گرفتن نيمى از وزارت خانه ها اوضاع بهم ريخته كشور را سرو سامان داد. از طرفى يار وغارش را كه يك شبه او را رنگ فابريك متاليك كرده و به عنوان رهبر به مردم غالب كرد تا هر چه در توان دارند، از سرمايه هاى ايران را بين هم تقسيم كنند ولى ديديم در نيم راه رهبر غالبِ شده به او خيانت كرد و دستِ سردار سازندگى را در" حناى ناب " گذاشت و او حالا مى خواهد با دردست گرفتِ نيمى از كابينه روحانى ، جواب آن خيانتها را به رهبر  و حتمن احمدی نژاد را هم بدهد از طرفى خامنه اى هم مى خواهد همچون گذشته ، اگر بتواند نيمى از كابينه را در دست بگيرد همان كابينه هاى سنتى ( هميشگى ) خود را دردست بگيرد . وزارتخانه هاى خارجه ، كشور ، اطلاعات ، دفاع ، هميشه در دست خامنه اى بوده است و روحانى هم كه دوست ٤٥ ساله او بوده است هيچ كارى را از پيش نخواهد برد ، ولى مردم خوشحال خواهند شد اگر اين وزارتخانه هاى سنتى را از رهبرى اش بگيرد ،حال روحانى با اين وضعي كه در كشور است كارى را از پيش خواهد برد آيا او اعتدال با رهبر را رعايت خواهد كرد يا به سمت رفسنجانى تمايل پيدا خواهد كرد؟

تعيين وزراء اتوريته رييس جمهور :

همانطوريكه در بالا اشاره شد نگارنده فكر نمى كند كه روحانى بخواهد و يا بتواند وزراء كابينه اش را خود تعيين كند و اگر بخواهد هم ، ولايت فقيه چنين اجازه اى را به او نخواهد داد و اين همان پيچي است كه عبور از آن  خط قرمز رژيم است ، از هم اكنون باند غالب (رهبرى ) براى روحانى خط و نشان مي كشند كه اگر وزراء از دولتهاى رفسنجانى و خاتمى باشند در مجلس رد صلاحيت مى شوند خوب رييس جمهور جديد قصد برخورد بااين معضل سياسى را دارد يا مطيع رهبرى باقى خواهد ماند ؟ علاءالدين بروجردى مى گويد : مامنتظر هستيم ، روحانى چه كسى را معرفى مى كند ، البته چهار وزارتخانه امور خارجه ، اطلاعات ، دفاع ، و  حساس هستند و معمولا براى این وزارتخانه ها نظر رهبرى نيز لحاظ مي شود و طبيعى هم است، چرا كه وزير دفاع به نوعى وصل به فرمانده كل قوا است ! و وزارت خارجه و اطلاعات و كشور هم كليدى هستند (عصر ايران ) خوب شيخ روحانى بايد شاه كليدش را نشان دهد ! حال به شيرين زبانى هاي " شجاعى " از باند ولايت فقيه توجه كنيد ، او بكلى قيد كابينه انتخابى روحانى را مى زند و مى گويد : روحانى نبايد از وزراى دولتهاى هاشمي و خاتمى در رأس وزارتخانه ها - دستگاهها ومؤسسات مهم استفاده كند زيرا بعيد مى دانم مجلس به وزراى دولت هاى گذشته كه پرونده تند و پر حاشيه داشته اند ، راى اعتماد بدهد !( تابناك )

دولت روحانى به كي بدهكار است ؟!

دولت روحانى هنوز نيامده به باند غالب بدهكار است ، دولتها سى و چهار سال است بدهكار هستند ولى به كي ؟ دولت روحانى به كي بدهكار است به ملت يا به رهبر ؟ اين سوال را شجاعى نماينده مجلس (رهبر) به شما دقيقاً جواب مى گويد : دولت روحانى به بعضى از اشخاص و جريانها و عده اى ديگر بدهكار است ، جمع كردن اين نگاهها مغرض و مختلف ، قطعا براى روحانى كارى دشوار است ، لذا براى روحانى بهترين كار اين است كه از آدمهايى كه براى دولت وى حاشيه سازى مى كنند ، فاصله بگيرند . رييس جمهورى سعى مى كند كابينه را با رهبرى هماهنگ كند زيرا ايشان بارهبرى رفيق و علاقه مند است ! (جل الخالق ) [2]

كابينه دولت روحانى امنيتى خواهد بود ؟

مى گويند چون روحانى خودش امنيتى بوده است احتمال دارد بيشتر از اين گونه نيروها و افراد استفاده كنند ، اين را من نمى گوئيم ، قائم مقام سيماى تلويزيون رژيم مى گويد : به گزارش رسانه ى تابناك ، پورنجاتى ، قائم مقام سابق راديو تلويزيون رژيم از عناصر باند مغلوب در پاسخ به اين سوال كه چرا حلقه اول اطرافيان روحانى پر از نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى است ؟ گفت : من واقعاً ، متاسفم كه ژرناليست هاى حتا كهنه كار ما هنوز متوجه اين نيستند كه دوم خرداد هم كه آقاى خاتمى بود ، توسط دوستان اداره مى شدند كه از اين منظر تابلوى اطلاعاتى - امنيتى داشته اند ، مقر آنها " سعيد حجاريان " بود كه تدوين كننده قانون وزارت اطلاعات بود ! حال بايد ديد باز اينها هم شايعه است يا چنين بوده و چنين خواهد شد ؟

حقوق بشر و دولت اعتدال !

در مورد حقوق بشر دولت اصلاحات كارى نكرد و براى يك بار خاتمى يا مشاورانش با زندانيان سياسى ملاقات نكردند در همان زمان بود كه جريانات خود سر( با نظارت ولايت فقيه و رياست جمهورى ) قتل های زنجیره ای را انجام دادند و در زمان اصلاحات بود كه دستگيرى هاى گسترده ادامه يافت و دانشجويان را از درون خوابگاه ها و از پنجرها به پايين پرتاب كردند و خاتمى لب فرو بست . آيا شما جناب روحانى كه خود دست در كار بوديد ، قصد آن داريد كه اگر دانشجويان از حق و حقوق خود دفاع كنند، باز دوباره در سركوب و بگير و ببند ها شركت کنید ؟يا اينكه حالا كه رييس جمهور شده ايد تغيير كرده ايد و  دستور باز داشت عاملين سركوب و اراذل و اوباش را صادر مى كنيد؟ خاتمى و دولت اصلاحات كه چنين نكردند و ننگ را براى خودش و كابينه اش در تاريخ بجاى گذاشتند [١] آيا باز تاريخ به شكل تراژديكش در دولت اعتداليون تكرار خواهد شد ؟ يا وقايع ديگرى رخ خواهد داد ؟

سياست خارجى دولت روحانى :

سياست خارجى رژيم با مسئله هسته اى و بمب اتم گره خورده است تا جاييكه اين سياست به تحريم هاى گسترده جهانى راه پيدا كرده است هرچه رژيم ، فعاليت هاى خود را در غنى كردن اورانيوم بيشتر كرده است حلقه تحريم ها از طرف غربى ها بيشتر شده است ، روحانى در يكى از منظره هايش گفته بود :" سا نتريفوژ ها خيلى خوب است كه بچرخد ولى مهم تر از آن زندگى مردم است كه بايد بچرخد ! " با اين شعار روحانى تا كجا مى تواند پيش برود؟ در حاليكه تصميم گيرنده ولايت فقيه است درحاليكه او نه شرايط اقتصادى را درك مى كند و نه وضعيت ايران در منطقه وجهان را ! آيا انتخاب شدن روحانى مى تواند درسياست خارجى نقش داشته باشد آيا او و كابينه اش مى توانند كارى را ازپيش ببرند و تحريم ها را از روى دوش مردم بردارند ، هرگز ، چون خامنه اى عامل تحريم است و خود روحانى از هركس ديگرى بهتر مى داند ولايت فقيه با در دست گرفتن مسئله هسته اى اجازه به كسى نخواهد داد مستقلا تصميم بگيرد همانطور كه به احمدى نژاد هم چنين اجازه اى را نداد از طرفى خود روحانى زمانى كه مذاكرات اتمى را انجام مى داد او يكى از كسانى بود كه به غربى ها دروغ مى گفت و بقول خودش اروپا را به جان آمريكا مى انداخت تا فشار روى ايران را كمتر كند وغنى سازى اورانيوم را پيش ببرند.( از گفته هاى روحانى در كتاب خاطراتش ) يكى از وظایف مهمى كه روحانى دارد ،خوراندن جام زهر به رهبرى است كه بايد هرچه زودتر تا آخرين قطره اش را به خامنه اى بدهد ، ديگر زمان آن فرا رسيده است و گریزى از آن نيست و بايد مسائل هسته اى ايران را حل كند ، مردم ما ديگر از موش و گربه بازى هاى اتمى خسته شده اند و كمرشان زير بار فشارهاى تحريمها ى اقتصادى خرد شده است و توان تحمل بيشتر از اينها را ندارند نيمى از مردم با اميد به اينكه رييس جمهور جديد بتواتد مسائل هسته اى را حل كند به پاى صندوق هاى راى رفتند تاشايد فرصتى براى بهتر زندگى كردن داشته باشند . مردم ايران و تمامى سياستمداران دنيا هم مى دانند كه مسئله هسته اى ايران جز با خوراندن جام زهر به ولايت فقيه حل شدنى نيست، لذا از روحانى مى خواهند كه هرچه زودتر خط قرمز كذا را شكسته و اين بار مسئله را حل كند در غير اينصورت تمامى عواقب آن را بر گردن آقاى پرزيدنت خواهد بود.

مردم مى گويند مگر روحانى نبود كه مى گفت : "سانتريفوژ ها بايد بچرخد ولى زندگى مردم هموبايد بچرخد " حال اين معضل پيچيده را مى توان با فكر درست حل كرد به شرطى كه اين بار دروغ نگوييد و يك بار هم شده با مردم رو راست باشيد . حل مسئله هسته اى ايران با غرب كارى خواهد كرد كه غربى ها تحريم ها را كمتر كنند و سياست خارجی و برخورد هاى خود با ايران را بكلى از نو بچنند .

صدور تروريست را متوفق كنيد :

شیخ حسن روحانى كه خود شانزده سال  رييس سازمان امنيت ملى كشور بوده است بخوبى مى داند كه رژيم ج. اسلامى از همان روز اول بعد از انقلاب در فكر ماجرا جويى و ترور و جنگ و... بوده است ، در همين رابطه از ترورهاى ايرانى ها در خارج كشور " آلمان- فرانسه - سوئيس - ايتاليا "و... تا فتوى خمينى براى ترور سلمان رشدى (نويسنده بريتانيايى هندى تبار ) و از بمب گذارى در آرژانتين تا عراق و لبنان و...فعال بوده و در دادگاه برلينِ آلمان ، سران رژيم از خامنه اى تا رفسنجانى- ولايتى وفلاحيان و...محكوم شده اند، در قدم بعدى بازهم ادامه دادند ، بطورى كه درسال ٢٠٠٣ همزمان با حمله آمريكا به عراق ،سربازان سپاه بدر با كمك رژيم ايران وارد عراق شده و آنچه كه از دستشان بر مى آمده براى كشتن سربازان آمريكايى و مردم بى گناه عراق دريغ نكرده اند و در طول ده سال گذشته اين ترورها در عراق ادامه پيدا كرد ه است تا جايى پيش رفته ايد كه تروريست ها را استخدام كرده ايد و حقوق برايشان تعيين كرده ايد ، پيش از سي ودو هزار نفر از مزدوران عراقى را براى پيش بردن خط ترور در عراق به كار گرفته اند ، حال اگر روحانى نمى خواهد اين سياست ها را ( صدور تروريست ) دنبال كند و نمى خواهد شريك دزد غافله باشد بايد كمكهاى ايران به تروريست هاى بين المللى در عراق و لبنان و فلسطين و افغانستان و... را قطع كند و كمك هاى بلا عوض در طول ٣٤ سال به سوريه را قطع كند ، از صدور تروريست به سوريه دست برداريد و بجاى اينكه خط قرمزتان را سوريه قرار دهيد ،(ولايتى و خامنه اى بارها گفته اند سوريه خط قرمز ماست ) و بجاى اينكه هواپيماهاى پر از اسلحه به سوريه بفرستيد شير ومواد غذايى و دارو براى ايرانيان به كردستان وبلوچستان و... بفرستيد ، خط قرمزتان را فقر و فاحشه گرى دختران جوان ايران قرار دهيد اين پولهاى هنگفت را به خزانه ملت سرازير كنید وبه اين خواست مهم مردم جواب بدهيد كه ، نه غزه نه لبنان جانم فداى ايران ، و يا همين شعار آخرى كه در جشن پيروزى شما در تهران سر مى دادند جواب مثبت دهيد، مردم مى گفتند : {سوريه را رها كن ، فكرى به حال ما كن }!

ويرانه قوه قصائيه را اصلاح كنيد :

حتمن يا يادتان هست ، زمانى كه هاشمى عراقى ( شاهرودى ) قوه قضاييه را تحويل گرفت ، گفته بود من ويرانه اى را تحويل گرفتم و بعد از چند سال اين ويرانه را ويران تر كرده و خراب آبادى ( آبادى و يا روستاهايى كه قابل سكوت نيست ) را تحويل برادران لاريجانى داد تا اين يكى، سنگ تمام براى رهبرى زمين بگذارد واين كار را در خراب آباد به جد انجام داد خصوصاً در جريان جنبش يا قيام سبز سال ٨٨ همان كرد كه رهبر مى خواست ! حال شيخ روحانى كه خود حقوق هم خوانده و سرهنگ هم نبوده قصد ساختن اين نهاد از درون پوسيده را دارد ؟ آيا قصد مستقل كردند اين نهاد را دارد ؟ يا خواهد گفت ، اختيارات اين يكى هم با رهبر است ؟ رييس جمهور جديد قصد بيرون كشيدن قوه قضائي از دست ولايت فقيه را دارد يا بازهم ملت بايد شاهد بيدادگرى كهنه ٣٤ ساله رژيم باشند؟ مردم مي گويند قوه قضائيه بايد كاملا مستقل باشد و حتا اگر صاحب مقامها هم خطا كردند بايد محاكمه شوند و نه اينكه اگر كسى مثل سعيد مرتضوى آدم كشى كرد باز رتبه او را بالاببرند و او را بر سفرهاى رنگين بنشانند و براى قتلهايى كه انجام داده فقط دويست هزارتومان جريمه بگيرند مردم اين بيداد گرى را به كجا ببرند ؟ آيا شيخ روحانى حقوق دان مى خواهد به اين بيداگرى پايان دهد و به قول خودش به نظام پادگانى پايان دهد؟ آيا مردم مى توانند به شعار هاى شيخ روحانى باور كنند و هرروز سايه سر نيزه را در خيابانها بالاى سرشان احساس نكنند ؟ آيا او مى خواهد و يا مى تواند به قولهاى داده شده اش عمل كند يا چون خاتمى ، مطيع مطلق رهبرى است و زیر چتر ولایت فقیه  باقى خواهد ماند ؟

جمع بندى مجموعه بحثها :

همانطور كه نوشتم انتخاب روحانى شايد فرصتى براى رژيم باشد و اين انتخاب هم مثل گذشته فرصتى باشد تا كشتى در گل نشسته حركتى كند ولى با مسائلى كه در بالا مطرح شد بعيد به نظر ميرسد كه با چنين تفكراتى كه در حكومتي ها وجود دارد و با اوضاع و احوالى كه جامعه با آن دست وپنجه نرم مى كند بتواند حركتى در اين كشتى ايجاد كند و از طرفى مردم ، شايد اين بار فرصتى يابند تا تكليف كشتى در گل نشسته را معين كنند ، در يك صورت اين كشتى به حركت در خواهد آمد :

١- اگر روحانى و گروهش در قانون اساسى تغييرات ايجاد كند .

٢- حذف اصل ولايت فقيه از قانون اساسى و كندن اين دندان لقى كه ملت از آن رنج مى برد و اين را در  انتخابات دور یازدهم بخوبى نشان دادند.

٣- خنثى كردن شوراى نگهبان و نظارت اصتصوابى .

٤- حل مسئله هسته اى فقط با حذف قدرت ولايت فقيه و ربودن رياست شوراى امنيت و وزارت خارجه از دست اوست . در اين صورت است كه مى توان غنى سازى اورانيوم را تا کمتر از ٢٠ در صد متوقف كرد و از انرژی هسته ای کامل  در جهت منافع مردم استفاده کرد.

٥- رعايت حقوق بشر از اهم مسائل داخلى ايران است كه با آزادى زندانيان سياسى قدم اول اين معضل سياسى مشخص خواهد شد در غير اين صورت، حذف جو پادگانى از جامعه يك شعار ى پيش نيست .

٦- دستگيرى تمامى عاملان قتل و سركوب در سال ٨٨ و انحلال تمامى نهادهاى سركوب مثل گشت هاى خيابانى ولباس شخصى ها و نهادهاى امر به معروف و نهى از منكر و ثارالله و يارالله و...

٧- دستگيرى تمامى رانتخواران و روساي بانكها وكسانى كه در دولت احمدى نژاد ، كمك به صدور سرمايه ها به خارج كرده اند.

٨- پايان دادن به قراردادهاى خانمان سوزى كه ايران با چين(تركمنچاى غربى ) و روسيه امضاء كرده است .

پايان

٢٠تير ٩٢

-------

[١] دانشجويى كه خود در يكى از سخنرانى هاى خاتمى شركت كرده بود تعريف مى كرد در دانشگاه تهران در سال ١٣٧٨ زمانى كه خاتمى به امفى تأتر آمده بود و زمانى كه ما دانشجويان شعار مى داديم ، او چند نفر را با دست نشان داد كه دستگير كنند و بياورند و وقتى اين موضوع را با مادرم مطرح كردم ، مادرم فورى گفت بياو برو خارج تا كار دستمان ندادى و حالا من ،خودم را به شهر كلن آلمانم رسانده ام تا به همه بگويم اصلاحات خاتمى هم اصلاحات واقعى نبود ! بعد از گذشت ١٢ سال از آن زمان ، دانشجويانى هستند كه هنوز از آنها خبرى در دست نيست !

[٢] مجلس اسلامى به فكر تنظيم مقررات و معيار هاى جديد براى گزينش افراد كابينه و شرط احراز راى اعتماد افتاده اند . سر زمين سوخته و دولت ورشكسته احمدى نژاد و چنين قوانين ارتجاعى راه به كجا مي برد ؟

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]