اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !
عباس رحمتی

بعد از سى و چهار سال ،حسن روحانى و خامنه ای ولايت فقيه ،تصميم به رابطه  برقرار كردن با آمريكا گرفته اند ، بايد پرسيد ، رژيمى كه مى توانست سالهاى سال پيش با آمريكا رابطه برقرار كند ، چرا بعد از ٣٤ سال به اين فكر افتاده است ؟ در حاليكه قبلا شرايط اين رابطه در دسترس بود و رژيم از آن به بهانه هاى مختلف دورى ميكرد ، جهان بخوبى خبر داشت كه قبل از اين هم مى توانست همين كارى را كه امروز به فكرش افتاده ،  ديروز براحتى انجام دهد ،

در واقع بعد از فشار  تحريمها  و آغاز حمله آمريكا به سوریه است ( فعلا مسکوت مانده است ) كه رژيم ،مى خواهد به چنين اقدامى دست بزند ، چون خود را در بن بستى كامل مى ببند وحال به فكر رابطه با آمريكا فرو افتاده است . زمينه هاى اين رابطه هم از روزهاى آخر صدارت احمدى نژاد چيده مى شود، زمانى كه دعواى بين احمدى نژاد و خامنه اى براى پيشى گرفتن وشكستن اين طلسم چندين ساله بالا ميگيرد ،يعنى همان زمانى كه وزير خارجه خامنه اى " ولايتى " با هيئت برگزيده ، مخفيانه به آمريكا ميروند، آمريكا يك گام پيش ميگذارد و بعد از اينكه ، برنامه هاى آمريكا روى ميز قرار ميگيرد ولايتى فرستاده ولايت فقيه، دست از پا درازتر به همراه هيئت برگزيده اش به تهران بر مى گردد ، آنطور كه مشخص شد يكى از محورها در آنجا ، بحث سوريه بوده است و در اين رابطه از رژيم ايران خواسته شده بود كه نيروهايش را از سوريه بيرون بكشد و به سوريه كمك نكند ولى آمريكا هم قولهايى را بعد از سرنگونى اسد به رژيم داده بود كه بعد از مدتى تحمل و تفکر ، مورد قبول خامنه اى قرارنمى گيرد كه در يكى از سخنرانى هاى خامنه اى اين قولوس هم بيرون مى زند. ( در آنجا خامنه اى گفته بود به آمريكا نمي شود اعتماد كردو... ) حال كليد اين رابطه با آغاز كار دولت روحانى با دو گام به پس زده ميشود ، روحانى كليد خوردن رابطه با آمريكا را با درخواست پايان جنگ در جهان ، خصوصا در سوريه (خط مقدم رژیم ) نشان ميدهد و يك گام به پيش مي گذارد تا به خيال خودش مديريت جهان را با آمريكا تقسيم كند براى اين كار ابتداء محمد جواد ظريف وزير خارجه را راهى ملاقات با جان كرى مي كند وبعد از اين ملاقات بخاطر تنگى وقت خود با اوباما تلفنى ، مكاتبه مي كند كه اين مكاتبه چند دقيقه اى ( تلفن) در ميان باند هاى راست تر رژيم ،روزها غوغا بپا ميكند و هنوز هم ادامه دارد تا جايئكه فيروزآبادي و دنباله چيهاى خامنه اى را هم به واكنش وا ميدارد ،

البته مطرح كردن زمان وكوتاهى وقت و... از طرف روحانى بيشتر به يك جوك شيبه بود تا به حقيقت ! روحانى يك گام عقب تر مى گذارد و بر خلاف گذشته از پا فشارى زياد روى مسئله هسته اى خوددارى مى كند و ميگويئد مسئله هسته اى را تا سه ماه ويا كمتر از شش ماه حل مي كنيم ، كه اينجا گاف رژيم بيرون ميزند  دست رژیم را رو میکند .به نظر نگارنده ، اينها( رژيم ) ميخواهند در اين مدت كه شايد به سال هم كشيده شود مثل هميشه وقت خرى كنند تا اينكه ولايت فقيه جام زهر را سر نكشيده به بمب اتم دست يابند (با اينكه فقيه عالم شيعه ساختن بمب اتم را حرام اعلام كردهاست !  )  اين بار رژيم ، خود زمان را تعيين كرده است يعنى در اين مدتى كه رژيم معين كرده است برتعداد سانتريفوژ ها مرتب افزده و افزوده ميشود و مجددا قصد فريب جامعه بين الملي را دارد ،

همانطوري كه تا به حال نشان داده اند اين بار هم قصددارند مذاكره را با پيش شرطهايى پيش ببرند ولى آمريكا خود متوجه شده است و پيشدستى كرده و شروطى را جلوى رژيم قرار داده است . از طرفى رژيم قصد دارد چنين نشان دهد كه حالا ديگر كار از كار گذشته و اورانيويوم غنى شده به اندازه كافى در ايران دارد و قصددارد آنرا در كنفرانس ژنو براى امتياز گيرى مطرح كند ، على لاريجانى رييس  مجلس رژيم در مصاحبه  با روزنامه " آسوشيتد پرس" (١٧مهر ٩٢ )گفت : ايران بيشتر از نياز خود اورانيوم غنى شدهدارد و بر آن است از آن بعنوان امتيازى در مذاكرات اتمى در ژنو در هفته آينده استفاده كند. او گفت اختلافات ايران و غرب قابل حل است . در حال حاضر بحث بر سر غنى سازى زير ٢٠ درصد است در حاليكه رژيم ادعا دارد  بيشتر از نيازش اورانيوم غنى شده دارد ولى غرب يك گام ديگر پيش مى گذارد و خواهان پايان دادن به غنى سازي ٢٠ درصدی  رژيم ايران شده است ، در واقع اوباما ميگويد حال كه رژيم قصد " نرمش قهرمانانه "دارد كنار زمين به نرمش ادامه دهد و زمانى كه بازى آغاز ميشود همان طوريكه بايد، باز ى را ادامه دهد و طورى عمل كند كه جامعه بين الملى را راضى كند در غير اين صورت در ميانه بازى كارت قرمز خواهد گرفت و از زمين اخراج خواهد شد دليلش هم رو ميز بودن گزينه نظامى است . غرب و در راس آن ، آمريكا ، گام بعدى را با اين شرايط بر ميدارند كه عمل ايران را ببيند ، در واقع زمانى " لبخند سياسى " به آنها خواهند زد كه با غرب راه بيايد و قصد فريب آنها را همچون گذشته در سر نداشته باشد ، غرب از ايران خواسته است كه دست از فريب بردارد و به غنى سازي زير ٢٠ درصد رضايت دهد و اين ادعا زمانى ثابت ميشود كه زمينه هاى باز گشايى درهاى پايگاه هاى اتمى را براى آژانس بين الملى فراهم كند ، حال كه روحانى با كمك ولايت فقيه يك گام به پيش گذاشته است و اگر ريگى در كفش ندارد بايد پرده هاى فريب را كنار بزند و تمامى پشت پرده را به دنيا نشان دهدو دو گام به پس نگذارد ، در غير اينصورت آخوندها بايد همچنان دركنار زمين به نرمش هاى سياسى اشان  ادامه دهند تا عرق و شرم سياسى از جبينشان بر خيزد .

گوئيا آمريكايى ها اين بار به بهانه سوريه مى خواهند به لبخندهاى سياسى روحانى عكس العملى ديگر نشان دهند و رابطه اى نزديكتر با رژيم داشته باشند. بايد ديد اين بار رژيم قصد شكستن اين طلسم ٣٤ ساله را در سر دارد يا دوباره قصد فريب غرب و دوستى با شرق را دارد ؟ آيا روحانى و يارانش ،باز ميخواهند آمريكا را به جان اروپا و اروپا را به جان آمريكا بيندازند و همچون گذشته به وقت خرى بپردازند ، يا دست از شرارت برميدارند؟ خبرها حاكى از اين است كه رژيم با وضعيت وخيمى در داخل ايران مواجه شده است و اشتراك نظرى در بر قرارى رابطه با آمريكا وجود ندارند و جنگ گرگها در اين رابطه بالا گرفته است ، چون رابطه با آمريكا عواقب هاى زيادى براى رژيم در برخواهد داشت كه اين مسئله را با بيش گذاشتن گام اول بهتر درك كرده است از طرفى برخوردهاى رژيم در داخل و خارج به خوبى نشان داد كه همچون گذشته ، فريب ديگرى را پيش روى غرب قرار داده است و به راحتى تن به رابطه با آمريكا نمى دهد ، اين مسئله چند دليل دارد ١- قطع تمامى فعاليتهاى اتمى تا بازديدکامل آژانس اتمى  ، در اين رابطه اشتراك نظرى در بين جناحهاى رژيم وجود ندارد ٢- مسئله هسته اى و ترس از جستجوى آزاد آژانس از پايگاههاى اتمى ٣- ترس از خواسته ها وپيشنهادهاى بعدى آمريكا در صورت برقراى رابطه٤- باز كردن طلسم رابطه با آمريكا زمينه هاى ديگرى را ميخواهد كه رژيم ارتجاعى ظرفيت آنرا ندارد و ترس ديگرى براى رژيم را رقم خواهد زد . اگر روحانى مى خواهد با اوباما مذاكره كند بايد يك گام با او به پيش بگذارد و به گفته خود عمل كند و زمينه ها را براى باز ديد آژانس اتمى فراهم كند و در رابطه با آمريكا ، مردم را به فراندومى كه مطرح كرده است فرا بخواند در چنين شرايطى است كه مخالفين ولايت فقيه و رژيم فاشيستى مذهبى را به خوبى چشم خواهد ديد .اين شرط شكستن اين طلسم زنگ زده است ، يك گام به پيش و...

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]