دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏
عباس رحمتی

وزیر زن  دولت امام زمان:

يكي از ابتكاراتي كه دولت امام زمان  براى عوامفريبي زده بود ، انتخاب يك زن  براي وزارت بهداشت  بود، اين اولين بار بود كه بعد از  سي و اندي سال يك زن براي وزارت خانه اي برگزيده ميشد البته باید گفت " با يك گل بهارنمي شود " با انتخاب يك زن  هم هيچ تغييري نه تنها در وضعيت درمان و بهداشت ايران  بوجود آمد كه  در وضعيت  سياسي  مردم ايران هم هيج تغييري ايجاد نشد و بقولهايي كه داده شد ،عمل نشد در واقع  چيزي دست مردم را نگرفت ! همانطور كه که نوشتم هدف دولت امام زمان از اين كار، يك نوع  عوام قريبي بود البته همين كار هم با مخالفت بعضي از مراجع و دايناسورهاي حوزه مواجه شده بود ولي چون اين يكي از معجزه ها  هزاره سوم احمدي نژاد بود و اجازه آنرا براي آرام كردن وضعيت جامعه از  ولايت فقيه گرفته بود، لاجرم از آن چشم پوشي كردند.

نقش ولايت فقيه در تشكيل دولت امام زمان:

دولت امام زمان كه رئيس جمهورش احمدي نژاد بود با دخالتهاي مستقيم خامنه اي سر كار آمد ، در دوره اول رياست جمهوري امام زمان در سال ١٣٨٤ كسي احمدي نژاد را قبل از كانديد شدن براي رياست جمهوري نمي شناخت  و طبق آمارهاي درز شده او  دو ميليون تا سه ميليون هم راي نمي آورد ولي  چون خامنه اي  دوست و رقيب ديرينه خود يعني رفسنجاني را مي خواست حذف كند او را بالا كشيد اين كار براي خامنه اي و احمدی نژاد هردو سود فراواني داشت، يكي اينكه نظر هر دو به هم  نزديك بود دو ديگر اينكه احمدی نژاد    براي رسيدن به رياست جمهوري به افشاگري خانواده رفسنجاني  و دزدي هايشان  در سالهاي گذشته  نیاز داشت که باب میل خامنه ای هم بود  . احمدي نژاد با زيركي توانست خامنه اي را راضي كند كه رئيس جمهوري كه مي خواهيد كاملا در اختيارتان باشد من هستم تا جايي كه اين موضوع را بچه دبستاني ها هم فهميده بودند . در دور دوم رياست جمهوري يعني سال ١٣٨٨ خامنه اي ديگري تعارف را كنار گذاشت و چند ما قبل از  برگزاري انتخابات سريعاً اعلام كرد " نظر من به احمدي نژاد نزديكتر است تا به  رفسنجاني و يا ميرحسين موسوي و كروبي  !" با اين گفته ها از مردم خواست كه به او راي بدهيد تا شاید ظهور امام زمان را نزديكتر كنند ولي ديديم مردم با راي دادن به ميرحسين موسوي تو دهاني محكمي به ولايت فقيه زدند مردم با اين دهن كجي به خامنه اي نشان دادند كه تو لايق رهبري ملت ايران را نداري ، خامنه اي مي دانست كه مردم به حرف او گوش نخواهند كرد ولي از انجايي كه ديكتاتورها هميشه مرغشان يك پا دارد بر اشتباه خود پاي فشرد  ! اصرار به  او بيفايده بود، عليرغم اينكه  ميدانست پايگاهي در ميان مردم ندارد از ماهها قبل از انتخابات به فكر مهندسي كردن صندوقها بود تا  دست به تقلبات گسترده اي بزند ، بخاطرهمين بود كه با كمك پسرش مجتبا و سپاه به مهندسي. صنندوقهاي راي پرداختند آنها با فرمان رهبرشان كار و با تقلبات گسترده آراي مردم را ملاخور كرده و احمدي نژاد را براي دومين بار به عنوان رئيس جمهور كشور از صندوق ها بيرون آوردند و نتيجه همان شد كه جهانيان ديدند . مردم ابتداء با  حضور ميليوني خود و اعتراضات گسترده در شهرهاي مختلف ايران  با شعار " راي من كو ؟" خواستار شمارش دوباره آراي شدند تا خامنه اي را به عقب نشيني وا دارند ولي خامنه اي از ماهها قبل تصميم خود را گرفته بود و در مقابل ، مردم نترس تر از گذشته با حضور ميليوني خود در تهران و مشهد و اصفهان و شيراز وديگر شهرهاي ايران  و با شعار هاي تندتر جواب تقلبات گسترده ولايت فقيه را دادند شعار ها تا آنجا پيش رفت كه "مرگ بر اصل ولايت فقيه ' يكي از محوري ترين شعارها شد، در مقابل،  خامنه اي براي دفاع از دولت امام زمان حاضر شده بود تا آخرين نفر از مردم را  دستگير كرده و با زير شكنجه بردن آنها و با بر چسبهاي  ضد امنيت ملي، حكم هاي اعدام صادر كند و يا حسب هاي طولاني و سنگين صادر كند تا حرف خود را بر كرسي بنشاند . خامنه اي براي دفاع از رئيس جمهور و دولت امام زمان تصمصم خود را گرفته بود و از آنجا كه مي خواست از ميرحسين موسوي انتقام بگيرد  به حضور و اعتراضات ميليوني مردم  توجه اي نمي كرد ! دستگيريها و كشتارهاي گسترده برگزيده او براي به كرسي نشاندن حرف خود بود. بطوريكه در طول چند روز بطور ضرب العجل ، نيروهاي  سركوبگر خود را با كمك  فرمانده هاي روسيه آماده كرده وبا انواع و اقسام سلاحها ي ضد شورش هاي خياباني به خيابان آورد ، آنجايي كه نيرو كم مي آورد از روستاييهايي استفاده ميكرد كه نيازمند پول بودند ، در ميان سركوبگران حتا نيروهاي پاكستاني و افغاني وعرب هم حضور داشتند و اين را مردم بوضوح در خيابانها ميديدند! خامنه اي بخوبي ميدانست با كوچكترين عقب نشيني  مرگ رژيمش را تصويب خواهد كرد به همين دليل روزانه شخصاً  تمام اوضاع كشور را زير نظر داشت و هر روز بر شدت سركوبها مي افزود و دستورات شداد و غليظ صادر ميكرد سركوبگران و گله پاسداران رژيم  در كشتار مردم تا آنجا پيش رفتند كه از زمين و هوا به روي مردم شليك ميكردند ، پاسداران  و بسيجيان ، بي رحمي رابه اوج رسانده بودند بطوريكه  يكي از پاسداران براي وحشت مردم از فاصله بسيار نزديك در آئورت (شاهرگ قلبي ) دانشجوي جواني بنام  " ندا آقاسلطان " شليك كرد كه در چند دقيقه به شهادت رسيد. اين جنايت بزرگ ، توسط مردم فيلمبرداري شد و  در فاصله كوتاهي روي تمام سايتها  و شبكه هاي اينترنتي  و به نمايش گذاشته شد تمامي تلويزيون ها و رسانه هاي جهاني اين خبر را با فيلمهايي كه توسط مردم گرفته شده بود مخابره كردند و" ندا"  را با عنوانهاي استوره و قهرمان ملي و... نام مي بردند ، علاوه بر اين جنايت كه جهانيان را از خواب بيدار كرده بود جنايت بسياري در ايران رخ داد ، تعداد زيادي از جوانان را به سوله ها و شكنجه گاههاي  كهريزك انتقال دادن تا جنايات خود را تكميل كنند ، چندين نفر از جوانان را پس از تجاوز به زير شكنجه هاي وحشيانه برده و در  همين سوله هاي كهريزك  به قتل رساندند . پس از درز خبر اين جنايات ، خامنه اي كه خود را به كوچه علي چپ زده بود دستور جمع كردن سوله هاي كهريزك را صادر مي كند تا به مردم نشان دهد از اين ماجرا بي خبر بوده است در حاليكه همه مي دانستن كه " سعيد مرتضوي" نماينده و عزيز درّدانه خامنه اي بود و با اجازه او جوانان را به آنجا انتقال داده اند! رژيم ولايي  وضعيت را چنان بحراني ميبيند كه در فاصله كوتاهي  تمام خبرنگاران  خارجي را از ايران اخراج مي كند تا دست به هر جناياتي كه مي خواستن بزنند. از اين رو در نبود خبرنگاران خارجي بيطرف ،   دست به دستگيري  گسترده اي مي زنند كه تا آن سال بي سابقه بود ، در همين دستگيري ها از وزراي پيشين تا نمايندگان مجلس و كلا خودي هاي سابق بسيار ديده ميشدند كه در مواردي هم به  دستگيرشده گان تجاوز كردند تا گربه را دره حجله بكشند! 

 

ولايت  مطلقه فقيه نماينده خدا بر روي زمين ؟!

 ولايت فقيه  آن هم از نوع مطلقه اش براي هر سرزميني، مصيبتزده ای است ، اين مصيبت از اواخر قرن بيستم  تا كنون گريبان ايرانيان را گرفته است و جهان هر روز شاهد جناياتي است كه در تاريخ كمتر ديده شده است . 

 "آ... منتظري" كه خود بنيانگذار ولايت فقيه بود پس از سالها به وجود شوم اين پديده  پي برده بود وي گفت ؛ "جناياتي كه جمهوري اسلامي انجام داده است در رژيم شاه ديده نشده است" ! اين حرفها  ديگر فايده اي نداشت تا آخر سر وجود خودش را هم بلعيد! چه خميني و چه خامنه اي كه خود را با كمك رفسنجاني جانشين او كرد مردم را همچون صغيرهاي خود مي دانند كه بر آنها سرپرستي و يا بهتر است بگوييم خدايي مي كنند! اينها ولايت را بر مردم واجب مي دانند ولايت فقيه ، چون چيزي از كشورداري و دموكراسي و حقوق بشر  نمي دانند و اينها را سوغاتي هاي غربي ميدانند به سركوب روي مياورند اكنون جامعه ما دچار چنين هيولاي شده است فردي كه نمي تواند جامعه را اداره كند دستور  خود رييس جمهوري تعيين مي كند و در صورت اعتراضات مردم ، سركوب صادر مي كند و چند روز بعد با حيله اي ديگر منكر آن ميشود ، ولايت فقيهي كه آراء مردم را دزديده مي گويد من مصلحت كشور را بهتر تشخيص ميدهم  يعني كسي كه هم سواد  كلاسيكش و هم سواد سياسي اش  از اكثر مردم تحصيلكرده كمتر است خود را خداي آنان ميداند و برايشان تصميم ميگيرد و دولتي را بر سر كار مياورد كه مي خواهد با امام زمان كشور را اداره كند امري كه بزركترين مراجع شيعه آنرا منكر شده اند و ميگويند واقعيتي ندارد!  خوشبختانه امروز ديگر مردم به رسانه ها و شبكه هاي اينترنتي دسترسي دارند و خود وي توانند دست آخوندهايي كه كه ادعاي خدايي مي كنند را بخوانند . در جريان انتخابات ١٣٨٨ مردم  شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه " سر ميدادند و نشان دادند كه به هيچ نوعي از ولايت فقيه اعتقادي ندارند مردم خود كه موسوي را انتخاب كرده بودن ، ديدند كه خامنه اي با تقلب هر آنچه را كه خود خواست برعليه مردم انجام داد و به غير مستقيم به مردم گفت غلط كرده ايد كه به موسوي راي داديد! مرردم ديدند كه مرغ ولايت فقيه يك پا داشت و بدنبال دولت امام زمان بود ولي وقتي ديد دولت امام زمان هم به او پشت كرد در دوره هاي بعد او كانديد شدن رئيس دولت  جلوگيري كرد!

بايد گفت فاجعه اي  كه در ايران رخ داده شده است اين است كه ولايت فقيه  به هر شكلي مي خواهد نظام فاشيستي را حفظ بكند درست مانند رهبران فاشيستي كه حرف آخر را رهبري مي زند مردم مي گويند ما مخالف اين و يا آن نظريم ولايت فقيه ميگويد غلط كرده ايدو جواب مردم را با گلوله ميدهد.مردم مي گويند ما رهبري مي گويد ولايت فقيه يعني من !يعني اينكه در جمهوري اسلامي جمهور مردم وجود خارجي ندارد و ولايت فقيه هركاري كه دلش بخواهد انجام ميدهد ( آتش به اختيار )

ولايت فقيه ، حكومت امام زماني است !

وجود ولايت فقيه در هر نظامي همان حكومت امام زماني است يعني همه مردم بايد از ولايت فقيه پيروي كنند. ولايت فقيهي كه مردم با او زاويه داشته اند چه زمان خميني و چه زمان خامنه اي فرقي نمي كند ، خميني هم ميگفت اگر همه مردم بگويند آري من به آن نه مي گويم ! اين به معني اين است كه مردم هيچ حقي در انتخاب ندارند اين ولايت فقيه است كه براي كل ايران تصميم مي گيرد كه يك فردي را سركار مياورد تا سرمايه هاي باد آورده را با هم ببرند و بخورند و صادر كنند و خائنانه بر دهان مردم بكوبند او بعد از سالها رييس دولت امام  زمان با همه فسادهايش را بقدري پرو بال داد كه هوس كانديد شدن مجدد به سرش ميزند. [١] اين خواص  ولايت فقيه است ، خامنه اي تصميم  گرفته بود  خودش ، دولت امام زمان تعيين  كند و به مردم هم بگويد بايد از او اطاعت كنيد . اين دقيقا ديكتاتوري مطلقي است كه سالها مردم گرفتارش شده اند با اينكه مردم بارها مخالفت خود را با اين پديده شوم اعلام كرده اند ولي سركوب و كشتار و شكنجه تنها جوابي بوده است كه ولايت فقيه  به مردم داده شده است .

ولايت فقيه خود را فرستاده خدا بر روي زمين مي داند با اينكه بيشتر مراجع تقليد منتقد اين نظرات بوده و هستند، در ميان آنها آيت ... منتظري كه خود ولايت فقيه را مطرح كرده بود اين نظريه را نمي پذيرفت كه يك نفر خود را به تنهايي همه كاره مردم بداند و بر مردم حكومت كند ولي همين نظريه بلاي جانش شد ! بزرگترين مراجع گفته اند اين رژيم ولايي نامشروع است ومردم هم با اعتراضات خود نامشروع بودن آنرا اعلام كرده اند، در واقع ولايت فقيهي كه فقط كمتر از پنج درصد مردم ، آنرا قبول دارند نا مشروع است . محسن كديور مي گويد ؛ چنين رژيمي كه اكثريت آراء را از دست بدهد نياز به عزل ندارد خود به خود معزول است ! نيازي نيست دنبال حجت هاي ديني بگرديم ، اگر با ضوابط حقوق بشري بخواهيم دنبال كنيم تمامي ضوابط حقوق بشري زير پا گذاشته شده است و متوصل به زور شده است و ديكتاتوري عريان را به مردم تحميل مي كند، كديور كه يك آخوند است و خود را عالم ميداند در ادامه مي گويد؛ لذا ما نه غائليم  كسي ازجانب خدا منصوب شده است ونه معتقديم كسي برما ولايت ( حق) ولايت دارد و نه معتقديم ولايت مطلقه ( بر مردم )دارد. حمايت خامنه اي از رئيس دولت امام زمان كار خودش را كرد و تا آنجا پيش رفته است كه بگم بگم هايش دوباره شروع شده است و قصد دارد نقشهاي شوم پشت پرده را برملا كند. بايد گفت اين گوي و اين ميدان ، تا دير نشده شروع كن !

______________________________________________________________________________               

[١] سایت دولت بهار: محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق با صدور اطلاعیه‌ای، ادعاهای دادستان دیوان محاسبات را تکذیب کرد و گفت اظهارات دادستان دیوان محاسبات غیرقانونی و اتهامات سراسر کذب است. 

احمدی نژاد گفت: اینجانب اصرار داشته و دارم که مانند ۱۲ سال گذشته به خاطر مصالح کشور در برابر این رفتارهای ضداخلاقی و ضد مردمی به سکوت خود ادامه دهم لیکن امروز احساس وظیفه می‌کنم تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا نمایم. به لطف خداوند و به زودی شرح کاملی از اصل ماجرا و توطئه‌های غیر اخلاقی طراحی شده را با شما در میان خواهم گذاشت.

پی نوشت: آنچه مسلم بنظر می‌رسد و جای تشکیک ندارد، اینست که احمدی نژاد در هنگامه قهر۱۱ روز و شبیخون به گاوصندوق های بکلی سری وزارت اطلاعات نظام ولائی اسناد و مدارک بسیاری که با عملکرد بیت رهبری و اطرافیان و محارم او پیوند دارد را از حصار وزارت خانه خارج نموده و آنها را بخارج از کشور انتقال داده است. دلیل آنهم بسیار آشکار و روشن است. اگرغیرازفرض مسلم می‌بود رهبر معظم و سرداران و صحابه بیت رهبری در مقابل همه هاب احمدی نژاد و مشايی و جوانفکر و بقائی و داوری و غیرو ظرفیت اینهمه سعه صدر را نمی‌دانستند و تا کنون کلک این دارو دسته را بطرف مختلف کنده بودند. حال سئوال اینست که احمدی نژاد بازهم میخواهد همانند دوران ریاست جمهوریش از سیاست« بگم بگم» در جهت سهم خواهی سود ببرد، یا به این نتیجه رسیده است که نظام در باتلاق ندانم کاری ها و نظامات بی‌حد و حصر غرق شده و زمان آنست که با انتشار اسناد ربوده شده طشت خامنه‌ای و آقا مجتبی و سرداران دزد سپاه را از بام بیندازد.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*تغيير تيلرسون، روياي سرنگوني يا فرصتي ديگر؟!  [2018 Mar] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]