مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود
عباس رحمتی

 

شيخ ما بسيار دنيا ديده است /كارهايش كاملا نا پسنديده است

بنز و و پولها را خودش برداشته / آخرت را هم بما بخشيده است

 

علم الهدي امام جمعه مشهد و نماينده تمام اختيار ولايت فَقِيه رژيم اسلامي در نماز جمعه گفته است ، مشهد جاي برگزاري كنسرت و... نيست ، هر كس ميخواهد كنسرت برود  بايد از اين شهر برود ! به اين شيخ بايد گفت ،هركس را بهر كاري آفريده اند، تو نمازت را بخوان و مردم را به اسلام و نماز وروزه دعوت كن  و راه بهشت را به نشان بده كنسرت و موزيك و ترانه و رقص را هم به اهلش وا گذاريد، بقيه ملت هم كار خودشان را خواهند كرد و تصميم خود گرفت!  سپس  نگاه كنيد،  تو و امامت بيشتر طرفدار داريد  يا خوانندگان و كنسرت گذاران و مردمِ طرفدارشان ؟ گويند" عيسا به دينش و  موسا را به دين خود واگذار"  بيشتر از اين شر مرسانيد! هميشه گفته اند رأي با اكثريت است و اينطور كه معلوم است ملأها يعني شما ودوستانت در أقليت هستيد پس آنكه، بايد از نه از مشهد كه از ايران برود شما شيخان هستيد.  محمد رضا شاه هم ميگفت ، "هركس من و سلطنتم راقبول ندارد از ايران برود" ولي ديديم شاه را آمريكايي ها زودتر بيرون بردند و مردم ماندن تا شما عقب افتادگان تاريخ سي وهفت سال خون مردم را در شيشه كنيد ، علم الهدي و آقا و اربابش گوئيا فهميده اند كه وقت رفتن فرا رسيده است و همإن تراژدي به شكل ديگري تكرار ميشود ،  اين يك أصل است كه ميگويند "ديكتارتورها رفتني هستند و اين مردمند كه مي مانند "  اين مردم هستند كه با بيرون كردن ديكتاتور سرنوشت خود را رقم خواهند زِد.

از علم الهدي  كه گفته است كنار حرم امام رضا موسيقي حرام است ، بايد پرسيد چرا موسيقي در مشهد حرام است و در شهر ديگر أشكال ندارد ؟ چرا موسيقي در راديو و تلويزيون حلال است ولي  در مشهد اجازه نيست ؟ چرا نواي "ني" حتا در كنار گوش امام رضا اشكال شرعي و ديني ندارد ولي بقيه آلات موسيقي حتا نشان دادنش در تلويزيون گناه دارد اين گناه و حرام و حلال را چه كسي تعيين ميكند؟  معيار اين سنجشها چيست ؟ دزديهاي ميلياردي از حق و حقوق مردم حلال است ، پولهاي إستان قدس رضوي خوردنش توسط رئيسي و علم الهدي وطبسي ها و... از گوشت گاو هم حلالتر است ولي كنسرت رفتن مردم در مشهد حرام است !   مردم ايران ديگر اين مقدس سازي ها را باور ندارند و علم الهدي و رهبرش بايد فكري به حال خودشان كنند. كاتوليك ها زماني كه ديدن مردم ديگر  به كليساها نمي آيند ، رفتند و فكر و چاره اي كردن و با آوردن گروه هاي موزيك در كليساها دوباره رونقي به مذهبشان دادند در حاليكه تا ديروز موزيك در كليساها گناه محسوب ميشد ( فيلم سيكستر اكت  نگاه كنيد)  

بقول معروف  حالا ديگر خارجيها تمام شعر های مذهبی خود را با آهنگ میخوانند، پس دور از جان الاغند كه چنين مي كنند وَ يَا عاقل تَر ازشمايند؟

علم الهدي ميگويد ، در حالیکه وقتی آدم با خدا حرف میزند ، اجازه ندارد شاد باشد در حاليكه شاد بودن سلامتي را به خطر مياندازد! از نظر علم الهدي،   

"خدا خیلی ترسناک است و هیچکس جز اخوند ها نمیداند، این كشف جديدي است كه بعد از ١٤٠٠ سال به آن رسيده اند.

ما قطب جهانِ اسلامیم در حالی که خارج در جهان اسلام هیچ چیز نیست! 

براى آگاهي به امام جمعه مشهد و نماينده ولي فَقِيه بايد گفت ، هيچ ميدانيد نوازنده چنگ و موسيقي را أكثرن در دربار خليفه ها مي نواختند؟ ،" وزيرزاده اسلام" إسحاقِ  موسيقي ، بزرگترين موسيقدان آل خليفه در دربار خليفه بوده است ، خليفه اي كه پسر عمه پيغمبر بوده است ! علم الهدي حالا كاسه ي داغتر از آش شده است و با رهبرش خون ملت را بخاطر شادي و يا برگزاري كنسرت در شيشه كرده اند . 

علم الهدي يا نمي داند و يا خود را به ناداني زده است ، ولي  بخوبي ميداند كه رهبرش هنگام تولد نه" يا علي "گفته و نه به قول مذهبي ها "معصوم " و پاك و بيگناه است ، خامنه اي قبل از انقلاب خود موسيقي آموخته و ميگويند مي نواخته است و به  گوش كردن ترانه ها و صداي زنان علاقه وافري داشته است حتا به گفته شاعر مشهدي  نعمت .م . آزرم  او به صداي مهستي علاقه خاصي داشته و به صداي سايرين  هم گوش ميكرده است . چطور شده است ،حال كه  يكشبه قدرت را به او داده اند، موسيقي را حرام كرده و به لباس پوشيدن  و راه رفتن مردان و زنان هم كار دارد؟  پس ميبينيد كه  مًوزيك  حرام نيست عمل و كردار شما عِوَض شده آست ، حرام  كردن موسيقي  مثل حرام  اعلام كردن شطرنج و يا  ماهي فلس دار است كه زماني توسط امامتان خميني مطرح شده بود ولي بعداً هردو اينها  حلال ميشود! اينها كلاه هاي شرعي است  كه ديگر در سر مردم نمي رود. خامنه اي و أمثال علم الهدي وقاحت را به جائي رسانده اند كه  با مستقر كردن گشتهاي منكرات در خيابانها ، زنان را به خاطر آرايش و بد حجابي دستگير كرده و جريمه  هاي نقدي و حتا زندان برايشان صادر ميكنند و شوربختانه تَر اينكه بروي زنان أسيد مي پاشند علم الهدي و رهبرش  بجاي دستگير كردن اين جانيان به چماقداران اختيار تام ميدهند تا به كنسرتها و جشنهاي مردم حمله كنند  تا در جامعه رعب و وحشت إيجاد كنند .ترس رژيم فقط از موزيك و كنسرت نيست ، ترس آنها از تجمعات جوانان است و اين يك أصل است كه رژيمهاي توتاليتر از سايه خودشان هم وحشت دارند. ج اسلامي از شاد بودن مردم وحشت دارد چون ناف اين رژيم  با جنگ و خونريزي بسته شده است .

شادی جامعه را متحول می کند:

 هردو اين افراد  عزا و روضه را مي طلبند و با كنسرت و شادي ميانه اي ندارند[١] . در حاليكه دانشمندان با تحقيقات خود ثابت كرده اند كه موسيقي نه تنها براي انسان و تکامل بشر كه براي گياهان و حيوانات هم مفيد است ، بايد از اين پاپتر از كاتوليك ها پرسيد چرا اين حلال  و يا حرام در غرب وجود ندارد ؟ و مردمان غرب چرا هميشه شادترند و جالبتر اينكه هر روز هم  در حال پيشرفت هستند از همان ميكرفوني كه( شیخ )در آن صحبت ميكنيد تا تلويزيوني كه در سراسر روز برنامه هاي عزاداري  و مصيبت بخش ميكنيد تماما بدست  همين غربي هاي نامسلمان  و نجس ( از نظر شما )ساخته شده است  ، كدام درست است؟ در طول اين ٣٧ سال شما چه پيشرفتهايي داشته ايد شايد بتوان گفت در كشتار مردم بيگناه شما بيشترين پيشرفت را داشته ايد و ركورد زوده ايد ، ولي  نه تنها مردم ايران ،كه دنيا  هم فهميده است كه اين حرفها ، مزخرفاتي بيش نيست ، قرن تكنولوزي و مردم روزبروز آگاه تَر از گذشته شده اند و پشيزي براي مزخرفات شما قائل نيستند .

مردم  از علم الهدي و بيشتر آخوندها ميخواهند كه با زبان خوش بساطشان را جمع كنند و به پستوي حجره هايشان باز گردند و به مسائل فقهي و ديني خود بپردازند و ايران را به جوانان و كاردانان سياست بسپارند اين قشر منفعت طلب هر روز و هر وقت بخواهند ميتوانند تمامي احاديث و حتا آيه هاي قرآن را به نفع خود تفسير كنند! كار به جايي رسيده است كه اگر لازم باشد خدا را هم نفع ميكنند ، در زندانها به شكنجه گرانشان ياد داده اند كه اگر زنداني ، خدا را طلب كرد،  بگويد خدا ماييم!   

آخوندها كار را به جايي رسانده اند كه به قول شاعر رومي  "خدا ديگر نمي خواهد خدا باشد ! اما "دولت مردان

 ج . اسلامي به بهانه خدا پرستي و به دليل تفاسير ويژه از شرع و دين و خدا و .. بهانه هايي ميسازند تا براحتي بتوانند سركوب و قتل و عام كنند و حالا هم كنسرت را بهانه اي براي سركوب و بيرون كردن مردم مشهد قرار داده اند .

علم الهدي و ولايت فَقِيه ميدانند آزادي مردم  مقدمه اي براي در إوردن ريش و ريشه خودشان خواهد شد، بخاطر همين بود كه يكبار رفسنجاني گفته بود " ما اشتباه شاه را تكرار نمي كنيم" یعنی از آزادی خبری نیست !  بايد گفت اين حرفها براي مردم ايران دليل نمي شود موزيك و شادي حق بي برُو برگرد ملت است و همچون كوهي در مقابل اين خواسته مي ايستند آنكه بايد از مشهد و ايران بيرون برود  شيخ مشهد علم الهدي است و نه ملت ميليوني مشهد! جوانان ميگویند اگر علم الهدي از كنسرت و موزيك بدش ميايد در اين يك مورد آزاد است و مي تواند شهر مشهد را ترك كند وَ يَا از ايران برود تا به موقعش جوانان غيور ايران جواب درست تري به او و رهبرش بدهند.

از نظر علم الهدي ،  كنسرت حرام است و عزا و روضه ،  حلال ، مردم ميگويند از نظر ما عزاداري هميشه حرام است چون غم و اندوه  دائمي باعث افزايش بيماري هاي رواني خواهد شد و در نتيجه آمار خودكشي رو به افزايش ميگذارد كه از نظر اسلامي و علم الهدي نماینده این دین گناه كبيره( بزرگ) محسوب ميشود ، پس بهتر است از عزاي هايتان كم كنيم و بر جشن و شادي و پايكوبي بيافزائيم، مردم ميگويند ، ما  نمي خواهيم در مقابل  كساني كه به ايران  تجاوز كرده اند و عزاداري  را در ايران قانون كرده اند و در واقع عمل حرام انجام داده اند سر به مهُر باشيم .نباید از نظر دور داشت که رابطه توسعه و نشاط اجتماعی یک رابطه یک‌سویه نبوده و نشاط و شادی صرفاً معلول وضعیت مطلوب اقتصادی و… نیست. این دو متغیر بی‌تردید بر یکدیگر رابطه کنش و واکنش داشته و بر یکدیگر مؤثرند. شادی و نشاط ماده اصلی تغییر، تحول و تکامل انسان است و در جامعه بانشاط و باطراوت زمینه تولید بهتر و اشتغال بیشتر، اقتصاد پویا و سالم‌تر و کسب ثروت مشروع فراهم می‌شود چرا که در چنین محیطی انرژی‌های نهفته در جهت خلاقیت آزاد شده، ذهن‌ها پویا، زبان‌ها گویا و استعدادها شکوفا می‌‌شود. وقتی به یک جامعه نشاط تزریق می‌شود، در پی آن فعالیت‌های روزمره با رونقی دوچندان پی گرفته شده، بخش قابل‌توجهی از انحرافات نسل جوان کاسته می‌شود ، پس شما حق نداريد مانع شادي مردم شويد. علم الهدي ها  اگر ميخواهند جلوي اعمال حرام را بگيرند ابتداء بايد به حق مردم خوري هاي خود جواب دهند و جلوي دزدان و رانتخواران را بگيرند اگر كوچكترين قدمي در اين راه برداشيتد مشخص خواهد شد كه قصد توقف حرامخواري و اعمال حرام را دارید. همانطوريكه در بالا نوشتم ، جلوگيري از كنسرت و شادي مردم بهانه اي است براي كنترل جوانان  و نه نشان دادن دربهای بهشت !  

 در پايان بايد گفت مردم  شادي را از لذتهاي زندگي ميدانند و شادي را نمي توان در شهري ممنوع كرد و در شهر ديگر آزاد گذاشت جوانان گناهي نكرده اند كه در شهرهاي زيارتي بدنيا آمده اند كه آز اين لذت  هميشگي زندكي دست بشويند فراموش نشود اين لذتي است كه انسان در طول ساليان دراز بدست آورده و براحتي آنرا فداي دين و مذهب نخواهد كرد .  گاهی انتظار و امید برای رسیدن به مطلوب ها نیز برای انسان لذت بخش است. رسیدن به مطلوب و یا نزدیک شدن به آن در انسان احساس شادی می آفریند و نرسیدن و عدم امید به آن اندوه وحزن ایجاد می کند. و ملت ايران هم  هرگز چنين حزن و اندوهي را خريدار نيست ، حزن اندوه و عزا و روضه را به شما وا ميگذارند تا از درختها و نهرهاي روان وعده داده شده در  بهشت   كه  اتفاقن يكي از درهايش در قم بازميشود لذت ببريد !! مردم ايران از شاديهايشان هرگز كوتاه نمي آيند و همچون كوه، أستوار ايستاده اند ،آنكه بايد مشهد را ترك كند علم الهدي است كه براي به بهشت رفتن، بيتابي ميكند. به شرطي كه ابتداء  اموالي كه از ورثه  والدينش  بدست آورده بين خواهران و برادرش درست تقسيم كند [٢] اگر  بهشتي وجود داشته باشد براحتي  به همه كس ندهند.

گر حكم شود كه مست (دزد )گيرند   در شهر هر آنچه هست گيرند

______________________________________________

[١]در بررسی‌های شناختی شاخص‌های توسعه یکی از شاخص‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد شاخص شادی و نشاط اجتماعی یا به تعبیری دیگر نرخ امید به زندگی یا نرخ امید به آینده است. در واقع نشاط و شادی یکی از ابعاد روانشناختی فرد و جامعه است و فرد و جامعه هنگامی دارای شادی و نشاط خواهند بود که شاخص‌های معیشتی و رفاهی از یک سو و دیگر شاخص‌های فرهنگی، علمی و سیاسی آن جامعه از سوی دیگر از رشد قابل‌قبولی برخوردار بوده یا دست‌کم در سطح مطلوبی قرار گرفته باشد. نباید از نظر دور داشت که رابطه توسعه و نشاط اجتماعی یک رابطه یک‌سویه نبوده و نشاط و شادی صرفاً معلول وضعیت مطلوب اقتصادی و… نیست. این دو متغیر بی‌تردید بر یکدیگر رابطه کنش و واکنش داشته و بر یکدیگر مؤثرند. شادی و نشاط ماده اصلی تغییر، تحول و تکامل انسان است و در جامعه بانشاط و باطراوت زمینه تولید بهتر و اشتغال بیشتر، اقتصاد پویا و سالم‌تر و کسب ثروت مشروع فراهم می‌شود چرا که در چنین محیطی انرژی‌های نهفته در جهت خلاقیت آزاد شده، ذهن‌ها پویا، زبان‌ها گویا و استعدادها شکوفا می‌‌شود. وقتی به یک جامعه نشاط تزریق می‌شود، در پی آن فعالیت‌های روزمره با رونقی دوچندان پی گرفته شده، بخش قابل‌توجهی از انحرافات نسل جوان کاسته می‌شود. چرا که به اعتقاد بسیاری از روانشناسان، گرایش به برخی از مواد روان‌گردان ناشی از تمایل جوان به کسب شادی‌های کاذب است. به این ترتیب جامعه با نشاط و فرهمند جامعه‌ای است که استعدادهای افراد آن شکوفا شود و رفاه و امنیت را برای آحاد آن جامعه به ارمغان آورد؛ در مقابل، جامعه‌ای افسرده، خموده و مغموم، هر روز بر مشکلاتش افزوده شده و با شتاب به انتهای خط نزدیک می‌شود.

عوامل ایجاد شادمانی

از مهمترین خواستگاه ها و علل ایجاد شادی، رسیدن به مطلوب ها و كسب موفقیت است. هرانسانی یک یا چند مطلوب دارد که رسیدن به آن ها برای وی مهم و لذت بخش خواهد بود. گاهی انتظار و امید برای رسیدن به مطلوب ها نیز برای انسان لذت بخش است. رسیدن به مطلوب و یا نزدیک شدن به آن در انسان احساس شادی می آفریند و نرسیدن و عدم امید به آن اندوه وحزن ایجاد می کند. ازسوی دیگر می توان مطلوب ها را براساس طبقه بندی های انگیزشی مثل مازلو طبقه بندی نمود. طبیعی است مطلوب آدم ها با یکدیگر براساس طبقه ای که درآن قرارگرفته اند متفاوت خواهد بود. برخی از صاحب نظران عوامل مؤثر بر ایجاد و یا زوال نشاط و شادی را در دو دسته عوامل بیرونی (مانند شرایط خانواده ، محله زندگی ، شرایط شغلی ، سطح درآمد و نحوه گذران اوقات فراغت) و عوامل درونی (مانند سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) قرار داده و تحلیل می نمایند. برخی دیگر، عوامل مؤثر بر ایجاد شادی را در دو دسته عوامل عینی و ذهنی قرار داده و معتقدند كه شادی تا حدودی، به وسیله خصوصیات عینی زندگی از قبیل ثروت ، اشتغال و ازدواج ایجاد می شود اما عوامل ذهنی نظیر چگونگی تصورات ما از آن شرایط مثلاً مقایسه با دیگران و انطباق نیز در ایجاد شادی نقش دارند. در ذیل به مهم‌ترین عواملی می‌پردازیم که در سطوح کلان و اجتماعی در ایجاد شادمانی و رفاه افراد جامعه نقش اساسی دارند. بخشی از این عوامل که در واقع ویژگی‌های تعیین‌کننده یک جامعه هستند و میزان شادی و رفاه افراد آن جامعه را تعیین می‌کنند

[٢] علم الهدي امام جمعه ورثه هاي پدري را يكجا برداشته و به خواهر و برادرش نداده و كار به جايي رسيده كه برادرش به دادستاني إستان خراسان رضوي شكايت كرده است . در پرده بعدي  از پولهاي باد آورده  پسر علم الهدي و عروسِ آقا  با ميلياردها تومان چنج شده در دلار به آمريكا شرف ياب شده اند تا عروس خانم، نوه ي آمريكايي بدنيا آورد تا براي  گرين كارت ( سبز)  آمريكايي مشكلي نداشته باشند.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]