سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى!
عباس رحمتی

بيش از دوسال است كه سوريه دچار بحران و در سر گمى شده است ، در طول این مدت رژيم" بشاراسد"براى بقاى خودش همچون پدرش دست به كشتار مردم بيدفاع زده است ولى اين بار ،بايد گفت ،اين بحران را مردم جان به لب آمده، زندگى، زير فشار ديكتاتورى ،بشار اسد را دیگر تحمل نمى كنند. وضيعت سوريه كنونى با زمان صدارت پدرش كاملا فرق مى كند اين بار ، اسد تنها نيست كه تصميم مى گيرد ،در غیر این صورت ، مدت مديدى بود كه اسد و رژيمش سرنگون شده بود، چنين وضعيتى را ايران و روسيه و ديگر حاميانش با حمایت هایشان براى او و رژيمش بوجود آورده اند تا با ادامه كشتار بتواند هم خود و هم منافع ژئوپلتيك ديگر كشورهاى نامبرده را تأمين كند. دوسال است كه ( آدم كش اسد ) پيش از صد هزار نفر از مردم سوريه را كشته است و اخيرا هم با سلاحهاى شيميايى در مرحله اول ١٤٢٥ نفر كه پيش از چهار صد نفر آنها كودك بوده اند را كشته است اسد بدون اينكه به خواسته هاى مردم پاسخ مناسب بدهد آنها را وارد يك جنگ مذهب عليه مذهب كرده است ، سنى عليه شعيه و سلفى ها عليه هردو اينها ! از طرف ديگر سرازير كردن پاسداران و نيروهاى تروريست پرور رژيم به سوريه ، ارمغان ديگرى است كه اسد براى مردم  سوريه آورده است و اوضاع سوريه را به جايي رسانده است كه قدرتهاى جهانى كه بي ميل هم نيستند وارد جنگ ديگرى شوند .

با بكاربردن سلاح شيميايي توسط اسد و يارانش ، حال آمريكا و انگليس و فرانسه آلمان وكشورهاى عربى بايد براى حمله به سوريه آماده شوند چون اوباما رييس جمهور آمريكا ،چندى پيش گفته بود اگر اسد در سوريه ، سلاح شيميايي استفاده كرده است ما اقدام نظامى را انجام خواهيم داد . حالا مى گويد : ما شكى نداريم كه دولت سوريه از سلاح شيميايي عليه مردم سوريه استفاده كرده است و معناى اين حرف يعنى اينكه اسد خط قرمز جامعه ى بين المللى را رد كرده است ، حال معلوم نيست كه مى خواهند كار اسد و رژيمش را تمام كنند يا فقط قصد گوشمالى او را دارند؟

چرا اسد از سلاح شيميايي استفاده كرده است ؟

با آمدن مخالفان به لاذقيه( محل تولد اسد است ) ، فشار را روى رژيم سوريه زيادتر شد و اسد براى رفع اين فشار نياز به سلاح شيميايي پيدا مى كند و زمانش را هم خوب انتخاب مى كند ، يعنى، زمانی  كه پارلمان انگليس و آمريكا در تعطيلات تابستانى بسر مى بردند ! كاربرد سلاح شيميايي را احتمالا وزارت دفاع سوريه خبر داشته است و واحد يگان سلاح شيميايي سوريه عمليات پرتاب اين سلاح ضد انسانى را بكار برده است البته اين قسمت مبهم براى آمريكاست كه مى خواهد بداند يگان شيميايي در بالا با چه كسى تماس داشته است با اسد يا كس ديگرى ؟ از طرفى دولت سوريه در حالت ضعيف و شكننده اى قرار دارد و هر لحظه شكنندگى آن بيشتر از گذشته خواهد شد ، پيروزى مخالفان در قُصير و توقف  در حَلب و كمك گرفتن مخالفان از كشورهاى غربي خصوصاً در لاذقيه اين حدس را بيشتر مى كند . مخالفان توانسته بودند جاده هاى شرق و غرب را در آنجا ببندند و جاده استراتژيك را قطع كنند و اين باعث شد كه تصميم گفتند تا جواب اين عمل را بدهند ، با آمدن به لاذقيه فشار روى دمشق زياد شده بود ، در اين منطقه با قطع مسير غربى و شرقى مخالفان را وارد " زينبيه " مى كرد و وارد مقرى بنام خمينى مى كرد ( احتمالا آنجا را تصرف كرده بودند) بنابر اين فشار روى رژيم اسد زياد شده و از طرفى دادن سلاح به مخالفان معادله را عوض كرده بود و اسد و يارانش تصميم گرفتند اين  برابرى معادله  را از طريق  سلاح شيميايي  بهم  بريزند به همين  دليل اسد به  كاربرد

سلاح شيميايي نياز داشت ،دوم اينكه زمان انجام اين گونه عمليات است (كه مسئله جانبى بود ) و آن تعطيلى پارلمان اروپا و آمريكا بود كه نشان ميدهد كه دقيقا حساب شده عمل كرده است .در ايران هم رفسنجانى اين بمباران را تائيد كرد كه بين جناح هاى رژيم جنجالى بپا كرد كه هنوز هم ادامه دارد.(١)

كنگره آمريكا و راى به حمله :

به دو دليل اوباما مى خواهد از كنگره راى موافقت حمله به سوريه را بگيرد١_ در ميان نمايندگان نزديك به ٥٠ درصد مخالف حمله نظامى هستند ٢- بيشتر از نيمى از مردم آمريكا خواسته اند كه از كنگره نظر خواهى شود،. حال سوال اين است كه كنگره راى به حمله را صادر خواهد كرد ؟ كه احتمالا جواب مثبت است !

جناح بندى ها در كنگره ومسئله ايران: در كنگره اكثريت كسانى كه خواهان حمله نظامى به سوريه اند جمهورى خواه هستند البته در بين اين حزب بزرگ دو دستگى هم وجود دارد يك دسته هر كارى كه اوباما مى كند با او مخالفت مى كنند اين دسته مي گويند كه اگر  اوباما  مى خواهد فقط گوش اسد  را بكشد و  او را باصطلاح گوش مالى بدهد بهتر است كه حمله نكند ! دسته ديگر كه" جان مكين" دربين آنهاست مى گويند اوباما بايد به سوريه حمله كند و كار رژيم اسد را يكسره كند و از اين طريق ، رژيم ايران را هم كه تمام عيار پشت اسد ايستاده است و خط مقدم خود را سوريه مى داند از ميان بردارد ! از طرفى اوباما كه تا كنون كلى با رژيم راه آمده است زير بار اين قضيه نمى رود در حاليكه اطرافيان اوباما مى گويند حمله به سوريه پيامى به ايران دارد و اين پيام را سلطان قابوس و فلتمن به ايران برده اند كه در صورت حمله به سوريه شما ( ايران ) نبايد دخالت كنيد و از قبل بايد تمامى نيروهايتان را از سوريه خارج كنيد !

ولى اوباما بر خلاف مك كين معتقد است كه مى توان با حمله به سوريه ايران را به سر ميز مذاكره كشاند ، عده اى مخالف اين ايده هستند و ميگويند با حمله به سوريه نمى توان ايران را به پاى ميز مذاكره كشاند چون ايران در حال حاضر سوريه را خط مقدم و خاكريز اول خود مى داند( ايران ، حفظ سوريه را مهمتر از خوزستان مى داند) با اين حساب "اوباما" هم در اين دو راهى گير كرده است ، از طرفى مى خواهد تهديدهايى كه از قبل كرده است را بى جواب نگذارد و به سوريه جواب دهد ، از طرف ديگر با ايران هم در گير مى شود و برنامه هاى اوباما را بهم ميريزد.

در حاليكه قبلا در مذاكرات قبلى براى بر قرارى رابطه (ولى مخفى )به ايران گفته بودند كه بعد از سرنگونى اسد ايران در سوريه مشكلى نخواهد داشت به شرط اينكه دست از ساختن بمب اتم بردارد ( فتوى خامنه اى در رابطه با حرام بودن بمب اتم در همين رابطه بود، اين درخواست اوباما بود كه خامنه اى به او جواب مثبت داد ) ولى ايران بعد از رفتن ولايتى و همراهانش به آمريكا زير آن قولها مى زنند. در واقع مسئله سوريه و مردمش پشت معاملات سياسى به بن بست رسيد ه است . اكنون بيشتر از دوسال است كه جنگ داخلى در سوريه ادامه دارد و بيش از صد هزار نفر كشته و هشت ميليون آواره بر جاى گذاشته است، ولى جامعه بين الملي همچنان سكوت را ترجيح داده است. آمريكا مشكل ديگرى هم دارد و آن كشورهايى است كه با آنها همراه بوده و هستند.

کشورهای همراه آمريكا  :

آمریکا اين بار مثل گذشته نمى تواند كشورهاى غربى را با خود همراه كند در اين ميان مشكل بزرگش ، انگليس است ، که پارلمان به آن رای  برای شرکت در جنگ را نداده است ، انگليسها با تجربه اى كه در عراق دارند اين بار نمى خواهند تمام عيار همراه آمريكا وارد جنگ شوند ولى فرانسوى ها و آلمان عطش بيشترى نشان مى دهند احتمالا اين شتاب بيشتر به خاطر اسرائيل است چون اسرائيل خواه ناخواه همراه آمريكا خواهد آمد ، تمامى اين كشورها اول به منافع خود فكر مى كنند از آن طرف مانع ویا مسئله  بزرگشان باز ايران است . در مجموع كشورهاى بالا در فكر طرح خاورميانه بزرگ هستند كه آنها را در اين جنگ وارد مى كند ، مانع ديگر آمريكا وساير كشورهاى اروپايى روسيه و چين است كه هردو از جنگ پيش رو استقبال نمى كنند و همين مسئله بوده است كه تا كنون اسد به جنايت و نسل كشي ادامه داده است در اين ميان آمريكا سعى دارد با گرفتن حق وتو دو كشور روس و چين طورى وارد جنگ شود كه نه سيخ بسوزد نه كباب ! در حاليكه زمانى كه جنايتى به اين بزرگى در گوشه اى از جهان اتفاق مى افتد شوراى امنيت و ساير كشورهاى عضو بايد تصميم درستى اتخاذ كنند و بايد با چنين رژيم هايى برخورد جدى داشته باشند ولى مى بينيم همه چيز سياسى مى شود و قدرتهاى جهان ، جناح بندى ميشوند و از كشورهاى تحت اقمارشان مى خواهند در مقابل سوريه موضع مورد نظر آنها را اتخاذ كنند. روسيه و چين وايران و اندونزی بعنوان بزرگترین کشور مسلمان دريك  طرف و همچنین  ایتالیا به عنوان مخالف جنگ و مخالف دیگر  دبیر کل سازمان ملل است . آمريكا و ساير قدرتهاى ديگر اروپايى در طرف ديگر و موافق برخورد و یا جنگ با سوريه هستند  ! در حاليكه کشورهای موافق ميدانند سوريه مثل عراق براى آنها سود نفتى ندارد ولى تلاش دارند از نظر ژئوپليتيكى (امنيت اسرائيل مهمترين مسئله است )درمنطقه اتوريته خود را داشته باشند يكى از اهداف مهم آمريكا حفظ و امنيت اسرائيل بعنوان لولو سر سرمن در منطقه است در اين ميان بشار اسد پشت  روسيه سنگر گرفته و ايران هم ٣٤ سال است كه به سوريه كمكهاى بلاعوض كرده است تا بتواند خاكريز اول خود را محكم نگه دارد ، ايران در طول همين دوسال ١٧ ميليارد دلار به سوريه كمك كرده است . رژيم فاشيستى مذهبى در اين چند سال بدنبال حفظ قدرت خود در منطقه بوده است و  اینطور شده است که بى اعتمادى عميقى نسبت به ايران در جهان بوجود اید ، با نزديك شدن زمان  حمله به سوريه ، ايران كه بيشتر از سوريه زير ذره بين قرار دارد مى گويند در اين روزها لحن رژيم كاملا عوض شده است ، چون آنها مى دانند ، بعد از سرنگونى رژيم بشار اسد( رژيم ايران ) ديگر قدرتى در اين منطقه نخواهند داشت .  حسنین هیکل خبر نگار معروف مصری  گفته است : در سوریه هدف دمشق نیست ابتدا می خواهند دمشق را تضعیف کنند و اسد را سرنگون کنند و بعد رژیم  تهران را بزنند! [3]

اكنون بعداز راى كنگره آمريكا بايد ديد اوباما تا كجا مى خواهد جلو برود آيا مردم سوريه از اين وضعيت بيرون خواهند آمد و رژيم اسد را با كمك ارتش آزادى سرنگون خواهند كرد، يا مجددا بايد به سياست بازى هاى جهانى چشم بدوزند؟ طرح چیست و نقشه کدام است ؟ طرح عملیات را در اینجا می توانید نگاه کنید.

http://www.iranpressnews.com/source/156182.htm(٢)

 

_____________________________________________________________________

(١) به گزارش جهان نیوز، پس از آنکه جهان نیوز اظهارات اعجاب آور آقای هاشمی رفسنجانی

درباره سوریه حو در تایید ادعای آمریکا و اسرائیل را منتشر کرد، موجی از اعتراضات علیه او به راه افتاد.

 

معترضان که از سخنان هاشمی حیرت زده شده بودند، از دفتر وی خواستند فیلم سخنان او را منتشر کند تا ابهامات احتمالی از بین برود. زیرا پیشتر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارات منتسب به هاشمی درباره سوریه در اصفهان را تکذیب کرده بود.

 

اما این روابط عمومی که همواره در دفاع از شخص آقای هاشمی پیشتاز بوده، درباره مواضع هاشمی در مازندران سکوت کرد و حتی در سایت شخصی آقای هاشمی هم هیچ اثری از متن، صوت و فیلم سخنان او دیده نمی شود.

 

البته برخی از مسئولان از جمله مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه درصدد رد اظهارات منتسب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آمدند. افخم در این باره گفت: اظهارات رییس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام تحریف شده و از سوی دفتر ایشان نیز تکذیب شده است.

 

تا اینکه امروز صوت اظهارات جنجال ساز هاشمی منتشر شد و به ابهامات موجود پایان داد.

 

هاشمی عصر روز یكشنبه در مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله‌صالحی مازندرانی در شهر شیرگاه سوادکوه شمالی در بخشی از سخنان خود به مسائل و مشکلات اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: "ما در محاصره، تحریم و بایکوتیم و نمی‌توانیم از منابع استفاده کنیم، باید گران بخریم و در دریافت پول هم با مشکلات فراوان روبرو هستیم اما اخیرا شاهد خطر بزرگ تری هستیم. مردم سوریه بیش از ۱۰۰ هزار کشته و ۸ میلیون آواره دادند در داخل و خارج، زندان ها پر از مردم، زندان ها جا ندارد بعضی از ورزشگاه ها را گرفتند، آنها را پر کردند شرایط بدی بر مردم حاکم است مردم از یک طرف از طرف خود حکومتشان بمباران شیمیایی می شوند و از طرف دیگری امروز منتظر بمب های آمریکا باید بمانند."

 

ادعاهای باورنکردنی آقای هاشمی درباره استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه، پیش از این نیز از سوی سران کاخ سفید و تل آویو و با هدف کمک به جریان سلفی - تکفیری حاضر در سوریه بصورت گسترده ای در رسانه های غربی منعکس شده و به بهانه ای برای حمله نظامی به این کشور مبدل شده بود.

 

روند ابراز علنی برخی نظرات مغایر با چارچوب از سوی هاشمی رفسنجانی که از فتنه ۸۸ و نماز جمعه معروف او آغاز شده بود، این روزها و پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به اوج خود رسیده به نحوی که هاشمی هشتاد ساله به صورت علنی از رویکردهایی مخالف خط مشی امام (ره) به عنوان رویکردهای مورد علاقه خود در عرصه های مختلف یاد می کند، موضوعی که درباره مقاومت اسلامی در قالب یک مصاحبه بیان شده و این بار به ماجرای سوریه نیز کشانده شده است.

 

گرچه مواضع غیرقابل توجیه و خلاف اصول انقلاب از سوی هاشمی رفسنجانی در سال های پس از فتنه ۸۸ بشدت افزایش یافته اما قطعا دلسوزان انقلاب و نظام، چنین مواضعی آن هم از جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر نمی تابند و اینگونه اظهارات خشم آنان و همه حامیان مقاومت در داخل و خارج کشور را به دنبال خواهد داشت.

 

[3] نظرات حسنین هیکل در مورد سوریه در زیر است:

http://khabarfarsi.com/n/2754090/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]