چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)
عباس رحمتی

 

گفتيم ، خمينى با نقشه هاى از قبل تعيين شده ابتداء طرح حكومت اسلامى را در ذهن داشت كه بعد از پيروزى انقلاب به جمهورى اسلامي تغيير نام داده شد و پشت بند آن ولايت فقيه و بعد هم نوع مطلقه اش را تصويب كرد تا بتواند هژمونى خود را تا آخر عمرش به مردم تحميل كند . براى رسيدن به اين هدف ابتداء شوراى انقلاب را تشكيل داد تا جمهورى اسلامى را نهادينه كند ، البته اگر همان شورا را هم با اعضاى اوليه آن ادامه ميداد شايد ، مي شد به نتايجى ديگر دست يافت [٧] گرچه هسته ى اوليه آنرا از همان ابتداء رفسنجانى و اردبيلى و مطهرى تشكيل داده بودند كه تمامى آنها از مذهبيون و مسلمین راستی  بودند و نمى توانست عادلانه باشد ، بعدها همین نفرات امتحانات خود را پس دادند.  

http://www.irdc.ir/fa/content/6187/default.aspx

اعضاء و افراد ديگرى به شوراى انقلاب دعوت شدند كه يكى پس از ديگرى حذف شدند و اين نشانه ى خوبى نبود و بخوبى نشان ميداد كه خمينى و هسته ى مركزى شورا اهداف ديگرى دارند،  لازم  است یاد آوری کنیم، رفسنجانى كه درسال ٥٤ بعد ازتوبه كردن و ندامت نامه نوشتن، در زندان به همسلولی هایش ، م- محيط و شكراله پاكنژاد گفته بود اگر ما در آينده قدرت را در دست بگيريم ، اولين كسانى را كه پاى ديوار بگذاريم شما ها هستيد (اعدام ) [٨] و ديديم كه چنان بد قولي هم نكرد و آنچه در كشتار از دستش بر مى آمد كوتاهى  نكرد !

http://www.pasokhgoo.ir/node/8930

اگرچه در شوراى انقلاب افرادى مثل بازرگان ، بنى صدر و قطب زاده و سحابى و... افرادی غير روحانى وجود داشتند اما کاری هم از پیش نبردند  ولى اين اشتباه را در شوراهاى ديگر تكرار نكردند [٩]و بعد از تشكيل شوراى انقلاب ، شوراهاى ديگرى تشكيل شد كه تماما آخوندهايى بودند كه از قرون اعصار مى آمدند و حداقل سن هركدام بالاى ٦٠ سال بود و اين آغاز انحرافات بعدى بود و مشخص بود كه انقلاب به كجا ميرود !

شوراى انقلاب تنها شورايى نبود كه اشتهاى آخوندها را نسبت به قدرت نشان ميداد ، انتخابات  مجلس خبرگان رهبرى در سال ١٣٦١ و تشكيل  اولين جلسه اش در مرداد ١٣٦٢و خبرگان رهبری جلسه  بعدى بود كه تمامن

و صد درصد محصول حوزه قم بود.

اين دومين مجلس خبرگان بود كه از مسن ترين افراد تشكيل ميشد ، اولين مجلس خبرگان براى تصويب قانون اساسى بود كه باز همه اعضاى آن روحانى بودند كه نشان از اشتهای  قدرت  آخوندها دارد. مجلس خبرگان رهبرى اولين تصميم جدى اش در برگزيدن حسين على منتظرى براى جانشينى خمينى بود كه بعدها با  نظر رهبری و دخالت  اطرافيان خمينى ، منتظرى را از وليعهدى بر كنار كردند و بعد از مرگ خمينى ، خامنه اى را يك شبه آيت الله كرده و با نظر هاشمى رفسنجانى ( رييس خبرگان ) بر كرسى سلطانى نشاندند .[١٠] در واقع بزرگترين اشتباه را خمىنى انجام داد ، او تا زمانى كه در قيد حيات بود جانشينى براى خودش تعيين نكرد و بعد از مرگش ، هر کس می توانست رهبر شود که این پیش دستی را رفسنجانی یار و غار خامنه ای انجام داد .

شوراى خبرگان رهبرى هم كه رييسش رفسنجانى بود با نظر شخصى او  يكشبه خامنه اى را رهبر كرده و به مردم تحميل كرد كه بعدها موى دماغ خودش هم شد و تضادهايشان روز بروز بيشتر شده و اين  جنگ قدرت همچنان ادامه دارد ! درسى كه مى توان در اين رابطه گرفت بى صفتى آخوندهاست كه سرنوشت يك كشور را به فردى سپردند كه نه صلاحيت كشور داری داشت و نه علم لازم براى رهبرى كشورى بنام ايران را داشت و به ما مى آموزد كه به اين قشر در هيچ شرايطى اعتماد نبايد كرد . در واقع جای خالی نیروهای اپوزیسیون دست نیروهای  در راس  قدرت را باز گذاشت تا هر کاری را انجام  دهند .

شوراى نگهبان دولت سايه ديگر :

شورای نگهبان [١١]از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش  عضو  دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.

تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا به تایید این شورا می‌رسد.

دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شوراست و در حال حاضر احمد جنتی  دبیر کنونی آنست.

نخستین وظیفه  شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تایید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع مسئولیت و اختیار قانون گذاری و قضاوت برای شورای نگهبان قانون اساسی قابل تفکیک است. در واقع این شورا نقش یک صافی ریز را انجام میدهد که تمامی افراد کاندیدا را می تواند از دور مبارزات اخراج کند.

در بخش اختیارات مقننه شورای نگهبان مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی اختیارات تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشد. بعلاوه مطابق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود.

در بخش اختیارات قضایی مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می‌باشد. چرا که طبق این اصل اختیارات تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است. این در حالی است که فرایند تفسیر قانون اساسی بدون رعایت اصول اقامه دادگاه مبتنی بر استماع نظرات موافقین و مخالفین و نوعاً بصورت غیر علنی صورت می‌گیرد. با این غیر علنی بودن ،کافی است که هر کاری غیر دموکراتیک را انجام دهند. 

در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.در واقع نظرات شوراى نگهبان كه از عقب  افتادترين نفرات تشكيل شده است ، تعيين كننده ترين مى تواند باشد ، يعنى كانديداهاى رياست جمهورى و تمام اختيارت كشورى را بدست اين شورا داده اند و هر كارى كه مي توانند در انتخابات انجام ميدهند يعنى مى توانند از ٥٠٠ يا ٦٠٠ نفرى كه كانديد ميشوند همه را غير از آنكس خودشان مي خواهند حذف كنند اين شورا تحت اين اختيارات مى تواند براحتى كودتاهاى نرم را با كمك رهبرى انجام دهند بدون اينكه به منافع مردم توجه داشته باشند . علا وه بر اینها، همانطور که در بالا آمده است نطرات رهبری است که براحتی هر زمان که خواست کودتا کند. از بارزترين كودتاى اين رژيم در زمان خمينى ، عزل اولين رييس جمهور " بنى صدر" در سال ١٣٦٠ بود[١٢] و بگفته" عبدالله جاسبي" اگر راى خمينى نبود عزل بنى صدر راى نمى آورد يعنى با وجود مجلس و نمايندگان ، رهبرى مىتواند تصميم مجلس را عوض كند ! بعد از مرگ خمينى كودتاى سال ١٣٨٨ بود كه دنيا را تكان داد كه در آن خامنه اى خود به تنهايي رييس جمهورى را تعيين كرد ، اين خودمحورى و تك روي ها ، همه ، نتايج رهبرى خمينى بود كه چنين سنتى را پايه گذارى كرد و فاجعه آميزتر آنجاست كه هر كدام از مريدان او هم زمانى كه به قدرت ميرسند از سالهاى طلايى امام ؛ نام مي برند ! كسى كه بر قدرت پنجه انداخت تا تمام اختيارات كشور را در دست فقها قراردهد ، فرصت هاى طلايى داشت كه مى توانست كشور را از كهنه گرايى نجات دهد و اين فرصت ها را تماما از دست داد تا ملت به جاى گندم باد درو كنند . تشكيل و تصويب ولايت فقيه از نوع مطلقه اش براى كسب قدرت مطلق بوده و هست به همين خاطر است كه تمامى اختيارات و كليدى ترين مراكز قدرت در كشور را به خو دى ها داده اند تا جلوى ، كوچكترين برخورد دموكراتيك رابگيرند , تشكيل نهادهاى تو در تو  ج . اسلامی فقط يك دليل دارد، ديكتاتورى مطلق با ولايت فقيه مطلق !

مجمع (شوراى ) تشخيص مصلحت ديگر نهاد قدرت : اين شورا در واقع مركز قدرت ديگرى است كه بعد از رهبرى ميتواند اتوریته خود را در كشور تحميل كند اين مجمع ، تقريبا تمامى نهادها و كميسيون هاى مهمى را كه در يك كشور ضرور ى است در خود جای داده است [١٣] كه ميتوان از آن بعنوان نهاد قدرت و دولت سايه  دیگری از آن نام برد .

مجلس شوراى اسلامى :دکتر مصدق گفته بود " مجلس خانه ملت است " ، در جمهورى اسلامى مجلس خانه رهبر است ،بعد از قيام ٥٧ در اولين دوره انتخابات در محله فرح آباد ( تهران ) تقلبات بطور گسترده شروع شد كه نگارنده خود در بخش نخست توضيح دادم كه نشان ميداد بنياد ج اسلامى بر مبناى تقلب و دروغ نهاده شده است  و حذف كانديدهاى رياست جمهورى توسط خود خمينى [١٤]خود,  نشان از ديكتاتورى مطلقى داشت كه بر ايران حاكم شده بود . همانطور كه در بالا اشاره شده است ، خمينى نقشه اى در سر داشت كه به مردم نمى گفت، چكار مي خواهد انجام دهد ولى با گذشت زمان مشخص شد كه قصد دارد حكومت ولايت فقيه مطلق را در ايران پياده كند، اگر خمينى اجازه يك انتخابات آزاد را صادر ميكرد شايد ايران چنين وضعيتى را پيدا نمى كرد و اگر به نيروهاى سياسى اجازه فعاليت ميداد راه براى دموكراسى هموار شود و اگر  مردم ميدانستند چه ميخواهند وچه نمى خواهند  امروز ایرانی وضعینی دیگری داشت از آنجايى كه رهبرى صلاحيت نداشت نمى توانست اين را درك كند ، زیرا رهبری آزادی را پدیده غربی می دانست  .

رهبرى با صلاحيت و نه ولايت فقيه مطلق:

عنصر ذيصلاح ( صلاحيت دار ) رهبرى ، نقش تعيين كننده در هدايت هر جريانى و در اينجا انقلاب دارد ، رهبرى بايد بتواند يك استراتژى مشخص و تاكتيكهاى ضرورى و مدونى را تدوين كند ، در انقلاب٥٧ ايران  ، رهبرى انقلاب نمى دانست چه مي خواهد و چه مي كند ، او هيچ برنامه اى سياسى و اقتصادى براى كشور نداشت ، اقتصاد ، كه پايه اى ترين مسائل هر كشور بود را " مال خر " ميدانست و يك فاجعه اى بود كه در ابتداى كار اتفاق افتاد . خمينى يك سرى شعارهايى را براى تشكيل يك حكومت اسلامى در ذهن داشت كه بعد هم به جمهورى اسلامى تبديل شد ، بعدها ،خاتمى ته خط را با مطرح كردن " مدينه فاضله " بخوبى نشان داد.

مدينه فاضله اى كه تمامى اختيارات كشور را با تشكيل نهادهايى خود ساخته و با ابزارهاى لازم در دست باندهاى مافيايى در اختيار گرفته  تا همان اقتصادى كه مال خر بود را مال خود كنند . عنصر رهبرى كننده اى كه مي بايداز قدرت خود در جهت منافع مردم استفاده مى كرد بر عكس در جهت قدرت بيشتر و منافع اطرافيانش بكار برد و بعد از مرگش هم خامنه اى به كمك رفسنجانى يك شبه به آيت الله تبديل شده و به رهبرى رسيد تا امپراتورى خود را تكميل كند و هست و نيست يك ملت را به تاراج ببرد.

به لحاظ سنخيت فكرى و خصلتى، خامنه اى ،  به مانند خمينى  در قدرت طلبى و خود راى و خود سر بودن ، خوانايى  کامل دارد ، او هم مثل خمينى بدنبال قدرت است تا جايى كه خود رييس جمهور تعيين مى كند و پستهاى كليدى كشور را خود در دست دارد ، خامنه اى حتا رهبرى كاریزماتيكى و سياست هاى خمينى را هم ندارد ، خمينى هيچگونه انتقادى را برنمى تابيد ، بارزترين آن ، انتقادى بود كه آيت الله منتظرى به كشتار هاى سال ١٣٦٧ كرده بود كه باعث ، بازپس گيرى وليعهدى او و حصر خانگى منتظرى شد و اين حصر آنقدر به طول انجاميد تا خامنه اى ادامه دهنده آن باشد و  فشار هاى بر وی  و خانواده اش را بيشتر كند تا به مرگ منتظرى انجامید.

جنگ و ادامه آن  نتيجه بى صلاحيتى رهبرى بود :

همانطور كه در بالا آمده است، رهبرى كه صلاحيت هدايت سياست هاى كشوری و لشگری  را نداشته باشد با اشتباهات فاحشى مثل  ادامه جنگ مى تواند باعث مرگ و زخمى شدن و آوارگی  ميليونها انسان شود خیانت  به مردمى كه به او اعتماد كرده بودند ، خمينى ، رهبر باصطلاح كاریزماتيك انقلاب چنان بر دگماتيسم فكرى خود پاى فشرد كه اطرافيانش هم نتوانستند او را به پايان جنگ متقاعد كنند و هشت سال بر طبل جنگ كوبيد تا جايى كه كشور را به ورشكستگى كشاند تا مجبور شود با خفت جام زهر را تا آخرش بنوشد ، خمينى كه كوچكترين تجربه ى جنگى نداشت ، اختيارات لشگرى و كشورى و نظامى كشور را بر عهده گرفته بود و كوركورانه سالها ی سال ،میلیارد ها دلار سرمايه كشور را در تنور جنگ بريزد و زندگى مردم را سالها به عقب ببرد ، او با ادامه جنگ ، اقتصاد كشور را براى رانتخواران و باندهاى اقتصادى و اطرافيانش باز گذاشت . خمينى جنگ را نعمت  مي دانست ، چرا كه با ادامه جنگ ، توانست تمامى نيروهاى سياسى را سركوب كرده و زندانها را مملو از جوانان كشور كند ، او استراتژى اش را بر فتح كربلا و حتا قدس ( فلسطين ) گذاشته بود درحاليكه قسمتهايى از ايران در اشغال نيروهاى عراق بود خمينى به مدينه فاضله  وکشور گشایی اش مى انديشيد و با تفكرات دگم و جزم انديشى به بزرگترين اشتباه  تاریخی اش دست زد و در نهايت با ذلت قرارداد ٥٩٨ سازمان ملل را پذيرفت تا اين ننگ ، بنام او در تاريخ ايران بماند .

خمينى در پیامی که به­همین مناسبت صادر کرده بود نوشت : «‌قبول قطعنامه كه حقيقتا مسئله­ي بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصا براي من بود، اين ­است كه من تا چند روز قبل معتقد به­ همان شيوه­ي دفاع و مواضع اعلام­شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجراي آن مي‌ديدم، ولي به­واسطه­ي حوادث و عواملي كه از ذكر آن فعلا خودداري مي‌كنم و به­اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به­‌نظر تمامي كارشناسان سياسي نظامي سطح بالاي كشور كه من به­تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش­‌بس موافقت نمودم و در مقطع كنوني آن­را به­ مصلحت انقلاب و نظام مي‌داند[١٥] و

[١٦] بر اساس گفته هاى خمينى در پاريس ، اولين كسى كه مي بايد استيضاح شود ، خودِ خمينى بود ، او در پاريس گفته بود : " هر فرد از آحاد ملت حق دارد مستقيماً و در  برابر سايرين  زمامداراسلامى را استيضاح كند و او موظف است جواب قانع كننده بدهد " هر ايرانى ، بايد از خود بپرسد چرا هرگاه در سر فصل هاى حساس كه براى كشور سرنوشت ساز است مانمى توانيم تصميم درستی بگيريم و تمام اختيارات را به دست افراد ى ميدهيم كه نه صلاحيت دارند و نه لايق حمايت هستند؟  چرا در هر مقطع از تاريخ، اشتباهات بزرگ و سرنوشت سازى از خود نشان ميدهيم  که منجر به فاجعه میشود ؟در سرفصل هاى تاريخى مثل، انقلاب مشروطه ، نیمه راه  همه چیز را  رها می کنیم ، در  ٢٨مرداد ٣٢  دکتر مصدق را تنها مى گذاريم و در انقلاب ١٣٥٧ از خمينى حمايت مى كنيم و با او تا آخرين اشتباهاتش در جنگ مي مانيم و ... ؟ وظايف ما بعنوان يك انسان متعهد چيست ؟ . چرا به اشتباهات تاریخیمان ادامه میدهیم و از تاریخ درس نمی گیریم ؟

ادامه دارد

 

 

[٧]« به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اكثریت قاطع مردم ایران كه نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت ، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مركب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به كار خواهند كرد.» محمدعلی صدر شیرازی.

[٨] از درون سخنرانيهاى تلويزيونى دكتر مرتضا محيط

[٩]پیش از پیروزی انقلاب، آقایان سید محمود طالقانی، سید علی خامنه ای [مقام معظم رهبری]، [محمد رضا] مهدوی كنی، احمد صدر، حاج سید جوادی، مهندس مهدی بازرگان، دكتر یدالله سحابی، مهندس مصطفی كتیرایی، سرلشگر ولی الله قرنی، سرتیب علی اصغر مسعودی به اتفاق آرا به عضویت انتخاب شدند.

پس از پیروزی انقلاب و تشكیل دولت موقت، آقایان بازرگان و سحابی و كتیرایی و حاج سید جوادی و قرنی به دولت و ارتش منتقل شدند و به جای آنها آقایان دكتر حسن حبیبی، مهندس عزت الله سحابی، دكتر عباس شیبانی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده انتخاب گردیدند و در مرحله بعد پس از شهادت استاد مطهری، آقایان مهندس میر حسین موسوی، احمد جلالی و دكتر حبیب الله پیمان انتخاب شدند و آقای مسعودی به كار اجرایی رفت...».(از خاطرات هاشمى )

http://fa.wikipedia.org/wiki/مجلس_خبرگان_رهبری[١٠]

[١١]http://fa.wikipedia.org/wiki/شورای_نگهبان

[١٢]http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/3291/p0329128420111.pdf

[١٣]http://maslahat.ir/DocLib2/About/Responsibilities.aspx

[١٤]http://www.mojahedin.org/news/131372/اگر-خمينی-مسعود-رجوی-را-از-کانديداتوری-حذف-نمی-...

[١٥]صحيفه خمينى

[١٦]http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39185

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]