همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق
عباس رحمتی

 

از آن تاريخ كه انگليسي ها ما ایرانیان را در جنگ جهاني اول محاصره اقتصادي كردند تا بيش از نه ميليون ايراني كشته شوند تا به امروز دخالتهاي دولت فخيمه در ايران ادامه دارد و  بقول دايي جان ناپلئون ، ملت ايران فهميد كه تمام كارها ، كارِ انگليسيهاست كه در سياستهاي خرد و كلان ايراني دخالت ميكنند. در جنبش مشروطه ، در كودتاي ٢٨ مرداد و در انقلاب ١٣٥٧ هميشه به منافع استرتژيك خود فكر كرده است و براي رسيدن به اين منافع دست به هر جنايتي زده است ودست بردار هم نیست! اخيرا سازمان امنيت آمريكا ( CIA) اسناد هزار صفحه اي رااز طبقه بندي هاي محرمانه خود خارج كرده است كه نشان ميدهد ٦٤ سال پيش در چنين روزهايي دولت "دكتر محمد مصدق " با كودتايي حساب شده توسط دولت فخيمه  انگليس بهمراه آمريكايي ها و همكارري كامل دو آخوند سر سپرده بنامهاي "ابوالقاسم كاشاني " و" محمد بهبهاني "سرنگون شد و راه دموكراسي را تا به امروز به روي ايران بستند.بدين ترتيب آخوندها در هر مقطعي به جنبش و حركت مردم نيش خود را  فرو كردند، يكبار در جنبش مشروطه كه توسط فضل الله نوري  آن را مشروعه خواند و چوب لای چرخ آن جنبش گذاشت، بار ديگر در جريان نهضت ملي شدن نفت ايران. كاشاني و بهبهاني  و همكاري آنها با انگليسي ها  و نهايتا در انقلاب  سال ١٣٥٧ كه بعدها از گزارش بي بي سي  مشخص شد، خميني هم از سالها قبل با جان اف كندي و قبل از انقلاب با جيمي كارتر رئيس جمهورهاي آمريكا نامه نگاري ميكرده  است و قول  سهم نفت  ایران را در آينده به آمريكايي ها داده بود( باج دهی برای حکومت بعدی  )امروز سازمان امنيت آمريكا با اين هزار صحفه اسناد چه چيزي را مي خواهد ثابت كند؟ 

حال سوال اينجاست كه سازمان امنيت  آمريكا ، چرا بعد از ٦٤ سال اين اسناد را البته باز هم بطور ناقص از طبقه بندي مدارك محرمانه خود خارج كرده است ؟ درست است كه  خانم اولبرايت  وزير خارجه سابق آمريكا  چهارده سال پيش از ملت ايران بخاطر اين كودتا عذرخواهي كرد.ولی  این اسناد ابعاد دیگری از کودتا را روشن میکند.

بهر حال با بيرون آمدن اين اسناد از طرف  سازمان سيا  جاي سوالي باقي نمي گذارد كه خيانت آخوندها در كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ عليه  دكتر مصدق محرز است در اسناد همكاري ، آنگليسيها و آمريكا كاملا روشن است آنها از ملي شدن نفت ضربه اقتصاد خورده بودند و مشخص است كه ببكار نمي مانند و بهترين راه را براي بردن نفت ايران كودتا تشخيص داده بودند . مهرماه ١٣٣٠ پايان كار شركت نفت بريتانيا ست ( برتيش پتروليوم) انگليسي توسط دكتر مصدق نخست وزير ايران، خلع  شده و از ايران اخراج ميشوند كاركنان انگليسي به خانه هايشان بر گشتند و محمد مصدق صنعت نفت ايران را ملي اعلام كرد و عاملين غارت نفت را كه انگليسي ها بودن را از ايران اخراج كرد و بريتانيا كه سود سرشاري را از نفت ايران مي برد به شوراي امنيت و سازمان ملل شكايت مي برد كه راه به جايي نمي برد ، انها در دادگاه لاهه  محكوم ميشوند  ولي دولت زخم خوزده از شلاق مصدق براي تلافي اين محكوميت  تنها راه حل را كودتا بر عليه دولت مردمی مصدق ميدانستند ! دوسال بعد در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ مصدق را با دولتش سرنگون مي كنند و او را  توسط شاه به تبعيد گاه میفرستند. گرچه  دكتر علي شريعتي  و عده اي از روشنفكران ديگر  بارها گفته بودن ، امضاء روحانيت پاي قراردادهاي خائنانه ديده  نشده  ولي حالا نیست که ببیند چه خیانت بزرگی از جانب آنها انجام  کرده است.باید گفت خيانت امضاء نمي خواهد اين خائنان  همكاري كامل با انگليسي داشته اند  و كاشاني را با پول خريده اند تا ديگر خيالشان راحت باشد [١] اما امروز  بعد از ٦٤ سال  پرده ها بالا زده ميشود و دستهاي مرموز  آخوندها با اسناد تازه اي كه  سازمان سيا آمريكا انتشار داده است بيشتر روشن ميشود اين اسناد نقش كاشاني و همكاري با سفارت بريتانيا و رابطه با سرلشگر زاهدي و طرفدارانش را بخوبي نشان ميدهد كه در سرنگوني دكتر مصدق نقش داشته اند  [٢] تماس هاي  انگليسي ها با آيت الله كاشاني و محمد بهبهاني بوده است ، اين اسناد هزارصفحه اي، به سالهاي ١٣٥١ ( ١٩٥٤ ) مي پردازد به حوادث قبل از كودتا و به عمليات سرنگوني دولت دكتر مصدق و به وقايع بعد از آن  اشاره دارد در اين اسناد هنوز به وقايع ديگري چون گزارش عملياتي ١٣٣٢  اشاره نكرده است  بر اساس اين اسناد آمريكا پتج ميليون سيصد سي وسه هزار ولار براي براندازي دكتر مصدق و حمايت دولت بعدي خرج كرده اند اين اسناد تائيدي بر همكاري

مشترك آمريكا و   بريتانيا در براندازي محمد مصدق است  مداركي كه نشان ميدهد انگليسي ها از همان اول راه حل را در براندازي دولت دكتر مصدق مي دانستند و در نهايت آمريكا را با خود همراه كرده است . عباس ميلاني كه اسناد را کامل خوانده است مي گويد: " نكته آشكار اين است كه وقتي دو كشور تصميم به براندازي مي گيرند بهترين گزينه خود را براي سرنگوني دكتر مصدق را آ...كاشاني ( و بهبهاني ) مي بينند كسي كه به گمان آنها مي توانست مردم را به خيابانها بياورد . دكتر ميلاني مي گويد : اين اسناد بازهم تمام ابعاد كودتا را روشن نمي كند گزارشات كودتا قابل دسترسي نيست ، براي اينكه به ابعاد مختلف كوتا پي ببريم تنها اسناد آمريكايي ها كافي نيست ! به اسناد انگليسي ها و اسناد دفتر شاه هم نياز داريم [٣]  به اسناد كاشاني و بهبهاني هم نياز است  به گزارشهاي دولت ايران و پليس هم نيز نياز داريم  با كنار هم گذاشتن اينها شايد بتوان تفسير دقيقتري از كودتاي ٢٨ مرداد آرائه داد اين اسناد فقط روايتي  از آمريكايي ها است .

بعد از كودتا طرفداران دكتر مصدق گفته اند اين كودتا غير قانوني بوده است ، طرفداران شاه گفته اند شاه از نظر قانون اساسي حق اين را داشت كه مصدق را بركنار كند ، كدام درست است ؟  دكتر ميلاني مي گويد : <من در كتاب از نگاه شاه درز داده ام كه در آنجا( دكتر )مصدق در نامه اي ،  مينويسد:  شاه  هنگامي كه مجلسي در كار نبوده حق عزل و نصب  نخست وزير را دارد ؟> حال نمي شود گفت در سال ١٩٤٩ زماني كه اين نامه را  نوشته حق انتخاب نخست وزير را داشت و در ٢٥ مرداد سه روز قبل از كودتا اين حق را نداشته است ! در واقع راي قانون اساسي را  با  شرايط خاص می شود به نفع خود تفسير كرد  دكتر ميلاني در ادامه مي گويد : به نظرم دكتر صديقي به دكتر مصدق ميگويد ؛ اگر مجلس را منحل كني ، شاه ، حق عزل و نصب نخست وزير را دارد  ، حتا تعداد روزها و ماه هاي زمان مشروطه  فطرت بوده و پادشاه حكم عزل و نصب داده است به مصدق مي گويد < شاه جرّأت نخواهد كرد! >  ولي ديديم زماني كه مجلسي  وجود نداشت با فشار آمريكا و انگليس و همكاري بهبهاني و كاشاني اين كار صورت گرفت ! سوْال اينجاست كه اين كودتا راه را برای خود كامگي شاه باز كرد يا نه ؟ در حاليكه طرفداران مصدق مي گويند ؛اگر  درقدرت ( حكومت) باقي مي ماند راه براي دموكراسي باز تَر ميشد . دكتر ميلاني در پایان مصاحبه بابی بیی سی می گوید: "در چند ماه آخر صدارت دكتر مصدق دولت مصدق ضعيف تَر شده بود و هر روز بر قدرت حزب توده افزوده ميشد، يكي از چيزهايي كه آمريكايي ها از آن  مي ترسيدند ، گزارش ٣٠ تير بود ، در صبح (همان روز) طرفداران مصدق چندين هزار نَفَر بودند كه بطور نا منظم به خيابانها آمدند بعد از ظهر طرفداران حزب توده به گفته آنها ( خودشان) صد هزار نَفَر را با نظم بلشويكي آوردند و آن  ( وضع ) به مصدق نشان مي داد كه اگر مصدق هم بماند ، فرجامي ( براي او ) نيست كه جز قدرت گرفتن توده اي نبود ! اگر هم توده اي ها قدرت را نمي گرفتند بهرحال نيروهاي راديكالي كه دور و بر مصدق بودن  و هرروز هم تكيه مصدق روي آنها بيشتر ميشد . ميلاني مي گويد به گمان من احتمال و امكان گذار به دموكراسي را كمتر ميكرد !!  به اين اگر و مگر را تاريخي به  يك نكته بايد توجه داشت ، خيلي ها هم در ايران و هم در غرب تحولات اروپاي شرقي را دنبال مي كردند ، حكومتهاي شبيه دكتر مصدق يكي پس از ديگري طمعه كودتا و قدرت گرفتن طرفداران شوروي  مي شد . در همينجا بايد گفت اين يك تفسير كاملا غلط است  غربي خصوصا انگليسي ها بخوبي مي دانند كه دموكراسي در كشورهايي مانند ايران  به نفعشان نيست ، چرچيل  در جواب آوريانا فالانچي  گفته بود ما در كشورهاي خاورميانه به دو مسئله توجه داريم " أقليت خائن و اكثريت نادان ! " معني اين جمله يعني   نمي خواهيم آگاهي كه ممكن است به دموكراسي بإينجامد در اين كشور ها بوجود آيد  سوْال ديگر از جناب ميلاني اين است اگر در سال ١٣٨٨ در ايران كودتا نمي شد و احمدي نژاد بر سر كار نمي إمد ما حالا جلوتر بوديم و يا اينكه  عقب گرد كرده بوديم ولي ديديم در آن زمان هم اوباما با خامنه اي راه ديگري كه مقابل مردم بود را رفت ! انگليسي ها از زماني كه مصدق بر سر كار آمد تصميم داشتند او را بردارند خود دكتر ميلاني  به بي بي سي مي گويد ؛ به محض اينكه مصدق سركار مي آيد با  لامتون lamton  ( وزير خارجه وقت  ) مصاحبه مي شود از خود او شنيدم  ( در مصاحبه ) مي گويد با من تماس میگيرند و مي گويند تنها راه برانداختن مصدق است ، براي اينكه من بيست سال (است)  او را مي شناسم اون آدم ( مصدق ) سرسختي است  ! از روز اول تلاش ميكردن آمريكا را متقاعد كنند و اين نشان مي دهد عده اي از روز اول در آمريكا بوده اند كه با انگلستان همسو بودند از جمله آقاي دالاس كه در آنزمان در سياCIA بود ولي اكثريت وزارت خارجه هم تلاش داشتند  راه حل ديپلماسي پيدا كنند كه اين مسئله باعث خشم انگليسي ها مي شد ، به قول بيهقي ، وقتي به اسنادي كه انگليسي ها بيرون داده اند نگاه مي كنيم مي بينيم  خود انگليس  نسبت به آمريكايي ها برواليده تَر بوده اند !

در پايان بايد گفت آنها كه بيگانه بودن بر عليه  دكترمصدق و بخاطر منافع خود دست به كودتا زدند تا او را از حركت ضد امپرياليستي باز دارند و اگر همكاري كاشاني و بهبهاني نبود  احتمالا براحتي موفق  چنين كاري نمي شدند ، همكاري اين دو تن با انگليسي ها باعث شد كودتا به سرنگوني دكتر مصدق منجر شود و دموكراسي در ايران بدین شكل  متوقف شود تا ايران وضعيت ديگري پيدا كند .ادامه حاكميت دولت مردمي و صدارت  دكتر مصدق مي توانست ايران را به دموكراسي نزديك و نزدیکتر  كند تا حكومتي بنام جمهوري اسلامي سر كار نيايد در واقع بعد از كودتا بود كه غربي ها استراتژي خود را با اسلامي كردن ايران همسو مي ديدند تا فردي بنام خميني را آماده كنند و براحتي به اهداف خود نزديكتر شود . بعدها ديديم كه او را از نجف به فرانسه بردند و از پاريس با سلام و صلوات  با ايرفرانس  به تهران آوردند تا  شكل ديگري به خاورميانه دهند. خميني را   بر أريكه قدرت نشاندند تا خيالشان از كمونيست شوروي   راحت شود. بايد ياد آوري كنم كه بعد ها  سر مار از زير لاف ملا بيرون زِد ! چند ماه قبل نامه پراكني هاي خميني   قبل از انقلاب به  جان اف كندي  و جيمي كارتر  توسط BBC  إفشاء شد و قولهايي كه خميني براي منافع  نفتي آمريكا داده بود اين استراتژي را كاملن  بر ملا كرد تا دنيا بداند كه  در آنزمان  به نظام پهلوي هم  قانع نبودند و براي سرنگون محمد رضا پهلوي   بخاطر منافع استراتژيك خود از خميني حمايت كردند درحالیکه قبلا کارتر گفته بود ایران با رژیم پهلوی جزیره ثبات منطقه است [٤] و پس از آخرین سفر کارتر به ایران (  تعطیلات کریسمس ) و بهم زدن گلاسهای شامپاینهایشان شاه طوری دیگر روی غرب حساب میکرد در همان جا  شاه هم گفته بود ديگر به چشم آبي ها باج نخواهم داد و نفت را با قيمت روز و بالاتر از گذشته مي فروشم ،شاید ازهمین نقطه کلید عوض کردن رژیم پهلوی زده شد! ولی  جواب ( پاداشت) او را پس از سرنگونی اش ، آمريكايي با ممنوع الورود كردن  به كشورشان  در أواخر  عمرشاه  دادند تا بعد از حاكميت جمهوري اسلامي ، خميني و دانشجويان خط امامش  براي امتياز گيري  بيشتر، سفارتخانه آمريكا را اشغال كنند. با آمدن خميني به ايران ، جنگهاي منطقه اي آغاز ميشود و اتحاد جماهير شوروي  فرو مي ريزد و بمب گذاري و خرابكاري هاي درمنطقه  شدت مي گيرد،  ترور هاي خارج از كشور از آسيا تا اروپا و آفريقا شكل تازه اي به خود مي گيرد و قتل عام و نسل كشي در ايران  آغاز ميشود و باعث  محكوميت ها بين الملي [٥]رژيمي ميشود كه آمريكا و انگليس هنوز دل به اصلاح آن بسته اند.فراموش نكنيم امپرياليست براي كار كرد كارخانه هاي أسلحه سازيهايشان ،  نياز به رژيم هاي تروريست و ترور پرور دارند . تنها با اين رژيم ها مي توانند راحت تر به اهداف خود برسند. زماني از كاشاني و بهبهاني براي كودتا عليه دكتر مصدق  استفاده كردند و امروز نيازمند افرادي چون خامنه اي  و حسن نصرالله( رهبر حزب الله )  و بشار اسد هستند تا نقطه ضعفي و یا خلالی در استراتژاي خود احساس نكنند.

______________________________________________

[١] دكتر عباس ميلاني 

[٢]در مصاحبه اي كه عباس ميلاني با حسين مُهري در چند جلسه مفصل راجع به اين اسناد صحبت كرده است .

[٣] مصاحبه ميلاني با بي بي سي 

[٤] در كنفرانس گوادولوپ كارتر در حضور سران قدرتهاي جهان در آنزمان گفته بود شاه  بيرون مياوريم يعني  او را بر ميداريم . تنها هلموت اشميت صدر اعظم آلمان مخالفت كرده بود . 

[ ٥] جمهوري اسلامي پيش از شصت بار از سوي عفو بين المل و سازمانهاي حقوق محكوم شده است. 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]