انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم )
عباس رحمتی

همانطورى كه پيش بينى ميشد از اصولگرايان غلامعلى حداد عادل بخاطر عدم توانايي و نفرت مردم از او از ادامه رقابت ها بدون اينكه به نفع كسى كنار برود انصراف داد  و اين نشان دهنده تضادهاى درونى بين سه كانديداى دربار ولايت فقيه است ، اين تضادها در مناظره سوم بين آنها بالا گرفت ، بطوري كه رضائى آنها  را به سخره گرفت و از اين ائتلاف انتقاد كرد . نفر بعدى اين ائتلاف ولايتى است كه با وجود ناراحتى هاى قلبى كنارنكشيد ( درنظر سنجى ها جزء يك درصدى ها هم به حساب هم نمى آمد ) البته نظر رهبرى اشان  هم شرط  اصلى است ! رهبرى ولايت فقيه براى رد گم كردن اين ائتلاف را مطرح كرده بود كه بى درد و سرتر به انتخاب اصلحش برسد ، قاليباف نفر سوم از اين ائتلاف است كه باصطلاح براى رقابت نهايى برگزيده شده است ، او پاسدارى است كه دكتراى سركوب را در محضر رهبرى دريافت كرده است و خود نيز در جمع بسيجيان سخنانى گفته است كه قابل تحمل است او در پاسخ كسانى كه گفته بودند قاليباف در جريان فتنه ( اعتراض مردم در سال ٨٨ را با نام فتنه از آن ياد ميكنند)سكوت كرده است مى گويد من خودم از نفرات اصلى به كوى دانشگاه در سال ٧٨ بوده ام و سوار بر موتور ( موتور ١٠٠٠ خالدى ) با چوب دانشجويان را مى زدم و اجازه ورود "ناجا " را به كوى دانشگاه خودم صادر كردم ، تنها كافى است كه بدانيم قاسم سليمانى فرمانده سپاه قدس از قاليباف حمايت كرده است بس مى توان گفت قاليباف يكى از مهره هايى است كه رهبر رويش حساب باز كرده است !

انتخاب اصلح رهبری

سعيد جليلى رييس سازمان امنيت ملى و نماينده اول رهبرى و فرد مذاكره كننده مسائل هسته اى ج. اسلامى است كه شايد انتخاب اصلى ولايت فقيه باشد جليلى را در آن ائتلاف سه گانه قرار نداده اند تا كمى راحتترو در حين حال براى رد گم كردن مردم به انتخاب اصلح دست يابند يعنى جليلى را در شكاف همان جريان اول قرار داده اند كه بطور خزنده جلو رود و وقتى از درون شكاف بيرون آمد رهبرى روى او دست بگذارد درست مانند انتخابات ( انتسابات ) دوره نهم كه احمدى نژاد را نشان كرده بود ،جليلى هم مانند احمدى نژاد فردى ناشناخته بود كه توانست بر رقبايي چون رفسنجانى و كروبى توسط سپاه و آقازاده ى ولايت فقيه پيروزش گردانند، پس جليلى كسى است كه بيت ولايت  و مصباح یزدی گوشه ى چشمى به او دارند .

سعيد جليلى كه در چهار سال گذشته ى مذاكرات هسته اى با" خانم اشتوئن " يد طولايى دارد تاكنون نتوانسته است كوچكترین قدمى براى بيشبرد در اين راه بردارد ، به همين دليل او و ولايت فقيه پشتيبانش باعث و بانى مستقيم تحريم هاى اقتصادى شده اند كه فشار واقعى بردوش مردم ايران است و اين تحريم ها چنان اقتصاد كشور را بهم ريخته است كه مردم فشار آن را با پوست وگوشتشان حس مى كنند و خامنه اى و جليلى هم جز شعار چيزى به دست مردم نداده اند ، حال اگر جليلى كه سوگلى هسته اى رهبر هم است در همان دور اول از صندوق هاى راى بيرون بيايد مشخص است كه مهندسى دقيقاً مثل گذشته بوده است اگر جليلى و قاليباف را به دور دوم ببرند تحليل خبرگزارى فارس درست درآمده است ( خ . فارس٢٢ خرداد٩٢) ، آن وقت مشخص ميشود زمينه سازى را توسط همين خبرگزارى كرده اند .ازبين اين دو اگر جليلى را در آورند ، او همان خطى را خواهد رفت كه خواست رهبرى است ، يعنى هشت سال ديگر عقب گرد به دوران ناب اسلام و حاكميت امام زمان ! يعنى كشورى با يك اقتصاد ورشكسته و باسياستى بدون ترمز كه البته پدال گازش زير پاى دولت فخيمه انگليس است ، حركت ميكند . كشورى با ادامه تحريم ها و فشارهاى بين المللى و ايزوله جهانى و احتمال حمله نظامى را هم مى تواند بدنبال داشته باشد ( به موارد بالا اضافه كرد. ) از نظر داخلى هم بيكارى رو به رشد تورم افسار گريخته ، نقدينگى زيادتر از گذشته و رانتخوارى هاى ميلياردى و فرار سرمايه ها و مغزها هردو با هم.

بى برنامه گى اقتصادى گرانى كمرشكن وبالا رفتن اعتياد و روسپى گرى و صدور سكس و افزايش خودكشي و در يك كلمه نابودى ايران  ، حتا بدتر از امروز! در مناظره هاى تلويويزنى جليلى با شعارهايى كه ميداد مرا به ياد بسيجى هاى بى دنده وترمز در دانشگاهها مى انداخت كه تحمل خوديهاى رژيم را هم نداشت .

روحانی مورد حمایت بعضی از اصلاح طلبان:

حسن روحانى يكى ديگر از كاندىياهاى باقى مانده در رقابت است كه خامنه اى چندين بار از او ظاهراً تعريف وتمجيد كرده است خصوصا در مسئله هسته اى كه در مستند شماره دو او ديده مى شود و شايد بخاطر همين است كه اجازه احراز صلاحيت را دريافت كرده است ، مسئله ديگر اينكه دولت فخيمه گوشه چشمى هم به دارد و اگر بتوانند خامنه اى را راضى كنند احتمال آن هست كه بجاى قاليباف به مرحله دوم راه يابد ولى با  موضع گيرى هايى كه در مناظره ها و سخنرانى هاى انتخاباتى اش كرده است بعيد به نظر ميرسد كه چنين شود! به دلايل زير او نمى تواند و يا اجازه ندارد به مرحله دوم راه يابد : ١- از طرف اصلاح طلبان مورد حمايت قرار گرفته است ٢- روى پادگانى بودن نظام تأكيد داشت كه باب دل ولايت فقيه نمى باشد ٣- او  خواستار شكستن جو پادگانى دانشگاهها شده است ٤- خبر گزارى فارس كه حرف اول بيت را مى زند خبر از حذف روحانى داده است ٥- روحانى مى گويد" قيم نمى خواهيم بلكه قوام مى خواهيم " اين جمله به مزاح رهبرش خودش نخواهد آمد ،٦ حمايت گروه هايى از وى برايش دردسر درست خواهد كرد و جلوگيرى از ملاقات خاتمى با وى و برهم زدن جلسه سخنرانى در آن روز حكايت از اين دارد كه روحانى هم يا بايد به دنبال آراى خود برود كه سرنوشتى بهتر از موسوى كروبي نخواهد داشت و يا مانند خاتمى بايد سكوت اختيار كند . ولى روحانى خود معتقد است امسال مانند ١٣٨٨ نيست و آن وقايع تكرار نخواهد شد ، حال از دو حالت خارج نيست ، يا مى ماند و مردم را به پاى صندوق هاى راى مى آورد تا هم خامنه اى را راضى نگه دارد و هم تن به دوزدى آراى خود مى دهد و يا قطعًا از طرف دولت فخيمه پايش محكم است می ماند و ادامه میدهد .

بايد ماند و ديد اين بار طرفداران روحانى با اينكه مى دانند آراي ا شان به حساب نمى آيد به دنبال آراى خود خواهند رفت  یا نه ؟ !

از كانديداهاى بيت عنكبوتى ولايت فقيه " على اكبر ولايتى" وزيرخارجه بيت است كه گويا قصد ادامه رقابت را دارد و با وجود اينكه رضائى هم به عنوان كانديداى مستقل تا پايان مى ماند در واقع آراء شكسته مى شود ولى خامنه اى خود شكسته بندى است حرفه ای و از شکستن آن جلو گيرى مى كند!

نقش مردم در انتخابات (انتسابات )

با اينكه خامنه اى از فضاى انتخاباتى امسال پیشاپيش تعريف و تمجيد كرده و مردم را براى حضور گسترده دعوت كرد ه است ، با اينكه گروه ها و شخصيت هاى لابى گر در خارج كشور  براى قرار دادهاى آينده نقشه مى كشند و به روابط اقتصادى بيشتر مى انديشند تا منافع مردم ايران ! در حین حال ،مردم ايران كه در طول اين سالها رژيم را خوب شناخته اند در شرايط حاضر خود بهتر از خارجيان وخارج كشورى ها مى دانند كه چه راى بدهند و چه راى ندهند آنچه  ولايت فقيه بخواهد همان خواهد شد مردم ، ديده اند وقتى ده ميليون شانزده ميليون آراء جابجا مي شود ،آراى مردم چه تأثيرى در نتيجه كار دارد ؟ مردم وقتى مى ببند كه براحتى هاشمى رفسنجانى پدر ج . اسلامى را رد صلاحيت مى كنند تا آنچه در طول اين ٧-٨ سال بافته اند  پنبه نشود و وقتى مى ببند كه وزرات اطلاعات وسپاه در تصميم گيرى شوراى نگهبان دخالت مى كنند تا رفسنجانى رد صلاحيت شود با چه اميدى مى خواهند به پاى صندوقهاى راى بروند ؟ با اين اوصاف  بهترين گزينه براى مردم نرفتن به پاى صندوق هاى راى است تا نه خامنه اى بتواند با راى مردم پز بدهد و نه جمهورى اسلامى بتواند در نگاه بين المللى ثبات ايران را ثابت كند و در يك كلام مردم با راى ندادشان تمامى نقشه هاى رژيم فاشيستى مذهبى نقش بر آب مى كند. با این تصمیم  نه بزرگ به خامنه ای و چ . ا. گفته اند و پیروز واقعی مردمند .

 

پایان

 

23 خرداد 92

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]