" نه "
عباس رحمتی

پیشگفتار:

" نه " کلمه ای است  که  گاهی  به اندازه یک  جمله معنی می دهد ، ما ایرانی ها ، این  ، کوچکترین کلمه را گاه در ضرب المثل ها و اصطلاحات مان  ، بکار میبریم  ولی شاید ، هیچگاه به عمق  و معنی آن توجه لازم را نکرده ایم ،   بعضی اوقات  " نه " کوچک می تواند سرنوشت  فردی  و گاهی  حتا سرنوشت   ملتی را رقم زند . گاه ، کلمه کوچک " نه "  در کار و زندگی می تواند معنی عمیقی به گفته ها و اهداف مان دهد ، مثل اینکه  « یک " نه " بگو یک عمر زندگی راحتی داشته باش » معمولا در مراسم عقد ها زیر لفظی را میدهند  که " بله "را در مقابل " نه "  بگیرند ! و یا می گوییم  « یک نه بگو و 9 ماه روی شکم نکش !» و یا نه توی کار نیاورید ، خوبیت ندارد  و یا ، توی کار خیر" نه " نیاورید ( مثل ازدواج  - معامله )! در امتحانات تست ، گاه با یک نه گفتن ،  امکان قبول شدند و یا رد ی برای انسان پیش میاورد و گاه با یک نه  گفتن ، شاید از مرگی که در انتظارمان است  نجات یابیم . و نتیجه اینکه اگر در فروردین 57  " نه " به خمینی و جمهوری اسلامی اش گفته بودیم ، مسلما وضعیت مان بهتر از این بود که داریم ! با این مقدمه به بحث اصلی می پردازیم .

" نه " اول گفتن  به ز "  نه " آخر گفتن بود  :

روی  صحبت با ایرانی های شریفی است که به جمهوری اسلامی  آری گفتن و فراموش کردیم که  نه را در صندوق رای بیندازیم ، و سر نوشت ملتی را با یک تاریخ غنی اینچنین تغییر دهیم ، اگر در فروردین 1357 در رفراندوم اول به سخنان خمینی که گفته بود« جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر ! » رای " نه " داده بودیم ، مسلما روزگار مان بهتر از وضعیت کنونی  بود ، اگر به جای آری کلمه زیبای " نه " را در صندوق ها انداخته بودیم نه  حاکمیت  کشورمان  با علم کردن ولایت فقیه ، بدست خمینی و خامنه ای افتاده بود و نه فردی  مثل "رفسنجانی " رئیس مجلس اول و دوم  و به مدت 8سال رئیس جمهوری ایران می شد که اقتصاد ایران ( که خمینی مال خرش   می دانست ) را در طول 16 سال به نابودی می کشاند ( 8 سال رئیس مجلس و 8 سال  رئیس جمهور ) و در نهایت نه فردی مثل احمدی نژاد می توانست توسط خامنه ای از صندوق های رای( توسط سپاه ) سر بر آورد  تا ملتی را این چنین برای بیرون آوردن امام زمان از چاه جمکران  در حالت  انتظار نگه دارد .

اگر در قدم اول به ج.اسلامی  " نه " گفته بودیم خمینی با ولایت فقیه اش نمی توانست تمامی تیر خلاص زنها ی حرفه ای را بر مسند قدرت نشاند تا بدین صورت بهترین جوانان و نخبه های کشورمان را  به مسلخ گاه ببرند  و صدها هزار نفر از بهترین فرزندان این مرز و بوم را تیر باران کنند . اگر بعد از مرگ خمینی طرفداران   خمینی بجای بر سر  کوبیدن همراه با ملت ایران به رهبری  خامنه ای اعتراض کرده بودند ، خامنه ای نمی توانست  یک  شبه   آیت الله معرفی شود و بر اریکه قدرت تکیه زند تا بتواند در چنین روزهایی ( 25 خرداد 88) دستور تیر مستقیم به سردمدارانش بدهد تا زنان و مردان ایرانی  را به گلوله ببند و عده ء زیادی را دستگیر و به شکنجه های قرون وسطایی ببرند . اگر بجای آری  نه بزرگ را در صندوق های رای ریخته بودیم ، آیا خمینی می توانست  با  علم کردن اسلام ناب محمدی و صدور آن به کشورهای همسایه  جنگی 8 ساله را براه اندازد تا میلیون ها کشته و معلول را از دو کشور بگیرد ؟ آیا خمینی  نمی خواست اسلام را که با نام مستعار خود عجین بود ، صادر کند  تا بتواند با اشک تمساح ریختن مظلومیت اسلام (خود)  را  به  جهانیان  ثابت کند ؟ برای همین بود که جنگ را نعمتی برای رسیدن به  آرزوهایش   تلقی می کرد . اگر نه به خمینی و نظامش " نه " گفته بودیم برای  صدور اسلامش جایی باقی نمی ماند ،  خمینی بعد از انقلاب  فرصت به کسی نداد و با شروع کردن تبلیغات  اسلام و صدور ش به عراق کاری کرد که عراق را شروع کننده جنگ نشان دهد  تا در یک استراتژی آنارشی طلب حساب شده  خط و خطوط خودش را به   پیش برد ، در این میان ،  قدر مسلم ،  این ملت ایران بود که بهای سنگینی برای " نه " نگفتن به خواسته های خمینی و ج. اسلامی پرداخت کرد ، تا کشته بر پشته ها نهد، راستی چه کسی از جنگ بیشترین سود را برد ؟ بر افروختن جنگ و هم زمان با آن ، برپا کردن شکنجه گاه ها و طناب های دار در خیابانها و  دستگیری هزار هزار از جوانان و بردن آنها به   زندانها ی قرون وسطایی و میلیون ها آواره در سراسر کشور از عوارض این خود خواهی های خمینی  بود ، بعد از  همین جنگ خانمانسوز بود که هیولا ی سپاه و بسیج ، سر برون  آوردند ! جالب است که بعد از جنگ  سردمداران رژیم از مردم هم طلبکار شده اند  ، می گویند در جنگ چه کردیم و چه و... جنگ 8 ساله کاری کرد که بعد از گذشت سالها  هنوز عوارض آنرا مردم ایران پرداخت می کنند ، با سر بر آوردن سپاه و بسیج   در دانشگاهها و ادارات و شرکت های نفت و گاز و ساختن ارگانهای جور وا جور و حاکم شدن در ادارات کلیدی سراسر ایران ، تمامی امکانات تحصیلی ، صنفی ، رفاهی ،  درمانی بهداشتی و... را از مردم ربوده  است  تا با فضل و بخشش ها به مزدورانش هر چه بیشتر به  سرکوب مردم بپردازند .

سپاه پاسداران ، فاز جدیدی را برای رانت خواری آغاز کرده است و نتیجه اش  آن  شد که مردم  هر روز فقیر تر از گذشته شوند تا جایی که کشور " یک جا " به غارت  رفته است ! یادتان است که خمینی گفته بود : « اگر سپاه  نبود کشور هم نبود »  وی  بجای ملت، کلمه سپاه را گذاشته بود چون ملت برایش  ارزش مطرح کردن نداشت  در واقع اگر ملت نبود کشور هم نبود ، با همین جمله بود که سپاه و دیگر سردمداران رژیم تمامی کشور را اشغال کردند . آنچه خواستند بر سر این کشور و ملت آوردند و چنان کردند که همه می گویند«  رژیم روی  چنگیز مغول را سفید  کرده است .»

مردم با " نه " گفتن به رژیم  آمده اند !

در پی این فجایع ، بود که ملت ایران با وجود تمامی اختناق و سرکوب عریان تصمیم گرفته است که  این بار با  "نه " بزرگ پوزه رژیم را بر زمین بمالند و کار را یک سره کنند " نه " ملت ایران به ولایت فقیه و رئیس جمهوری برگزیده اش احمدی نژاد و کل رژیم  بود درست است که مردم در سر فصل ها و انتخابات گذشته  آرای منفی خود را داده بود ولی رژیم با ملاخور کردن آراء از درون صندوق ها آنچه را که خود خواسته بود بیرون آورد تا جایی که مجلس هشتم را پر از  پاسدار و بسیجی و شکنجه گر کرده است و بدنبال همین انتخابات بود که ولایت فقیه  با  بی حیایی  مطلق  توانست  رئیس جمهور تیر خلاص زن خود را از صندوق های رای بیرون آورد .

رژیم فاشیستی مذهبی با این تمامیت خواهی کار را تا آنجا پیش برد که باعث شد خودی های خود را از پاسداران و شکنجه گران و نماینده گان مجلس و حتا  وزرای پیشین نظامش   از تنه این رژیم جدا شوند ، یکی از این افراد عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد خاتمی است  که اخیرا به انگلستان پناهنده شده است ، وی اخیرا زبان باز کرده است و به دیگر سخن دست به یک سری  افشا گری ها زده است ، می توان گفت این گونه افراد به جایی رسیده اند که کم کم " نه "  گفتن را از ملت می  آموخته اند ، یکی از خواص این جنبش آموزش  " نه " گفتن  و نترسیدن است «  ما همه با هم هستیم نترسید و یا ما همه با هم هستیم بترسید ! » این شعار قدرت یک ملت را نشان میدهد و همچنین نه گفتن به ولایت فقیه و کل رژیم است ،  اخیرا ، مهاجرانی  وزیر پیشین ارشاد  با " نه " گفتن به حاکمیت به افشای جنایات   گذشته و رژیم ولایت فقیه  اش پرداخته است وی اخیرا نوشته ای را به روی سایت ها داده است که به خواندن ش می ارزد  در این نامه وی اعتراف کرده است که رهبری اش ( خامنه ای ) دستور  شلیک به مردم را داده است او نوشت است که کسی جز رهبری نمی تواند چنین دستوری را صادر کند ( فرمان شلیک به مردم از اختیارات رهبر بود ) مهاجرانی فراموش کرده است که همین رهبری تا چند سال پیش ، رهبر خاتمی و وزرای  ش یعنی خودش ( مهاجرانی ) هم بوده است ، تا آن زمان که سایر گروه های مخالف رژیم به تمامی مسئولان می گفتند،  رهبری شما جنایتکار است و... قبول نمی کردند ، حال چه شده است ؟ وقتی ملت  تصمیم دیگری گرفته است ، اینها هم بیدار شده اند ؟  آقای   مهاجرانی فراموش کرده است ، در آن زمان که زن و مرد  ایرانی را سنگسار می کردند نه  تنها ا اعتراض نمی کرد، بلکه حاضر شده  بود برای  حفظ مقامش  به رژیم خط و  خطوط  سنگسار را بدهد  ، وی گفته بود ، بخاطر درز پیدا نکردند به بیرون  سنگسار را  در مکانها ی سر بسته انجام دهند ،  ولی  جای شکر دارد که او امروز از ملت شریف ایران " نه " گفتند را آموخته است ولی باید گفت که " نه " عطاءالله خان به ولایت فقیه و رهبر سابق و رئیس جمهوری بر گزیده اش است در حالیکه " نه " مردم از جنس دیگری است و با " نه " این آقایان زمین تا آسمان فرق دارد ، " نه" مردم ایران به کل رژیم با ولایت فقیه جنایت کارش است ولایت فقیه ای که رهبر اشغالگران است و مردم آگاه  ایران بخوبی  می داند که ایران در اشغال یک رژیم فاشیستی مذهبی است و لذا  حالا می گویند : « می جنگیم  ، می میریم ، ایرانو پس می گیریم » و یا « ایرانی می میرد ، ذلت نمی پذیرد » «  دیکتاتور حیا کن کشورم رها کن »   این " نه " بزرگ یک ملت به اشغالگران جمهوری اسلامی است .              

   

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]