گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎
عباس رحمتی

 

تقريبا ٣٨ سال پيش ، زماني كه  غربي ها ،خميني را،راهي ايران كردند او بجاي اينكه به دانشگاه برود  ، يك راست  به گورستان بهشت زهرا رفت تا پيامش را به ملت فهرمان ايران برساند !  در آن زمان جز افراد معدودي،  كسي فكر نمي نکرد كه خميني ،چرا به گورستان رفت و چه اهدافي  از اين كار داشت؟ نا گفته نماند در همان زمان عده اي بودن كه ميگفتند ، خميني براي فاتحه خواني  ايران و ايراني به بهشت زهرا رفته تا از آنجا درب بهشت را مجاني براي ملت بگشايد ! ولي  بعضي ها اين صحِبتها را به سٌخره  مي گرفتن و مي گفتند ، اينطور نيست، امام را تشویق کردن و از او  استقبال کردند .أمّا  گذشت زمان چیز دیگری را نشان داد  همان چیزی را نشان داد که تعداد محدود مي گفتند . در آن روز (١٢ بهمن ١٣٥٧ )خميني حرفهائي زِد كه بعدها مشخص  شد جز فريب مردم چيز ديگري در ذهنش نبوده است ، در هـمانجا  گفت ،"خوب، ما حساب بکنیم که این مصیبت‌ها برای چه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه می‌گفت و چه می‌گوید که از آ‌ن‌وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود." در ادامه گفت رژيم پهلوي ،

مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد. مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد! گذشت زمان نشان داد كه اين گفته ها فقط براي فريب بود در اين مدت جمهوري اسلامي نه تنها قبرستانها كه امام زاده را هم آباد   كرد و بر تعداد آنها افزود تا جايي كه  تعداد آنها را به ١٣ هزار رسانده است كه اين ننگي است بر پيشناني ما ايرانيان است . قبرستان ها را چنان آباد كرده است كه حالا  شايد عطر بوي آن عده اي  را به زندگي در گورها ميكشاند و دوست دارند اين بار خود با پای  خود به گورستان بروندو  گور خواب شوند ! ولي اينطور نيست این بخاطر همان بهاء ندادن به اقتصاد  کشور است  اين از  نداشتن جايي  براي خوابيدن است كه امن ترين و مرغوبتريت  جا را گورستان تميز داده اند در حاليكه عده اي حقوق هاي نجومي دارند و با  دزدي هاي ميلياردي به پنت هاوس هاي سر به فلك كشيده رسيده اند، عده اي بايد شب را در گوري كه  فقط  يك نَفَر خواب است به صبح برسانند. و اين همان وعده هايي بود كه خميني به دروغ به مردم داده بود ، ما خانه و آب و برق را مجاني ميكنيم و همه چيزتان را مجاني مي كنيم ! البته اين وعده ها درست بود نه براي ايراني براي سوري ها و مردم ِغزه و لبنان و... أنصار خميني حتا به گور خوابها هم رحم نكرده و شبانه آنها را با ضرب و شئتم از گورستان نصير آباد  درشهریار بيرون كردند دور نشويم ،  خميني در همان روز در بهشت زهرا نطق خود را چنين ادامه ميدهد" مخازن نفت ما را تمام کرده بود( منظور شاه بود !) ، زراعت مان را هم که تمام کرده، این ملت بکلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای اغیار. ما که فریاد می کنیم از دست این، برای این است!"  در همین باید گفت يكي از دلايل بيرون آوردن شاه  از ایران ،اين بود كه این اواخر او  ميخواست ، نفت را به قيمت روز بفروشد و به قول خودش ديگر به چشم آبي ها باج ندهد و همين باعث شد در كنفرانس "گوادلوپ "كارتر خواهان بيرون آوردن  شاه  از ايران شد ، اين در حالي بود كه موضع فرانسه در مورد خروج شاه متناقض بود و سردر گمي  بين سران كشورهاي بزرگ اروپايي نشان ميداد كه كارتر در صدد متقاعد كردن آنها نيز بوده است . [١] چرا چون، مخازن نفت نه تنها تمام شده بود كه بيشتر هم شده و خميني در همان لوفل نوشاتو قول داده بود كه به منافع آمريكا لطمه اي نخواهد خورد [٢] در آنجا ( فرانسه) گفت كه مابه صدور نفت به غرب ادامه ميدهيم ،  اخيرا نامهِ پراكني هاي خميني به جان اف كندي و كارتر در سالهاي قبل از انقلاب ايران  توسط بی بی سی  افشاء شد.  این نامه ها نشان میدهد كاسه اي پشت نيمه كاسه بوده است و به قبرستان رفتن خميني فقط مردم فريبي بیش نبوده است كه غربيها و يا شا ید خود مبتكرش بوده است !  به قبرستان رفتن  خميني در 18 دی ماه 1357(هشتم ژانویه 1979)  پيام ديگري نیز داشت  و آن حس هميشه مرگ بود كه خميني و آخوندهاي ديگر رو منبرها به مردم  ایران توصيه  كرده و می کنند تا تنگي قبر را در شب اول  قبر حس كنند و شايد هم درسي باشد برای  اینکه مردم جایشان فقط و فقط در گورستان باشد و نه در جاهای دیگری علمی، هنری و یا شادی افزا. البته اينها حرف و حديث هايي است كه براي مردم زده ميشود اما در صدر مقامات جمهوري اسلامي  ( جمهوري رانتخواري)  اوضاع طور ديگري است زندگی در کاخها و تردد با ماشین های ضد گلوله و جیبهای دراز پر پول حس دیگری به آخوندها داده است حس زندگی شاید! طرف دیگر مردمند که در اين نظام فاشيستي حقی ندارند، بله مردم  حتا  حق و حقوقی برای شادی  ندارند ، اينکه رژیم از تجمع دو نفر به بالا وحشت دارد عجب نیست و شکی نیست حتا اگر اين تجمع در گورستان باشد . از طرفی حق و حقوق كارگران، ماها ست كه پرداخت نشده است و كارخانه ها يكي پس از ديگري در حال بسته شدن است  با چنين روندي پيش بيني ميشود بر تعداد گورخوابان افزوده شود . بعد از مرگ خميني خامنه اي عمامه سلطاني را بر سر گذاشت البته اگر كمكهای رفسنجاني نبود محال بود تا او سكاندار اين كشتي ( ولايت فقيه ) بر گِل نشسته شود. خمینی  می خواست به مقام آدمیت برسد و مرتب می گفت خداوند ما را آدم کند! از او و جانشینش باید پیرسید مگرمقام آدمیت چیزی جز خدمت به مردم است؟ شما خدمت به اسلام را آدمیت میدانید که در  دنیای واقعی جایی ندارد . بدنبال همین خدمت به اسلام بود که بعداز مرگ خمینی استراتژی جنگ طلبانه اش ادامه می یابد. جنگ های منطقه ای شکل دیگری به خود می گیرد و پول و اسلحه و نیروی انسانی در عراق و سوریه و لبنان و تا یمن و بحرین خرج می شود و باز بر فقر مردم افزوده می شود و کارتون خوابها نه تنهاکمتر که بیشتر می شوند علاوه بر آن، گورخوابها پدیده نویی دیگر در ایران بوجود میآید و  بجای صنعتی تر شدن کشور پول و سرمایه  در جنگهای منطقه ای بکار میرود و بر تولیدات بی پناه ها و بی سرپرستان و گورخوابان و  فاحشه ها و معتادان و... افزوده می شود  بر  كسي پوشیده نیست با تفکرات سنتی وپوسیده باید منتظر سوغاتیهای دیگر  جمهوری اسلامی بود و جز  ویرانی ایران چیز دیگری نمی تواندانتظار داشت.  

 سخن پایانی :

خميني در  حالیکه خودش استاد قبرستان سازی بود ملت را فریب داد و در بدو ورودش به ایران در  بهشت زهرا گفت : آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند؟ یک قبرستان !!  و خود برای آینده ملت که در واقع  برای آخرت ملت  بود  تعیین و تکلیف میکرد او نگران بهشت برای آن دنیای مردم  بود و خامنه ای جانشینش نیز هنوز هم هست !! او در همان جا باز  ميگويد:مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ خميني دروغ گفت و رفت و  قبرستانهای بزرگ را باقی گذاشت و رفت  ،قبرستانها را چنان  آباد كرد كه  حالا عده اي بي پناه به  قبرستان  ميروند و خود را زنده در گور ميكنند و ننگ ديگري براي جمهوري اسلامي به جاي ميگذارند . اين  پايه و اساس تفكرات اسلامي خميني بود  كه كشور را به قبرستان تبديل كرده است اين تفكرات را قبرستانی هم  نیز می گویند ، اینها حاصل " نه يك كلمه بيشتر و نه کلمه کمتر اسلامي او بود كه  در زمان راي به جمهوري اسلامي مطرح كرد در آنزمان  مردم معنا و مفهوم ان كلمات را نمي دانستند ولي حالا بعد از ٣٨ سال مصیبت این جمهوری ، با پوست و گوشت خود مفهوم كلمات خميني را  بهتر درك ميكنند، مردم درک می کنند  که او چه معجوني به خوردشان  داده است . چنان  فقري  را در جامعه حاکم کرده است  که بوی مرگ میدهد چنان وضعيتي در كشور بوجود آورده است كه از فشار فقر عده اي راضي شده اند زنده زنده در قبر بخوابند ولی آنجا هم باز مردم را راحت نمی گذارند! رهبري كه اقتصاد را مال خر میدانست نتيجه اش جز اين نمي تواند باشد ميليونها بيكار و معتاد و  صدها كارتون خواب و زاغه نشينان  ( از هر ٤ نفر ايراني يك نفر زاغه نشين ) و حالاهم گور خواب ها كه نا گهان جامعه را از خواب سنگین بيدار مي كند ولي  استاندار تهران با کمال پررویی  منكر شده  که بله در ايران چنين چيزيهايي وجود ندارد ، به اين آمار توجه كنيد :سازمان جهانی برنامه توسعه انسانی یا همان "برنامه عمل" سازمان ملل در گزارش سالانه اش آماری درباره ایران منتشر کرده که نشان می دهد ۲۵ درصد ایرانیان در زاغه ها زندگی می کنند؛خبری که با وجود عدم اعلام دقیق نرخ "خط فقر"، با گفته های چندی پیش وزیر اقتصاد که اعلام کرده بود ۳۱ درصد از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط کرده اند، همخوانی دارد.[٣] در حاليكه ريیس دولت خود قبول كرده است گورخواب هم وجود دارد عده اي هنوز در خواب خرگوشي خود خورناس مي كشند . علاوه بر اينها پرداخت نكردن ماهها حقوق كارگران و برنگراندن معوقه هاي فرهنگيان ( باز نشسته ها) همه و همه از سوغاتي هاي جمهوري اسلامي است كه خميني وعده داده بود ، همه چیز را برای شما مجانی میکنیم آب و برق را مجانی میکنیم !! شرم بر دروغگو!!  چه كسي جوابگوي اين پديده شرم آور و دردناك گور خوابي است ؟ دولتی که براحتی از کنار این پدیده شوم عبور میکند جوابگو خواهد بود ؟ آيا پرداخت نكردن حقوق كارگران  و برنگرداندن  معوقه هاي فرهنگيان و...  در آینده ای نه چندان دور اقشار ديگري را به گورستانهاي  كشور  نخواهد برد ؟ آيا  زمان آن نرسيده است كه دولت تدبير و اميد ،یقه احمدی نژاد را بگیرد  پولهايي كه او و رهبرش برده اند را  از آنها در خواست كنند؟  آيا زمان آن نرسيده است كه دولت تدبير و اميد دست از جنگ طلبي در منطقه بردارد و و پولهايي كه در سوريه و عراق ولبنان و... خرج ميكند را برای ايراني خرج کند تا  از گستردگي گور خوابي  و زاغه نشيني جلوگيري كنند؟ آيا اين ساده ترين راه براي جلوگيري از اين پديده شوم گورخوابی نيست ؟ آيا حفظ حرم در سوريه به ايرانيان مربوط است و یا واجب تر از آن  رسيدگي به  وضعیت زاغه نشين ها و گور خوابهاست ؟ آيا منطقه را به آشوب كشاندن راحت تر است يا جلو گيري از پديده شوم كارتون خواب و گورخوابان ؟ خميني گفته بود، حفظ نظام از اوجب واجبات است  يعني هر طوري شده و به هرخس و خاشاكي چنگ  بزنید تا نظام را حفظ كنید و بقولي  هدف ، وسيله را توجيه ميكندتا نظام سرکوبگر بماند، معني اين حرف یعنی  هر گونه فشار بر مردم ایران واجب است حتا از غذای روزانه ! رهبری  که تمام تلاشش را برای حفظ  نظام می گذارد حاضر است دست به هر جنایتی بزند تا نظام را حفظ کند و از کوچکترین سایه می ترسد  و از کوچکترین تجمعی وحشت دارد و این وحشت از کارتن خواب و گور خواب چندین برابر است چرا که  مردم خیرخواه را برای کمک به گورخوابها به قبرستان کشاند و تجمع را به بالای دو نفر رساند به همین دلیل بود که استاندار تهران  وحشت کرده و از شدت وحشت می گوید ما  بی سر پناه نداریم این درحالی است که  روحانی رییس دولت تدبیر و امید به این ارمغان جمهوری اسلامی هم اعتراف کرد و از کنارش نیز گذشت ولی  استاندار تهران، همچنان خودش را به کوچه ی علی چپ زده است .

حمله چماقداران رژیم به گورخوابهای قبرستان نصیر آباد شهریار   و بیرون کردن آنها از قبرستان این شهرک کوچک ،نشان داد که ماموران خامنه ای قصد پاک کردن صورت مسئله را  نیز دارند ولی مردم با حضورشان در این قبرستان، نشان دادند این ننگ را دیگر تحمل نخواهند کرد تا خامنه ای هر شب  راحت سر به بالین بگذارد مردم با کمک هایشان و کشاندن خبرنگاران در قبرستانها به دنیا نشان دادند که غارتگران  در کشور ایران بر روی چاههای نفت و گاز می خوابند ولی  سهم ملت ایران زندان و  داس و درفش و شکنجه و اعدام  و امروز  نیز گور خوابی است.     

_____________________________________________________________________________

[١]ژیسکاردستن آن‌گونه که در خاطرات خود می‌گوید هنوز باور نداشت که کار شاه به پایان رسیده است. او گزارش‌های ارسالی "رائول دلای"، سفیر فرانسه در تهران را که تأکید می‌کرد راهی جز خروج شاه از کشور وجود ندارد "بدبینانه" خوانده و به همین دلیل برای آگاهی از اوضاع ایران "میشل پونیاتوسکی"، فرستاده ویژه خود را که دوست شاه نیز بود، به تهران اعزام کرده بود. از این‌رو وقتی گزارش‌های پونیاتوسکی را نیز با جمع‌بندی سفیر فرانسه یکسان یافت، در یک سردرگمی سیاسی دعوتنامه‌هایی برای جیمی ‌کارتر، رییس جمهور آمریکا، جیمز کالاهان نخست‌وزیر انگلستان و هلموت اشمیت صدراعظم آلمان فرستاد و آنها را به گوادلوپ دعوت کرد تا به مشورت پرداخته، راهبردهای سیاسی خود را با آنها همسو سازد و چاره مشترکی برای حفظ منافع خویش در ایران بیابند.»( کنفرانس گوادلوپ،موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

اما مواضع متناقض دولت فرانسه در آن دوره، زمانی به اوج خود می‌رسد که بیست سال بعد از انقلاب اسلامی، ژیسکاردستن فرانسوی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ توس(مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۷۷) در باره‌ کنفرانس گوادلوپ گفت:«ما چهار کشور در این گفت‌وگوها شرکت کردیم:آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه. تنها کشوری که در این جلسه زنگ خاتمه‌ حکومت شاه را بصدا درآورد، نماینده‌ دولت آمریکا بود و معتقد بود وقت تغییر رژیم در ایران است، طوری که همه‌ ما متحیر شدیم. در همان جلسه انگلیس و آمریکا متفقا به عنوان یک نیروی متحد و همفکر و هم عقیده خواهان خروج شاه از ایران بودند...»

[٢]در 18 دی ماه 1357(هشتم ژانویه 1979) دو نفر از طرف ژیسکاردستن برای دیدار امام به نوفل لوشاتو رفتند.این اولین باری بود که نمایندگان رسمی رییس جمهور به دیدار امام می‌رفتند.چنانکه ابراهیم یزدی در کتاب آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها نقل می کند:«نماینده ژیسکاردستن می‌گوید وزیر خارجه(فرانسه) پیغام داد که محرمانه ماندن پیغام کارتر به امام مفید است، چرا که امکان ادامه این ارتباط را خواهد داد.به من هم دستور داده شده است که بگویم پیغام و محتوای آن خیلی منطقی است و انتقال قدرت در ایران باید کنترل بشود و با احساس مسوولیت‌های شدید سیاسی همراه باشد.» مفيد بودن و انتقال قدرت در اينجا براي حاكم كردن خميني لازم و ملزوم يگديگرند كه دكتر يزدي مي خواهد مخفي ( محرمانه ) بماند . 

 

پس از ختم سخنان نماینده ژیسکاردستن،امام در پاسخ به پیام کارتر گفتند:«...و اما به دولت فرانسه، از رییس‌جمهور که در این کنفرانس از تائید کارتر از شاه مناقشه کرده است، تشکر می‌کنم و میل دارم که کارتر را نصیحت کنند که دست از پشتیبانی این شاه و این رژیم و این دولت، که همه بر خلاف قوانین است دست بردارند.و به این کودتای نظامی تائید نکنند و جلوگیری کنند، تا ایران آرامش خود را به دست بیاورد و چرخ‌های اقتصاد به گردش درآید و در آن وقت است که می‌شود که نفت را به غرب و هر کجا که مشتری هست صادر کند.»

[3]گزارش تکاندهنده سازمان ملل از زاغه نشینی در ایران

از هر ۴ ایرانی؛ یک نفر زاغه نشین

یک ماه پس از اعلام رقم کارتن خواب های شهر تهران که سردار قالیباف تعداد آنها را ۱۵ هزار نفر می داند، سازمان جهانی برنامه توسعه انسانی یا همان "برنامه عمل" سازمان ملل در گزارش سالانه اش آماری درباره ایران منتشر کرده که نشان می دهد ۲۵ درصد ایرانیان در زاغه ها زندگی می کنند؛خبری که با وجود عدم اعلام دقیق نرخ "خط فقر"، با گفته های چندی پیش وزیر اقتصاد که اعلام کرده بود ۳۱ درصد از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط کرده اند، همخوانی دارد.

به نوشته سایت های خبری داخلی، در گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان توسعه انسانی سازمان ملل اعلام شده است که ایران در حال حاضر با پدیده زاغه نشینی دست به گریبان است و ۲۵.۱ درصد از جمعیت ایران در زاغه ها زندگی می کنند.

به نوشته این سایت ها، این رقم با توجه به جمعیت ۷۷ میلیونی ایران بدین معناست که از هر ۴ ایرانی، یکی در زاغه ها زندگی می کند و از شرایط وخیم اقتصادی و غذایی و بهداشتی رنج می برد.

خبر تکاندهنده زندگی بیش از یک چهارم جمعیت ایران در زاغه ها در حالیست که بر اساس گزارش دولت به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم‌اکنون ۳۱ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند و با این حساب از هر سه خانوار ایرانی یک خانوار زیر خط فقر قرار دارد.

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]