جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !
عباس رحمتی

دوستی می گفت ،این جنبش نیست و قیام است ، چون جنبش یک سر دارد (رهبری ) تنه دارد و دوتا پا و یا آنها حرکت اصولی می کند ، به او گفتم جنبش سبز همه اینهایی که گفتی ، جنبش سبز ایران داراست  ، بعلاوه فکر چندین میلیون جوان که با سازماندهی  و اندیشه امروزی جنبش را به جلو می برند و در طول این پنج ماه آنرا با عمل خود ثابت کرده است . 

در روز 13 آبان 88 جنبش سبز وارد فاز تازه ای از مبارزات خود شد، جنبش در حال گذار به مرحله ای است که بلوغ نام دارد به مرحله ای رسیده است  که سازماندهی می کند و در صحنه ی عمل ، حساب شده تر کار می کند ، در روز تاریخی  13 آبان  با اینکه رژیم فاشیستی  مذهبی با تمام توش و توانش به میدان آمده بود مردم با هوشیاری کامل  خود تک ، تک حمله های  آنها را خنثی و با یک عکس العمل و  پاتک حساب شده جوابش را می دادند . رژیم ضد بشری آمده بود تا زن و مرد ، پیر و جوان را بزند و دستگیر کند ولی جوانان ، مردان و زنان  جنبش سبز می دانستند برای مبارزه با این پیر وحشی سرکوب  جز مقابله سازمان یافته و حساب شده  راه دیگری در پیش نیست .

سبز مقاوم ، بالنده تر می شود :

این بار تظاهرات کننده گان در چند نقطه بزرگ  تهران ( در شهرهای دیگر هم وضع به همین شکل بود )  تجمع کرده بودند تا با این ترفند ، نیروی های سرکوب گر را پراکنده کنند  در حالیکه پاسداران  و بسیجی ها  به مردم حمله میکردند ولی مردم با برنامه ریزی های از قبل تعیین شده متفرق  میشدند و بلافاصله در نقطه دیگری  تجمع  میکردند و به سر دادن  شعارهای ضد خامنه ای و رژیم ش ادامه می دادند  .     " خامنه ای قاتله ، ولایت ش باطله " در پی همین ترفند هشیارانه مردم بود که تمام خبرنگاران بین المللی  " بازنده اصلی را رژیم ج.ا تفسیر کردند ، روزنامه " العربیه " اعلام کرد: « تصمیم  رژیم ، برای سرکوب  تظاهرات کننده ها شکست خورده است » و تی وی فاکس (T.V. VOX)

میگوید : « مردم کمترین اعتنائی به رژیم نمی کنند ، آنها پوستر های خامنه ای را پایین کشیدند و لگد کوب کردند .»

در واقع رژیم هرچه فشارها را، بر مردم   بیشتر بالا می برد و مردم را تهدید می کند آنها با همبستگی  بیشتری جواب دندان شکن تری به رژیم می دهند . تفاوتی که تظاهرات 13 آبان با گذشته داشت این بود که برای پاسخ  به   تهدیدات خامنه ای عکس های بزرگش را پایین کشیدند و زیر پا لگد کوب کردند و در پی آن شعارهای تند تری نثار سردمداران رژیم می کردند . عکسهای احمدی نژاد را به آتش کشیدند و شعار " محمود جنایت میکند، رهبر حمایت می کند،سر می دادند " و با یک  عمل حساب شده، آرایش نظامی سرکوب گران  رژیم  را به هم می ریختند که از نشانه های بارز بلوغ و بالندگی جنبش بود ،  به جرات  می توان گفت جنبش سبز دوران طفولیت را پشت سر گذاشته است ، در شرایطی  که  رژیم قصد آن را داشت که با بکار گرفتن نوجوانان 15 ساله به عنوان بسیجی ، شکافی در میان جنبش ایجاد کند ولی مردم با هوشیاری کامل از این ترفند ضد انسانی رژیم موفق بیرون آمدند و با برنامه ریزی و سازماندهی ، رشد خود را نشان دادند و به راه خود با انگیزه بالا ادامه دادند . باید گفت رژیم هر بار شدت سرکوب را بالا برده است نتیجه عکس گرفته است .

همبستگی جنبش :

13 آبان نشان داد که مردم در سراسر کشور همبستگی  زیادی دارند در تمام شهرها برای مبارزه با جنایت کاران به صحنه آمده بودند ، در تهران اصفهان ، شیراز ، تبریز ، رشت ، مشهد و... در تبریز، وضع کاملا فرق می کرد ، در مرکز آذربایجان  درگیریها بسیار گسترده بود ، و این نشان از کینه ی شتری رژیم نسبت به آذری های شریف کشورمان دارد،  اینها می دانند که اگر آذربایجان چون شعله ای  سر بر کشید دیگر محال است ، بتواند  آنرا خاموش کنند و ریش و ریشه ولایت فقیه را خاکستر خواهد کرد .بخاطر همین بود که سرکوب را در آنجا دو چندان کرده بود ، البته همه می دانیم که خصلت تجاوز ، سرکوب ، شکنجه و اعدام در تار و پود  رژیم فاشیستی مذهبی  نهفته است و برای سرکوب مردم و جلوگیری از جنبش، آنچه در توان دارد به میدان می آورد ولی به میدان آوردند نوجوانان بسیجی و مسلح کردن آنها به باتوم  و " کلاه خود " و...ترفند جدیدی بود که جز، جری کردن مردم ، ثمر دیگری برای رژیم در بر  نداشت و مردم با این شعار جواب دیگری به رژیم دادند " توپ ، تانک ، بسیجی ، دیگر جواب ندارد "

لازم است ، بنویسیم  که رژیم برای به میدان آوردن نو جوانان  بسیجی ، قبل از تظاهرات 13 آبان ، جلسه ی توجیه ای برای سر کوب و مهار جنبش  تشکیل می دهد ، که در آنجا به  هر بسیجی چک 400 هزار تومانی از قبل به عنوان  پاداش به آنها داده بود .علاوه بر این مبلغ ، به بسیجی های سرکوبگری که خوب ، انجام وظیفه کنند 250 هزار تومان دیگر وعده  داده شده است ![1] در حالیکه رژیم غافل از آن است که گستردگی  این جنبش آنچنان است که با  چنین پاداش ها ئی هم  نمی تواند جلودار این دریای خروشان جمعیت شد ، باید گفت هر روز بر وسعت و عمق این دریا افزوده می شو د و بر عکس از نیروهای  رژیم کاسته می شود ، این دریا ، گاه آرام  است و گاه همچون روز های   " قدس " و " 13 آبان " خروش خود را به نمایش می گذارد، گاه آرام و گاه چون طوفان به سوی " بیت العنکبوت " ولایت فقیه شتاب می گیرد ، گاه مزدوران و گله پاسداران رژیم در مقابلش " سد " می کنند و گاه از ترس فرار را بر قرار ترجیح می دهند ولی در نهایت مردم ، این  "  سد " را خواهند شکست ، جنبشی که میلیون ها فکر جوان،  آنرا رهبری و سازماندهی می کنند، نه تنها با باد های در غبغب  ولایت فقیه ترسی بدل راه می دهد که عکسهای رهبر دیکتاتور ش را هم لگد کوب می کند و خشم بیشتری از خود نشان می دهد ، که نشان از رشد و بالندگی   این جنبش دارد ، اکنون ، جنبش شتاب بی سابقه ای گرفته است ، بطوری که در گیریهای درون جناحی را عمیق تر کرده است و مردم را در موضع قوی تری قرار داده است ، مواضع  " آیات عظام "  با خامنه ای هر روز تند تر می شود ، آنها   هر روز از پیروزی مردم سخن می گویند و به مردم امید مبارزه به ظلم و دیکتاتوری می دهند موضع گیری  آقایان منتظری و صانعی و بیات زنجانی و ... نسبت به قبل روشن تر و تند تر شده است  بطوری که منتظری  اخیرا ، مجددا ، اعلام کرد ه است که "  خامنه ای " صلاحیت مرجعیت ندارد ، این نوع موضع گیری  خشم مردم را نسبت به رهبری رژیم بیشتر می کند و موضع گیری اخیر ".یوسف صانعی " که گفته است  « اگر کوتاه  بیاییم ظلم ظالمان بیشتر خواهد شد » قابل تعمیق است  . برای همین است که جنبش سبز اعلام کرده است اگر در روز 16 آذر ( روز دانشجو)  خامنه ای بخواهد مانند تظاهرات گذشته سرکوب گرانش را به صحنه بفرستد این بار جواب  دیگری از بچه های سبز دریافت خواهد کرد . از هم اکنون  تظاهرات  و اعتراضات گسترده و پیوسته در دانشگاههای سراسر ایران، نشان از مرحله ی دیگری از مبارزات مردم دارد .

کنگره آمریکا بیدار می شود :

تاثیر و انعکاسات   دیگری که  جنبش سبز پس از 13 آبان  در جهان خارج از خود گذاشته است، بسیار است ،   یک نمونه اش  در کنگره آمریکا ست ، اخیرا  سه عضو مجلس نمایندگان قطعنامه ای را تسلیم مجلس  آمریکا کرده اند و خواستار حمایت بیشتر از جنبش سبز مردم ایران شده اند ، خواسته دیگر آنها  ، احترام به حقوق بشر و انتشار بنیادی دموکراسی حمایت شده و خواستار ارتباط و حمایت قوی تر  و رسایی با مردم ایران شده تا مردم ایران بدانند که در خارج ، از ایران ، از چه مقدار حمایت بین المللی بهره مند هستند و در پایان هم سرکوب و شکنجه توسط ماموران سرکوب را محکوم  کرده اند .

سرعت و تحولات جنبش قابل تحسین است ، اگر بخواهیم مقایسه ای گذرا با انقلاب 57 داشته باشیم باید بگویم تفاوتهای  زیادی وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت و به این کوتاه سخن اکتفا می کنیم ، باید بگوییم در انقلاب 57  یکسال طول کشید تا تصاویر " شاه "  را پایین کشیدند ولی حالا پس از چند ماه تصاویر  خامنه ای پایین کشیده می شود و در 500 متری زندان اوین شعارهای ضد ولایت فقیه نوشته می شود.

در پایان باید  گفت ، حال که جنبش سبز وارد  مرحله ای از رشد خود شده است .   « عظمت این جنبش را گرامی بداریم و مطمئن باشیم که در سایه شجاعت مثال زدنی این ملت ، خاصه زنان برومند این سامان و بر   خلاف تمامی الدروم –بلدرم هایی که حاکمان ، اظهار میدارند ، افق روشن سقوط و فروپاشی این ضد ایرانی و ضد بشری به عینه قابل مشاهده است .»[2]  

این نوشته را در دست یک شیر زن ایرانی در میان خیل عظیم جمعیت دیدم ،شما هم آنرا بخوانید تا عمق این جنبش را بیشتر در یابید !

  گرگ ها بدانند :

در این ایل غریب گر پدر مرد

تفنگ پدری هست هنوز، گرچه

مردان قبیله همگی کشته شدند !

توی گهواره ی چوبی پسری هست (یا دختری )

هنوز آب اگر نیست ، نترسید که در

قافله مان دل دریایی و  چشمان 

تری هست هنوز ! 
 

[1] رضا مهدوی نیا یک بسیجی http://www.iranpressnews.com/source/067987.htm         

[2] از نوشته های آرش صبحی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]