انگليس پشت پرده انتخابات ايران
عباس رحمتی

که اینجا پا منه کارت خراب است       مبین دریای دنیا را ... سراب است - سهیلی

اخيرا در جريان سخنرانى انتخابات دوره يازدهم رياست جمهورى رژيم فاشيستى مذهبى ايران، حسن روحانى در دانشگاه ملى ( شهيد بهشتى ) به مسايلى اشاره كرده است كه تاكنون كسى به اين روشنى به نقش انگليسى ها در انتخابات ايران سخنى نگفته است ، روحانى كه خود رئيس بخش استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت است و در زمان خاتمى دبير شوراى عالى امنيت ملى و سخنگوى مسائل هسته اى رژيم ايران بوده است و همچنين عضو مجلس خبرگان رهبرى است در سخنان جدید به نکته  جدى   اشاره كرده است ، او در سخنرانى مذبور به نقش انگليسىها در انتخابات سال ١٣٨٤ پرداخته و گفته است : "انگليسي ها در سال ٨٤ به ما گفتند شهردار تهران ( احمدى نژاد ) رئیس جمهور بعدى خواهد بود" ، يعنى ما انگليسى هااز قبل او را تعين كرده ايم ،گرچه مردم او را نمى سناسند! "در حاليكه ما فكر مى كرديم ،هاشمى رفسنجانى راى مى آورد"

فتنه ٨٨ از زماني شروع شد كه در صدا و سيما در جريان دوئل ، كانديداها تهمتهايى ناروا بهم زدند ،روحانى گفت :" اگر قرار باشد درمورد فتنه ٨٨بحثى بكنيم ما براى گفتن كلى حرف داريم ، روحانى گفت ،اگر من رئیس جمهور شوم فضاى پادگانى را در دانشگاه تغيير ميدهم ."

حسن روحانى هرگز  مثل مردم فكر  نكرده ونمی کند، اگر مثل مردم فكر مى كرد ، زياد متعجب نمى شد و بعد از سى وچهار سال براى رقابت انتخاباتى اين مسئله را پيش نمى كشيد ، مردم از فرداى انقلاب كم كم متوجه شدند كه آمريكايى ها با کمک انگلیسی ها شاه را برداشتند تا خمينى را حاكم بر ايران كنند ولى در اين بين خمينى پسر خوانده انگليسى ها شد و آنها هدايت سیاستهای  ايران را بدست گرفتند، درست است كه آمريكايى ها در اين ميان ضرر كردند ولى بعد با سياست هاى ديگر سود كلانى از فروش اسلحه هاى خود بردند آنها با كمك دولت فخيمه انگليس نقشه تغيير خاورميانه را در سر مى پروراندند و اين اتفاقاتى كه اكنون در منطقه خاورميانه روى مى دهد ادامه همان سياستهاى انگليسى ها است ، با گماردن خمينى بر صدارت کشور  و بنياد گذارى جمهورى اسلامى دولت فخيمه درهر زمينه اى كه مى خواست رژيم را شكل مى داد ه میدهد و خمينى بدون اجازه آنها آب هم نمى خورد فرداى پس از جمهورى اسلامى جنگ را به هر دو ملت  ایران و عراق تقديم كردند و شروعش را به خمينى سپردند ولى صدام حسين را آغازگرجنگ نشان دادند ! ادامه جنگ خانمانسوز را هم باز ، خمينى به عهده گرفت تا به كربلا برسد و آب فرات بنوشد ولى ديديم كه چگونه با ذلت عقب نشينى كرد و نه  با  میلیون ها کشته از دو طرف  به كربلا نرسيد كه جام زهر را پس از هشت سال در همان جماران ايران سر كشيد .

انگليسى ها به كمك آمريكا در طول هشت سال جنگ آنچه سلاح كهنه در انبارها داشتند به هر دو كشور فروختند و كار رژيم درمانده ج .ا. به جايى رسيده بود كه از اسرائيلى هاى صهيونيسم هم سلاح دريافت مى كرد . جنگ زمينه اى شد تا نظام ، سركوب را در داخل ايران به اوج خود برساند و اين مرحله هم براى غرب (خصوصا آلمان )زمينه هاى فروش سلاحهاى سركوب و شكنجه و ترور و ... را بدنبال داشت و فروش نفت را براى غربى ها خصوصا دولت فخيمه آسانتر كرد .

بدين سان هرگاه كه خواستند سیاست های جمهور اسلامی  را با سياستهايشان هدايت كردند ، جنگ ، انرژى هسته ای و اتمى و فروش نفت و... را هر روز تحت تاثير قرار داده اند  و با وجود فروش نفت با بها ی بالا،خزانه دولت كنونى خالى از اسكناس است ولی حسن  

روحانى با به تاراج رفتن سرمايه ها ی كشور تا اين زمان صدايش در نيامده است، امروز با آغاز مبارزات انتخاباتى چه شده است كه دست بهچینن  افشاگرى نه بسیار کوچک  مى زند ؟

پس از ٣٤ سال حكومت جور وستم ، انگليسى ها در تهران با آوردن وبردند رياست جمهوري هاى جور و واجور و يكى از يكى انتيك ترANTICK !جناب روحانى تازه  فهميده است  كه  انگليسىها احمدى نژاد را برسر كار آورده اند و يا شايد خودش را تا كنون به كوچه ى على چپ ميزده است !  چینن افشاگرى، زمانى مطرح مي شود كه حسن روحانى منافع اش را در خطر مى بيند يعنى زمانى كه مى خواهد كانديداتور رياست جمهورى شود ، او مى گويد : احمدى نژاد را انگليسى ها مشخص كرده بودند البته او يادش رفته است كه رهبرى ولايت فقيه  كه خود و خاتمى هم گهگاهى حلوا حلوايش مى كنند ، گفته بود " نظرات احمدى نژاد به من ( خامنه اى ) نزديكتر است " با اين حساب بايد گفت ، وقتى احمدى نژاد را انگليسى ها انتخاب كرده اند يعنى در مرحله اول پشت پرده با خامنه اى هماهنگ كرده اند و او را به رهبرى پيشنهاد كرده اند و ولايت فقيه حاضر شده است اگر لازم هم باشد به خاطر انگليسى ها حمام خون براه  اندازد تا همان كسى كه انگليسىها مى خواهند از صندوق بيرون بيايد يعنى احمدى نژاد بدون تردیدی  بايد رئيس جمهور شود و خامنه اى در روز ٢٩ خرداد ١٣٨٨  سر سپردگى اش را در نماز جمعه كذا به انگلیسی ها نشان داد و فرمان كشتار را برعليه مردم صادر كرد .

در اينجا يك سوال پيش مى آيد اگر خامنه اى كه حاضر مى شود احمدى نژاد را كه كسى او را نمى شناخت با كمك پسرش از صندوق هاى راى بيرون بيايد پس مي توان نتيجه گرفت خامنه اى هم خودو هم خط و خطوطش را از انگليسى ها گرفته است ؟ اگر آرى چه كسى خامنه ا ى را به رهبرى رساند ؟ رفسنجانى ! پس اگر اكبر هاشمى رفسنجانی هم بله! پس تمامى رياست جمهورى و هر دو رهبری  با انتخاب  دولت فخيمه بوده است و راى مردم هميشه ملا خور شده است و در نتيجه تمامی ریاست جمهوری های   رژيم در انتخابات گذشته هم با نظرات دولت فخيمه رئیس  هماهنگ بوده است . اگر جواب اين سوال مثبت باشد كه هست بايد به نظرات مردم ايران ايمان آورد كه مى گويند اين رژيم از روز اول انگليسى بوده و هست و از ابتدا ، انگليسى ها با كمك آمريكا شاه را برداشتند تا خمينى را بر سر كارآورند و او بدون اجازه انگليسى ها آب هم نمى خورده و همانطور كه در بالا نوشتم دولت فخيمه همراه با آمريكا خمينى را بر تخت سلطانى نشاندند تا سودش را با هم تقسيم كنند .

درس تاريخى :

بايدبه روشنفكران هموطن كه مرتب مى گويند: نبايد دايى جان ناپلئونى فكر كرد، هشدار داد بايد گفت هميشه پشت پرده سياست ، انگليسى ها خبرها بيشتر از جلوى پرده است و توطئه هاى پشت پرده بيشتر از توطئه هايى است كه مى بينيم جلوى پرده همان است كه مى بينيم و پشت پرده هزارانش را نمى بينيم روشنفكران  بايد با چراغ و نور انديشه اشان پشت اين پرده را به مردم نشان دهند اگر اين خبر را مردم در آن سال مى دانستند هرگز در انتخابات كذاي چنين رژيمى هرگز شركت نمى كردند و حال كه مى دانند از صندوق ها چه كسى بيرون مى آيد باید به مردم گفت چرا به پاى صندوق رای مى رويد ؟ چرا از تاريخ درس نمى گيريم چرا توطئه هاى انقلاب مشروطه و دخالت انگيسى ها و به نابودى كشاندن دستاوردهاى مشروطه را به فراموشي سپرده ايم ؟ جوانان ما بايد تاريخ مشروطه  و جنگ روسيه و انگليس را براى به دست گرفتن قدرت در ايران را مجددا مطالعه كنند ، بله ، بايد هميشه دايى جان ناپلئونى فكر كرد و بايد هميشه به توطئه هاى پشت پرده انگليسىها سركی  كشيد و هميشه آگاه به اين توطئه ها بود و مردم را از اين توطئه ها خبردار كرد  باید اهداف رادیوی دولت فخیمه یعنی بی بی سی را به مردم یاد آوری کرد و نه مانند حسن روحانى آنجا كه منافعش در خطر قرار میگيرد ياد هندوستان كنيم !

آمريكا و انگليس هميشه باهم

خمينى جلوى پرده ميگفت انگليسى ها به آمريكايى ها هم درس مى دهند ولى درسهايى را كه خود از انگليسىها ميگرفت هرگز به كسي نمى گفت ، او هيچ گاه نگفت چرا شاه با يك اشاره آمريكاييها از ايران بيرون آمد و او بدون كوچكترين مشكلى  با ایر فرانس فرانسوی ها وارد ايران شد و به راحتى بعد از ١٢ روز اقامت در تهران ، رژيم پهلوى سرنگون شد و او به جانشینی اش  شاه  نشست و ادامه اين داستان ! رفتن شاه و آمدن خمينى ، كودتاى ١٣٦٠ عزل بنى صدر و إغاز  نسل کشی و كشتار جوانان در زندانها  و خيابان هاى ايران ، آمدن رجايى و ترور او به همراه نخست وزيرش باهنر در مدت كوتاهى از صدارتش و  آمدن رفسنجانى و  و رانتخواری های گسترده و بهم ريختن اقتصاد ايران و ادامه   كشتار و   ترور درداخل و خارج از ايران و محكوميت رژيم در دادگاه برلين (ميكونوس ) با تمامى سران رژیم فاشیستی مذهبی  كه رفسنجانى و ولايتى از محكومين اين دادگاه بودند ، آمدن خاتمى براى ترميم دوباره ايران و بيرون آمدن احمدى نژاد از صندوقهاى انگليسى نشان  و آغاز دوباره   کشتار و رانتخواری گسترده تر و فاز جدید فقر با بر داشتن سوبسیدها ( یارانه ها ) کخ باز خواست انگلیسی ها و آمریکایی هاست و حالا رد صلاحيت رئیس جمهور سازندگى و رئیس مجمع تشخيص مصلحت رژيم و آمدن احتمالى سعيد جليلى بسيجى تازه نفس و يا ولايتى قاتل دربار ولايت همه و همه از اعوجاج هاى دولت فخيمه است و بس .

حال اگر قبول كنيم كه تمامى رياست جمهورى ها ى ايران و مهره ها و سران ديگر رژيم را در طول ٣٤ سال انگليس با نظارت خود و گماردن ولايت فقيه  به عنوان نماینده خود تعيين مى كرده است پس در اين ميان نقش آمريكا چيست ؟ بايد اشاره كرد با آزاد گذاشتن رژيم تروريست پرور در منطقه و گسترش ترورها از طرف جمهورى اسلامى و پيشرفت اتمى تا حدى كه غرب مى خواهد ، با اينكار بيشترين تهديد را براى كشورهاى منطقه بوجود می آورند  و در واقع با ساختن يك لولوى خطرناك  و سر خرمن براى منطقه بيشترين سود را به آمريكايى ها ميرساند با حفظ چنين رژيم فناتيك و با ترساندن كشورهاى اسلامى از بروز احتمالى كمونيست و وحشت در دل رژيم هاى منطقه ايجاد كردن، باعث ميشود كه كشورهايى مثل عربستان و امارات وعمان و... بيشترين سلاح را از آمريكا بخرند اين كوچكترين سودى است كه در جيب آمريكا ميرود .باز  به عنوان مثال درحاليكه ايران از طرف غرب ، خصوصا آمريكا زير فشار تحریها قرار دارد بيشترين صادرت گندم به ايران  از طرف آمریکایی ها صورت می گیرد    .

از مطلب اصلى دور نشويم ، بايد گفت تا زمانى كه غربى ها نخواهند هيچ اتفاقى درايران نخواهد افتاد و تا زمانى كه انگليس و آمريكا از اين رژيم فاشيستى حمايت مى كنند آخوندها در تهران به حكومت خود ادامه خواهند داد با اين حساب به حسن  روحانى بايد گفت خيالتان راحت باشد با اين خبرى كه خودتان اعلام كرديد رئيس جمهورى آينده هم كسى است كه بازهم انگليسى ها مشخص كرده اند، جلوى آيئنه به خود نگاه كن كه چقدر به انگليسىها نزديكي ؟  و آنچه را که در خود می بینی در آیئنه خواهی یافت و بايد انصاف را رعايت كرد و گفت ،" بازهم خامنه اى يك راى دارد آن يك راى هم رئيس جمهور كشور را براى هشت سال مشخص مى كند و بگم بگم هاى اين و آن هم هيچ تاثيرى در آن يك راى ندارد انگليسى ها رئيس جمهور آينده را تعيين كرده اند ، بگم كيه ؟

21.05.2013

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]