«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏
عباس رحمتی

 

قبل از انقلاب از نظر سركرده هاي آخوندها و مراجع تقليد ،  ديدن فيلم  حرام  بود! سينما مركز فساد بود و بايد آتش زده ميشد ولا اينكه منجر به كشته شدن صدها انسان  شود !  سينما ركس آبادان را سردمداران كنوني مانند خامنه اي (با نام مستعار حاج عبدالله)"جمي "نماينده خميني در آبادان توسط برادران تكبعلي آتش زدن تا به گردن ساواك شاه بيندازند و مردم را برعليه شاه تحريك كنند! [١] بعد از انقلاب ، اما قضيه فرق ميكرد سينما و فيلم  فستيوال و دهه فجر و... وسيله اي شد براي  رسيدن به اهدافي شومی  ديگر  ، فرقي نمي كند فيلمي باشد پراز دروغ و يا که کم فروغ ، فيلم " توهم " [٢]باشد يا " بايكوت " هرچه ميخواهد باشد. حتا ، اگر ما را به هدفمان نزديك كند،  مي تواند "سيانور" هم باشد و  امروز فيلم  "ماجراي نيمروز" بر سر زبانها افتاده است.فیلمی که نیمه پنهانش را به تماشاچی نشان نمی دهد و جالتر اینکه اين فيلم در سي وچهارمين جشنواره فجر ( زجر)  برنده بهترين فيلم و  جايزه جام بلورين شده است . فيلمي ضد گروه هاي سياسي  در ايران ، فيلمي بر عليه مجاهدين  كه هر از  چندي ، از اين سري فيلمهاي پرخرج ساخته مي شود،   "ماجراي نيمروز " آخرين آن هم نیست. در این فیلم، حمله نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي و به محاصره در آوردن خانه تيمي ، موسي خياباني و اشرف ربيعي از کادرهای اصلی مجاهدین را به تصوير كشيده است كه در آن منجر به كشته شدن  این دو  و كادر هاي بالاي دیگری  مجاهدين (مثل محمد ضابطی ) و نوزده تن ديگر از يارانشان مي شود، فيلم، ماجراى  نيمروز درون مايه اي ندارد كه سراسیمه به سراغ بگیر و ببندها و  اعدام می پردازد و در حمله به خانه تیمی موسی و اشرف غیر از این دوتن   به بقيه افرادي كه همراه آنها كشته شده اند اشاره اي ندارد و در پايان  با تراژدي كشتاري ديگر فيلم  را به پايان مي برد! در واقع فيلم  ماجراي نيمروز ، هيچ چيز جديدي  به بینده نمی دهد ، جز اينكه ميخواهد ،پيامي از کشتار به نسل جديد برساند ، این  فیلم میخواهد نفرت افروزي نسبت به مجاهدين را افزايش دهد آنهم با چاشني  سركوب نيروهاي مخالف ج اسلامي که امروز نسل جدید  بنامهای دیگر شاهد آن در سراسر کشوراست. در واقع با كشتارهاي دهه شصت است كه ديوارهاي اوين و گوهر دشت را خونين مي كند با این کشتار بود که  پايه هاي رژيم دیکتاتوری محكم تر شد، رژيمي كه از روز اول جز كشتار زبان ديگري را نمي فهمید. دستگاه بازجويي هاي چند دقيقه اي كه تر و خشك را باهم مي سوزاند که دردرون پاسداران هم اختلاف می اندازد .تضادهايي كه بين نيروهاي امنيتي و باز جويان و سربازجويان بوجود میاورد، يكي مي خواهد با يك جواب كوتاه بكشد ديگري اجازه نمي دهد اعدامهای سرخود صورت گیرد و درگيري هاي دروني كه تا پايان ادامه دارد  بازجويي بنام رحيم رئوف است و مخالف اعدام است ، بازجويي كه نمي خواهد كشتارها ادامه پيدا كند ولي با ادامه ترور ها نظر او هم عوض ميشود ولي در مجموع با همه خرجها و تلاشي كه شده است هيچ چيز جديدي به انسان نمي دهد يك داستان تكرارى كه كسي را راضي نمي كند و سوالي براي بينده مطرح نمي شود سوال اینكه چرا مجاهدين ترور را برگزيده اند؟ و چرا دادگاههاي فرمايشي چند دقيقه اي تمامي  تمامی ندارد و دستگيرشدگان را پاي جوخه مرگ مي برد؟ در واقع نیمه پنهان ماجرای نیمروز برای تماشاچی روشن نیست.

صادق زيباكلام كه خود طرفدار نظام است و سرنگون طلب هم نيست مي گويد :" فيلم راديدم ، اين فيلم سينماي ايران را مانند شوروي سابق ، كاملا دولتي است ، يعني آنكاردهاي مخصوص خود را دارد، در واقع فيلم هاي ساخته شده بايد ، باور جمهوري اسلامي باشد." در اين فيلم فقط ماجراجويي هاي نيروهاي امنيتي و توابيني كه هم سلولي و هم سازماني خود را لو ميدهند را به تصوير كشيده است و شايد هم مي خواهند جاسوس سازي ج اسلامي را  گسترش داده و به نمایش بگذارند، چون به اصل مطلب نمي پردازند ، اينكه مشكل كجا بوده است و چرا گروه هايي مانند فرقان و مجاهدين و ... در طول مبارزاتشان دست بهدست به سلاح برده و ترور می کنند. چون  جواب به چرايي ها رژيم را با مشكلاتي مواجه خواهد كرد و بهتر است بي جواب بماند و به اين " ماجرا نيمروز " اكتفا كرده است. اخیرا علی فلاحیان  وزیر اطلاعات وقت جوابهای مسخره ای به اعدامهای آن سالها داده است که مشخص می کند که اعدامها رابا فرمان خمینی و با کمک هییت مرگش  برای حفظ بقای رژیم انجام داده اند.(مصاحبه با حسین دهباشی)

زيباكلام در جايي ديگر مي گويد: " آن بخشي كه در رابطه با مجاهدين است و تضاد بر خوردي بوجود مياورد كه وحشتناك است ، براي اينكه به شما نمي گويد چه اتفاقي دارد مي افتد ، فقط به شما نشان ميدهد اينها رفتند ترور كردند.يعني در نگاه شما اين را مي گويد ؛ اينها يك آدمهايي هستند ( مجاهدين) كه ساديسم دارند بقال و روحاني ، جگرکی و... را ترور مي كنند!"يعني روشن است كه پشت ماجرا  نيمروز  را نشان نمي دهد. فيلم نمي گويد چه اتفاقي افتاده است و ريشه تضادها در كجا بوده است كه اين ماجراها اتفاق افتاده است؟بقول زيبا كلام ، اين فيلم يك فيلمي است حكومتي كه مجاهدين را مورد هدف قرار داده است و مي خواهد بگويد آنها مثل آب خوردن آدم ميكشند! در حاليكه كساني كه مبارزه مي كنند عواطف انساني دارند كه به مبارزه روي مي آورند. با اين نگاه حكومتي است كه باز بقول زيبا كلام مثل شمر اعدام مي كنند ، در زندان اوين  كشتارهاي ١٣٦٠و بعد ٦٧ و بعد ١٣٨٨ و ادامه دستگيري ها و اعدامها كه تا امروز ادامه دارد.

رژيم با ساختن چنين فيلمهايي مي خواهد بگويد يك طرف ، "فرشته "و طرف ديگر "ديو" است و با وجود گروه هاي بر انداز،اسلام به مااين اجازه ميدهد  تا ميتوانيم بكشيم ( زيبا كلام مي گويد : مانندشمر)  تا زنده بمانيم! يكي از آخوندها( حائري) در خرداد ٨٨ گفته بود براي حفظ نظام ،  ما بي رحمانه اعدام ميكنيم و باز خميني در جايي  گفته بود اسلام ( نام مستعار خميني ) پوست زنان و مرداني كه در دريا شنا كنيد( بي حجاب )را مي كند و بر صورتشان...  و  كساني كه در مقابل سربازان امام زمان بايستند را اعدام ميكند.فيلم "ماجراي نيمروز" اين گفتارها را بياد انسان مياورد،فيلمي كه نه آگاهي تاريخي به كسي ميدهد و نه مشخص مي كند كه چرا اينها مبارزه ميكنند ؟ چرا شليك ميكنند و چرا رئيس جمهور را ترور ميكنند ؟ و جوابي به هفت تير ( روزی که بمب گذاري حزب جمهوري اسلامي انجام گرفت ) نمي دهد. در كل چرايي ها را جوابگو نيست !  اين فيلم  آنقدر بي محتواي است كه براي تماشاچي سوْالي مطرح نمي كند. باز به قول " زيبا كلام ، در پايان فيلم ، اگر از بينده بپرسند چرامجاهدين ترور ميكردند جوابي براي آن ندارند ،باید  تنها بگويد ؛ مزدور بوده آمريكايي و آسرائيلي و عراقي و... بوده اند ، همان داستانهايي كه ٣٧ سال است تكرار ميشود. 

سوْال اينجاست كه چرا فيلمهايي كه نه آگاهي تاريخي به تماشاچي ميدهد و نه خبري از آگاهي سياسي  است ، چرا ميليارد ها تومان خرج مي كنند تا  اینگونه فیلمها ساخته شود ؟ اين در حالي است كه كارگردانهاي بنام ايران همچون" بهرام بيضائي " و  جعفر پناهي و...يا  از ساختن فيلم هاي پرمحتوي محروم شده و كشور را ترك مي كنند و يا ممنوع الكار مي شوند !  ملت ايران اگر نخواهند مالياتهايشان را براي ساختن چنين فيلمهاي دولتي بدهند به كجا بايد مراجعه كنند؟به  وزارت سانسور( ارشاد يا به بيعت ولايت فَقِيه ؟ چرا به كارگردانهاي ديگر ، چنين بودجه هايي تعلق نمي گيرد؟   

_______________________________________________

[١] حسين تكبعلي زاده و سه برادر به نامهاي يدالله ، فرج وفلاح بذركار كه همگي از اعضاي تيم علي فلاحيان معمار قتلهاي زنجيره اي و ترور در برلين ، بودندبراي انجام عمليات آتش سوزي سينما سهيلا انتخاب شدند ، مواد آتش زا مدتي پيش از آن با همكاري سيد علي خامنه اي با نام مستعار حاج عبدالله و حسين موسوي تبريزي در اختيار اين گروه قرار گرفت و همه چيز براي عمليات آماده شد . قرار بود در اين عمليات تنها ساختمان سينما به آتش كشيده شود و قرار نبود كسي كشته شود. همكاري جمي امام جمعه و نماينده خميني در آبادان و خامنه اي در اين عمليات ضد مردمي را فراموش نكنيد !! برداشت از كتاب رفيق ايت اله

[٢] توهم ، فيلم مسخره و كميكي  است كه  يك سكانس راست ندارد يعني يك فيلم سراسر دروغ است و مرغ مرده را هم به خنده واميدارد.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]