ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
کورش گلنام

 

راه يكي است و آنهم راستي است،

راستي خوشبختي است،

و خوشبختي از آن كسي است

كه راستي را تنها براي راستي بخواهد.

بر گرفته از:"گاتها، سروده های اهورایی زرتشت"، در  اینترنت برگه 21 ، پژوهش دکتر خسرو خزایی(پردیس)

1 ـ سرانجام نمایش گزینش ریاست جمهوری در ایران ولایت زده، به خوبی و خوشی بپایان رسید و بیش از هر کس "رهبر معظم" شادمان شد. او اکنون می تواند بگوید: می بینید که اسلام "معجزه" می کند. سی و هشت سال است که مردمی را در خرافه ها و یاوه های خود گرفتار نموده، فرزندانشان را دسته دسته در خیابان ها و زندان ها بدار آویخته و یا زیر شکنجه کشته و یا به شیوه های "مرضیه" اسلامی ترور کرده ایم؛ هر نفس مخالف خود را بریده ایم؛ شمار بیشتر مردمان در سرزمینی نشسته بر دریایی از نفت و گاز را به ناداری، نا کار آمدی، بیکاری، اعتیاد، تن فروشی، دروغ ، ریا و چاپلوسی و.... گرفتار کرده ایم ولی "امت" زیر فرمان"ما" چنین گسترده در گزینش های فرمایشی ما، شرکت می کنند! اگر این "معجزه اسلام عزیز" نیست پس چه می تواند باشد؟

2 ـ آخوند خامنه ای زمانی که صف دراز رای دهندگان در برابر سفارت ها در برون مرز را می بیند، رو به جهانیان می گوید: ما بارها و همیشه گفته بودیم که این کسانی که خود را به عنوان پناهنده به کشورهای بیگانه شناسانده اند، آنچه در باره حکومت اسلامی گفته و می گویند دروغ است و مردم در سایه حکومت اسلامی ما در نهایت آزادی و آسایش به سر می برند. دیدید که در این گزینش چگونه به سفارت خانه های ما هجوم آوردند! آنان با این کار خود نشان دادند که آن چه ما گفته و همیشه بر آن تاکید داشتیم درست بوده و آنان بوده اند که دروغ گفته و نسبت های ناروا و نادرست به ما داده اند.

3 ـ "اپوزیسیون" رإی دهنده نیز با سدای(صدای) بلند ابراز شادمانی می کند و می گوید: در این نمایش کهنه و پوسیده، برای آن شرکت نموده تا هم "سایه جنگ" را از ایران عزیز دور کند و هم پایه های دمکراسی آینده را در آنحا پی ریزی نماید. آنچه می ماند این است که پس سرنوشت صفت"پناهنده" که به آن زیبنده شده اند چه می شود؟ چگونه می شود پناهنده بود ولی به سفارت همآن کشوری که از آن گریخته ای مراجعه نموده و در نمایش مسخره ای که بویی از دمکراسی و آزادی نبرده است، شرکت نموده و مهر تایید بر حکومتی آدمخوار و تروریست پرور بزنی و در حقیقت خود را نفی کنی؟ پیش از این هم دیده بودیم که شماری پناهنده با بهانه های گوناگون چگونه به سفارت حکومت آدمخواران اسلامی ایران رفته و پاسپورت دریافت کرده و به "آیران، "این میهن عزیزی که نمی توان فراموشش کرد" سفر کرده اند؛ دیده بودیم که شماری از این پناهندگان چگونه به تجارت و داد و ستد با آدمخواران حاکم بر ایران پرداخته و به سهم خود کیسه پر نموده اند. یکی از پناهندگان سیاسی که از رده های بالای یک سازمان سیاسی نیز بود، پس از سال ها پناهندگی، به بهانه ای که پول در آن سخن نخست را می گفت، به سفارت رفته، پاس گرفته و به ایران سفر کرد. در گفت و گویی با او، نه تنها کار خود را درست می دانست که می گفت: "زبانم هم در آنجا دراز بود و هرچه می خواستم می گفتم"(مفهوم آنچه بیاد دارم)! می توان باور کرد؟ خوب آخوند خامنه ای و دستگاه فاسد ولایت او چرا شادمان نباشند و چنین بر ما حکومت نکنند!

راستی آن است که ما مردم"حافظه تاریخی نداریم" و زندگی خود را با بی خیالی و "دمی خوش باش و دیگر هیچ" می گزرانیم(می گذرانیم).  نه درست می خوانیم، نه اهل پژوهش و بررسی هستیم و نه به نسل های آینده می اندیشیم که با چنین ساختار وحشتناک کنونی، در آینده چه بر سر این سرزمین و مردمان آن خواهد آمد؟ نه آب ماند، نه خاک و نه هوا، هر چه هست دروغ و ریا و چاپلوسی و ناداری. فساد و بی اخلاقی نه تنها تا مغز استخوان حکومت ولایی که تا مغز استخوان جامعه گسترش یافته است. جامعه ای که در آن دروغ و ریا و چاپلوسی نهادینه شود، دستخوش "فاجعه ای دردناک ودر همآن حال شرم آور" شده است. ببینید این روحانی در سخنرانی تبلیغی خود( در همدان) چگونه  می گوید که: "...آنهایی که (هدفش رئیسی قاتل و یاران اوباش اوست) در طول سی و هشت سال فقط اعدام و زندان بلد بودند."

ولی سخنرانی خود او در مجلس در تیرماه 1359 را در زیر ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=OdMwA66TApQ

این را هم که سخنرانی تیرماه 1378 (19 سال پس از آن تاریخ )در روزهای خیزش خونین دانشجویی بیان کرده است، ببینید. سدا(صدا) خوب نیست ولی فیلم با زیر نویس است:

https://www.youtube.com/watch?v=1FZitDA8zbE

4 ـ اینکه کسی در درازای زمان دیدگاه های نادرست و ناراستی های خود را پذیرفته و کوشش نماید اندیشه و دیدگاه خود را بازسازی و به سازی کند، نه تنها بد نیست که بسیار هم درست و پسندیده است ولی یک شرط مهم و پایه ای دارد و آن این است که برای نمونه کسی در جایگاه روحانی که از روز نخست برپایی این حکومت در پست های مهم و امنیتی بوده است، به روشنی از ناراستی ها در اندیشه و رفتار گذشته خود گفته و از مردم پوزش خواهی کند. آیا روحانی که در آدمکشی ها و بگیر و ببند ها بنا بر سندهایی که دو نمونه اش را در دو فیلم بالا دیدیم، همراه و شریک بوده، به چنین کاری دست زده است و یا واژگونه آن، اینک که در سایه سی و هشت سال ولایت فقیه، همه چیز را در فساد و تباهی می بیند، کوشش می کند که با ریا کاری جنایت ها را به عهده دیگران بیاندازد و خود را "پاک" جلوه دهد!؟ از سوی دیگر آیا روحانی آن بی باکی و دلیری را دارد که با سرچشمه همه این جنایت ها که همآنا سیستم ولایت فقیه از زمان خمینی و اکنون خامنه ای بوده است، اندک روشنگری و برخورد جدی ای بکند؟

5 ـ دیدیم که پس از گزینش دوباره روحانی، مردم در شهرهای گوناگون به جشن و پایکوبی پرداختند. کسی یافت نشد که از سرکوب خونین در "کودتای انتخاباتی 1388" یعنی همین چند سالی پیش سخنی بگوید و یادی از جانباختگان، آسیب دیدگان، زندانی و شکنجه شدگان بکند! همه چیز "به روش کهن و پایدار ایرانی" به زودی فراموش شده است زیرا ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم.

     

یکشنبه 7 خرداد 1396 ـ 28 مای 2017

کوروش گلنام

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"