طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
کورش گلنام

مهندس طبرزدی یک بار دیگردست به کار دلیرانه ای زده و از درون زندان آشکارا از علی خامنه ای ودستگاه بیداد گر اسلامی زیر فرمان او درخواستی مبنی بر شکایت رسمی به دادگاهی جهانی ارائه داده است.  چندی پیش نیز آیت الله شرافتمندودر بند، کاظمینی بروجردی، در نامه ای از بیدادگری حکومت اسلامی به دبیر کل سازمان ملل شکایت برده بود. تفاوت این بار در این است که طبرزدی از وکیلان ایرانی خواسته است که یه شکلی رسمی شکایت او از علی خامنه ای را در دادگاهی جهانی پی گیری کنند:

"من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر، درخواست کمک می کنم تا این دادخواست، مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود" بخشی از درخواست رسمی طبرزدی

مبارز دربند طبرزدی، هم از وکیلان شرافتمند در درون ایران درخواست پیگیری شکایت خود را نموده:

"وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی"،

هم از وکیلان مبارز برون مرز:

" از خانم ها مهرانگيز کار، شيرين عبادی و آقايان عبدالکريم لاهيجی، محمد مصطفايی و ساير وکلای بين المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری "

و هم از"هر انسان آزاده ای" ..

 همه با نام این وکیل ها ی با وجدان ایرانی آشنا بوده و می دانیم که آنان هر یک به سهم وبه گونه خود، سال ها است که برای رهایی زندانیان، چه سیاسی وچه عادی، کوشش های فروان انسان دوستانه ای به کار برده وهر یک نیز بارها مورد همه گونه فشار و آزار قرار گرفته، بازداشت و زندان شده اند. در این میان تنی چند از آنان نیز مجبوربه ترک میهن شده اند.

  هم اکنون وکیل شرافتمند نسیرن ستوده که یکی از وکیلانی است که خطاب طبرزدی به او است خود در شرایطی غیر انسانی و سخت در زندان و دور از همسروفرزندان خود به سر برده وبه تازگی وپس ازمدت ها، اعتصاب غذای خود را شکسته است؛ محمد علی دادخواه(که او نیزچون بانو ستوده ازوکیلان طبرزدی بوده است) نیز هم اکنون گرفتار پرونده سازی دروغین حکومت بر علیه خود بوده، پس از 67 روز بازداشت وآزادی از زندان به قید وثیقه ای سنگین، بتازگی درتاریخ 25 مهرماه دردادگاهی فرمایشی حضوریافته تا در برابر اتهام های واهی و ساختگی ازخود دفاع نماید. گفته شده است که حکم دادگاه در باره این پرونده ساختگی و اتهام هابه او به زودی اعلام می شود.

با توجه به روزگارامروزایران وتنگناهای شدیدی که وکیلان ومبارزان درایران هر روز با آن دست به گریبان هستند، بخش مهم پی گیری شکایت طبرزدی، که در حقیقت می تواند شکایت شمار فراوانی از زندانیان ایرانی چه سیاسی وجه عادی از بیدادگری های جمهوری اسلامی وشخص علی خامنه ای باشد، بر عهده  وکیلان ایرانی و دیگرهم میهنان مبارزوآزادی خواه در برون مرز قرار می گیرد.

نگارنده به عنوان یک کوشنده ایرانی از بانوان گرامی مهر انگیزکارو شیرین عبادی، جنابان عبدالکریم لاهیحی ومحمد مصطفایی به سهم ناچیزخود در خواست پیگیری همه جانبه دادخواست وشکایت مهندس طبرزدی را دارد. به راستی چه راه دیگری در برابر این اندازه بی قانونی ووابستگی مطلق دستگاه قضایی ایران به رهبرخود خوانده وبیت خوش نام او برای اسیران بی پناه وخانواده های آنان وجود دارد ؟ نگارنده به این وکیل های گرامی پیشنهاد می دهد که در پی گیری دادخواست رسمی مهندس طبرزدی، نامه ای سرگشاده برای دبیر کل سازمان ملل ویا هر سازمان دیگری که درست تر می دانند تهیه نموده، از همه ایرانیان وآزادی خواهان در سراسر جهان بخواهند که ازآن پشتیبانی نموده وآن را امضا نمایند. تا چه زمانی می باید این همه بیداد وستم بر هم میهنان ما در درون میهن را دید وشاهد بود؟در کجای دنیا فردی نا شایست، خود خواه وجنایت پیشه زیرنام خدا ومسلمانی، می تواند خود را فرمانروای مطلق فرا قانونی بر بیش از هفتاد میلیون تن بداند؟ کوشندگان در جنبش سبزچه در درون وچه در برون ایران با هر باوری که هستند راهی جز هم گامی وپشتیبانی از یکدیگر و برنامه ریزی ای همه جانبه برای پایان دادن به این وضع ضد انسانی، شرم آور وحقارت آمیز ندارند. مردم ایران به چه زبانی بگویندکه از حکومت اسلامی بیزارندو خواستاردموکراسی، آزادی وجدایی کامل دین از قدرت وحکومت هستند. هرچه زمان بگذرد میزان ویرانی ها وخطر بر پا نمودن جنگ ودرگیری از سوی این دیوانگان شکست خورده که در درون وبیرون از ایران به تمام معنا رسوا ومنزوی شده اند، بیشتر وبیشتر می شود. نمایش های سفررئیس جمهور کودتا به لبنان ورهبرکودتاچی او به قم با هزینه های سرسام آور را می باید در همین راستا ودست وپا زدن برای اعتبار بخشیدن به خود، دیدو ارزیابی نمود.  همه به خوبی آگاه هستیم که این نمایشهای کودکانه به لطف پول وباج دادن به این وآن شکل می گیرد. روشن نیست آقایان با این روش های شناخته شده، بی اعتبار ومسخره چه کسی را می توانند بفریبند! مردم در گرانی وحشتناک وبی سروسامانی و نا امنی دست وپا می زنند ورهبر و رئیس جمهور نادان و دست نشانده او سرمایه های مردم ایران را به شکل های گوناگون برای نگاه داشت قدرت خود بباد می دهند.

اگربتوان شکایت رسمی مهندس حشمت طبرزدی را به کارزاری جهانی تبدیل نمود، برای یاری به دیگرزندانیان وشکنجه شدگان در زندان ها، قربانبان و خانواده های آنان نیز گام بزرگی بر داشته شده است. اگرپی گیری کار با همکاری همه هم میهنان، هر یک در اندازه توان خود، انجام بگیرد،  شاید بتوان شاهد برپایی دادگاهی جهانی برای محاکمه علی خامنه ای بود. این کار شدنی است. وکیل های محترم و خوانندگان گرامی می توانند یکبار دیگر گزارش بنیاد زنده یاد برومند در باره بررسی قاضی جفری رابرتسون را بخوانند که در آن شدنی بودن و چگونگی راه محاکمه سران حکومت اسلامی و علی خامنه ای حتا هم امروز نیزکه حاکم هستند، نشان داده شده است. محکومیت جهانی حسن البشیر که هم اکنون در قدرت است و برای نخستین بار در جهان انجام گرفته است، نمونه خوبی در این مورد است. نگارنده در باره گزارش بنیاد زنده یاد برومند وبررسی قاضی رابرتسون نوشته ای منتشر نمود که خوانندگان گرامی اگربخواهند می توانند آن را در یکی از آدرس های زیر بخوانند:

 

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=2&ni=12220

http://pezhvakeiran.com/page1.php?id=24832

 

 

کوروش گلنام

چهار شنبه 5 آبان 1389 ـ 27 اکتبر 2010

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"