اعتماد به خاتمی، گم راهی است
کورش گلنام

وضع آشفته ودرگبری ها

در هنگامی که وضع ایران به نهایت آشفته است و گرانی کمر مردم به ویژه لایه های کم درآمد را شکسته است، در گیری و نبرد قدرت در حکومت هم چنان هر روز بیشتر و بیشتر شده و با سیاست های نادرست و به راستی "ضد ایران و ایرانی"  و توهم خود بزرگ بینی رهبر و دولت دست نشانده، دور نمای تحریم های بیشتر و حتا جنگی خانمان سوز به چشم می خورد و روشن نیست فردا چه پیش خواهد آمد. ابنک زمزمه شرکت "اصلاح طلبان حکومتی  هنوز باقی" در انتخابات آینده به گوش می رسد و یک بار دیگر کوشش می شود که خاتمی چهره شده، به میدان امده یا او را به میدان بیاورند! از سوی اصلاح خواهان  هم چنان باقی حکومتی، با خواری التماس می شود که راهی باز بگذارند که بتوانند در این نمایش شرکت کنند. از سوی رقیب نیز دو گونه بر خورد می شود. گروهی می گویند به اشتباه و گناه های خود اعتراف کرده و توبه کنید(بگویند غلط کردیم که به کودتا اعتراض کردیم) وگروهی دیگر  چون برادر بازجو حسین شریعتمداری آن ها را ضد انقلاب و بر انداز دانسته و با شرکت آنان در انتخابات به شدت مخالفند. این نمایش ها هر چه به زمان انتخابات قلابی دیگر نزدیک می شویم بیشتر و یبشتر شده و کوشش خواهند کرد تا با این برنامه ها مردم را سرگرم و مسئله  گرانی کشنده، پایمال کردن هر روزه حقوق انسانی ایرانیان، بمب اتم و زد و بندهای پنهان را از دید و چشم مردم دور نگاه داشته و به حاشیه برانند. ولی آیا گرانی و نبود غذا، دارو، امنیت و قانون و قانون مداری شوخی بردار است ومی توان آن ها را پنهان کرد؟

پرسش مهم

پرسش مهم این است که خاتمی در هشت سال دولت خود و با آن امکان ها و پشتوانه میلیونی، به سبب وضع ویژه آن روزگار استثنایی، چه گلی بر سر ملت زد که اکنون در اوضاعی بس آشفته تر و در حالی که رهبر فرزانه خود خوانده در خواب و خیال و با زور و پشتیبانی "اوباش ولایت" و مشتی چاپلوس و میهن فروش، دیگر خود را خلیفه مسلمانان می داند و شمشیر جنایت وتبه کاری را آشکارا از رو بسته است، چه می تواند بکند؟ به چه انگیزه ای مردم به ویژه جوانان، دانش جویان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، کارگران، معلمان که پر جنب وجوش تر  و پر خروش تربوده و چوب خاتمی را خورده اند، هم راه با دیگر لایه های اجتماعی باید یک بار دیگر به کسی اعتماد کنند که سازشکاری و تسلیم و زبونی در برابر ستم گران را با "دموکرات بودن" یکی دانسته و در مقام یک رئبس جمهور کارش پند و اندرزهای بی نتیجه و وعده های  بی پشتوانه وپوشالی به آزادی خواهان و خاک پاشیدن در چشم حقیقت و در برابر، آستان بوسی کسی بوده که خود بهتر از دیگران می دانسته است که چه جنایت ها انحام داده و می دهد؟ می خواهند بازهم یک شعبده بازی در ایران به راه انداخته تا حکومت از درون پاشیده و درگیر با ده ها گرفتاری ودرد بی درمان، اندک زمانی یافته، اگربتواند از گرداب مرگ و نابودی خود را برهاند و بتوانند یک احمدی نژاد دیگری روی دست مردم گذارده، مال وجان مردم را بیش از گدشته به باد دهند؟

گیریم که چنین شود

گیریم که چنین شود و خاتمی با" اشک ها و لیخندها" یک بار دیگر مردم را فریب دهد ومردم به امیدی واهی به پای صندوق ها رفته، در انتخابات شرکت کنند تا"رفراندم" مورد ادعا ولی قلابی رهبر فرزانه مبنی بر:" شرکت در انتخابات رأی به رژیم ولایت وشخص من  علی خامنه ای است" هم  شکل عملی به خود گرفته و ازآن بدتر بیشترین شمار آرا از آن خاتمی شود ولی یک احمدی نژاد دیگر سر از صندوق در آورد! یا گیریم که نه، مجبور شوندچون آن دو دوره گذشته بپذیرند که شخص خاتمی بر کرسی ریاست دولت تکیه زند. در چنین روندی، با شناختی که از دلیری و بی باکی خاتمی در دست است جز فاجعه و تسلیم شدن به حکم حکومتی و نگفتن از"هر 9 روزیک توطئه" و دعا و ستودن  هر روزه"ستون خمیه انقلاب"چه کاری از او بر میآید؟ بازهم دانش جویان، روزنامه نگاران کارگران، معلمان و.... را سرکوب وخانواده های آنان را از هم پاشیده وآقا دلش خوش خواهد بود که رئیس جمهور است و از "گفت وگوی تمدن ها" بگوید ولی در نشست سازمان ملل حتا ازگرفتن عکسی با سران یا نمیایندگان برای نمونه آمریکا یا اسراییل هراس داشته باشد!

راه مردم از خاتمی جداست

راه مردم از خاتمی جداست. او با" شفافیت" خود را وابسته نظام و ولایت می نامد وعلیه براندازی است(در این گونه موردها بسیار شفاف است)، بیشترین شمار مردم ولی نه تنها که حکومت و ولایت را نمی خواهند که از آن بیزارند و این را در هر صف و هر مکانی که بتوانند گفته و می گویند. خاتمی برانداز نیست ولی آرزوی بیشترین شمار مردم نابودی و براندازی حکومت تبه کار اسلامی است. خاتمی را حتا اگر با خواری در انتخابات راه بدهند و خود هم راه پیروزیش را  هموار کنند، نمی توان نماینده مردم ایران شمرد. این را من نمی گویم این راموضع گبری خود او می گوید که درست در برابر دیدگاه بیشترین شمار  مردم ایران قرار دارد.

خاتمی امروز می گوید تا میر حسین موسوی، کروبی و... در زندن هستند و با وضع کنونی چه انتخاباتی ولی فردای آغاز نمایش در آن شرکت کرده و به همه گفته های خود و گروه خود پشت می کند. به چنین فردی نمی شود اعتماد داشت و  اعتماد به او جزگم راهی چیز دیگری نیست.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

راه مردم از خاتمی جداست. او با" شفافیت" خود را وابسته نظام و ولایت می نامد وعلیه براندازی است(در این گونه موردها بسیار شفاف است)، بیشترین شمار مردم ولی نه تنها که حکومت و ولایت را نمی خواهند که از آن بیزارند و این را در هر صف و هر مکانی که بتوانند گفته و می گویند. خاتمی برانداز نیست ولی آرزوی بیشترین شمار مردم نابودی و براندازی حکومت تبه کار اسلامی است. خاتمی را حتا اگر با خواری در انتخابات راه بدهند و خود هم راه پیروزیش را  هموار کنند، نمی توان نماینده مردم ایران شمرد. این را من نمی گویم این راموضع گبری خود او می گوید که درست در برابر دیدگاه بیشترین شمار  مردم ایران قرار دارد. خاتمی امروز می گوید تا میر حسین موسوی، کروبی و... در زندن هستند و با وضع کنونی چه انتخاباتی ولی فردای آغاز نمایش در آن شرکت کرده و به همه گفته های خود و گروه خود پشت می کند. به چنین فردی نمی شود اعتماد داشت و  اعتماد به او جزگم راهی چیز دیگری نیست.

" charset="utf-8" dir="rtl" style="text-align:right" > facebook
Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"