نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
کورش گلنام

فتوای تازه خامنه ای وچند ملای دیگر، بهترین نشان از نتیجه بخش بودن مبارزه منفی مردم ایران برعلیه حکومت اسلامی است. نخست این فتوا را که در چند تارنمای خبری آمده است بخوانید:
راديو فرانسه  :    "علی خامنه ای" رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتشار فتوائی ازمردم خواست بهای آب مصرفی خود را به پردازند.  خامنه ای در این "فتوا" تاکید کرده است که امنتاع از پرداخت قبوض آب بهاء جایز نیست و وضو و غسل با آن آب باطل است و مشترک بدهکار و ضامن آن مبلغ است". پنج تن از آیت الله های بلند پایه شیعه ، مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، شبیری زنجانی ، علوی گرکانی نیز در ذیل فتوای آیت الله خامنه ای فتاوی ای را در مورد پرداخت پول آب صادر کرده اند"، پیک ایران، پنجشنبه 19فروردین1389 
 
این همآن راهی است که نگارنده بارها و بارها از آن سخن به میان آورده و خواستار کاربرد و جایگزینی آن به جای "مبارزه مدنی" شده بود زیرا که مبارزه مدنی در حکومتی که دشمن نخست "مدنیت" است نمی تواند درست وکارسازباشد. در این باره پیشنهادهایی به میان آمده بود از آن میان نپرداختن هزینه های آب، برق، تلفن و...  
به این بخش از آخرین مورد از این چنین تاکیدی در مقاله"جنبش سبز و راه کارها" توجه بفرمایید 
 
"از دید نگارنده مردمی که به شدت سرکوب وتحقیر شده، هر روز صدها دروغ ریز ودرشت از زبان رهبر و دیگر تبه کاران در حکومت می شنوندو حقیقت دربرابر چشمانشان به دار کشیده می شود، حق دارند و می توانند به اعتصاب های سراسری وهمگانی دست زده، از پرداخت هزینه های برق، آب، گاز، تلفن و… سرباز زده، سپرده های خود را از بانک ها بیرون کشیده و مبارزه منفی وگسترده ای را در همه زمینه ها آغاز کرده و حکومت سرکوب گر و کودتاچی را به زانو در آورند"

اینک فتوای رهبر خود خوانده و دیگر ملایان وابسته نشان می دهد که مردم مبارزه منفی خود را آغاز کرده و میزان اثر و فشار آن برحکومت چنان بوده است که او و دیگر شیخان را ناگزیر به دادن فتوا نموده است. با شناخت از اراده سخت بیشترین شمار مردم برای پی گیری مبارزه و بیزاری آنان از رهبر کودتاچی و ولایتش، می توان گمان برد که پس از این فتوا عدم پرداخت ها، دامنه ای گسترده تر خواهد یافت و نه تنها آب که برق، تلفن، گاز، بازپرداخت وام به بانک هاو.... را در بر خواهد گرفت. مردم ایران این جنگ افزارها همراه با جنگ افزار نیرومند دیگری چون اعتصاب سراسری در شاخه های گوناگون کار روزانه را در دست دارند که بنا به برآورد و ارزیابی خود می توانند آن ها را به اجرا بگذارند تا بی شلیک گلوله ای و با آسیب هایی بسیار اندک تر، رژیم را زمین گیر کنند
امیدوار باشیم که جوانان مبارز و هوشمند ایرانی یک آن از تبلیغ مبارزه منفی و تشویق مردم به عدم پرداخت بدهی های خود به دولت کودتا دست بر نداشته و حتمن در هر جا که  بتوانند راه های انجام  مبارزه منفی در زمینه های گوناگون را به پیرامونیان خویش یاد آور شوند. اینک هر چه که رهبر خود خوانده علی خامنه ای بگوید، به ضد خود مبدل خواهد شد و نشان خواهد داد که مردم دست از مبارزه برای به زیر کشیدن او وحکومتش بر نخواهند داشت.
هم زمان می توان راه های دیگر مبارزه را نیز افزود ودنبال کرد تا از سویی هم به شکلی فشار بر حکومت همه جانبه تر شود و هم از سویی به هم بستگی و یاری مردم به یکدیگر نیروی تازه تری ببخشد. یاری بیشتر مردم به یکدیگر در زمان تنگنا و گرفتاری، بسیار بر وابستگان رژیم اثر خواهد گذاشت و کار رویارویی آنان با مردم را سخت تر خواهد نمود. 
نگارنده چون همیشه یاد آور می شود که چون خود در ایران نیست و از میدان اصلی مبارزه به دور است تنها پیشنهاد های خود را به میان می آورد واین مردم و مبارزان در ایران هستند که درست یا نادرست بودن، شدنی یا نشدنی بودن آن ها را روشن می کنند. بنا بر این اینک نیز نکته هاو پیش نهادهای دیگری را نیز در میان می گذاردکه دست کم می توان آنان را آزمود و اگر شدنی بود و اثر درست داشت، آن را پی گرفت وگسترش داد
الف: اگر توانایی و امکان دارید، هرگز نپذیرید که با تماس های تلفنی و یا فراخوان های قضایی ساختگی وغیر قانونی مأموران امنیتی و یا دستگاه های بیدادگری حکومت به بازپرسی ویا محل های تعین شده رفته و خود را معرفی نماییدکه آنان بتوانند شما را به سادگی بازداشت و زندانی کنند( سرپیچی و ایستادگی چندین باره حشمت طبرزدی وهمسرش در برابرچنین احضار های غیر قانونی وقلدر مابانه تا پیش از دستگیری او، نمونه خوبی است). اگر امکان گریختن و پنهان شدن دارید این کار را بکنید(یک نمونه موفق کار بابک داد بود). البته روشن است که در برابر حکومتی چنین بی اخلاق و سرکوبگر، این گونه سرپیچی ها و پایداری ها نیاز فراوان به هم آهنگی ها و هم کاری مردم دارد. هرچه شمار این مورد ها بیشتر شود و مردم به پنهان شدگان یاری برسانند، کار بر تبه کاران سخت تر خواهد شد
ب:اگر برای دستگیری کسی آمدند حتا اگر شبانه یاشد، همسایه ها اگر شدنی است، به هر وسیله که می توانند هیاهو به راه بیاندازند مثلن با قاشقی به قابلمه ای بکوبند و یا به هر وسبله ای دیگری که می توانندشلوغ کرده و دیگران را نیز در نزدیکی خود و محله های دیگر در همسایگی محله خود آگاه کنند
پ: ساکنان محله های همسایه نیز با شنیدن هیاهو در محله هم جوار، همین کار را آغاز کرده و تا آنجا که می توانند هیاهو ایجاد کرده و به نوبه خود با دوستان خود در محله هم جوار تماس گرفته و آنان را آگاه کنند
 در مبارزه با تبه کاران حاکم، هر چه ابتکارهای تازه و راه های کم هزینه تر و به دور از به کاری گیری خشونت یافته و آن ها را، به شکلی که شدنی است، در راه هم بستگی و هم راهی بیشترمردم به کار برد، رسیدن به هدف آسان تر و کم هزینه تر می شود.  در زمان کوتاه پس از کودتا در ایران، جهانیان بارها شاهد ابتکارهای شگفت انگیز مبارزان به ویژه جوانان زیرک، هشیار، دلیر و فداکار ایرانی بوده و آنان را تحسین نموده است. مبارزه منفی از هم اکنون ردپای مثبت خود رانهاده است و مردم ایران راه های رسیدن به هدف و پیروزی نهایی خود را یافته و در آینده نزدیک جهانیان را این بار شگفت زده تر خواهند نمود.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"