سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
کورش گلنام

ترکیه آرام، آرام و به بهانه های تازه، در همآن راهی گام بر می دارد که حکومت اسلامی ولی با زیرکی و هشیاری فراوان تر برای بهره وری از امکان ها. تفاوت بزرگ دولت اسلام گرای ترکیه با حکومت کنونی ایران در این است که هم کارشناسان فراوان دارد که توانسته اند امروز و در بحران فزاینده اقتصادی جهان، از اقتصادی پویا بر خوردار بوده و رشد اقتصادی را از وضعیت زیر صفر در کوتاه زمانی به رشدی دورقمی برساند( این رشد در سه ماهه نخست سال 2011 حتا از پیش بینی کارشناسان اقتصادی نیزفراتر رفته و % 11 را نشان داده است) و هم از تجربه فراوان تر و بیشتر در سیاست ها ی خود در رابطه با کشورهای دیگر جهان برخوردار بوده است. دولت اسلام گرای ترکیه تا کنون و پیش از سرکوب خونین کردها ـ البته با هم آهنگی و داد وستدی کثیف با حکومت اسلامی ایران ـ و تنش کنونی با اسراییل، رفتار ومنش درست تری در سیاست های جهانی از خود نشان داده بود که زیاد به درازا نکشید!
 

سرکوب کردها و تنش با اسرائیل

همان گونه که نگارنده در مقاله پیشین خود در باره دولت اسلام گرای ترکیه وسیاست های آن پیش بینی کرده بود، این حکومت آهسته، آهسته و هر زمان که بتواند در اسلامی تر کردن جامعه ترکیه، تحمیل شریعت اسلامی بر آن و پیش برد این سیاست ها در بیرون از مرزهای خود به ویژه در هم آوردی با حکومت اسلامی برای نفوذ در کشورهای مسلمان، کوتاهی ننموده و همه کوشش خود را به کار خواهد برد. دولت اسلام گرای اردوغان کوشش می کند با پس راندن حکومت اسلامی و نفوذ در سوریه، لبنان و فلسطین که پایگاه های اصلی حکومت اسلامی ایران بوده اند، در همه دیگر کشورهای مسلمان از آن میان مصر و لیبی، به چنان جایگاهی در منطقه وجهان دست باید که بتواند وسیله آن از کشورهای اروپایی امتیاز ستانده وسر آخر آنان را وادار نماید که ترکیه را دراتحادیه کشورهای اروپایی که سال ها است در آرزوی آن سوخته، بپذیرند. ولی آیا ترکیه در این زمینه می تواند کامیاب شود؟

با سیاست های تازه ترکیه بر مبنای ارزیابی های نادرستی که انجام داده است، این پاسخ می تواند منفی باشد زیرا از سویی با زدو بند با حکومت اسلامی در یورش هم زمان به کردها و بمباران آنان، که گذشته از کشتار ها و ویرانی های ببار آمده، در آغاز فصل سرما هزاران تن را از خانه وکاشانه خود آواره نموده است، هم ادعای احترام به حقوق بشر و دموکراسی او به سختی مورد پرسش قرار گرفته و چهره حقیقی دولت اسلام گرا را نمایان ساخت و هم از دیگرسو با نپذیرفتن نتیجه بررسی های اعلام شده از سوی هیئت رسیدگی سازمان ملل که حق را به اسرائیل داده است، آسیب سختی به رابطه خود با سازمان ملل وچهره خود در میان دیگرکشورهای غیر مسلمان زد. ترکیه با ارزیابی های  نادرست خود خواست نتیجه بررسی های سازمان ملل را که شکست بزرگی برای ترکیه به حسای می آید، تبدیل به یک"فرصت" کرده به بهانه پوزش نخواستن اسرائیل از کشته شدن  9 تن از ترک ها در ماجرای کشتی ماری مرمره، به افزایش تنش با اسرائیل دست زده، با اخراج ناگهانی سفیر اسرائیل از ترکیه، ناکارآمد کردن همه پیمان های نظامی/اقتصادی این  سیاست، جنجال آفرینی کرد تا شکست خود را در این ماجرا پنهان نماید. این سیاست آن جا بیشتر ترکیه را آسیب پذیر ساخت که با وجودحکم هیئت بررسی سازمان ملل به سود اسرائیل، این دولت ولی آمادگی خود را برای پرداخت خون بها به خانواده های کشته شدگان بیان داشته از ترکیه در خواست داشت تا نشست وگفت وگو و بردباری بیشتری در راه نگاهداری رابطه های دوستانه داشته باشند که مورد پذیرش ترکیه قرار نگرفت.
 
 

هدف اصلی ترکیه از ایجاد تنش

میتوان گفت که :ایجاد تنش وبرخورد سخت با اسرائیل از سوی دولت اسلام گرای ترکیه چند هدف اساسی را دنبال کرده است که مهمترین آن ها:

 ـ پوشش دادن به  نادرستی ادعاهای خود در مورد اسرائیل وکشتی ماری مرمره،

ـ  ومهم تر ازآن، دور کردن توجه مسلمانان از اجازه ترکیه به ناتو برای بر قراری سپر یدافند موشکی در ترکیه.

اجازه ایجاد سپر موشکی حتا روسیه را نیز به هراس انداخته است. این امری بود که سال هادر باره آن گفته شده بود و تا هفته پیش پذیرش این که دولت اسلام گرای ترکیه به آن تن دهد، بسیار سخت وناممکن می نمود. برای اجرای چنین سیاستی می بایست هیاهویی آفرید که هم مسلمانان را به ویژه حماس وحزب الله را شادمان کند وهم نگاه آنان را به سوی دیگری بکشاند. ترکیه با زیرکی و تیزبینی از مبارزه مردم در کشورهای عربی به ویژه در سوریه و لیبی پشتیبانی نموده ودر این زمینه چهره خوبی از خود به نمایش گذاشته بود. در گردهم آیی های تازه در فلسطین، شماری پرچم های ترکیه را نیز در دست داشتند هم آن گونه که پیش از آن در سوریه این کار شده بود. این خود نشان آشکاری بر پس روی حکومت اسلامی ونفوذ ترکیه در کشورهای اسلامی است زیرا برای نمونه اگرسوریه را در دید بگیریم، سیاست پشتیبانی ترکیه از مبارزه مردم در سوریه، آشکارا در برابر سیاست های ویران گر حکومت اسلامی در پشتیبانی از اسد قرار گرفته و پیروز این میدان شد.

دولت ترکیه در آشفته بازار کنونی، در "بهار عربی" و در گیری بیشتر کشورهای مسلمان عربی در آن، سرنگونی دیکتاتورها در این کشورها یکی پس ار دیگری، بالا گرفتن تب دادن درخواست فلسطینی ها به شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد کشور مستقل فلسطین؛ توانست با پشتیبانی حساب شده ودرست از مبارزه مردم در کشورهای عربی و فرستادن یاری های بشر دوستانه به سومالی برای خودبه کسب امتیاز و نام در این کشورها دست زده و با افزودن ناگهانی تنش با اسرائیل از دید خود بهترین مجال را برای اجازه به بر پایی سپر پدافند موشکی ناتودر ترکیه یافته وازآن بهره گیرد. بهره وسود آن سیاست ها و این داد وستد با ناتو از دید ترکیه، ارزش قربانی کردن اسرائیل را داشته وآن را توجیه می کند.این که ترکیه در برابر این اجازه چه دریافت کرده ویا خواهد کرد هنوز روشن نیست ودور نیست که پیش از آن پشت پرده با اسرائیل نیز به هم آهنگی هایی رسیده باشند!

ار دید من این سیاست در کوتاه مدت می تواند به سود ترکیه کار کند ولی همین ماجرا در آینده درد سرهای زیادی برای ترکیه به وجود خواهد آورد. نا هم گونی سیاست همراهی با مسلمانان، ضدیت با اسرائیل ولی در همآن حال دادن بزرگترین امتیاز به آمریکا وهم پیمانان در ناتو که همراه اسرائیل هستند و مسلمانان آتش افروزگرد آمده درحماس و حزب الله، حکومت اسلامی و دیگر خیره سران خون ریزدرالقاهده و طالبان و اسلام گرایان سومالی و.. دیگر گروههای خشونت گرای مسلمان که آمریکا، ناتو واسرائیل راکه همراه آنان است، بزرگترین دشمنان خود می دانند، امری نیست که ترکیه در آینده به سادگی بتواند انگیزه آن را روشن نماید. سیاست ترکیه در دراز مدت سیاست باخت است و اگر دگرگونی در آن رخ ندهد وپشت پرده ماجرای دیگری نهفته نباشد، به سود اسرائیل پایان خواهد یافت.

 

کوروش گلنام

چهارشنبه 16 شهریور 1390 ـ 7 سپتامبر 2011

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"