کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
کورش گلنام

تیری در چله کمان

از زمان شکنجه و قتل زنده یاد زهرا کاظمی و رفتار تبه کارانه حکومت اسلامی در برابر آن که به هر وسیله شدنی از روشن شدن همه ماجرا حلوگیری کرد، پیکر بی جان زهرا کاظمی را تحویل نداد و شبانه و دزدانه او را به خاک سپرده و مزارش را بتن ریزی کرد که دیگر پیکر شکنجه شده او قابل دسترسی نباشد، رابطه کانادا و حکومت تیره شد. حکومت مدعی اسلام ناب محمدی نه تنها  متهم به این شکنجه و جنایت، قاضی خوش نام مرتضوی را محاکمه و مجازات ننمود که در برابر اعتراض جهانیان وبه ویژه کانادا، به اوپست و مقام بالاتری نیز داد. کانادا از همآن زمان تیری در چله کمان نهاده و نشانه رفته بود. سرانجام اگر چه دیر ولی زمان مناسب از دید آن کشور فرا رسید و هفته پیش آن تیر را رها کرده و به هدف زد.

وزارت خارجه کانادا کار خود را استادانه انجام داد. نخست سفارتش را در ایران بست(اکنون روشن شده است که کانادا پیش از بستن سفارت خود در ایران، دیپلمات های خود را از راه زمینی از ایران بیرون برده و به ترکیه رسانده بود) و سپس دیپلمات های چند چهره و چند منظوره سفارت ایران را بیرون انداخت و همآن کاری را کرد که انگلستان پس از یورش وحشیانه به سفارت خانه خود در ایران، پیش از او انجام داده بود. التماس های حکومت ولایی به شیوه های گوناگون به انگلستان برای عادی کردن رابطه وباز نمودن دوباره سفارت ها را نیز بباد داریم که به جایی هم نرسید و نخواهد رسید.

پاسخ مناسب!

کانادا سفارت خود را در ایران بسته و کارمندان سفارت ایران را بیرون انداخته است و آقایان می فرمایند"به زودی پاسخ مناسب را خواهیم داد"! چه پاسخ مناسیی در برابر این رسوایی تازه؟! باید دید از کیسه مارگیری آ سید علی چه بیرون می اید!

در هیچ کشوری چنین سردرگمی و هرج و مرجی چون ایران ولایت زده، حاکم نیست. باید پرسید که علی لاریجانی چکاره است که هر رویدادی که رخ می دهد و هر سخنی که دولت مردان کشورهای دیگر می گویند، به جای وزارت خارجه این او است که با شتاب و همیشه نیز باد در گلو به پاسخ گویی پرداخته، با پرخاشگری  آشکارا تهدید به ترور و آدمکشی می نماید؟ رئس مجلس چکاره است که در امور سیاسی مربوط به وزارت خارجه، دم به دم با توپ و تانک توخالی به میدان می آید؟

این آغاز کار است

دولت کانادا گام دوم را استوارتر و کوبنده تر برداشت و ورود وابستگان حکومت اسلامی به کانادا را نیز ممنوع اعلام کرد.بی گمان پشت این رخ داد که دستگاه ولایت را شوکه کرد، دولت کانادا افزون بر آن انگیزه ها که اعلام کرده است، آگاهی ها و دانستنی های دیگری نیز دارد که ینا بر سیاست روز خود نیاز ندیده است که آن ها را بیان کند ولی نمی توان تردید داشت که اگر نه همه این آگاهی ها که دست کم بخشی از آن را در اختیار کشورهای هم پیمان خود نهاده است و رویدادهای آینده نشان خواهد داد که این آگاهی ها تا چه اندازه مهم بوده است. هیچ دور نیست که در آینده شماری کشورهای دیگر غربی نیز از این سیاست پیروی کنند. به هر رو این کار و حرکت کانادا ستودنی است و باید امیدوار بود که دیگر کشورها نیز از آن پیروی کرده و دیپلمات های جند وظیفه ای حکومت اسلامی را  که در بیشتر کشورها کاری جز توطئه و خرابکاری ندارند از این کشورها بیرون کنند.

کار کانادا، واکسنی ضد حکومت اسلامی

کار درست همین است. اگر غربی ها از همآن آغاز گروگان گیری ها، خرابکاری ها، ترورها وبمب گذاری ها از سوی حکومت اسلامی و وابستگان وجیره خواران او چون حزب الله و حماس، تنها به سود وبهره آنی خود نمی اندیشیدند وآینده نگر نیز بودند، کار امروز به این جا کشیده نمی شد. سی وچهار سال با این حکومت به مدارا رفتار کردند، چشم بر جنایت ها و پایمال کردن هر روزه حقوق انسانی ایرانیان بستند و به جایش از لولوی حکومت اسلامی بهره بردند و با رقم های نجومی اسلحه فروختند و منطقه خلیج فارس را به شدت نظامی کردند. در این میان ایران فلک زده بازیجه ای شد میان از یک سو دو قدرت روسیه و چین، که چون خود حکومت اسلامی مخوف ،ریا کار و پایمال کنندگان حقوق بشرندند، و غرب از سویی دیگر. در همه این سی وجهار سال ولی این مردم ایران بودند که هر روز شکنجه شده و قربانی دادند. نابسامانی در ایران چنان شد که تنها قربانیان هر ساله ترافیک را می توان با قربانیان یک جنگ خونین برابر دانست. اکنون نیز که به میمنت و مبارکی وجود ولایت و دولت دست نشانده او، ریال ایران به همآن  "کاغذ پاره" آشنای همگان تبدیل و سایه گزسنگی و قجطی نیز بر میهن ما سایه افکنده است.

کار کانادا، کاربرد واکسنی ضد ویروس حکومت اسلامی است. دیگر کشورها و سازمان ملل نیز می باید از این واکسن استفاده کرده، دیپلمات ها و دیگر وابستگان این حکومت را بیرون انداخته و ورود آنان را به کشورخود وسازمان ملل ممنوع سازند. آن زمان خواهید دید که چه میزان از آشوب ها، ترورها، بمب گذاری ها به ویژه در منطقه خاورمیانه کاسته خواهد شدو رگه های حیاتی فتنه گری ها حکومت اسلامی در کشورهای غربی نیز بریده و خفه خواهد شد.

 

 

کوروش گلنام

پنجشنبه 23 شهریور 1391 ـ 13 سپتامبر 2012

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

اگر غربی ها از همآن آغاز گروگان گیری ها، خرابکاری ها، ترورها وبمب گذاری ها از سوی حکومت اسلامی و وابستگان وجیره خواران او چون حزب الله و حماس، تنها به سود وبهره آنی خود نمی اندیشیدند وآینده نگر نیز بودند، کار امروز به این جا کشیده نمی شد. سی وچهار سال با این حکومت به مدارا رفتار کردند، چشم بر جنایت ها و پایمال کردن هر روزه حقوق انسانی ایرانیان بستند و به جایش از لولوی حکومت اسلامی بهره بردند و با رقم های نجومی اسلحه فروختند و منطقه خلیج فارس را به شدت نظامی کردند. در این میان ایران فلک زده بازیجه ای شد میان از یک سو دو قدرت روسیه و چین، که چون خود حکومت اسلامی مخوف ،ریا کار و پایمال کنندگان حقوق بشرندند، و غرب از سویی دیگر. در همه این سی وجهار سال ولی این مردم ایران بودند که هر روز شکنجه شده و قربانی دادند. نابسامانی در ایران چنان شد که تنها قربانیان هر ساله ترافیک را می توان با قربانیان یک جنگ خونین برابر دانست. اکنون نیز که به میمنت و مبارکی وجود ولایت و دولت دست نشانده او، ریال ایران به همآن  "کاغذ پاره" آشنای همگان تبدیل و سایه گزسنگی و قجطی نیز بر میهن ما سایه افکنده است" charset="utf-8" dir="rtl" style="text-align:right" > facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"