خون جوشان پنج قربانی دیگر
کورش گلنام

رهبر خود خوانده و دولت دست نشانده و کودتایی او، پنج جوان آزادی خواه دیگرو این بار همه از هم میهنان کرد را نیز قربانی جنایت های خود نمودند. در چند هفته گذشته از رفتارهای حکومت و افزایش میزان فشارها و جنایت ها بر علیه مردم معترض نیز روشن بود که هر چه به خرداد ماه نزدیک تر می شویم، این روند نه تنها پی گرفته شده که بیشتر نیز خواهد شد. حکومت درمانده و شکست خورده هم از درون دچار ریزش است و  هم با همه باج دادن ها به این وآن و بر باد دادن سرمایه های ملی مردم ایران، از بر پایی"ضیافت شام در دل شیطان بزرگ " و دعوت از سفیر آمریکا(که چون بسیاری سفیران دیگر کشورها نپذیرفت و اهمیتی به دان نداد) گرفته تا بر پایی نشست و کنفرانس و بریز وبپاش ها در تهران، ولی در بدترین انزوای جهانی قرار گرفته است. در درون ایران تنها راهی که حکومت در برابر خود می بیند افزایش بازداشت ها، شکنجه، کشتار، و دیگر تبه کاری ها است تا شاید با ایجاد هراس بیشتر، "جامعه گورستانی" مورد هدف خود را ایجاد کند که در آن جز ناله وزاری های سوگواران، آوای دیگری به گوش نرسد و خرداد ماه، که نامش نیز او رادچار سرگیجه می کند، را به هر شکل که شده آرام از سر بگذارد. در بیرون از مرزهای ایران نیز اگر با باج دادن هاو نیرنگ بازی هابرای خرید وقت و جلوگیری از صدوریک"کاغذ پاره" دیگرنتواند به جایی برسد، دست به آتش افروزی در هرجا که بتواند(عراق، افغانستان، یمن و...)و ایجاد درگیری به ویژه میان عرب ها و اسرائیل بزند تا توجه جهانیان را از سوی خود به گوشه دیگری در جهان  بکشاند. علی خامنه ای اگر نمیرد وبماند، روزی به چنگ مردم خواهد افتاد و آن روز، روزی است تاریخی و دیدنی که این شیخ بدنام، خودخواه وجنایت پیشه همراه با باندهای مافیایی وابسته به خود، چه پاسخی برای این همه جنایت ها وبی دادگری های خود خواهند داشت

بر خوردهای مناسب

 انتشار بیانیه میر حسین موسوی که به درستی و فورن این جنایت های تازه را محکوم کرد هم چنین موضع گیری کروبی کار مناسب و به هنگامی بود. این دو برای گسترده تر و استوار ترنمودن پیوند های خود با مردم به حق معترض در جنبش، ازهر رنگ و نژاد و باوری که هستند، می بایدچنین هم بستگی و همراهی روشن و قاطعی نشان دهند. 

حزب دمکرات کردستان ایران و دیگر سازمان ها وگروهایی که درخواست اعتصاب همگانی در کردستان را به میان آوردند نیز موضع گیری درستی کرده و گام  به جایی بر داشتند. پاسخ مردم کردستان نیز به این درخواست نه تنها مثبت که درخشان بود و مردم در بسیاری شهرهای کرد نشین ایران، با وجود همه فشار ها، سرکوب ها و ایجاد فضای پلیسی/امنیتی، هم بستگی بسیار خوبی از خود نشان داده و حکومت را بیش از گذشته هراسان نمودند. کردها در دیگر کشورها از آن میان عراق و ترکیه نیز هم راهی و هم دلی نموده و هم زمان دست به اعتراض زدند

 نتیجه رهبر خود خوانده از تبه کاری تازه خود؟ 

 علی خامنه ای و باندهای وابسته کودتاچی که می خواستند "ترس" را به سخن روز مردم ایران بدل کنند یک بار دیگر به نتیجه کاملن واژگونه ای رسیده و شکست تلخ دیگری را تجربه کردند. اعدام پنج جوان آزادی خواه ایران هم به بیزاری بیشتر مردم از حکومت دامن زد و هم بر جسارت و اراده آنان برای پی گیری مبارزه خود برای آزادی افزود. اعتصاب کم مانند در شهرهای کرد نشین ایران و فریاد انزجار و نفرت مردم از هر گوشه ایران و در بیرون از ایران، نشانه های روشنی بر این امر است. آن پنج آزادی خواه سنگ دلانه قربانی شدند ولی نام آنان در تاریخ مبارزه مردم ایران برای آزادی نوشته شد و یاد آنان برای همیشه تاریخ زنده ماند. نتیجه قربانی شدن این پنج تن آزادی خواه، افزایش هم بستگی میان مردم ایران علیه حکومت و ننگی ابدی بر نام وپیشانی رهبر خود خوانده علی خامنه ای و باندهای مافیایی وابسته به او شد!

راه دیگری نیست

مردم راهی ندارند جز پی گیری مبارزه خود برای آزادی به هر شیوه که می توانند. می باید باز هم تاکید نمود که مبارزه منفی در همه شکل های خود از ابزارهای مهم در برابر این حکومت غیر قانونی، تبه کار، نیرنگ باز ودروغ پرداز است. هر ایرانی آزادی خواه در هر جا و در هر پوشش و کاری که هست، وطیفه دارد برای رهایی ایران از وجود این واماندگان تاریخی، هر کار که می تواند انجام دهد.

من نیز چون بسیاری از هم میهنان هرگزبا خون ریزی و خشونت هم خوانی نداشته و نخواهم داشت ولی همیشه از "حق دفاع از خود" پشتیبانی کرده و خواهم کرد. هیچ کسی یا قانونی نمی تواند این حق را از کسی بگیرد. هنگامی که جان و مال مردم هر روزه مورد تجاوز قرار گرفته، هیچ قانون و فریاد رسی هم در این "حکومت الهی" وجود ندارد، مردم چگونه می توانند ساکت نشسته، تماشاگر بوده و تسلیم باشند؟ چرا و با تکیه بر چه انگیزه ای مردم باید آرام مانده و از حق انسانی خود با هر وسیله که در دست دارندو می توانند دفاع نکنند؟ چه کسی چنین گفته است و می تواند بگوید؟

خون این پنج قربانی تازه تبه کاری های حکومت اسلامی ورهبر خود خوانده آن علی خامنه ای نیزچون دیگر قربانیان این سرکوب گری ها که تنها جرمشان آزادی خواهی و حق گویی بوده است، هم چنان و تا نابودی علی خامنه ای و حکومت ویران گر ولایی پوچ وقلابی او، خواهد جوشید.
 

کوروش گلنام

پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389 ـ 13 مای 2010 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"