چه خبر خوبی!
کورش گلنام

چندی پیش جناب حسن داعی در بیانیه ای خبر داد که یک لابی رژیم اسلامی از او به دادگاه شکایت نموده است. چه خبر خوبی! 

ما همیشه خواستار این بودیم که حکومت گزافه گوی اسلامی و کارگزاران و خدمتکاران او در هر لباس و با هر چهره دل نشینی که هستند، آنها که یک بند در همه زمینه ها خود را حق به جانب دانسته و گنده گویی ها و دروغ سازی هایشان مرز و میزانی ندارد، (یک نمونه نشان دهید که این آدمخواران گفته باشند ما این اشتباه  را کرده و این کار نادرست را انجام داده ایم! جنایت ها را که هرگز به زبان نخواهند آورد)زمانی که مثلن از سوی اینترپول به جنایت محکوم و تنی چند از آنها زیر پی گرد جهانی قرار می گیرند و یا زمانی که در دادگاه های گوناگون در آلمان، فرانسه و یا آرژانتین محکوم به انجام جنایت می شوند و یا برای نمونه در نروژ به رشوه خواری کلان و دلال بازی و....متهم می شوند یک سدم(صدم) آنچه ادعا می کنند، جسارت و دلیری داشته و برای نشان دادن بی گناهی و درستکاری خود به دادگاه های جهانی شکایت برده و پا به میدان دادگری در برابر دید همه جهانیان بگذارند.

روند کار حکومت زمانی که آلودگی ها رو می شود

ـ به یمن نقش پر برکت امام راحل، پول باد آورده نفت، دلالی و قاچاق(از همه گونه اش) و ربودن دارایی های مردم، حکومت الهی از دید مالی دست تنگی و دل نگرانی نداشته و همیشه زمانی که در جایی به دام افتاده و دستش رو شده است، با استخدام آلوده ترین، پول دوست ترین و بی وجدان ترین وکیل ها در کشورهای گوناگون دنیا، در بیشتر مورد ها خود و تبه کاران روزی خوار خود را از مهلکه بدر برده است(البته امروز از آن دوران طلایی دیگر تنها رویائی بیش باقی نمانده و حکومت و سر سپردگانش جرأت انجام چنین مانورهاو جنایت هایی را در بیرون از ایران ندارند). فراموش نکرده ایم که در گذشته چگونه حکومت ملایان با هزینه های گزاف دست اندرکاران جنایت پیشه خود در سفارت ایران در فرانسه را که به دام افتادند، با استخدام چه وکیلاهایی و با چه زد و بندها و شیادی ها از محکومیت رهانیده و به ایران باز گرداند و یاچگونه یک عامل متهم به جنایت بمب گذاری در آرژانتین را که در آن زمان در سفارت ایران به کار بود و از سوی آرژانتین حکم جلبش صادر شده بود و در انگلستان به دام افتاد با همین شیوه ها از تسلیم به آرژانتین باز داشت و او را رهانیده وبه ایران بر گرداند. حکومت همیشه خودش و دست های پنهانش در این جنایت ها را پشت این سرسپردگان پنهان نموده و این مورد ها بیشتر به عنوان مورد شخصی آنها به دادگاه ها کشیده شده است.

ـ تا چندی پیش حکومت هنوز سود دهی های گسترده ای برای بیگانگان به ویژه غربی ها داشت و بازار زد وبند برای استفاده هر چه بیشتر از خان و سفره پر برکت بازار ایران به کار  بوده و در نتیجه سیاست "شتر دیدی ندیدی" در برابر انجام جنایت های پی درپی رژیم، بسیار گرم بود و حکومت نیز در برابر این چشم پوشی غربی ها از بزه کاری ها و جنایت هایش، امتیاز مالی داده و  سرمایه های مردم را را به سادگی بباد می داد.

 

چه پیش آمده است

تا کنون حکومت در برابر موج بلند و گسترده اتهام هایی که می توان گفت در این سه دهه فراوان بوده است، چون خود بهتر از هر کس می دانست که دستهایش تا چه اندازه آلوده است، برای رد اتهام ها از دامان خود به دادگاهی شکایت نمی برد چون خوب می دانست که خود محکوم شده و دچار دردسر وآبروریزی بیشتری خواهد شد. بنا بر این هر بار و پس از رو شدن دست های خونینش در جنایت و یا آلودگی و بد نامی تازه ای، با براه انداختن هو وجنجال و یک بحران سازی تازه، کوشش می کرد تا اثر  آن جنایت و آلودگی ها را به تدریج از ذهن مردم ایران و دنیا دور کرده و با وجود "توطئه" دانستن این اتهام ها و محکومیت ها از سوی "دشمنان اسلام عزیز"، جسارت شکایت برای نشان دادن بی پایه بودن ادعا ها را نداشت.

چه پیش آمده است که یک لابی شناخته شده رژیم بنام تریتا پارسی، امروز خود پا پیش نهاده و هراسان از افشاگری های مستند به ده ها سند و مدرک گوناگون از سوی حسن داعی که در دسترس همگان نیز هست، از او به دادگاه شکایت برده است؟

نخستین و جدی ترین گمان(توجه بفرمایید که گمان است) می تواند این باشد که این لابی شناخته شده، فریب تازه ای خورده است و در دامی که از سوی خود رژیم تهیه شده، گرفتار آمده است. بنا بر وعده هایی که احتمالن به او  داده اند، ارزیابیش می تواند چنین باشد :

1 ـ تکیه بر پول بی حساب، تامین هزینه گزاف وکیل و دادگاه و پشتیبانی کامل نمایندگان حکومت در آمریکا و احتمالن سفارتی در کشوری دور ونزدیک از او.

2 ـ دل گرمی به داشتن چنین وکیلان ورزیده و عاشق به پولی که داستان های به ریز وبه پاش های حکومت اسلامی در چنین مورد هایی را به خوبی دانسته و برای او سنگ تمام خواهند گذاشت و کار پشت پرده نمایندگان حکومت اسلامی که چون همیشه در وارونه سازی و جعل سند دستی دراز دارد. 

3 ـ پیش بینی بیهوده در باره جا زدن و هراس حسن داعی از پی گیری موضوع در دادگاه.

ولی ارزیابی حکومت از او می تواند چند جانبه و به گونه زیر باشد:

1 ـ این شخص اکنون و اتفاقن پس از افشاگری های به ویژه حسن داعی، میدان مانورش بسیار تنگ و دیگر به مهره سوخته و بی آبرو و اعتباری برای رژیم تبدیل شده، نه تنها بازدهی نداشته که درد سر آفرین نیز شده است. بنابراین حکومت با وعده های همه جانبه پشتیبانی از او، او را چون موش آزمایشگاهی جلو انداخته است تا هم تجربه نماید که تا چه میزان می تواند در این گونه دادگاه ها با پیش انداختن چنین کسانی و با وارونه نمایی و مظلوم نمایی، شانس پیروزی داشته و در همآن حال از میزان شناخت جهانی از چهره خود و لابی های خود، ارزیابی بهتروبیشتری به دست آورد.

2 ـ  از سو ی دیگر می خواهد اگر این لابی حتا با داشتن کمترین شانس در دادگاه پیروز شد، هیاهوی کر کننده ای براه انداخته، توجه مردم جهان را از پایمال شدن هر روزه و وحشیانه حق شهروندی ایرانی ها و گردنکشی و قلدری خود، به سویی دیگر کشانده و حکم دادگاه را نشانی بر "توطئه" و"اتهام های ناروا" از سوی دشمنان نظام مقدس نمایانده، زمینه کار لابی های خود را استوار تر و بهتر نماید .

3 ـ  ولی اگر دادگاه به میدان رسوایی بزرگی تبدیل شده و این لابی خود محکوم و بازنده شد، چون شکایت شخصی است و حکومت خود مستقیمن در میدان نیست، اگر نیاز شد به سادگی ارتباط با شاکی را انکار و حتا تا مرز "جاسوس" نامیدن او نیز پیش رود. داستان سعید امامی و همین موسویان(سفیر در آلمان وفرانسه، متهم به همکاری در قتل های مخالفان حکومت در دوره مسئولیت خود، از اعضای  اصلی  تیم مذاکره کننده از سوی حکومت با آژانس انرژی هسته ای)، ابوالقاسم مصباحی مشهور به شاهد س در دادگاه میکونوس که از مهره های مهم رژیم بودند وآنچه بر آن ها رفت را کسی فراموش نکرده است. اگر چنین شود(که احتمال آن نیز زیاد است)، حکومت با رد ارتباط او با خود، هم آزمایشی نموده است و هم از دردسر این لابی افشا شده و بد نام نیز رها شده است.

عمامه رژیم

حتا کم خبرترین آدم ها نیز می توانند از راهی دور، پشت این شکایت شخصی، به روشنی عمامه رژیم اسلامی را تشخیص دهند.

در طرح این شکایت، آنچه می تواند گویا تر از هر چیز دیگر باشد این است که:

 افشاگری های استوار و مستند حسن داعی بسیار برنده و تأثیر گذاربوده است. باید گفت: چه خبر خوبی! موجب خوشحالی است که این لابی رژیم جسارت کرده و شکایت به دادگاه برده است. با شناختی که از حسن داعی و تکیه همیشگی او به سند و مدرک های فراوان و بر راستی ودرستی در کارش وجود دارد و با شناختی که از کار ولابی گری شاکی که تکیه اش بر پول و نیرنگ حکومت بدنام اسلامی  است، نمی توان چشم داشتی جز این داشت که این دادگاه نیز به  میدانی بزرگ در افشاگری و بی آبرویی هر چه بیشتر حکومت اسلامی تبدیل شود. از هم اکنون بازنده این دادگاه و آن که رسوا خواهد شد و بار بی آبرویی بیشتری بر دوش خواهد کشید، روشن است! نگارنده با تمام وجود از حسن داعی وآنچه او تا کنون افشا کرده است، پشتیبانی نموده،  امید دارد که همه آزادی خواهان ایرانی به ویژه در آمریکا، در این نبرد نابرابر بر سر دادگری و شان و شرافت انسانی و  افشای هر چه بیشتر آنچه امروز حکومت بر مردم ایران روا می دارد،  ایشان را تنها نگذاشته و به هر گونه که می توانند از او پشتیبانی نمایند. 

 

آدینه  17 خرداد 1387 ـ 6 ژوئن 2008

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"