نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
کورش گلنام

کمتر کسی را می توان یافت که با رویدادهای سیاسی/اجتماعی ایران و ریا کاری های خامنه ای آشنا باشد و در این امر تردید کندکه به منبر رفتن تازه او و از هم اکنون ادعای شرکت گسترده و پرشور مردم در نمایش انتخابات را بر مبنای اطمینان هایی نداند که برای رأی سازی و تقلب گسترده در نمایش پیش رو به او داده اند. البته بی خردی ها، ادعاهای بی پشتوانه بر توانایی ها و تهدیدهای هر روزه حکومت، که گذشته از در پی داشتن  تحریم بانک مرکزی و نفت ایران که هنوز آغاز نشده وضع اقتصاد، تجارت و بازار ایران را در هم ریخته است، گمان یک درگیری نظامی را نیز روز به روز افزون تر نموده  است و روشن نیست که تا دو ماه دیگر چه پیش خواهد آمد.

احتمال ها

نگارنده نه پیش گو است و نه چنین توانایی دارد ولی با پی گیری همیشگی رویدادهای درد انگیز ایران و شناخت از این حکومت ولایی/ مافیایی و تبه کار، دیدگاه های خود را در باره نمایش انتخابات، احتمال ها  و پی آمد های سیاست های کنونی دولت هم چنان پنهان و فریب کار ولایت فقیه تحمیلی که قدرت اصلی را در دست دارد، بیان می دارد.

 وضع امروز حکومت اسلامی در آستانه این انتخابات بسیار مبهم و در همان حال مهم است. موقعیتی که درسی وسه سال گذشته پیشینه نداشته است. آن چه می تواند مورد توجه باشد از قرار زیر است: 

1 ـ گروه اصلاح گرایان پیشین حکومتی برای نخستین بار دلیری کرده و در انتخابات شرکت نداشته و با بیشترین شمار مردم هم نوا شده است.

2 ـ حکومت خودی ها که اینک تنها از ربایندگان رأی مردم و گروه کودتاگران تشکیل شده است، در میان ناباوری به دو باند تشنه به خون یکدیگر مبدل شده اند که نگارنده پیش از این، دید گاه های خود در باره  انگیزه های آن، از آن میان توانایی، گستردگی و اثر گذاری جنبش سبز در ایران و جلب نگاه و توحه شدید جهانیان به سرکوب آزادی ها و بی اعتباری رهبر خودخوانده حکومت در ایران را درنوشته های دیگری به میان آورده است. اینک تنها مسئله کوشش پنهان حکومت برای دست یافتن به بمب اتم در میان نیست و خوشبختانه پایمال ساختن حق انسان ها و قانون های شناخته شده جهانی در ایران نیز هر روز بیشتر به میان آمده است.

3 ـ اکنون هر دو باند به شدت در حال برنامه ریزی برای پیروزی در نمایش پیش رو هستند. روشن است که باند مافیایی علی خامنه ای دست بالا را خواهد داشت.

باند دولت کودتا می خواهد اکثریت مجلس فرمایشی را در اختیار بگیرد تا بتواند با خیالی آسوده وبی مزاحمتی که امروز مجلس به خواست رهبر وباند او برای او ایجاد می کند، کار خود را به پیش برد. ولی با توجه به وضع موحود و برتری باند خامنه ای چنین امری ناشدنی می نماید.

4 ـ یکی از شگرد های هر دو باند در این نمایش، پنهان کردن برنامه های خود از رقیب و کوشش برای فریب او تا آخرین دقیقه ها خواهد بود.

ـ برای نمونه در میان شگفتی، یک باره احمدی نژاد به وزارت اطلاعات رفته و از وزارت خانه وزیری بازدید می نماید که بر سر بر کناری وزیر آن، درگیریش را با باند خامنه ای آغاز نمود. برخوردی که برای او شکست تلخ وخرد کننده ای را نیز در پی داشت. شکستی که تا همین بازدید تازه او از این وزارت خانه ونشست وگفت وگو با مصلحی، از پذیرش آن سر باز می زد. از دید من این گامی است در راه همآن نقشه های پنهان باند او.

ـ باند خامنه ای از سوی دیگر خواهد کوشید تا آن جا که بتواند از رد صلاحیت کاندیدهای باند رقیب خودداری نموده وحتا برای ناظران آن ها در مکان های نمایش رأی گیری تا پایان نمایش، اشکال تراشی جدی ای در کار نیاورد تا برنامه خود را به خوبی وبی تنش در انتخابات اجرا کند.

5 ـ  با شناخت از پیشینه خامنه ای و مافیای وابسته به او و باند رقیب، نمی توان تردید داشت  که میزان شمار رأی ها، قلابی و ساخته شده و آن چه در تلویزیون نیز به نمایش در آید نیز دست کاری و سر هم بندی شده خواهد بود. احتمال گرد آوری نیروهای فرمایشی و ایجاد شلوغی در مکان های گوناگون رأی گیری و فیلم برداری از آن ها و نمایش آن در تلویزیون ها به عنوان شرکت گسترده مردم در تظاهرات از دیگر برنامه ها خواهدبود که اگر انتخابات بی تنش هایی پیش بینی نشده(برای نمونه خیزش دگر بار مردم یا برنامه خرابکاری یکی از دو باند حاکم اگر پی ببرد که بازنده بوده و قافیه را خواهد باخت) پیش رود، از آن بهره خواهند گرفت و همه از این روش ها آگاه هستیم.

6 ـ با توجه به پنهان کاری، ریا کاری، نامردمی و بدون پایگاه بودن هر دو باند کودتا در میان مردم و اهمیت سرنوشت ساز پیروزی در این نمابش برای هر دو باند، نمی توان دقیقن(دقیقا") دریافت وگفت که چه پیش خواهد آمد.

باید توجه داشت که این پیش بینی ها زمانی می تواند در میان باشد که نابخردی های رهبر مقدس و دولت کودتا ایران را در گیر یک جنگ ویران گر نکند. از دید من کسانی که در افزایش تنش ها وخطر درگیر شدن ایران و منطقه در جنگی هراس انگیز ،که بی تردید در هر زمینه بسیار پر هزینه خواهد بود، تنها سود جویی غربی ها را به میان آورده و با درهم آمیختن دیگر مسائلی چون چرا اسرائیل که 200 بمب اتم یا بیش از آن دارد، کسی با او کاری ندارد و...  آتش افروزی ها وتبه کاری های حکومت اسلامی و خطرهای ناشی از وجود این حکومت دروغ پرداز، فریبکار و ضد انسان و تمدن بشری را کم رنگ می کنند، در بهترین و خوش بینانه ترین حالت  تنها خود را فریب داده و خاک در چشم حقیقت می پاشند.

راه رهایی

چه راهی برای رهایی ایران ومردم ایران از فرمانروایی این حکومت ویران گر در برابر ایرانیان وحود دارد ؟

ـ نخست خواست واراده خود مردم برای آزادی است که بی هزینه نخواهد بود.

ـ تنها خود ایرانیان هستند که می توانند خود را از بند این حکومت آزاد سازند. باز هم باید تکرار کرد که هیچ بیگانه ای بی داشتن سود وبهره به ما یاری نخواهد داد.

ـ همیستگی، همکاری وبرنامه ریزی برای به زیر کشیدن حکومت و برای روزهای پس از آن با توجه به تجربه اتقلاب در خود ایران و آن چه در عراق، لیبی، مصر و تونس پیش آمد. اگر از هم اکنون برنامه ریزی درستی حتا برای دوران پس از این حکومت نداشته باشیم با توجه به ویرانی هایی که حکومت اسلامی در ایران ببار آورده و آسیب های سختی که به شیوه های رفتار و بر جسم وروح مردم وارد آورده و تخم دروغ، کینه و نفرتی که در میان گروه ها وقشرهای گوناگون مردم پراکنده، کار بر ایرانیان بسیار سخت خواهد شد.  

ـ سخن درستی است که تنها "تحریم انتخابات" بسنده نیست و باید دست به کار اساسی یرای به زیر کشیدن حکومت زد. تا چه زمانی مردم ایران باید در آتش بی خردی های این حکومت سوخته و شاهد قربانی شدن فرزندان و بر باد رفتن سرمایه های ملی خود باشند؟

ـ  پیشنهاد ها برای اتحاد و همکاری به شرط داشتن ریشه و پایگاه این اتحاد و همراهی ها در ایران، بسیار مناسب ودرست است و می باید از این پشنهادها پشتیبانی نمود و با تکیه به خرد همگانی راه آینده را هموار ساخت.

 

 

کوروش گلنام

آدینه 23 دی 1390 ـ 13 ژانویه 2011

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"