دانشجویان درخشیدند!
کورش گلنام

 

تارسیدن به آزادی

با همه سد و بندها وجو امنیتی/ نظامی ای که حکومت در 16 آذر( روز دانشجو )ایجاد کرد، نتوانست از فریاد آزادی خواهانه دانشجویان در شماری از دانشگاه ها در شهرهای گوناگون ایران جلوگیری نماید. دانشجویان به هر شکل که شدنی بود، با نو آوری ها وشیوه های گوناگون، یک بار دیگر در روزهایی سخت و دردناک، با دلیری نشان دادند که با همه سرکوب های خونین، به بند کشیدن ها، رفتار های ستمگرانه وجو امنیتی ایجاد شده وسیله حکومت، گامی به پس ننشسته اند. دانشجویان تنها خواستار خواسته های صنفی خود(که حق طبیعی آنان است) نیستند و وضع در ایران چه در گذشته و چه امروز چنان بوده است که آنان خواه نا خواه، به بخش بزرگی از وجدان همگانی جامعه بدل شده و در هر مجالی که یافته و می یابند، فریاد رهایی و آزادی برای خود و مردم در بند و گرفتار ایران را سر داده و می دهند. نادرست است اگر از دانشجویان خواسته هایی فراتر از آن چه می توانند انجام دهند داشت و یا توان مندی های آنان را در چنین خفقان وسرکوبی، بیش از آن چه که هست نشان داد. آن چه ولی روشن است ومی تواند مورد تاکید و تحسین قرار گیرد، عشق دانشجویان به آزادی برای خود و مردم ایران،  فدا کاری ها، از خود گذشتگی ها واراده استوار آنان است. 16 آذر نمونه درخشانی از این خواست واراده دانشجویان آزادی خواه ایران را به نمایش نهاد ونشان داد که آنان تا رسیدن به آزادی دست از مبارزه نخواهند کشید.
 

پندارهای بی پایه حکومت

1 ـ نخست پنداشتند که با کودتای انتخاباتی، پیروز بی چون وچرای میدان شده اند. سیل خروشان و چند میلیونی مردم معترض ولی چنان پایه های حکومت را به لرزه در آورد که خود آنان نیز احتمال سقوط را دادند.

2 ـ در گام پس از آن ودرهراس از فروپاشی، یه وحشیانه ترین شیوه ها، دست به سرکوب خونین مردم زدند. پنداشتند که با این سرکوب ها، دهان های معترض را بسته و مردم را خفه کرده اند. دانشجویان مورد هجوم های سختی قرار گرفتند ولی نه اعتراض ها پایان یافت و نه حکومت هرگز توانست به وضع پیش از کودتا و "اقتداری" که می پنداشت دارد، بر گردد.

3 ـ دستگیری های فله ای، شکنجه ها و نمایش هایی بنام"اعتراف های تلویزیونی" آغاز شد ولی اعتراض ها هرگز پایان نیافت. افشاگری ها و بی آبرویی هر چه بیشتر حکومت در سطح جهان ولی دامنه ای باور نکردنی یافت. جهان به اعتراف های نمایشی تلویزیون حکومت ایران خندید وآن را به تمسخر گرفت.

4 ـ اینک حکومت با دردسر بزرگتری روبرو گشته بود. پس از کودتا و سرکوب های خونین، شکاف در میان "خودی ها" افزایش یافته، وجدان هایی، هر چند دیر ولی بیدار گشته و در درون نیروهای وابسته و خودی نیز ریزشی تاریخی آغاز شد. (البته چون همیشه، فرصت جویان ترسیده ازهمراهی های گذشته خود با حکومت و نگران آینده خود نیز در میان این دسته هستند که این بار مردم با توجه به تجربه های دردناک خود، هشیار بوده ومی توانند سره را از ناسره جدا کنند). رسوایی چنان بالا گرفت که کار بر سفارت خانه ها ودیپلمات های رژیم نیز سخت شد. هر جا که گام گذاشتند با فریاد های اعتراض به وحشیگری های حکومت روبرو شدند و چند دیپلمات درگزینش میان :دارا بودن وجدان، شرافت و انسانیت یا بودن و همکاری کردن با حکومت تبه کار اسلامی، نخستین را برگزیده و کار در سفارت را رها کرده و درخواست پناهندگی نمودند. این روند هم اینک، یک سال ونیم پس از کودتا هم چنان دنبال شده و در آینده شاهد پیوستن دیپلمات های دیگری به صف مردم خواهیم بود.

5 ـ ولی مهمترین رویداد منفی دیگر برای حکومت، دریده شدن بیشتر پرده ها و و رو شدن تمام و کمال دست رهبر معظم برای مردم بود. پس از کودتا و فرمان مستقیم خامنه ای به سرکوب مردم، دیگر برای کسی تردیدی باقی نماندکه آن "نیرو های خود سر" که در تنگناهایی چون افشای قتل های زنجیره ای(که زنجیره اش را خیلی کوتاه نشان می دادند) و جنایت ها در خوابگاه دانشجویان، به روز شده، از آن سخن رفته و آن را عامل جنایت ها می دانستند، همه زیر عبای خود رهبر معظم است. اینک دیگر برای همه آنانی نیز که تا آن زمان باور نداشتند، روشن شد که فرمان کشتارها و تبه کاری ها، سرچشمه اش در رهبر و لانه او بوده است. اینک بر همه مردم دانسته شد که نیروی خود سر همآن رهبرفرا قانونی است که همه چیزخود را به قدرت فروخته است! این بزرگترین ضربه ای بود که به جایگاه پوشالی رهبرخود خوانده وارد آمد. خامنه ای به هر نیرنگ وکاری دست بزند دیگر هرگز نمی تواند به همآن جایگاه قلابی پیش از کودتای خود بر گردد. اینک کار او به جایی رسیده است که می باید در یک ماه 4 بار پنهان وآشکار به قم رفته و به این آخوند و آن طلبه التماس کند تا یا در باره نقشه های شومش برای آینده "مشورت" کند و یا  یخواهد که مشروعیت و رهبری اورا تایید کنند!

هر چه دانشجویان، وکلای شرافت مند، همه زندانیان دلیر و استوار درخشیده و می درخشند، ستاره حکومت اسلامی وعلی خامنه ای رو به زوال است و کور سویی بیش از آن به جا نمانده است.  
 

کوروش گلنام

یکشنبه 21 اذر 1389 ـ 12 دسامبر 2010

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"