ما و انقلاب در جهان عرب
کورش گلنام

خیزش و انقلابی که در جهان عرب پدید آمده و پایداری و پی گیری مردم این کشورها در مبارزه آزادی خواهانه وبی امان خود علیه دهه ها دیکتاتوری و خودکامگی، که تا کنون خوش بختانه در سه کشور تونس، مصر ویمن میوه خود را ببار آورده است، توجه وتحسین جهانیان را به دنبال داشته و این روند می رود که با وجود سرکوب های خونین و وحشیانه در دو کشور لیبی و سوریه که دست خوش "سونامی" آزادی خواهانه مردم شده اند نیز به سرانجام برسد. روشن است که همه آزادی خواهان جهان از آن میان ایرانیان نیز رویدادهای این کشورها را به دقت دنبال نموده و هر گونه که بتوانند از مبارزه مردم این سرزمین ها پشتیبانی می نمایند زیرا در نبرد آنان برای رهایی از ستم و خودکامگی، تصویری از خود را دیده و درد ورنج آنان در راه رسیدن به آزادی را به خوبی درک می کنند. ایرانیان مخالف حکومت اسلامی، اینک بی توجه به نژاد، باور، کیش و آئین و سرزمین، با عرب ها همدلی وهمراهی می کنند زیرا با آنان"دردی مشترک" دارند.

در این میان آن چه به ویژه در بحرین، سوریه ومصر ویمن می گذرد و یا خواهد گذشت، هر یک بنا بر موقعیت و رابطه خوب یا بدی که با حکومت اسلامی داشته ویا در آینده خواهند داشت، برای ما ایرانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا پایان خیزش ها و شکل گیری حتا حکومت های تازه در این کشورها، بر سرنوشت وآینده سیاست های حکومت اسلامی نشان و اثری بی چون و چرا خواهند داشت. اگر چنین است و این را می پذیریم باید گفت که پایان خوش یا ناخوش وضع در این به ویژه چهارکشور در روند مبارزه آزادی خواهانه مردم ایران نیز که اینک خود را در قالب "جنبش سبز" بیان می کند، تأثیر سرنوشت سازی خواهد داشت. واژگونه پندارهای واهی رهبر خودکامه وخود ساخته علی خامنه ای و باندهای مافیایی وابسته به او، با وجود بازداشت جنابان موسوی و کروبی همراه با همسران آنان، بازداشت شمار فراوانی از دیگر کوشندگان راه آزادی و نظامی کردن جو جامعه در ایران، جنبش سبز هم چنان پویا و جوشان است و "زیر پوست شب" با اندک امکان هایی نیز که موجود باشد خود را سازمان دهی کرده و خواهیم دید که در نخستین مجال چگونه خود را بروز خواهدداد.   

بحرین، یمن و سوریه

 وضع  در بحرین، یمن و سوریه استثنایی و دیگر است و هنوز روشن نیست که سرانجام کار به کجا خواهد رسید زیرا همگان از نفوذ حکومت اسلامی بر مبارزان شیعه مذهب در به ویژه یمن و یاری رسانی از یک سو به مخالفان در دو کشور یمن وبحرین واز سویی دیگر و در تضادی آشکار، به حکومت بشار اسد در سرکوب آزادی خواهان و بدین گونه، دخالت در ساز وکار بحرین ویمن و سوریه با خبر بوده و  نمی خواهند در این سرزمین های کوچک نیز حکومت های اسلام گرای نیرنگ باز وآتش افروز دیگری چون حکومت اسلامی در ایران روی کار آمده و قدرت را به دست گیرند. موقعیت بحرین، یمن و سوریه و اهمیت سرنوشت آنان در آینده حکومت اسلامی چنان است که دیگر  کشورهای تشکیل دهنده شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان، کویت وقطر را مجبور به واکنش شدید نموده و آنان با انتقاد و اعتراض پی در پی به دخالت و آتش افروزی حکومت اسلامی خود نیز وارد میدان کارزار شده، یمن و بحرین و کویت چند دیپلمات وتنی چند ایرانی را به اتهام جاسوسی بازداشت وتنی چند را بیرون کرده و عربستان آشکارا نیروی نظامی به بحرین فرستاده است.

همه در هر جای جهان حق دارند که از آزادی های انسانی بر خوردار باشند ولی آیا می توان به این بهانه  برای نمونه بنیاد گرایان اسلامی در یمن را نیرومند نموده و حکومت های "طالبانی" دیگری در منطقه پدیدآورد؟ سرنوشت غیر شیعیان در یمن وبحرین چه خواهد شد و در این میان و با توجه به نقش حکومت اسلامی در این دو کشور، می بایددر کدام سو قرار گرفت؟

نقش واهمیت سوریه

با کشتار های وحشیانه در سوریه و گسترش دامنه اعتراض ها در درون و برون از سوریه، سقوط بشار اسد ناشدنی نیست و آینده او بسیار تیره وتار نشان می دهد حتا اگر بتواند این خیزش را سرکوب کند. سقوط اسد، قطع دست راست حکومت اسلامی است و بزرگترین ضربه را به او وارد خواهد نمود. سقوط اسد در سوریه حکومت اسلامی را با یکی از سخت ترین تنگنا ها و بدترین وضعیت سیاسی در بیرون از مرزهای خود در منطقه روبرو خواهد ساخت. دیگر امکان یاری رساندن به دست نشاندگان خود در فلسطین و لبنان( حماس وحزب الله ) را از دست داده  ومرکز مانورهای سیاسی/ نظامی او برای آتش افروزی و صدور اتقلاب خونین وضد انسانی خود در منطقه را از دست خواهد داد. بی انگیزه نیست که در سرکوب ها در سوریه شاهد همآن روش های وحشیانه و کشتار ها یی هستیم که حکومت اسلامی در سرکوب اعتراض ها در ایران بکار گرفته است! بی انگیزه نیست که تحلیل گران سیاسی و شماری از دولت مردان از آن میان اوباما به روشنی از کاربرد شیوه های وحشیانه حکومت اسلامی ایران در سوریه و همکاری  حکومت اسلامی در سرکوب ها ی سوریه سخن می گویند.

مصر

اینک شاهد هستیم که حکومت اسلامی با چه شتابی کوشش می کند که با مصر رابطه بر قرار کند تا در صورت سقوط بشار اسد(که احتمال زیادی دارد) جای پای دیگری برای سیاست های ویران گر خود در منطقه باز کند. می باید با دقت این سیاست های حکومت اسلامی را افشا نمود. همه کسانی که توانانی دارند باید به سرکردگان نو پای مصر هشدار های لازم را داده واز آنان بخواهند از پذیرفتن پیشنهاد ها و باج هایی حکومت اسلامی که همه از سرمایه های ملت ایران است خود داری نمایند. باید مصری ها را از دشمنی سرسختانه و رفتارهای ضد انسانی حکومت شیعه مذهب ایران با سنی مذهب ها به ویژه در کردستان و بلوچستان ایران بیش از بیش آگاه ساخت. مهمترین و ارزشمند ترین کار برای همه مردمان آزاد شده در کشورهای عربی، دوری جستن از حکومت نیرنگ باز اسلامی است. اگر مصری ها می خواهند در آینده در رفاه، آزادی، امنیت و شادمانی زندگی کنند، نخستین کاری که می باید انجام داده و از دولت آینده خود بخواهند، کشیدن خط ومرزی جدی و پایدار با حکومت اسلامی و سیاست های ویرانگر او است تا بتوانند از آنش افروزی و فتنه گری این حکومت در امان باشند. به عنوان یک ایرانی آزادی خواه به روشنی به مردم  مصر که آزادی خود را با مبارزه و پی گیری وکوشش شبانه روزی به دست آورده اند، یاد آور می شود که دوستی و همراهی با اسرائیل بسیار بیشتر به سود آنان، فلسطینی ها و سایر ملت های عرب است تا دوستی و نزدیکی به حکومت اسلامی در ایران. با اسرائیلی ها  به هر رو وبا وجود همه دشمنی ها و خونریزی ها می توان گفت وگو نموده و پیمان نامه ای نوشت و ترتیب و قراری نهاد و بدان پایبند بود(همآن گونه که بیش از دو دهه هر دو کشور پیمان صلح را به خوبی رعایت نموده و کمترین در گیری ای نداشته اند)، با حکومت اسلامی ولی هرگز نمی توان نه به گفت وگوی وقول وقراری اعتماد داشت و نه به پیمانی درست و منطقی رسید!
 

کوروش گلنام

سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ـ 26 آپریل 2011 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"