آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
کورش گلنام

در سرزمین های عربی

رویدادهای تازه در  سرزمین های عربی به ویژه در مهمترین آن هاچون مصر، تونس و لیبی توجه همه جهانیان را به سوی خود کشیده است. انقلاب و فریاد های آزادی خواهانه مردمان به جان رسیده در این کشورها چنان ناگهانی بود و  آنان چنان پی گیرانه بر آزادی خود پای فشرده وایستادگی نمودند که جهان را به شگفتی وا داشتند.  مردم در چند سرزمین عربی، با ایستادگی خود توانستند در اندک زمانی با کمترین هزینه ها دیکتاتورهایی را به زیر بکشند. روندی که در دیگرسرزمین های عرب زبان نیز آغاز شده است ومی رود که به دگرگونی های بنیادی و تاریخی در این بخش از خاورمیانه بیانجامد. اینک نوبت به دیکتاتور خودخواه وبی مایه ای بنام قذافی در لیبی رسیده است که در میان خود عرب ها نیز به دیوانگی و خودبزرگ بینی و رفتارهای کودکانه شهره است. جنون وجنایت قذافی در لیبی در کشتار مردمی که تنها آزادی خود را فریاد می زنندچنان بالا گرفته است که گذشته از تحریم ها و بلوکه کردن حساب های بانکی خود وخاندنش در جهان، اینک همراه با فرزندان و دست نشاندگان خود، تحت پی گرد جهانی قرار گرفته است و دور نیست که برای سرنگونی و دستگیری او، غرب تا دیروز دوست این دیکتاتور، هماهنگ با دیگر کشورها حتا کشورهای عربی به یورشی نظامی دست بزنند.

دادوستدها

بسیاری از رهبران و سیاست مداران جهان تا پیش از این با قذافی داد وستد ورابطه داشته و بارها او را در آغوش کشیده اند. سند ها و فیلم های فراوانی موجود است که نشان می دهد حتا پس از افشای جنایت بمب گذاری در هواپیمای شرکت هواپیمایی "پان آمریکن" بر فراز لاکربی اسکاتلنددر 1988  که جان 259 مسافر هواپیما و11 تن از ساکنان در محل سقوط هواپیما را گرفت،  محکومیت لیبی در دادگاه به دست داشتن در این بمب گذاری، پذیرش آن از سوی قذافی و پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان،  دیگر کشورها از شرق وغرب، عرب وغیر عرب چگونه با او داد وستد داشته اند. زدوبند و معامله چند میلیارد دلاری تونی بلر با قذافی اینک کاملن شناخته شده است و رسانه های همگانی جهان اینک در باره آن می گویند ومی نویسند. تونی بلر در این معامله پرسود برای انگلستان، "عبدالباسط المقرحی" تنها تروریست دستگیر شده جنایت بمب گذاری در هواپیما بر فراز لاکربی را به بهانه بیماری سرطان آزاد نمود. امری که پذیرش آن حتا برای آمریکایی ها هم دشوار بود. این مأمور آدمکش لیبیایی که هنگام سوار شدن به هواپیما برای بازگشت به لیبی، خود را بسیار بیمار نشان داده و به سختی راه می رفت، در لیبی سرحال و بشاش از هواپیما پیاده شده و به خوبی راه می رفت و نشان می داد که بیماری او بهانه ای بیش نبوده است تا انگلستان در برابر آزادی او میلیاردها دلار سود ببرد!  همین فرانسه که اینک از همه بیشتر فریاد برکناری دیکتاتور قذافی را می زند، برلوسکنی رهبر ایتالیا، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و.. رهبران فراوان دیگری از ترکیه تا کشورهای عربی همه وهمه با این دیکتاتور دیوانه معامله کرده و در زمان دراز 41 سال چشم خود را بر جنایت های او بسته اند. قذافی از مسجد وکلیسا گرفته تا خوانندگان مشهور جهانی را با پول نفت و سرمایه های مردم لیبی می خریده است. برای نمونه و بنا بر گزارش رسانه های همگانی سوئد که بازتاب گسترده ای نیز داشت، هنگامی که مسجد بزرگ شهر مالمو در جنوب سوئد بنام "مرکز اسلامی"دچار گرفتاری مالی شد، قذافی از سوی سازمان لیبیائی ای بنام" سازمان جهان اسلام" که خود بنیاد نهاده است، این مسجد بزرگ مالمو را درماه ژوئیه 2008با پرداخت بیش از 33 میلیون کرون سوئد خریده و در اختیار خود گرفت(1).

خواننده مشهور کانادایی نلی فورتادو، اینک می گوید که یک میلیون دلاری را که در سال 2007 برای اجرای 45 دقیقه برنامه برای یکی از پسران قذافی دریافت کرده است به یک سازمان خیریه می دهد(چه سازمانی و در کجا روشن نیست و می نماید که همه ازترس از بدنامی است )(2). قذافی، فرزندان و بستگانش میلیون ها دلار از سرمایه های مردم لیبی را هر ساله در راه جاه خواهی ها، توطئه ها، سیاست بازی ها و خوش گذرانی های خود هزینه می کرده اند.

اینک ولی چون تخت سلطنت 41 ساله او را واژگون شده می بینند یکباره همه خود را از او گریزان نشان داده و یک شبه رنگی دیگر به خود گرفته و او را "دیکتاتور"ی خون آشام می نامند.گویی او 41 سال دیکتاتور نبوده است!

آیا ما ایرانی ها نمی باید تجربه کنیم که در این جهان آلوده به سیاست های سیاست بازان که در راه سود وقدرت خود هر چیزی را معامله می کنند، تنها به خود تکیه کرده و امیدی به بیگانگان نداشته باشیم؟ ما مردم می باید هشیار باشیم که نمایندگان رهبر کودتاچیان علی خامنه ای و رئیس دولت دست نشانده او که یک بند به آمریکا، انگلیس، اسرائیل و.. بد گفته و روزی ده ها بار از "توطئه دشمن" می گویند، در پنهان با به ویژه امریکایی ها گفت وگو و مذاکره داشته ودارند. مردم بدانند که جنبش و مبارزه آزادی خواهانه آنان، حکومت نیرنگ باز و دروغ پرداز اسلامی را سخت به هم ریخته است و دور نیست که برای رهایی خود به هر خیانت وسازشی با آمریکا و غرب دست بزنند. تنها وتنها مبارزه بی امان همه ایرانیان در درون وبرون مرز می تواند این زد وبند های پنهان را به چالش وشکست کشانده و جهان را وادار به همآن کاری کند که امروز مبارزه و جان فشانی مردم لیبی در برابر قذافی، آنان را مجبور به انجام آن نموده است. اگر خیزش، مبارزه و پایداری مردم لیبی تا به این پایه نبود، قذافی هرگز دیکتاتور خوانده نشده و تحت پی گرد جهانی قرار نمی گرفت.

ما ایرانیان واین رویدادها

1 ـ حکومت اسلامی در ایران کوشش فراوانی کرد که انقلاب کنونی در جهان عرب را نتیجه انقلاب 57 ایران بنمایاند که خود آن را "انقلاب اسلامی" می نامد. آنان که آن زمان رویدادهای ایران را هر روزه پی گیری می کردند خوب بیاد دارند که انقلاب 57 در ایران، در آغاز خود کمترین نشانی از اسلام در خود نداشت و کوشش ها و جان فشانی های مردم برای رسیدن به آزادی، برابری، قانون مداری، علیه حکومت فردی وگذر از خودکامگی بود. شوربختانه بنا بر انگیزه هایی، که نگارنده در گذشته بارها به آن پرداخته است، ملایان توانستند با توجه به باورهای خرافی/دینی مردم، آنان را فریفته، انقلاب آنان را ربوده، رهبری را در دست گرفته وآن را بنام خود و"اسلام" خود مهر نمایند. اینک نیز با وقاحتی بی مانند در تاریخ، به هر دری می زنند که انقلاب در سرزمین های عربی را وابسته به خود، و حکومت اسلامی آبرو باخته و رسوای خود بنامند. امری که در همان آغاز به شکست انجامیده است وحتا مسلمانان این کشورها انزجار و دوری خود از چنین حکومت اسلامی رسوایی را بیان کرده وهم چنان می کنند.

2 ـ انگیزه بیزاری مسلمانان در این کشورها از حکومت اسلامی برای همگان کاملن(کاملا") روشن است. در حکومت اسلامی ای که تا کنون رهبران مهمی از سنی مذهبان ایران به شکل های گوناگون و با درندگی ترور ونابود شده اند؛ سنی مذهبان اجازه داشتن مسجد ندارند؛ در انجام مراسم مذهبی خود آزاد نبوده و باید زیر امر و قانون شیعی مذهبان زندگی کنند؛ در رسانه های همگانی به رهبران مذهبی آنان هر چه می خواهند گفته و هر توهین و دشنامی بر آنان روا می داشته و حتا در منبرهایی آشکارا به همه سنی مذهبان بدترین ناسزهاداده وبدترین تهمت ها را می زنند(3)، چگونه ممکن است حتا اگر مسلمانان در این کشورها که همه آنان سنی مذهب هستند نیز در حکومت شرکت کرده و یا حتا حکومت را در دست بگیرند، پیوندی با حکومت اسلامی منفور ایران داشته و یا راه وروش ضد انسانی آنان را دنبال کنند!

3 ـ وآزگونه آن چه علی خامنه ای و وابستگان او کوشش می کنند بنمایانند، این خیزش مردم ایران علیه کودتای انتخاباتی بود که راه وروش وسر مشقی برای مبارزه آزادی خواهانه در سرزمین های عربی شد. خوانندگان گرامی حتمن(حتما")خود توجه نموده اندکه چگونه به ویژه در مصر وتونس همآن روش ها به کار رفت که مردم در جنبش سبز ایران بکار بردند. چه از دید فرستادن خبرها به بیرون از مرزها و کاربرد تلفن همراه واینترنت و سایت هایی چون فیس بوک، چه شکل گردهمآیی ها و استفاده از رنگی ویژه و باندرول های چند ده و یا چندسد(صد) متری بر روی دست تظاهر کنندگان در میانه جمعیت، همه نشان از تاثیر جنبش اعتراضی سبز در ایران بود. سخنان کوشندگان سیاسی، اجتماعی در این دو کشور، پشتیبانی از جنبش اعتراضی مردم ومخالفت مسلمانان با حکومتی چون حکومت اسلامی ،که در رسانه های همگانی کشورهای گوناگون بارها به آن اشاره رفت، نشانه هایی روشن از دروغ پردازی های خامنه ای و باندهای وابسته به او است.

ـ البته می باید توجه داشت که در مصر وتونس هرگز سرکوب وجشیانه ای که در ایران انجام گرفته و می گیرد به کار نرفت. نه نیروی انتطامی و اوباش لباس شخصی با موتور ومجهز به باتوم برقی، چماق وچاقو وقمه به میان مردم هجوم برده و یا با خود رو مردم را زیر گرفتند، نه شبانه به خانه های مردم ریختند وبه زن وبچه، کوچک وبزرگ رحم نکردند ونه به جنایت ها ودروغ پردازی های  ویژه حکومت اسلامی در ایران دست زدند. در هیچ یک از کشورهادرندگی و وحشی گری های حکومت اسلامی وجود نداشته است(اگر لیبی را به کنار بگذاریم که اکنون درگیر جنگی داخلی است وخشونت قذافی در نهایت.البته در آن جا نیز وضع با ایران یکی نیست و مردم از توانایی های بیشتری بر خوردار هستندو امروز مسلحانه مبارزه کرده و چون فروان از نیروهای ارتش را نیزهمراه با خود دارند،  اسلحه زیادی نیزدر اختیار دارند) .

ـ یک تفاوت بزرگ دیگر در این دو سرزمین، وجود ارتشی مردمی در این کشورها بود که به مردم پیوسته و نپذیرفت که به کشتار دست زده وبه مردم خود شلیک کند. آیا نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش در ایران چنین کردند؟ آیا اویاش لباس شخصی(که همه می دانند شماری زیادی از سپاهیان در آن هستند) و شبه نطامیان بسیج با چنین سازماندهی و هزینه های فراوان، در کشورهای عربی نیز وجود داشتندکه تنها هنر و وظیفه ای که دارند کاربرد نهایت اهانت یه مردم آزادی خواه، خشونت و سرکوب آنان است؟

ـ حسنی مبارک هر که بود دست کم تا این اندازه شرافت داشت که دستور کشتار مردم را نداده و خود پس از چند هفته ایستادگی چون بیشترین شمار مردم را مخالف و در برابر خود دید، دست از حکومت برداشته وهم چون شاه ایران، میهن خود را ترک کرد ورفت.

رفتار با قذافی

آنچه برای ما ایرانیان در خور توجه است، آموختن از رفتار رهبران وسیاست مداران کشورهای گوناگون در گذشته و اکنون با قذافی در لیبی و داد و ستد و معامله 41 ساله با اواست.رویدادهای لیبی و آشکار شدن بده وبستان ها با او، یک بار دیگر به ما یاد آور می شود که هرگز به نیروی بیگانه اعتماد و تکیه نکرده وبر پای خود بایستیم. این سیاست بازان تنها زمانی به یاد "انسان" های زیر ستم وبیدادگری دیکتاتورها می افتند و از سر اجبار به پشتیبانی از آنان می پردازند که دیکتاتور زوال ونابودیش حتمی شود. تا زمانی که بتوانند داد وستد و زد وبند کنند و مردم دست به خیزش واعتراض های کارساز وسرنوشت ساز نزنند، از به زبان آوردن حتا واژه دیکتاتور هم در مورد کسانی چون قذافی دوری می کنند. هم اکنون پنهان از چشم مردم نمایندگان همین رهبر مقدس کودتا چی و رئیس دولت دست نشانده اش در حال زد وبندو مذاکره با آمریکا هستند زیرا می دانند سرنوشت قذافی بر سرراه آن ها نیز هست. گذشته از رفت وآمدهای زیاد کنونی مشایی به کشورهای غربی با یاری خودفروختگانی در برون مرز، پیش از انتخابات قلابی و کودتا نیز نشست های مهمی انجام گرفته است. یک نمونه از این نشست وگفت وگوهای پنهان را نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، شماره 769 (از بهمن تا اسفند 1389) به میان آورده است که گزارش افشار شده ویکیلیکس از سندی است که سفارت امریکا در لندن به تاریخ 12 آگوست 2008 به وزارت امور خارجه آمریکا فرستاده است. بنابراین گزارش "موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک" در روزهای 2 و 3 آگوست کنفرانسی بر گزار کرده که از ایران مجتبا(مجتبی) هاشمی ثمره، مشاور ارشد رئیس دولت کودتا، سلطانیه نماینده حکومت در آژانس جهانی انرژی اتمی، جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، علی باقری مدیر کل اداره اروپایی وزارت خارجه، مصطفا(مصطفی)دولت یار سفیر ایران در هلندو ...چند نفر دیگر در کنفرانس شرکت داشته اند. از آمریکاویلیام پری وزیر پیشین دفاع، فیتز پاتریک از حزب جمهوری خواه، راش هولت، ویلیام مولرو دیگرانی که نگارنده سمت های آنان را درست متوجه نشده است، سیگفرید هکر از دانشگاه آکسفوردو چند ن دیگر شرکت داشته اند. دیدار در خانه ایران در کنار سفارت ایران انجام گرفته است. شرح این گفت وگو ها که هرگز در ایران بیان نشده ونمی شود در این نشریه امده است ونشان از ژرفای نیرنگ بازی و چندگانگی چهره علی خامنه ای وباندهای وابسته کودتاچی به او دارد.    

تا کنون ده ها بار ازاین گونه نشست های پنهان چه در آمریکا وچه درکشورهای اروپایی انجام گرفته است. همآن گونه که پیش تر آمد، اینک رحیم مشایی با یاری خودفروختگانی در برون مرز، که از جنس همین ها هستند ولی بی ریش وتسبیح وباکراوات و در نما اهل علم ودانشگاه که نام آنان نیز بارها به میان آمده است، بیشترین کوشش های پشت پرده را  بر عهده دارد تا هم خود را آدم مهمی به این کشورها بشناساند وجا پایی برای آینده نقشه های خود و هم پالکی کودتاچی اش که با زور تقلب وکشتار رئیس دولت شده است، باز کند و هم غربی ها را مطمئن کند که اگر یاری کنند که حکومت بر جا بماند واو به ریاست جمهوری انتخاب شود، مشکل اتمی را به سادگی به پایان برده ودر آینده دوستان خوبی خواهند شد، نه دیگر به بمب گذاری،ترور  و اتش افروزی در کشورهای دیگر دست می زنند، نه دنبال بمب اتم می روند و ... از این دست وعده ها تا به خیال خود همه را بفریبند تا که امام زمان از راه برسد. البته با این بهانه تا هم چنان حکومت کرده وسرمایه های مردم ایران را بباد دهند.

ایرانی آزادی خواه می باید همچنان هشیار بوده، اجازه گریز وفرار و سازش وحیانت پنهان به تبه کاران حاکم نداده و کار را خودش به انجام برساند.

آدم ربایی وترس از بیان آن

حکومت اینک آشکارا به آدم ربایی دست زده وجنابان موسوی وکروبی را همراه با همسرانشان ربوده است. در برابررسانه های برون مرزی با وقاحت ویژه خود، آن را انکار کرده وجسارت بیان حقیقت ناپدید شدن این دو را ندارد. یک چنین رفتاری تنها از چنین حکومت ضد انسانی،  نیرنگ باز و دروغ پردازی بر می آید.

اگر خود این آقایان به آدم ربایی، گروگان گیری و هر جنایت دیگری دست بزنند، کاری درست انجام داده اند  ولی اگر دیگری چنین کند که اتفاقن چون خود این ها، هم خودکامه وجنایت پیشه بوده وهم چنان هست و هم ادعای مسلمانی وضد آمریکایی بودنش کم از خامنه ای وسران مافیاهای وابسته به او ندارد، جنایت است و علیه قوانین و پیمان های جهانی که خود هر روز آن را زیر پا نهاده ولگد مال می کنند! در رابطه با ناپدید شدن موسا(موسی) صدر وسیله قذافی، حکومت اسلامی 32 سال است سینه زنی وهیاهو می کند(البته برای تبلیغ بوده است زیرا خودش نیز این کاره است).توجه کنید وکیل حزب اللهی خانواده صدر چه می گوید: 

"اما خود جنایت آدم‌ربایی و ناپدیدشدن اجباری یک جنایت است و در قوانین بین‌المللی این جرم مضاعف می‌شود."(4)
 

کوروش گلنام

شنبه 14 اسفند 1389 ـ 5 مارس 2011
 

پا نویس:

 1 ـ  نمونه هایی از این گزارش ها به زبان سوئدی را می توانید در دو آدرس زیر ببینید:

http://www.expressen.se/nyheter/1.2347918/khadaffi-bakom-moske-i-malmo

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sanktioner-drabbar-inte-malmos-moske_5974409.svd

2 ـ در این باره، در این دوآدرس به انگلیسی و سوئدی:

http://www.billboard.biz/bbbiz/industry/touring/beyonce-usher-furtado-s-gigs-for-gadhafi-1005056552.story

سوئدی

http://www.e24.se/makro/varlden/furtado-skanker-bort-gaddafi-pengar_2651345.e24

3 ـ ویدئوی سخنان مهدی دانشمند، این ملای یاوه گو و بی ادب را که بر منبر ریا و نیرنگ خود، بدترین ناسزا هارابه سنی مذهبان می دهد، حتا آن چه را که در میان مسلمانان"ناسزاهای ناموسی" خوانده می شود،  می توانیددر این آدرس دیده وگوش کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=B2d5BHmWk-c  

4 ـ ازنشست خبری شبلی ملاط وکیل به گفته آقایان امام موسی صدر! با خبرنگاران ایرانی که به‌صورت ویدیو کنفرانس، عصر روز سه شنبه 30 آذرماه در دفتر موسسه موسی صدر انجام گرفته است.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"