سوریه وحکومت اسلامی
کورش گلنام

بی تدبیری، خودبزرگ بینی، کم دانشی، کاربرد سیاست های بی پشتوانه وخیالی"برتری در منطقه"و بدتر از آن "رهبری جهانی" از سوی حکومت اسلامی، بار دیگر چالش دردناکی را برای حکومت رقم زد.
 

لیبی

زمانی که مردم در لیبی بپا خواستند حکومت اسلامی کوشش کرد که در این باره سکوت کند. قذافی که هم چون سران حکومت اسلامی، خود نیز  ادعاهای توخالی فراوان داشت و حکومت کنونی ایران را به چشم یک رقیب می دید، کسی نبود که چون بشار اسد در برابر سیاست ها و جاه خواهی های حکومت اسلامی سر فرود آورد ولی به هر رو این دوحکومت شباهت های زیادی در سیاست های آتش افروزانه، جنایت کارانه ودیوانه سری های خود با یکدیگر داشته ودر پایه، هم کار ودر یک مسیر بودند. لیبی که یکبار ضربه کوبنده وسهمگینی از آمریکا دریافت کرده بود، اندکی ادب شده، دست از کوشش های اتمی خود بر داشته، به خانواده های قربانیان بمب گذاری در هواپیمایی که در هلند سقوط کرده بود غرامت های سنگین پرداخت کرده و کوشش کرده بود که از خود چهره سالم تری نشان دهد.  ولی درونمایه حکومت استبدادی او همچنان پا بر جا و تفاوتی نیز با حکومت اسلامی نداشت. بنا بر این سکوت حکومت اسلامی تا مدت ها پس از بالا گرفتن کاردر لیبی بی انگیزه نبود. مبارزه آزادی خواهانه، پی گیرانه ودلیرانه مردم لیبی ولی سرانجام حکومت اسلامی را واداشت که پس از ماه ها با شتاب واز زبان رئیس دست نشانده دولت کودتا ونمایندگانی در مجلس دست نشانده، انقلاب در لیبی را تایید کند. دگرگونی های دیگر در آینده سیاست های کودکانه حکومت ولی درد آورتر وسخت تر بوده وخواهد بود. 
 

سوریه

سوریه ولی حکایت دیگری است زیرا دست راست حکومت اسلامی ومهمترین کانال او برای ریاکاری، ویرانگری وآتش افروزی وجنایت در منطقه بوده است. حکومت اسلامی با سر سختی و با این ادعای ناراست و مردم فریب که غربی ها وصهیونیست ها پشت قیام مردم سوریه برای آزادی هستند و این تظاهرات ها فتنه بیگانگان است، تا همین دیروز بر این سیاست پا می فشرد.

 سرنگونی حکومت قذافی، شور امید به آزادی در مردم سوریه را فزون ترنموده و انقلاب در سوریه نیز توان مند تر شده است. برای حکومت خون ریز بشار اسد هم دیگرکمترین آینده ای دیده نمی شود. بشار اسدبا دست زدن به کشتارگسترده مردم آزادی خواه، دیگر مشروعیت واعتباری ندارد. شورای امنیت سازمان ملل همراه با اتحادیه کشورهای عربی آماده دخالت مستقیم در سوریه شده و تحریم های سخت آغاز شده است. با توجه به همین  انگیزه ها است که احمدی نژاد رئیس دولت دست نشانده کودتا، با برخورداری ازتیزهوشی گروه تشکیل دهنده "اطاق اندیشه" خود که در رأسش مشایی است، یکباره با پشتیبانی از خواست مردم سوریه برای"آزادی وعدالت" (آن گونه که خود فریب کارانه می گوید) ودعوت شرمگینانه مردم و حکومت سوریه به مذاکره، یک بار دیگرتوپ را در زمین رهبر کودتا انداخته است تا همه بار پشتیبانی ننگین از حکومت بشار اسد و شرکت در سرکوب مردم سوریه را بر دوش رهبر کودتا بیاندازد. اینک علی خامنه ای دیگر بار در تنگنایی سخت گرفتار آمده است و روشن نیست که پس از فروپاشی به احتمال نزدیک، حکومت بشار اسد، چگونه می تواند سالیان دراز پشتیبانی از آن، یاری رسانی آشکاردر کشتارهای چند ماه گذشته در  سوریه(پرچم حکومت اسلامی بارها وسیله مردم سوریه به آتش کشیده شد) و بر باد دادن هزینه های نجومی از سرمایه های مردم ایران در راه سیاستی بی آینده وخیالی را به مردم ایران وجهان توضیح داده وشکست دردناک و تاریخی سیاست های ویران گرخود را اعلام نماید!

بنا بر این بی جا نخواهد بود اگر گفته شود که شکست حکومت بشار اسد در سوریه شکست بزرگی برای حکومت اسلامی و در رأس آن رهبر خودخوانده وکودتاگر، علی خامنه ای است.
 

دست وپا برای کسب آبرو در منطقه

همآن گونه که پیش بینی می شد، کوشش فراوان حکومت اسلامی برای نزدیکی به مصر تا کنون نتیجه دل خواهی نداشته و مصری ها هشیارتر از آن هستند که حکومت می اندیشید. تماس های شتاب آلود این روزها با ترکیه واعلام شگفت آور مذاکره بر سر سوریه با تاکید بر حق مردم سوریه! دعوت از حاکم قطر و استقبال از او با رویی باز و آغوشی گشوده، همه نشان از دیپلماسی ورشکسته وشکست خورده، ندانم کاری ها، سردرگمی ها وبی آبرویی حکومت اسلامی دارد. آیا مردم ایران، منطقه(به ویژه سوریه) وجهان پشتیبانی و یاری حکومت اسلامی به حکومت بشار اسد در سرکوب مردم سوریه با چرخش یک باره و ناگزیر در سیاست منطقه ای این حکومت آتش افروز را به همین زودی از یاد برده و دگرگونی ناگزیر و ریاکارانه در سیاست های او را خواهند پذیرفت؟ پاسخ این پرسش را آینده خواهدداد.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"