بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
کورش گلنام

 

در بازار شام، گذشته از هیاهو و همهمه، هر چه بخواهید یافت می شود. نام نویسی کاندیدا ها برای گزینش ریاست جمهوری در ایران نگون بخت امروز، بازار شامی شده است که هر که از راه رسیده سر بر آورده و در این روند" هیچ آدابی و ترتیبی مجو "! در این بازار شام، از جوانی که هنوز دیپلم دبیرستان را نگرفته تا پیرمرد هایی که با ریخت، رفتار و جامه های شگفت آوری پا به پیش نهاده اند، یافت می شوند. در میان این چهره های  شگفت انگیز شما اندک درک و نمایی از این که یک رئیس جمهور چه ویژ گی ها ، چه میزان دانش، چه توانایی ها برای رو در رویی با رخ دادهای جهان پر تنش کنونی و در برابر موج های سهمگین و توفان های ناگهانی برای در دست گرفتن سکان کشتی یک سرزمین و برون برد آن از تهدیدها با یرخورداری از دانش و دور اندیشی داشته باشد، نمی بیند. این بازار شام در همآن حال که برای یک کشور با پیشینه هزاران ساله سبب سرشکستگی، سرافکندی، زشت و دردانگیزاست، بسیار خنده آور و تمسخرآمیز است.

آیندگان در باره ما مردم چگونه داوری خواهند کرد؟

چون به قعر خوی خود اندر رسی

پس بدانی کز تو بود آن ناکسی

.......

گر نه کوری این کبودی دان ز خویش

خویش را بد گو مگو کس را تو بیش   (مولوی)

در هیچ جای جهان حتا پس مانده ترین کشورهای آفریقایی نیز یک چنین آشفتگی، بی خردی و بلبشو را در گزینش ها، آن هم گزینش ریاست جمهوری نخواهید دید.  حتا در گذشته و در قیبله های دور از چرخه تمدن نیز کسی برای رهبری پا به میدان می گذاشت که یک سر و گردن از دیگران بالاتر بوده و از سوی همه بزرگان قبیله شایسته رهبری به شمار می آمد. چنین کسی می باید در نبرد و شکار دلیر و جنگجو بوده و در برابر یورش دشمنان پایدار و استوار باشد. پیشینه چنین کسی و باور بزرگان و مردم قبیله به او بسیار مهم بوده است. این را برابری دهید با آشفتگی بازار شام سر بر آوردگان برای ریاست جمهوری در ایران اسلامی ای که ادعاهایش گوش فلک را کر کرده و آخوند بی مایه ای چون خامنه ای در رویاهایش نه تنها خود را رهبر "جهان اسلام" می پندارد که با چاپلوسی های پیرامونیان دزد، خود فروخته و نادان، خود را شایسته رهبری همه جهان نیز می داند و از درون مرداب سیستم خود احمدی نژاد بیرون می دهد! یک بار دیگر باید گفت: گرفتاری تنها از حاکمان نیست و مردم اند که چنین به خواری تن داده وخود را گرفتار کرده اند. چه پیش می آمد اگر همه با فریاد رسا این شعبده بازی های حکومت را یکسره نادرست دانسته و در برابر آن می ایستادند و در هیچ گزینش نمایشی شرکت نمی کردند؟ نه خون و نه خشونتی! به زور که نمی توانند آنان را از خانه هایشان بیرون بیاورند. ما یا همه چیز را به بازی می گیریم و یا اجازه میدهیم بسادگی ما را بازی دهند. براستی آیندگان در باره ما مردم چگونه داوری خواهند کرد؟

این تخم لق را کی شکست؟

پایه این رژیم ریاکار از همآن روز نخست کج بنا شد و هر چه پیش تر رفتیم، کج تر شد تا رسید به فرمان "آقا" برای بدر آوردن یک "کوتوله سیاسی" بنام احمدی نژاد از درون جعبه جادویی"ولایت مطلقه فقیه". بر آوردن او برای چهار سال دور دوم ولی خون مردم را به جوش آورد و آن رویداد و جنبش تاریخی با کودتا و فرمان رهبر و اوباشان پیرو او به کشتار و خون آغشته شد. هشت سال بخش فراوانی از مال و آبروی میهن ما بر باد رفت. سخنان، رفتار و بی مایگی های  این"دکتر صلواتی"(1) در همه جا مایه شرمساری و سرافکندی ایرانیان شد، این "مرگ بر آمریکا گو" ولی شیفته رفتن به آمریکا بود. هر سال بار سفر به امریکا بست با چه شور و لذتی از این که در دلِ "شیطانِ بزرگ" با گارد و "آن ماشین های سیاه دراز" او را جابه جا می کردند! در تاریخ سازمان ملل دیده نشده است که کشوری چنین هزینه های هنگفتی بکند و رئیس جمهور کشوری خانواده و چنین شمار بزرگی مفت خور را با خود همراه ببرد! این آدم بی مایه، خود بزرگ بین و نشسته بر جای بزرگان، نیاز داشت کسانی را همراه داشته باشد تا برای یاوه هایش کف زده و هیاهو کنند. زمان سخنرانی او در سالن همه، جز همین همراهان مفت خور و مزدورانی جیره خوار و مفت خور تر از آنان در برخی کشورهای مسلمان، سالن را ترک می گفتند. من آن زمان هم نوشتم که اگر یک ژاپنی به جای این کوتوله سیاسی بود، بی گمان می رفت و خود کشی می کرد. ولی مگر بی خردی، پر رویی و توهم این آدم، مرز و اندازه ای می شناسد؟ از سویی می توان این را نیز گفت که: چه ایرادی باید به شرکت کنندگان در این باغ وحش ایجاد شده برای گزینش ریاست جمهوری گرفت؟ آن ها دیده اند "مشنگی" چون احمدی نژاد رئیس جمهور شده است، چه چیز آن ها کم از اوست که رئیس جمهور نشوند؟ روند مسخره ای که امروز می بینم تخم لقی است که "رهبر معظم و احمدی نژاد" با هم شکستند.

کوروش گلنام

پنجشنبه 24 اپریل 1396 ـ 13 آپریل 2017

 

زیر نویس:

1 ـ داستان این دکترای صلواتی در بسیاری سایت ها آمده است از آن میان در آدرس زیر:

https://www.balatarin.com/permlink/2009/5/29/1601661

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"