اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
در باره شوک بزرگ در سوئد 
کورش گلنام

این روزها مردم سوئد به ویژه اعضای بزرگترین، با پیشینه ترین وکارآمدترین حزب سوئد یعنی  سوسیال دموکرات ها در شوک به سر برده و با ناباوری آن چه روی داده است را دنبال می کنند. چه پیش آمد که همه رسانه های گروهی سوئد دو هفته گذشته را در باره آن نوشته و گفته و خبرنگاران و روزنامه نگاران پر کارترین روزهای خود را سپری کرده اند؟ شاید خوانندگانی بسیار شگفت زده شوند اگر آگاهی یابید که آن چه چنین جنجال بزرگی را در جامعه سوئد آفریده، این است که بیش از دو هفته پیش یک روزنامه پس از نیمروزی سوئدی بنام "افتون بلادت"(1)در خبری گزارش داد که هکان یوهولتس(2) رهبر تازه سوسیال دموکرات ها که هشت ماهی بیش نیست که به رهبری حزب برگزیده شده است، در سال های گذشته که نمایندگی پارلمان را نیز داشته است با وجود دریافت ماهیانه بالا، بیش از آن چه که باید، به عنوان کمک هزینه مسکن دریافت کرده است. همه مبلغی که اواضافه دریافت داشته است از سال 1994 تا کنون یعنی به مدت هفت سال 160000 کرون سوئد بوده است که به نرخ امروز تومان در ایران مبلغ 276 ملیون و 800000 تومان می شود. این مبلغ با توجه به هزینه بالای زندگی در سوئد و بی ارزش بودن ریال در برابر آن، در خود سوئد بسیار اندک و ناچیز به شمار می رود.

دریافت همین مبلغ نا چیز به پول و ارز سوئد از سوی یک سیاست مدار که هم زمان رهبر حزب و نماینده پارلمان است، چنان جنجالی در جامعه بپا کردکه به راستی آن را باید یک زلزله سیاسی در سوئد به شمار آورد.
 

خبرنگاران ورسانه های همگانی در سوئد

 در این باره  نکته های زیرمی تواند مورد توجه فراوان ما ایرانی ها به ویژه هم میهنان در ایران قرار بگیرد :

1 ـ رفتار و هنجار جامعه و رسانه های همگانی در سوئد

خبرنگاران و روزنامه نگاران از همآن ساعت های نخستین انتشار خبر با همه توان، در کمال آزادی و بدون هیچ گونه مرز و"خط قرمز" ی به افشای این موضوع پرداختند. نخستین مصاحبه با هکان یوهولتس که در دفتر مرکزی خبرنگاران سوئد انجام یافت به راستی یک بازجویی محترمانه ولی بی پرده و تمام عیار بود.  چنان پرسش هایی از او شد و چنان او را ناچار به پاسخ گویی نمودند که در ایران ملا زده ما تنها می تواند درخیال و رویا بگنجد.
 
 

2 ـ عدم موضع گیری و یا دخالت دولت

دولت کمترین دخالتی در کار خبرنگاران و روزنامه نگاران نداشته و هر روزه همه روزنامه ها، رادیو و تلویزیون ها هر آن چه که به آن دست یافته، نوشته یا گفته و در اختیار جامعه نهادند. شنیدن در باره میزان و اندازه کوشش رسانه هابرای دادن آگاهی های درست به جامعه، برای ایرانیان درون ایران باور نکردنی است. هر روز، ده ها گفت وگو ونشست در این باره انجام یافته و ریزترین گوشه های ماجرا به آگاهی مردم رسیده است . هیچ مقامی جرأت نداشت و ندارد به کسی بگوید "جنجال نکنید وبگذارید مسئولان کارشان را بکنند"و یا"فتیله ها را پایین بکشید"! سخنانی که همه می دانیم که مفهوم درستش در ایران این است که:" بگذارید مسئولان چون همیشه همه ماجرارا ماستمالی نموده و چند نگون بخت دست چندم را در پای رهبر خودخوانده، که خود و لانه اش پایگاه دزدان و غارت گران است، دراز کرده ذبح نموده و قال قضیه کنده شود"!
 
 

3 ـ پاسخ گویی

ـ در سوئد هیچ کس حتا بالاترین مقام نمی تواند از پاسخ گویی گریخته و زد وبند کند.

ـ  دادگاه های سوئد کاملن مستقل و قانونی عمل می کنند و این دستگاه دادگستری سوئد است که وارد کارزار شده، به بررسی داده ها پرداخته و تصمیم می گیرد که برای این رهبر حزب بزرگ سوئدبه عنوان مجرم وبزه کار پرونده تشکیل داده شود یا نه. چون رهبر حزب سوسیال دموکرات فورن مبلغ یاد شده را باز پرداخت نموده، کار خود را به سبب ناآگاهی دانسته و بارها از همه مردم پوزش خواهی نمود گویا دادگاه از بازپرسی و محاکمه او خودداری نمود که خودهمین امر نیز اعتراض زیادی در جامعه  ایجاد کرد. ولی آن چه بسیار دارای اهمیت بود،افشاگری گسترده، آزاد، همه جانبه و  موشکافانه رسانه های همگانی سوئد بود.
 
 

آسیب سخت به حزب سوسیال دموکرات

از یک جامعه زنده وپویاچشم داشتی جز این هم نمی شد داشت که در برابر این رسوایی، به شدت واکنش نشان دهد تا آن اندازه که:

ـ آرای حزب نام برده و رهبر آن به شدت دچار افت شد؛

ـ دیگر حزب ها نیز به دست وپا افتاده، بایگانی های مالی(دریافت ها وپرداخت ها)ی همه نمایندگان خود را در دستور کار قرار داده و دیده شد که چند نماینده در پارلمان سوئد پا پیش نهاده و از برداشت های زیادتر و سوء استفاده های خودسخن گفته وبرای بازپرداخت آن چه گرفته اند، آمادگی خود را بیان داشتند.
 

اشتباه بزرگ حزب پس از رسوایی

از دید نگارنده، با رأی به ماندن هکان یوهولتس در رهبری حزب در نشست ویژه و پس از رسوایی پیش آمده ،حزب سوسیال دموکرات سوئدبه یکی از بزرگترین اشتباه های     

تاریخ خود دست زده و تاوان بسیار سختی برای آن خواهد پرداخت.

بهترین کار برای هکان یوهولتس کناره گیری از رهبری حزب بود. او سخنرانی توانا و ورزیده در برابر خبرنگاران و هم آوردان سیاسی است و از پیشینه خبرنگاری نیز بر خوردار است. ولی این امتیاز هااکنون به دردی نمی خورد. با ماندن در رهبری حزب، اوآینده سیاسی خود را نیز در قماری نهاد که زمینه برد در آن بسیار اندک است.

ـ ریزه کاری های مهم و بحث بر انگیز دیگری نیز در این باره از آن میان رفتار و برخورد همآوردان سیاسی سوسیال دموکرات ها پس از رسوایی رهبر این حزب وجود دارد که خود آموزه هایی دارد که می گذارم برای آینده.

نگارنده با نوشتن در این باره هدف سنجش میان ایران ملا زده و سوئد را نداشته ام که نادرست وناشدنی است. خواستم نوشته انگیزه ای باشد برای جوانان کوشنده وپویای ایرانی که تا می توانند پرسش به میان آورده و در باره همه چیز بررسی و کنکاش نمایند. اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد وبه گفته حافظ:

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

 کلاه داری و آیین سروری داند

.......

........

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

 نه هر که سر بتراشد قلندری داند

 

پا نویس:

  Aftonbladet  1 ـ

Håkan Juholts  2 ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"