PEZHVAKEIRAN.COM انقلاب «زن، زندگی، آزادی» فرصت‌ها و تهدیدها
 

انقلاب «زن، زندگی، آزادی» فرصت‌ها و تهدیدها
حنیف حیدرنژاد

 

حنیف حیدرنژاد- پیام انقلاب مهسا (ژینا) امینی ساده و روشن است: زن، زندگی، آزادی! 

«زن، زندگی آزادی» یعنی مردم ایران جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند.

این نه فقط یک شعار که یک پیام و سرتیتر یک مانیفست است. نه فقط یک شعار سَلبی، که شعاری ایجابی است. نه تنها می‌گوید، چه نمی‌خواهیم، بلکه می‌گوید که چه می‌خواهیم!

«زن، زندگی آزادی» نافی ارزش‌های به بن بست رسیده، شکست خورده و آزمایش پس داده حکومت اسلامی در ایران است. ارزش‌های ضد بشری و شکست خورده‌ای که فراتر از مرزهای ایران، منطقه و جهان را نیز با جنگ و آتش و خون و با ویرانی و نابودی مواجه کرد. ارزش‌هائی که ترس و تنفر را رواج داد و به انتقام و انتقامجویی دامن زد. ارزش‌هائی که با علم و دانش و دوستی و همزیستی دشمنی داشته و خرافه و جهل و سانسور را پرورش می‌دهد.

نگاهی به مفهوم «زن، زندگی، آزادی»
«زن»

چهار دهه است که حقوق زنان و شخصیت و کرامت آنان در جمهوری اسلامی پایمال و لگدکوب می‌شود. آنان در ۴۴ سال حاکمیت این نظام فقط تحقیر و سرکوب و تبعیض و بی‌حقوقی روز افزون را تجربه کرده‌اند.

حجاب اجباری، نمادی است که این سرکوب و تبعیض را در انظار عمومی به نمایش می‌گذارد. حجاب اجباری با محدودیت‌هائی که با خود برای فرد و جامعه به همراه می‌آورد مانند زنجیری است که بر پای فرد بسته شده و مدام به او یادآور می‌شود: «تو» آزاد نیستی و به جامعه نیز یادآور می‌شود: «شما» آزاد نیستید! همه‌تان، همیشه و همه جا در کنترل من (حکومت) هستید!

جان‌مایه‌ی «حجاب اجباری» بر سلبِ اختیار زن بر بدن و رفتار خویش استوار است. با حجاب و همه احکام و تعاریف و شرایط و ظوابط و قوانینی که برای آن مشخص شده، کرامت و ارزش انسانی زن حذف و او فقط در جنسیت‌اش خلاصه می‌شود. این دیدگاه، جنسیت زن را «منشاء فتنه و فِسق و فساد دانسته که می‌تواند مرد را از راه ایمان خارج کرده و به گناه بیالاید.» در چنین دیدگاه و دستگاه فکری، هویت جنسیِ زن نیز فقط در ارتباط با مرد است که تعریف شده و مفهوم می‌یابد. زن «برای» مرد است که معنا دارد. در همین چهارچوب «مَحرم و نامَحرم»، خط و مرزی است که جداسازی جنسیتی را رسمیت می‌بخشد. ساختار این جداسازیِ جنسیتی نیز با هدف حفظ رابطه‌ی قدرت بین زن و مرد و تسلط مرد بر زن بنا شده که در آن، زن «مالِ» مرد بوده و هویت انسانی او تا حد یک «شیئی» که می‌تواند تحتِ مالکیت قرار بگیرد، کاهش می‌یابد. در چنین دیدگاهی «حق» زن، معنی ندارد. زن نمی‌تواند هیچگاه حقی برابر با مرد داشته باشد. چنین است که از تحصیل در دانشگاه گرفته تا تصدی مناصب و سمت‌های دولتی و تا اشتغال به کار، موانعی برای زنان ایجاد شده و او مجاز به ورود به بسیاری از عرصه‌ها نشده و از حقوق شهروندی برابر با مرد محروم می‌شود. همه اینها در ایدئولوژی اسلامِ شیعی حاکم بر ایران نه محرومیت و تبعیض، بلکه تلاش برای «حفظ کرامت زن» قلمداد می‌شود. حجاب اجباری و دیگر قوانین ضد زن در ایران تبعیض‌های زن‌ستیز را «قانونی» و نهادینه می‌کند.

در این نوع نگاه توهینی بزرگ و آشکار به زن و مرد، هر دو، نهفته است، زیرا:

–  در این دیدگاه روابط و مناسبات انسانی بین زن و مرد فقط بر اساس غرایز جنسی تعریف می‌شود که هدف آن تامینِ لذت جنسی مرد است.
– در این دیدگاه، زن «موجود»ی است که هدفمند و آگاهانه به تحریک جنسی مرد مشغول است. بدن او، اندامش، موهایش، صدایش و… هر حرکت و ایماء و اشاره او معنادار بوده و تحریک و «اِغفال کننده» است.
– در این دیدگاه مرد، موجودی درنده و وحشی و منتظر فرصت است که با هر حرکتِ زن، تسلط بر اراده‌ی خود را از دست داده و یکباره همچون یک حیوان وحشی به زن حمله کرده و به او تجاوز می‌کند.

به بیان ساده: بر اساس فهم و نگاه منادیانِ حجاب اجباری، هر زن، یک «اِغواگر» بالقوه و هر مرد یک «متجاوز» بالقوه است. چنین تفکری نگاه بیمارگونه به زن و مرد داشته و با انسانیت بیگانه است. چنین نگاهی با اصلِ اساسیِ حق حاکمیتِ انسان بر بدن و رفتارش در تضاد و با اصل اختیارِ انسان بر تعیین رفتار و سبک زندگی و تشخیص «خوب و بد» برای خودش مخالف و بر سرسپردگی و بندگی انسان بر آنچه فقه و شریعت برای او تعیین می‌کند تاکید دارد.

تاکید بر حقوق «زن» در شعار «زن، زندگی، آزادی»، نه تنها دفاع از حقوق و کرامت زن، بلکه دفاع از زن و مرد و دفاع از «انسانیت» است.

«زندگی»

«زندگی» همان چیزیست که حکومت اسلامی حاکم بر ایران با آن مخالف است و پیوسته در تلاش بوده تا همه جلوه‌های آن را نابود و مرگ و نیستی و غم و ماتم را جایگزین آن کند. بنیادی‌ترین جلوه زندگی «حق حیات» است. جمهوری اسلامی در ایران در ۴۴ سال گذشته پیوسته در صدر کشورهای رکورددار اعدام بوده است. نگارنده در یک پژوهش به مناسبت ۴۰ سالگی جمهوری اسلامی، کارنامه این حکومت در زمینه اعدام حد فاصل سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ را جمع‌آوری و تنظیم کرده است. این جدول که در آن تاکید شده آمار ارائه شده ناقص، غیردقیق و آمار حداقلی است از ۲۰۳۲۵ انسان که اعدام شده‌اند خبر می‌دهد. این در حالیست که در همان پژوهش برای چند سال، اصلا آماری یافت نشد تا مورد بررسی قرار گیرد! (کارنامه۴٠ ساله جمهوری اسلامی در زمینه اعدام از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷)

طی چند سال گذشته باید چند هزار انسان دیگر که اعدام شده‌اند را نیز به این آمار اضافه کرد. در کنار اینهمه،  بسیارانی هستند که مفقود شده‌اند، بسیارانی ترور شدند، بسیارانی در تظاهرات‌ها کشته شدند و هزاران نفر دیگر بر اثر شکنجه یا اصابت گلوله دچار نقض عضو شده‌اند.

به آمار اعدام‌شدگان باید همچنین آمار کشته شدگان جنگ، شامل ۲۲۵۵۷۰ نفر کشته و ۵۷۴۱۰۱ نفر مجروح با معلولیت‌هائی با درصدهای مختلف را اضافه کرد. همچنین آنان را که به دلیل سوء مدیریت این حکومت در تصادف‌های جاده‌ای یا بر اثر ابتلا به بیماری کرونا و نبود واکسن و دارو کشته شدند نیز باید بخشی از کارنامه مرگبار این حکومت دانست. (ایران- بیلان: ۴۰ سال حکومت اسلامی- فاکت‌ها و اعداد و ارقام در رابطه با ۴۰ سال بیدادگری در ایران)

اما شاید در هر کشوری شناخته شده‌ترین جلوه زندگی، لبخندِ شادی بر لبان مردم کوچه و خیابان و رقص و شادی آنها باشد. چیزی که این حکومت چهار دهه است آن را از مردم ایران سلب کرده. دیگر جلوه‌های زندگی از هوای پاک و آب سالم تا طبیعت ویران شده نیز آثار زیانبار و جبران‌ناپذیری را بر پیکر خود دارند. فرهنگ و هنر و تاریخ و تمدن این سرزمین زیر خاکستری از مرگ و نابودی و ماتم و عزا که جمهوری اسلامی بر این کشور پاشیده، دفن شده است.

با اینهمه، «زندگی» همچون ققنوسی که از آتش خود سر بر می‌آورد، در فریاد مردم ایران تجلی پیدا کرده و به اسلامگرایانِ حاکم یادآوری می‌کند که: زندگی در این سرزمین هرگز نخواهد مُرد! رقصِ زنانی که روسری‌های خود را بر آتش افکنده و پایکوبان بر گِرد آن می‌رقصند و شادی و هلهله مردانی که از این زنان حمایت می‌کنند طلوع فصلی نو در زندگی مردم ایران را نوید می‌دهد.

«آزادی»

«آزادی» را می‌توان در مفهوم سیاسی آن یعنی داشتن حق انتخاب در زندگی فردی و اجتماعی خود تعریف کرد. حقی که دیگران (چه فرد یا حکومت یا رسانه‌ها و شرکت‌ها و…) نباید در آن دخالت کرده و با دستکاری بر آن تاثیر بگذارند. فردِ بالغ، داری قوه تشخیص محسوب شده و به انتخابش احترام گذاشته می‌شود.

در مفهوم فلسفی اما، شاید بتوان «آزادی» را حرکت در مسیر «بودن» به طرف «شدن» دانست. سِیری پیوسته و مداوم و پایان‌ناپذیر که البته ضرورت آن، داشتن حق اختیار، برای انتخابِ گزینه‌ای مناسب در بین گزینه‌های موجود، یا حتی ساختن و پردازش ایده‌ای جدید برای تعیینِ اندیشه و سبک زندگی مناسب برای خود است. از همین دریچه‌ی «آزادی انتخاب» است که هر فرد «مفهوم و معنای» زندگی را برای خود جستجو کرده و یا به آن باورمند شده و زندگی‌اش را بر اساس آن به پیش می‌برد. آزادی پرسشگری را ارج نهاده به دگراندیشان و شکاکان میدان می‌دهد تا پیوسته «طرحی نو» در اندازند.

باید در نظر داشت که آزادی با مسئولیت فردی و اجتماعی پیوند خورده و فرد در مقابل رفتار و عملِ خویش پاسخگو است.

«آزادی»همان حق پایه‌ای و بنیادین است که حکومت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی، علمی‌ و پژوهشی یا در حوزه‌اندیشه و هنر و دیگر عرصه‌های زندگی از مردم ایران سلب کرده است. آزادی به مثابه اکسیژن برای انسان است که اگر نباشد، «زندگی شایسته مبتنی بر کرامت انسانی» از معنا و مفهوم خود تهی شده و به کهولت و مرگ تدریجی گرفتار می‌شود.

تاکید بر «آزادی» در شعار «زن، زندگی، آزادی»، تاکید بر احیاء حقِ سلب شده‌ی مردم ایران و تاکید بر تامینِ نیاز و ضرورتی است که اگر نباشد، رهائی زن و تحقق زندگیِ شایسته انسانی نیز نمی‌تواند آنگونه که باید، عملی شود.

پیامدهای «زن، زندگی، آزادی» در عرصه جهانی

انقلاب مهسا (ژینا) امینی توجه بسیاری از سراسر جهان را به خود جلب کرد. نه فقط از زاویه سیاسی و نه فقط به خاطر همدری با مردم ایران و اعلام همبستگی با آنان. مردم جهان در بسیاری از پیام‌ها، آکسیون‌ها، نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود نشان دادند که با انقلاب «ن، زندگی، آزادی» احساس همزادپنداری داشته و کم یا زیاد نیاز به زنده کردن جوهره و مفهوم «زن، زندگی، آزادی» را در زندگی اجتماعی یا در سیاست کشوری که در آن زندگی می‌کنند حس می‌کنند. این شعار نیاز در عرصه جهانی، به ویژه در مورد مقابله با سرکوب و محدودیت‌های سیستماتیک و سنت‌های ضد زن را منعکس نمود. به این ترتیب این شعار پلی شد برای ارتباط مردم از کشورهای مختلف با زبان و فرهنگ و مذاهب مختلف برای ارتباط با هم. برای پیدا کردن مفهوم مشترکی که آنرا گمشده‌ای از خود می‌دیدند. مبارزه با افکار و فرهنگ و سیاست‌های ضد زن، فرهنگ و منش مردسالاری و مبارزه با تبعیض و تحقیر انسان موضوعی است فراملیتی و فرامرزی و این شعار زمینه‌ای برای نزدیکی و همبستگی جهانی در یک مبارزه مشترک را فراهم کرد.

پتانسیلی بزرگ و عظیم که در تجمع ایرانیان در کشورهای مختلف خود را نشان داد و تجمع‌های وسیعی که با حمایت شهروندان کشورهای مختلف همراه شد بازتابی از این همبستگی جهانی بود. حرکتی که سیاستمداران کشورهای مختلف را نیز ناچار به واکنش و حمایت از این جنبش کرد. بدین ترتیب موضوعی انسانی، یعنی «حق زن»، در عرصه سیاست جهانی تاثیرگذار شد و روحیه و فرهنگ ضد مردسالاری و اسلامگرائی را تقویت کرد.

«زن، زندگی آزادی» پتانسیلی جهانی دارد و در صورتی که به درستی به کار گرفته شود هم می‌تواند همبستگی با مردم ایران و مبارزه آنان علیه جمهوری اسلامی را تقویت کند و هم می‌تواند جنبش ضد زن، ضد مردسالاری و ضد اسلامگرائی را در کشورها و جوامع مختلف تقویت و نیروهای ترقیخواه و انسانمدار را هرچه بیشتر در عرصه سیاسی- اجتماعی فعال کند.

جهت‌گیری انقلاب «زن زندگی آزادی»

«زن، زندگی، آزادی»، انقلابی در ریشه‌ها، در اندیشه، در باورها، در نوع نگاه و در سبک زندگی است. انقلابی که مناسبات قدرت بین زن و مرد را در عرصه حاکمیت نشانه گرفته است. علیه اسلام سیاسی است. علیه دخالت مذهب در حکومت است. علیه مردسالاری است. علیه هر نوع «قیمومیّت» مردان بر زنان است. علیه هر نوع نگاه تبعیض‌آمیز به خاطر جنسیت و عقیده و تعلق قومی و مذهبی و اجتماعی است. علیه هر نوع به حاشیه راندن انسان‌ها و تحقیر و ارزش‌گذاری آنهاست. علیه خرافات و خرافه‌پرستی است.

«زن، زندگی آزادی» خواهان کرامت انسانی و احترام به آن است. در این نگاه «انسان» و کرامت اوست که در مرکز امور قرار دارد. "زن، زندگی، آزادی" خواهان مشارکت همه انسان‌ها در تعیین سرنوشت‌شان است. برابری‌خواه و برابری‌طلب، عدالتخواه و دادخواه است. صلح‌خواه و صلح‌طلب و خواهان همزیستی و زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها و کشورها و مردمان آنهاست. مدافع حقوق «اقلیت»ها و به حاشیه راندشدگان و خواهان حاکمیت قانون و برابری همه در برابر قانون است. خواهان پایبندی به اصل شفافیت در برابر مردم و رسانه‌ها و نظام قضائی است. خواهان لغو هر نوع امتیازطلبی و امتیازدهی به دلیل تعلق به یک خانواده، حزب یا یک گروه خاص سیاسی، یا تعلق به یک گروه خاص اجتماعی و مذهبی است. خواهان نظامی دمکراتیک و مدافع حقوق بشر است.

همه آنچه در بالا آمد نشان از باور به «زیر و رو کردن» نظم سیاسی حاکم بر ایران و نظام مدافع آن دارد. این یعنی جمهوری اسلامی با همه ساختار و با همه نهادها و با همه ایدئولوژی و فرهنگ ضد انسانی‌اش باید برود! این دگرگونی و انقلاب، زمانی تکمیل می‌شود که علاوه بر نظم سیاسی حاکم، «نظام ارزشی» حاکم و ایدئولوژی که این نظام از آن ارتزاق می‌کند نیز ریشه‌کن شده و نابود شود.

چالش‌های انقلاب «زن، زندگی آزادی»؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها

انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، تقابل تاریخی و ناگزیر دو نظام ارزشی است. انقلابی است که شروع شده و به تدریج تکمیل می‌شود. انقلابی است «در حال شدن». این انقلاب با چالش‌هائی مواجه است. با فرصت‌ها و ریسک‌هائی که اگر هوشمندانه و مسئولانه با آن برخورد شود خون ذخیره کرده، درد و رنج مردم ما را کمتر کرده و گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دمکراتیک را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند.

فرصت‌ها

انقلاب «زن، زندگی آزادی» فرصتی تاریخی ست برای به گور سپردن اسلام سیاسی در ایران. فرصتی برای تقویت خِرد و اندیشه، پرسشگری و آزاداندیشی و ارجح دانستن انسان و حقوق او بر هر تقدس آسمانی. فرصتی برای آنکه منافع ملی، آینده و نجات ایران به عنوان یک کشور، یک سرزمین، یک تمدن با فرهنگ و تاریخ  و هنرش، با مردمانش،   آنهم با همه تنوع و تکثرش در مرکز توجه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و کشورداری قرار بگیرد. فرصتی برای آنکه ایرانی که در حاکمیت جمهوری اسلامی تا مرز نابودی پیش رفته، بازسازی شده و بتواند در عرصه منطقه‌ای و جهانی نقشی مسئول و سازنده به عهده بگیرد.

انقلاب در حالِ شدن «زن، زندگی آزادی» فرصتی است برای گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که عقب‌افتادگی خود را از سیر تحولات جبران کرده و با نقد گذشته خود، برای همکاری با دیگر گروه‌ها و شخصیت‌های دمکراتیک اعلام آمادگی نموده و فراتر از منافع شخصی و گروهی خود به مردم ایران و جوانانی که جان خود را بر کف دست گرفته و به خیابان‌ها می‌روند اندیشیده و نجات ایران را اولویت اول خود قرار داده و منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی برتر ندانند.

تحقق انقلاب «زن، زندگی، آزادی» فرصتی است برای در مرکز قرار دادن حقوق شهروندی. فرصتی است برای برابری حقوقی همه شهروندان، بی‌توجه به تعلقات خاص جنسیتی، قومی، عقیدتی، مذهبی، فکری یا هر نوع تفاوت دیگر. فرصتی است برای یادگیری فرهنگ و زندگی دمکراتیک. فرصتی است برای تشکیل و تقویت نهادهای مردمی‌ و دمکراتیک، رسانه‌های آزاد و مستقل، نهادهای مردم نهاد و غیردولتی. فرصتی برای تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مختلف برای دفاع از حقوق کارگران و مزد بگیران و همه اقشار اجتماعی. فرصتی است برای تشکیل احزاب دمکراتیک و فرصتی است برای تشکیل یک نظام دمکراتیک متکی بر قوه سه‌گانه مستقل و جدا از هم. فرصتی است برای حاکمیت قانون. فرصتی است برای بازگشت و مشارکت میلیون‌ها ایرانی مهاجر و عاشق وطن که بتوانند دانش و تجربه و تخصص و سرمایه خود را برای ساختن ایرانی آزاد و مرفه به کار بگیرند.

موفقیت انقلاب «زن، زندگی، آزادی» فرصتی است برای شکوفائی و تقویت علم و دانش و خِرد و اندیشه و فرهنگ و هنر. فرصتی است برای پرورش اندیشه و استعدادهائی که در همه این عرصه‌ها زیر چتر اسلام سیاسی و انواع تبعیض و سرکوب ناشی از مردسالاری خفه شده‌اند.

پیروزی و تحقق انقلاب «زن، زندگی آزادی» در ایران فرصتی است برای آگاهی و بیداری مردم در کشورهای اسلام‌زده و حتی برای جوامع اسلامی ساکن در کشورهای آزاد که با الهام گرفتن از این انقلاب، اسلام سیاسی و فرهنگ مردسالار و ضد زن را به چالش بکشند و به تدریج از عرصه قدرت سیاسی خلع کنند. فرصتی است برای نزدیکی مردمان کشورهای گوناگون با فرهنگ‌های مختلف به یکدیگر و تقویت روحیه همبستگی و تامین رفاه و پیشرفت عمومی. فرصتی برای تقویت صلح و دوستی و همکاری‌های دو یا چند جانبه بین کشورهای مختلف و پایه‌ریزی یک دوره صلح و امنیت در منطقه و جهان.

کمبودها

انقلاب «زن زندگی آزادی» چند کمبود مهم دارد: نبود تشکیلات، نداشتن سازماندهی، نداشتن یک رهبری جمعی و نبود یک برنامه مدوّن که چشم‌اندازهای آینده را ترسیم کند. همه اینها باید در قامت آنچه به آن «آلترناتیو» می‌گویند تبلور پیدا کند. این آلترناتیو باید پشتیبانی بخش بزرگی از مردم ایران را همراه داشته و باید بتواند بر روی سازماندهی حرکت‌های اعتراضی تاثیرگذار باشد. لازمه همه اینها این است که چنین آلترناتیوی از افراد و گروه‌های مختلفی از داخل و خارج ایران تشکیل شود که هر کدام منافع و خواسته‌های بخش‌های مختلف جامعه را نمایندگی کرده، اما همه بر روی اصول پایه‌ای و حداقلی برای عبور از جمهوری اسلامی و دوران گذار و دوران پس از آن توافق داشته باشند.

وقتی از «برنامه» سخن گفته می‌شود، منظور برنامه‌ای مدوّن برای قبل از گذار، حین گذار و تا استقرار حکومت منتخب مردم در آینده است. بسیارانی فقط از این سخن می‌گویند که: «ما همه یک دشمن مشترک داریم و فقط باید روی دوره گذار تمرکز داشته باشیم». این کافی نیست! زیرا این حق مردم است که جدا از آنکه می‌خواهند جمهوری اسلامی برود، نسبت به دیدگاه و برنامه مدعیان رهبری سیاسی آینده کشور از قبل مطلع باشند.

تا کنون شکل‌گیری چنین رهبری جمعی و در مرحله تکاملی‌تر، شکل‌گیری یک آلترناتیو، به چند دلیل مشکل بوده است، از جمله:

– زندانی بودن و سرکوب شخصیت‌ها و نیروهای سازمانده داخل کشور و محدودیت ارتباطات آنها با هم و با خارج از کشور
– نبود یا کمرنگ بودن فرهنگ دمکراتیک در بین شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی مستعدِ حضور در رهبری جمعی و کمبود آمادگی برای پذیرش این واقعیت که برای نجات ایران و همکاری جمعی باید با هم گفتگو کرد.
– خودحق‌پنداری و پافشاری رهبران و شخصیت‌های شناخته شده سیاسی بر درست بودن نظر خود و انتظار از دیگران که از آنها پیروی کرده و قائل شدن حق ویژه و امتیاز خاص برای خود در تصمیم‌گیری‌ها
– بالاتر دانستن منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی و نجات ایران و در نتیجه نبود یا ضعیف بودن روحیه تفاهم و توافق و مسالحه و سازش بر سر حداقل‌ها بین اکثر شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی مختلفی که پتانسیل حضور در یک رهبری جمعی را دارند.
– در کنار اختلاف نظر در ارتباط با شکل نظام حکومتی آینده (پادشاهی یا جمهوری)، موضوع تمامیت ارضی و حق شهروندی و تمرکز یا عدم تمرکز قدرت سیاسی از جمله موضوعات بحث برانگیز در نزدیکی نیروهای مختلف سیاسی برای همکاری با یکدیگر است. در عین باور به تمامیت ارضی و عدم تمرکز در ارتباط با قدرت سیاسی و کشورداری، باید بر نکته‌ای مهم تاکید کرد: تقسیم قدرت سیاسی در ایران آینده نه براساس ویژگی‌های قومی‌ و مذهبی و دیگر ویژگی‌ها، بلکه باید بر اساس به رسمیت شناختن برابرحقوقی همه مردم یعنی بر اساس به رسمیت شناختن حقوق شهروندی باشد (شکل حکومت و نحوه توزیع قدرت سیاسی را مجلس موسسان و قانون اساسی آینده تعیین خواهد کرد). اصل تعیین کننده اما آنست که: قدرت سیاسی و سیستم کشورداری به لحاظ امور اداری باید غیرمتمرکز باشد، همه مردم ایران با همه ویژگی‌های متفاوت باید بتوانند بدون هیچ مانعی بطور آزاد و برابر در سرنوشت سیاسی کشور و محل زندگی خود مشارکت داشته و هیچ منطقه‌ای از کشور نباید بر منطقه دیگر برتری داشته یا از امتیاز کمتر یا بیشتری بهره‌مند شود. نمونه‌هایِ شکست خورده لبنان، عراق، افغانستان در تقسیم قدرت سیاسی بر اساس مذهب یا قومیت فقط جنگ و خونریزی و تنش مداوم به دنبال آورده‌اند.

نگاهی به چند ماه گذشته از آغاز شروع انقلاب نوین مردم ایران نشان می‌دهد: اگرچه بخش بزرگ و اکثریت بدنه جامعه ایران آماده تغییر نظام و ساختار اجتماعی و رژیم حاکم است، اما شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی مخالف رژیم از مردم عقب‌تر هستند. طولانی‌تر شدن خلاء رهبری و آلترناتیو برای دوره گذار، بر ابهامات این دوره افزوده و همین باعث می‌شود تا «قشر خاکستری» و اکثریت مخالف اما ساکت جامعه هنوز وارد میدان نشوند. همه اینها یعنی خرید زمان برای حکومت اسلامی و طولانی‌تر شدن عمر آن و در نتیجه سخت‌تر و پرهزینه‌تر شدن مبارزه. حکومت اسلامی نیز امیدوار است با طولانی شدن این مبارزه، شاید گروه بزرگی از مردم ناامید و خسته شده و این رژیم بتواند به کمک سرکوب و وعده‌های فریبکارانه همچنان به حکومت ادامه دهد.

در عرصه جهانی اگرچه حمایت و همبستگی بی‌نظیری در بین جوامع و پارلمان‌های کشورهای آزاد نسبت به مردم ایران وجود داشته و اخبار خیزش مردمی‌ ایران بطور نسبی در سطح گسترده‌تری نسبت به گذشته در انواع رسانه‌های جمعی سنتی و مدرن انعکاس می‌یابد، اما هنوز دولت‌های کشورهای مختلف در ارتباط با حمایت از مردم ایران و محکومیت عملی حکومت جمهوری اسلامی بسیار محتاط عمل کرده و در استفاده از ساز و کارهای بین‌المللی در محکومیت و مجازات جمهوری اسلامی کوتاهی به خرج داده و کماکان راه مماشات با این رژیم را دنبال می‌کننند.

در عرصه بین‌المللی نیروئی که اکثریت مردم ایران را نمایندگی کند هنوز وجود نداشته و همین، گفتگو و فشار بر نهادهای بین‌المللی یا دولت‌های خارجی را برای فاصله گرفتن از رژیم حاکم سخت‌تر کرده است. دولت‌های خارجی زمانی بطور موثر از خیزش مردمی‌ «زن، زندگی آزادی» حمایت خواهند کرد که بدانند بعد از جمهوری اسلامی با چه نیروئی، با چه افرادی و با چه سیستمی‌ سر و کار دارند و تا کجا منافع آنها در دوره گذار از جمهوری اسلامی و پس از آن تضمین شده و اینکه چگونه می‌توان تضمین گرفت که آسیب یا خطری متوجه منافع آنها نخواهد شد.

انقلاب «زن، زندگی آزادی» نشان داد که مردم غیرمتشکل می‌توانند به میزان زیادی به مرحله به زیر کشیدن جمهوری اسلامی نزدیک شوند، اما این را هم نشان داد که: تحقق سرنگونی این نظام فراتر از خشم و تنفر یا هر انگیزه دیگری به یک رهبری جمعی، داشتن برنامه و حضور یک آلترناتیو جدی نیاز دارد که هم دمکراتیک باشد و هم حمایت اکثریت جامعه متکثر ایران را پشت سر خود داشته باشد. یک آلترناتیو که بتواند هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی منافع اکثریت مردم ایران را نمایندگی و سخنگوئی آنان را به عهده گرفته و با روش‌های دمکراتیک، زمینه‌ی گذار از جمهوری اسلامی و ورود به یک دوره دمکراتیک را تضمین کند، جلوی هرج و مرج و بی‌قانونی را بگیرد، امنیت و تامین نیازهای ضروری غذائی و درمانی و گردش امور اداری روزانه در دوره گذار را تضمین کند، انتقامجویی را مهار کند، زمینه‌های دادخواهی عادلانه را فراهم سازد و آزادی احزاب و رسانه‌ها را تضمین و شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد و دمکراتیک زیر نظر سازمان ملل را برقرار و شرایط برای تشکیل یک مجلس موسسان را فراهم کند.

عبور از جمهوری اسلامی بدون خونریزی امکانپذیر نیست. این چیزی نیست که مردم بخواهند، بلکه نظام حاکم است که روش و چگونگی پایان این وضعیت را تعیین می‌کند. مردم همه راه‌هائی را که بتوانند با خشونت‌پرهیزی به هدف خود دست یابند آزمایش کرده‌اند. نتیجه چه شد؟! کوتاه آمدن در مقابل این رژیم و نیروهای سرکوبگرش فقط آنها را وحشی‌تر کرد و بر تعداد کشته شدگان افزود. اینک نیروهای سرکوبگرِ حکومت حتی خردسالان را هم نشانه گرفته و به مدارس دخترانه یا پسرانه و خوابگاه‌های دانشجوئی نیز حمله شیمیائی می‌کنند. این رژیم کوتاه نمی‌آید و فقط در آخرین مرحله عقب نشسته و تسلیم می‌شود. نیروهای این حکومت تا آخرین لحظه خواهند کُشت و خواهند سوزاند و خواهند بُرد. این یعنی آنکه هر روز بر خشم و تنفر مردم افزوده خواهد شد.

اگرچه دفاع مشروع مجاز است، اما این رژیم کار را به جائی رسانده که مردم دیگر فقط به دفاع از خود فکر نکرده و به انتقام می‌اندیشند. خطر آنجاست که این رادیکالیسم وقتی خودجوش بوده و خارج از کنترل باشد می‌تواند به هرج و مرج و انتقامجویی منجر شود. چرخه‌ای کور که پایان آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. همین می‌تواند خطری بزرگ برای انقلاب «زن، زندگی آزادی» باشد. نباید اجازه داد بجای حاکمیت قانون و عدالت، انتقام (هرچند قابل درک) و خون و خونریزی و هرج و مرج و ناامنی حاکم شود. ساختن ایرانی که جمهوری اسلامی از آن ویرانه‌ای باقی گذاشته نیاز به امنیتِ مبتنی بر عدالت دارد.

دمکراسی برای قوام گرفتن به حکومتِ قانون و به عدالت نیاز داشته و هر شهروندِ زخم خورده از جمهوری اسلامی نیز باید درک کند که فراتر از خشم و تنفر و خواسته و احساس شخصی خودش، ساختن ایرانی آزاد و مرفه و ساختن  یک جامعه قانونمند نیاز به گذشت ِفردی و سپردن اجرای عدالت به دستگاه‌های قضائی صالح دارد. باید درک کرد اگر قرار است ایرانی مدرن بر پایه «زن، زندگی آزادی» بسازیم، باید انتقامجویی فردی، افترا و اتهامات بی‌پایه یا هر رفتار فراقانونی را به کنار گذاشته و دستگاه قضائی مبتنی بر عدالت و مبتنی بر استانداردهای جهانی حقوق بشر را تقویت کنیم.

تهدید‌ها

مقاومت مردم به ویژه زنان و جوانان در ماه‌های اخیر و پس از شروع انقلاب «زن، زندگی آزادی» در مقابله با جمهوری اسلامی نشان داد که این مردم دیگر نمی‌خواهند به وضعیت موجود تن داده و نمی‌خواهند به دوره قبل از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی برگردند. آنها نشان دادند که ماشین سرکوب حکومت دیگر کارآئی خود در ترساندن و خانه‌نشین کردن مردم را از دست داده یا بسیار ناکارآمد شده است.

اما آنچه می‌تواند موج امید و اراده مردم برای پایان دادن به حکومت اسلامی در ایران را با مشکل جدی مواجه کند چند چیز است، از جمله: ناامیدی و سرخوردگی مردم، طولانی شدن دوره کنونی و نداشتن چشم‌انداز مشخص و ندیدن موفقیت‌های ملموس و قابل سنجش به ویژه در موضوع همکاری نیروهای مخالف رژیم و تشکیل یک رهبری جمعی و هماهنگ، تشدید اختلاف بین شخصیت‌ها و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و استفاده آنها و هوادارانشان از شیوه‌های غیردمکراتیک و شناخته شده در جمهوری اسلامی برای حمله به مخالفین‌شان.

از شروع انقلاب «زن، زندگی، آزادی» شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی تلاش‌هائی را برای تشکیل ائتلاف یا ایجاد همبستگی با هدف هماهنگی و پیشبرد مبارزه علیه جمهوری اسلامی آغاز کرند. شاید مهمترین  تلاش تازه در این میان «شورای همبستگی» بود که در اینجا کمی‌ به آن اشاره می‌شود. به دلیل حضور رضا پهلوی در این تشکل، این امیدواری وجود داشت که شاید زمینه‌ای برای هماهنگی نیروهای طرفدار پادشاهی و سلطنت با نیروهای جمهوریخواه ایجاد شده باشد. نظر به مواضع دمکراتیک رضا پهلوی این امید وجود داشت که شاید به این ترتیب یک بلوک قوی و دمکراتیک شکل بگیرد.

همچنین نظر به مواضع دمکراتیک رضا پهلوی این انتظار وجود داشت که حامیان و طرفداران او نیز با بردباری، روشی دمکراتیک در برخورد با مخالفان خود در پیش بگیرند. اما کوتاه‌زمانی پس از اعلام تشکیل «شورای همبستگی» و انتشار منشور آن، رضا پهلوی بدون آنکه رسما اعلام خروج از این شورا کند، از آن کناره گیری کرد، پس از آن حامد اسماعیلیون و دو هفته بعد از آن نیز نازنین بنیادی از این شورا جدا شدند.

تجربه شکل‌گیری «شورای همبستگی» و جدائی افرادی که نام برده شدند، نبود شفافیت لازم از سوی آنها و از سوی این شورا در گزارش دادن به مردم در مورد آنچه در این شورا گذشت و توضیح دلایل جدائی‌شان، دلسردی بسیاری از مردم را به دنبال داشت.

در زمانه‌ای که مردم به قیمت خون خود در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده و مقاومت و مبارزه آنها، زندگی و خانواده  و شغل و آینده‌شان را به باد داده یا به زندان و شکنجه و تجاوز و جوخه اعدام ختم می‌شود، در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند دلسردی مردم را موجب شود یا به آن دامن بزند، عدم شفافیت، عدم صداقت و مهم‌تر از هر چیز دیگر بازی با اعتماد مردم است! اگر از سوی مدعیان رهبری سیاسی به مردم قول و وعده‌ای داده شود، اما دنبال نشود، اگر در زمینه دمکراسی و شفافیت به جمهوری اسلامی حمله شده، اما خود مدعیان شفاف و پاسخگو نبوده و رفتار خود یا حامیانش با معیارهای دمکراتیک بیگانه باشد، اینها همه بی‌اعتمادی و در نتیجه دلسردی و سرخوردگی مردم را به دنبال خواهد داشت.

تجربه شکست خورده «شورای همبستگی» و آنچه بر آن گذشت، تجربه ای سخت و پرهزینه شد. شاهدیم که در یک ماه گذشته حضور خیابانی مردم کم‌رنگ‌تر شده و حکومت دستگیری و صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام را افزایش داده است. این وقایع با هم بی‌ارتباط نیستند. همچنین شاهدیم که حامیان گروه‌ها یا شخصیت‌های سیاسی در فضای مجازی  یا در گردهمائی‌های مختلف در کشورهای اروپائی بهم حمله کرده و به دور از ابتدائی‌ترین اصول دمکراتیک با فرهنگی لمپنی و لات‌منشانه به دنبال حذف مخالفین خود هستند. به سه شعار زیر توجه کنید:

«مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»
«مرگ بر سه فاسد – ملا، چپی، مجاهد»
«رهبرما پهلویه هرکی نگه اجنبیه!»

شعار اول از سوی سازمان مجاهدین، بخشی از نیروهای چپ، بخشی از «ملیّون» و بخشی از مدافعان انقلاب ۱۳۵۷ تکرار می‌شود. آنها در رویاهای خود هنوز به دنبال انتقام یا تسویه حساب با خاندان پهلوی بوده یا آنکه رضا پهلوی را رقیب خود می‌بینند. من این نیروها را غیردمکراتیک می‌دانم. از آنها جز رفتارهای غیردمکراتیک انتظاری نیست. آنها اساسا در جبهه مبارزه آزادیخواهانه علیه جمهوری اسلامی قرار نداشته و مخالفت‌شان با جمهوری اسلامی به معنی دمکراتیک بودنشان نیست.

شعار دوم و سوم از سوی بخشی از هواداران سلطنت، پادشاهی‌خواهان و حامیان رضا پهلوی تکرار می‌شود. آنها با در دست داشتن عکس‌های رضا پهلوی، محمدرضا شاه و رضاشاه به تجمع ایرانیان در برخی شهرهای اروپائی، از جمله در لندن حمله کرده و حتی در یک مورد با زدن نقاب به صورت و با عربده‌کشی، وحشت پراکنی می‌کنند. اینها همه رفتارهای غیر دمکراتیک هستند.

نیروها و شخصیت‌هائی که به رفتارهای افراطی و غیردمکراتیک متوسل می‌شوند، نیروهائی که حذف دیگران و «مرگ» را تبلیغ و فراخوان «مرگ بر…» سر می‌دهند، نیروهائی که اصالت خون و تعصب فاشیستی و شوینیستی (برتری‌طلبی و افراط‌گرائی بر اساس ملیت) را، چه در ابعاد ملی یا در سطح محلی و منطقه‌ای تبلیغ می‌کنند، نیروهائی که تقدس‌گرائی، فردپرستی و هرگونه استبداد فردی را تبلیغ می‌کنند، نیروهای مدافع تمرکز قدرت سیاسی و مدافع تبعیض، نمی‌توانند نیروئی دمکراتیک بوده و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

همچنین آنانکه در گذشته و در سطوح مختلف در نقش آمر و عامل در جنایت علیه مردم ایران یا در غارت اموال و سرمایه‌های ملی کشور دخالت داشته‌اند و نیز هر فرد و شخصیت و هر نیروئی که به دنبال آن است که در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» بر فرش خونین مردم ایران برای خود جا و مقامی‌ دست و پا کند، همه اینها، فاقد صلاحیت بوده و نمی‌توان به چنین افراد یا گروه‌هائی اعتماد کرد.

انقلاب «زن، زندگی آزادی» پر شتاب شروع شد و اکنون وارد دست‌اندازهائی شده که حرکت و به نتیجه رسیدن آن را با سختی و هزینه بیشتر همراه کرده است. می‌توان از آنچه تا کنون گذشته درس آموخت و با پایبندی به ارزش‌های حقوق بشری و دمکراتیک، با شفافیت و با صداقت با مردم سخن گفت و اعتماد آنان را جلب کرد. مردم نیز می‌توانند بجای درگیر کردن خود با حاشیه‌سازی‌ها، از مدعیانِ رهبری، شفافیت و صداقت و پاسخگوئیِ بدون لکنت زبان طلب کرده و می‌توانند بجای درگیر کردن خود با موضوعات حاشیه‌ای و کم‌اهمیت، از مدعیان رهبری خواهان پایبندی به همبستگی و ارائه برنامه برای گذار از جمهوری اسلامی و برای دوره بعد از آن باشند.

رسانه‌های میلیونی و فعالین فضای مجازی نیز می‌توانند بجای تبلیغ فردپرستی و استفاده از روش‌های تعصب‌آمیز و افراطی، بر ویژگی‌های دمکراتیک افراد و گروه‌های مدعی رهبری سیاسی تمرکز کرده و آنها را مورد چالش و سنجش قرار داده و از آنها برنامه کار طلب کرده و در مقابلِ آنچه ادعا کرده اما عمل نمی‌کنند، آنان را به پاسخگوئی بکشانند. این رسانه‌ها می‌توانند ارزش‌های دمکراتیک را آموزش داده و با این شاخص به حق‌خواهی دمکراتیک که خودش حق هر شهروند است عمق بیشتری بدهند.

این یک ضرورت ناگزیر ملی و تاریخی است که ما، ما مردم ایران فقط در همبستگی با یکدیگر است که می‌توانیم از حکومت جمهوری اسلامی عبور کنیم. اما این همچنین یک مسئولیت خطیر ملی نیز هست که در جریان این مبارزه تا پیروزی نهائی، ارزش‌های حقوق بشری و دمکراتیکی را که انقلاب « زن، زندگی آزادی» منادی آنست چراغ راهنمای خود قرار داده و راه را بر هرگونه رفتار و منش افراطی و غیردمکراتیک از سوی هر فرد و شخصیت و گروه و تشکیلاتی ببنیدیم.

در انقلاب «زن، زندگی آزادی»، در این «انقلابِ در حالِ شدن»، باید اقدامات فردی یا گروه‌هائی را که به جهت‌گیری دمکراتیک و حقوق بشری این انقلاب آسیب می‌رسانند، آن را کُند یا از مسیر اصلی منحرف نموده یا به حاشیه‌سازی‌های پر جنجال و بی‌حاصل دامن می‌زنند، به نقد کشید. چنین افراد و گروه‌هائی را باید به پاسخگوئی شفاف فرا خواند، زیرا رفتار و سیاست‌های غیر مسئولانه آنان عبور از جمهوری اسلامی را طولانی‌تر و دوره  گذار، که هزینه آن را مردم ایران با خون و جان و سلامتی‌شان می‌پردازند، سنگین تر خواهد کرد.

عکس و پردازش: کیهان لندن

 

 

منبع:پژواک ایران


حنیف حیدرنژاد

فهرست مطالب حنیف حیدرنژاد در سایت پژواک ایران 

*هدف خامنه‌ای از بیرون کشیدن «کارت» مسعود پزشکیان؛ توپ در زمین مخالفان دموکرات رژیم است  [2024 Jul] 
*«انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی و «نه» بزرگ مردم ایران به خامنه‌ای  [2024 Jul] 
*«آزادی» حمید نوری ننگی ماندگار برای دولت سوئد  [2024 Jun] 
*گزارش روزنامه «لوموند» فرانسه در گفتگو با سه نفر از کودک سربازان سابق سازمان مجاهدین  [2024 Jun] 
*نظریه «جنگ‌های قدیمی‌- جنگ‌های جدید» و نگاهی به نقش جمهوری اسلامی‌   [2024 Jun] 
*راست و چپ افراطی یعنی چه؛ معیارهای تشخیص کدام است؟   [2024 May] 
*خامنه‌ای گرفتار در تله اسرائیل  [2024 Apr] 
*جنگ علی خامنه‌ای، جنگ مردم ایران نیست  [2024 Apr] 
*تغییرات قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا و پیامدهای آن  [2024 Apr] 
*چرا سازمان مجاهدین در ارتباط با موضوع “کودک سربازان” بجای پاسخگوئی، از شفافیت فرار می کند؟  [2024 Mar] 
*سازمان مجاهدین و تهدید جانی محمدرضا ترابی از کودک سربازان سابق این تشکیلات  [2024 Mar] 
*سازمان مجاهدین و ضدیت با آزادی بیان و سینمای آزاد  [2024 Feb] 
*حمایت از سازمان مجاهدین؛ مشارکت در جنایت!  [2024 Feb] 
*چرا سازمان مجاهدین با اقدامات روشنگرانه کودکان و کودک سربازانِ سابقش مخالفت می کند؟  [2024 Feb] 
*فیلم مستند «بچه های قرارگاه اشرف»و واکنش سازمان مجاهدین خلق  [2024 Feb] 
*کودک سربازان در سازمان مجاهدین خلق  [2024 Jan] 
*انفجارهای تروریستی در کرمان: جمهوری اسلامی اولین مظنون  [2024 Jan] 
*خلاصه حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری در سوئد و نگاهی به برخی نکات مهم آن  [2023 Dec] 
*تحریف حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری توسط سازمان مجاهدین  [2023 Dec] 
*تائید و قطعی شدن حکم حبس ابد حمید نوری توسط دادگاه استیناف در سوئد  [2023 Dec] 
*حمله مسلحانه به یک کلانتری در راسک، عملیاتی در راستای منافع حکومت جمهوری اسلامی‌  [2023 Dec] 
*فرصت دادن عمدی پلیس آلمان به «مرکز اسلامی هامبورگ» برای نابودی مدارک؟!  [2023 Nov] 
*نگاهی به سرنوشت عاطفه سِبدانی از کودکانی که توسط سازمان مجاهدین از خانواده اش جدا شد  [2023 Nov] 
*یک رسوائی در کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و پرسش از رسانه‌های فارسی‌زبان  [2023 Nov] 
*چهره کریه جنگ؛ حمله به بیمارستان جنایت جنگی است!  [2023 Oct] 
*قتل فجیع داریوش مهرجوئی و وحیده محمدی فر، شروع فاز دوم قتل های زنجیره ای؟  [2023 Oct] 
*حمله حماس به اسرائیل؛ جنگ نیابتی جمهوری اسلامی  [2023 Oct] 
*شایعه حضور حسینعلی نیری در آلمان؛ دادخواهی و اهمیت رعایت اخلاق انسانی  [2023 Aug] 
*در مورد درگیری با پلیس هنگام بازرسی از کمپ «اشرف۳» در آلبانی   [2023 Jun] 
*در مورد سخنان سیدحسین مرتضوی زنجانی رئیس اسبق زندان اوین و گوهردشت در کلاب‌هاوس  [2023 May] 
*انقلاب «زن، زندگی، آزادی» فرصت‌ها و تهدیدها  [2023 May] 
*حق حیات انسان بالاتر از هر تقدس و مقدسی است!  [2023 May] 
*پیام رضا پهلوی و جدائی حامد اسماعیلیون از «شورای همبستگی»؛ ضرورت شفافیت در مبارزه سیاسی دمکراتیک  [2023 Apr] 
*دادخواهی امری جهانشمول است  [2023 Mar] 
*شکست کامل سازمان مجاهدین در دعوای حقوقی کودک سربازان و شکایت بر علیه مجله «سایت» در آلمان  [2023 Feb] 
*فراخوان «وکالت» به رضا پهلوی و اشاره به برخی اشکالات  [2023 Jan] 
*گزارش مفصل یک روزنامه سوئدی قبل از شروع دادگاه تجدید نظر حمید نوری  [2023 Jan] 
*نگاهی به مقاله فرح شیلاندری؛ «آیا سازمان مجاهدین خلق «فرقه» است؟»  [2023 Jan] 
*شرایط دریافت اقامت آزمایشی در آلمان برای دسته‌ای از پناهجویان از آغاز سال ۲۰۲۳  [2023 Jan] 
*نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم از هم تفکیک پذیر نیستند؛ نقدی کوتاه بر نوشته اخیر شهلا شفیق  [2022 Dec] 
*پیام به سرکوبگران؛ محکومیت منشی ۹۷ ساله اردوگاه مرگ نازی‌ها؛ هشتاد سال پس از وقوع جنایت  [2022 Dec] 
*اعلام همبستگی کانون پزشکان آلمان به همراه ده نهاد دیگر بخش سلامت و درمان با همکاران خود در ایران  [2022 Dec] 
*«محاربه»؟! جنگ با خدا؟!  [2022 Dec] 
*رژیم جمهوری اسلامی‌با اعدام دستگیرشدگان تظاهرات به دنبال چیست؟  [2022 Dec] 
*وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواست خاک ایران را ترک کنند  [2022 Nov] 
*اهمیت فعالیت سیاسی- اجتماعی ایرانیان در جوامع آزاد  [2022 Nov] 
*تظاهرات ایرانیان در برلین: پیوند داخل و خارج از ایران، پیوند قلب‌ها!  [2022 Oct] 
*تحریکات خامنه‌ای برای دور جدیدی از سرکوب و کشتار مردم  [2022 Oct] 
*حمایت پارلمان آلمان از خیزش سراسری مردم ایران؛ بوی رفتن جمهوری اسلامی به مشام اروپا نیز رسیده است!  [2022 Oct] 
*تداوم اعتراضات در ایران و ضرورت ایجاد یک تشکل برای هدایت و سازماندهی  [2022 Sep] 
*کودک سربازان سابق در سازمان مجاهدین و تلاش نشریه "سایت" در آلمان برای برگزاری یک دادگاه جدید  [2022 Aug] 
*نگاهی به گزارش ایرج مصداقی در مورد محاکمه حمید نوری و نقش کاوه موسوی  [2022 Aug] 
*حاشیه سازی های دادگاه حمید نوری، رسانه های فارسی زبان و اهمیت راستی آزمائی  [2022 Jul] 
*خلاصه‌ای از حکم دادگاه حمید نوری در باره اعدام‌های دستجمعی تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت  [2022 Jul] 
*حکم حبس ابد برای حمید نوری: طعم شیرین عدالت و مسیر طولانیِ پیش رو  [2022 Jul] 
*لایحه دولت بلژیک در مورد استرداد مجرمین: کارت دعوت برای آخوندها جهت ارتکاب عملیات تروریستی  [2022 Jul] 
*حمایت از رضا پهلوی، ضرورت گذار از جمهوری اسلامی  [2022 Jun] 
*سرود ضد کودک «سلام فرمانده»، تلاش تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای سربازگیری از کودکان  [2022 May] 
*شادباش پیروزی مرحله ای جنبش دادخواهی و تشکر و قدردانی از دادخواهان  [2022 May] 
*جایزه "نَفَس عمیق" و محکومیت سازمان مجاهدین خلق در ضدیت با آزادی مطبوعات در آلمان  [2022 May] 
*نگاهی به دادخواست پایانی دادستان پرونده حمید نوری  [2022 May] 
*تائید سازمان مجاهدین در مورد عضو گیری دو کودک سرباز دخترِ زیر ۱۸ سال  [2022 Apr] 
*کیفرخواست دادستان استکهلم علیه حمید نوری؛ چرا اتهام «جنایت جنگی» و نه فقط «جنایت علیه بشریت»؟!  [2022 Apr] 
*حکم دادگاه عالی هامبورگ، گزارش مجله "سایت" آلمان، کودک سربازان و یک شکست دیگر برای سازمان مجاهدین  [2022 Mar] 
*نگ اوکراین و چرخش تاریخی در سیاست‌های نظامی و امنیتی آلمان  [2022 Mar] 
*سازمان مجاهدین و دروغ بزرگی به نام «نجات جان کودکان»  [2022 Feb] 
*کودک‌سربازان و قوانین بین‌المللی؛ جمهوری اسلامی از کودکان از جمله در نظامیگری سوء استفاده می‌کند  [2022 Feb] 
*حکم دادگاه هامبورگ در مورد گزارش مجله «سایت» و موضوع کودک سربازان در سازمان مجاهدین خلق  [2022 Feb] 
*چگونه سازمان مجاهدین شکست را «پیروزی» جا می زند!  [2022 Jan] 
*سازمان مجاهدین خلق، اعلام پایان جنگ مسلحانه و ادعاهای دوگانه!   [2022 Jan] 
*دادگاه حمید نوری؛ بررسی اولیه برخی مشکلات و کمبودهای جنبش دادخواهی  [2022 Jan] 
*دادگاه حمید نوری؛ بررسی اولیه برخی نتایج و دستاوردها در عرصه سیاسی- اجتماعی  [2022 Jan] 
*دادگاه حمید نوری؛ بررسی اولیه برخی نتایج و دستاوردها در عرصه سیاسی- اجتماعی  [2022 Jan] 
*حمید نوری(عباسی) و تأملاتی در رفتار و گفتار او مجموعه نظرات: مهدی اصلانی، میرزا آقا عسکری(مانی)، شهلا شفیق، حمید نوذری، کریم قصیم، مهرداد درویش پور، شورا مکارمی [2021 Dec] 
*دادگاه حمید نوری، شهادت دروغ و زیر پا گذاشتن شرف و وجدان  [2021 Dec] 
*روزنامه آلمانی «دیتسایت»: مجاهدین خلق؛ مبارزه برای آزادی با روش‌های فرقه‌ای  [2021 Nov] 
*گزارش تکان‌دهنده نشریه آلمانی «دی‌تسایت» درباره سرنوشت یکی از کودکان مجاهدین که از خانواده جدا شده بود   [2021 Nov] 
*دادگاه حمید نوری، سازمان مجاهدین و تبلیغ سیاسی  [2021 Oct] 
*منشی ۹۶ساله اردوگاه مرگ نازی‌ها، ۷۶ سال بعد از کشتار جمعی، در برابر دادگاه!  [2021 Oct] 
*دادگاه حمید نوری، دادخواهی و موضوع «وجدان»  [2021 Sep] 
*چرا سازمان مجاهدین دنبال آن است تا دادگاه حمید نوری را به هر قیمتی که شده بهم بزند؟  [2021 Aug] 
*وحشت‌آفرینی عریان، رمز پیروزی طالبان در افغانستان  [2021 Aug] 
*روزنامه آلمانی دیتسایت درباره دادگاه حمید نوری: حالا زمان آنهایی فرا رسیده که جان به در برده‌اند!  [2021 Aug] 
*دستاویز قرار دادن دادگاه حمید نوری با اهداف سیاسی- تشکیلاتی  [2021 Jul] 
*مردم حاضر، رهبران غایب  [2021 Jun] 
*تحریم «انتخابات» و ضرورت تشکیل شورای رهبری برای نجات ایران  [2021 Jun] 
*سازمان مجاهدین، ایرج مصداقی و دادگاه حمید نوری  [2021 Jun] 
*شرکت در «انتخاباتِ» حکومت اسلامی، اقدامی ضد ایرانی  [2021 May] 
*دعوت از سازمان مجاهدین به حضور در برابر دادگاه  [2021 Apr] 
*پرونده سازی بی پایه و اساس بر علیه ایرج مصداقی  [2021 Apr] 
*سرنوشت کودکانی که سازمان مجاهدین آنها را از والدینشان جدا کرد  [2021 Apr] 
*در مورد اقدام فیسبوک در بستن حساب‌های سازمان مجاهدین در آلبانی  [2021 Apr] 
*نه به جمهوری اسلامی، نقش رضا پهلوی و ما‎  [2021 Apr] 
*ناتالی امیری خبرنگار ایرانی- آلمانی: جامعه ایران از اسلام رو برگردانده و می‌خواهد آزاد باشد  [2021 Mar] 
*دادگاه بلژیک و فرار به جلو به سبک مسعود رجوی   [2021 Mar] 
*موفقیت پرونده پناهجویی زن ایرانی در آلمان؛ «خانه امن زنان» در ایران «امن» نیست!  [2021 Feb] 
*«دیپلمات- تروریست»  [2021 Feb] 
*یافته‌های تازه خبرنگار آلمانی در مورد شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا  [2021 Jan] 
*علی خامنه‌ای و نابودی سیستماتیک مردم ایران و جنایت علیه بشریت   [2021 Jan] 
*رنج کودکانی که در آلمان به ازدواج اجباری داده می‌شوند و سکوت و مماشات در باره علت آن!  [2020 Dec] 
*پایبندی به حقوق بشر، معیاری برای سنجش مدعیان آزادی و دمکراسی؛ روز جهانی حقوق بشر ودرس‌های آن برای ما  [2020 Dec] 
*تجاوز در بازداشت‌های کوتاه‌مدت در خانه‌های امن نیروهای اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی در ایران  [2020 Nov] 
*موریا؛ جهنمی که اتحادیه‌ اروپای برنده جایزه صلح نوبل ساخت‎  [2020 Sep] 
*کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، نقش و مسئولیت میرحسین موسوی  [2020 Aug] 
*روش‌شناسی «اکبر گنجی» در دفاع از جمهوری اسلامی  [2020 Aug] 
*تعهد های پوشالی؛ چرا مریم رجوی دروغ می گوید؟  [2020 Jul] 
*سازمان مجاهدین خلق و شکایت برعلیه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ  [2020 Jun] 
*اصل برائت و فرار سازمان مجاهدین خلق از قانون  [2020 Jun] 
*فرجام‌خواهی یک پناهجوی ایرانی در دادگاه قانون اساسی آلمان به دلیل گرویدن به مسیحیت رد شد  [2020 May] 
*چرا در قرن بیست یکم برای دیدن مادر یا مادر بزرگ، باید از یک سازمان سیاسی اجازه خواست؟  [2020 May] 
*«مصیبت وبا و بلای حکومت»؛ برای تعمقی در حال و آینده در ایام کُرونا و قرنطینه خانگی  [2020 Mar] 
*اخراج پناه جویان از آلمان، در چهارچوب پیمان دوبلین، معلق شد  [2020 Mar] 
*ارزیابی هولناک؛ کارشناسان نگران مرگ و میر ۳.۵ میلیون تن در ایران بر اثر کُرونا‎  [2020 Mar] 
*روزنامه آلمانی: ویروس کُرونا و وضعیت نگران کننده ایران  [2020 Mar] 
*نگاهی کلی به قانون جدید مهاجرت برای نیروی کار متخصص در آلمان  [2020 Mar] 
*تحریم نمایش «انتخابات»؛ رفرندامِ خاموشِ،‌«نه» به جمهوری اسلامی ‎  [2020 Feb] 
* «از آشویتس وحشتناک‌تر به فراموشی سپردن آن است»   [2020 Feb] 
*قرآن، کتابی ناقضِ ارزش های انسانی - عبور از قرآن و اسلام، ضرورتِ رهائی ایران  [2020 Jan] 
*تمجید از قاسم سلیمانی؛ آقای بهمن نیرومند، شرم کنید!  [2020 Jan] 
*جمهوری اسلامی تجسم دروغ و جنایات و وقاحت  [2020 Jan] 
*ظهور فرصت طلبانه مسعود رجوی بعد از یک دوره غیبت، چرا؟  [2020 Jan] 
*مبارزه مردم در داخل ایران؛ در خارج چه می توان کرد؟  [2019 Dec] 
*دفاع از خود در مقابل خشونت حکومتی یک حق است  [2019 Dec] 
*توفان در راه است و بوی خون می آید  [2019 Dec] 
*روز جهانی منع خشونت علیه زنان و مهمترین ویژگی‌های خشونت علیه زنان در حکومت اسلامی ایران ‎  [2019 Nov] 
*حمایت از افزایش قیمت بنزین و فرمان سرکوب مردم ِمعترض توسط علی خامنه ای  [2019 Nov] 
*دستگیری حمید نوری در سوئد و یاری رسانی رجوی به حکومت جنایتکاران در ایران از طریق حمله به ایرج مصداقی  [2019 Nov] 
*سازمان مجاهدین خلق و استفاده از روش های پلیسی- اطلاعاتی برعلیه مخالفین خود  [2019 Oct] 
*جنگ برعلیه کردها در سوریه؛ جنایت جنگی و تهدیدی برعلیه بشریت  [2019 Oct] 
*نگاهی به یک تجربه؛ اهداف و دستاوردهای کنفرانس بوخوم  [2019 Sep] 
*در مورد اهمیت بیانیه ۱۴نفر  [2019 Aug] 
*کشتار ۶۷ و ضرورت اعلام «روز ملّی دادخواهی»   [2019 Aug] 
*مذاکره احزاب کرد ایرانی با نظام جمهوری اسلامی و چند سوال اساسی و اصولی  [2019 Jul] 
*در مورد بیانیه موسوم به «14 نفر»، حمایت از آن و موضع پرخاشگرانه اسماعیل نوری علا  [2019 Jul] 
*تحریف حقیقت با هدف بهره برداری سیاسی توسط سازمان مجاهدین خلق  [2019 Jun] 
*نقدی کوتاه به کتاب "زخم های بی التیام" فرشته هدایتی  [2019 Jun] 
*تصویب قانون مهاجرت در آلمان؛ سختگیری ها و گشایش ها ‎  [2019 Jun] 
*استعفای رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان؛ دلایل و پیامدهای احتمالی  [2019 Jun] 
*چماق آمریکایی، توسری اسرائیلی، حلوای ژاپنی  [2019 Jun] 
* نه به جنگ علیه مردم و کشور ایران، آری به عملیات نظامی‌ علیه نظام جمهوری اسلامی   [2019 May] 
*تصویب لایحه «بازگرداندن نظام‌مند» پناهجویان در دولت آلمان ‎  [2019 Apr] 
*«حشدالشعبی» و «فاطمیون» بخشی از یک ایدئولوژی اشغالگر و ضدایرانی  [2019 Apr] 
*اعلام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به عنوان یک نیروی تروریستی از زاویه حقوق بشری  [2019 Apr] 
*در مورد حکم دادگاه‌ هامبورگ به نفع سازمان مجاهدین و علیه مجله اشپیگل  [2019 Mar] 
*مقاله مجله اشپیگل در مورد سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و پاسخ مجاهدین به آن  [2019 Feb] 
*دو چهره‌ی خمینی قبل و بعد از تصاحب قدرت  [2019 Feb] 
*کارنامه ۴۰ ساله ج. اسلامی به زبان ارقام: نابودی انسان، تخریب اجتماعی، مرگ سرزمینی، جنگ و تروریسم  [2019 Feb] 
*پاسخ دولت آلمان به حزب سبزها در مورد نقش «سازمان مجاهدین خلق ایران» در اپوزیسیون ایران   [2019 Jan] 
*بی بی سی فارسی باید از مردم ایران عذرخواهی و کارمند خود را اخراج کند   [2018 Nov] 
*نه گفتن به تحریم یعنی تقویت گزینه‌های ادامه حکومت یا حمله نظامی ‎  [2018 Nov] 
*کشتار شهروندان کورد و گریز رژیم جنایتکار و تروریستی جمهوری اسلامی از بحران هائی که آن را محاصره کرده‎  [2018 Sep] 
*نگاهی به تاریخچه جدید سازمان مجاهدین و طرح چند پرسش  [2018 Aug] 
*ضرورت تشکیل یک ائتلاف دمکراتیک و شورای رهبری برای دوران گذار و نجات ایران  [2018 Aug] 
*پناه گرفتن در کلیسا، آخرین راه مقابله با اخراج برای پناهجویان در آلمان  [2018 Jul] 
*دفاع از حقوق زنان و مقابله با ترور شخصیت مسیح علینژاد توسط حکومت اسلامی   [2018 Jul] 
*پیامدهای شکست عملیات فروغ جاویدان  [2018 Jul] 
*نژادپرستی و برتری‌طلبی ملی، بیگانه با زمانه و تفکر مدرن ‎  [2018 Jul] 
*سازمان مجاهدین خلق، تجربه ای شکست خورده و بی اعتبار  [2018 Jul] 
*هفته‌ی سرنوشت‌ساز برای آنگلا مرکل  [2018 Jun] 
*سازمان مجاهدین خلق و پایمال کردن آزادی و حرمت انسان  [2018 May] 
*اولین زن در رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان و مشکلات پیش رو  [2018 Apr] 
*پناهجویان کمتری به دلیل مسیحی شدن در آلمان قبولی پناهندگی می‌گیرند  [2018 Mar] 
*هموار شدن راه تشکیل دولت ائتلافی جدید در آلمان  [2018 Mar] 
*نقش تاریخی ملایان در ضدیت با فرهنگ ایران و حاکمیت اسلام سیاسی، پرسش و پاسخ با اسماعیل یغمائی  [2018 Feb] 
*سازمان مجاهدین خلق در معرض اتهامات سنگین نقض سیستماتیک حقوق بشر  [2018 Feb] 
*حجاب اجباری نماد بندگی زن و توهین آشکار به زن و مرد  [2018 Feb] 
*چگونه میتوان «میزان وثوق» فیلم های خبری از ایران بر روی اینترنت را افزایش داد؟  [2018 Jan] 
*دشمن؟  [2018 Jan] 
*ضرورت تمرکز بر روی شعار محوری «انتخابات آزاد زیر نظر نهادهای بین المللی»  [2018 Jan] 
*تجمعات اعتراضی در ایران، چند سوال و یک احتمال  [2017 Dec] 
*زلزله، خسارات جانی و مالی و نقش حکومت  [2017 Nov] 
*مردم ایران در میانه‌ی دو نیروی شّر  [2017 Oct] 
*یک نگاه آماری به ایرانیان ساکن آلمان  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان: دمکراسی، بازنده‌ی بزرگ!  [2017 Sep] 
*فراخوان به ایرانی- آلمانی‌های ساکن آلمان برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور  [2017 Sep] 
*من پوزش می‌خواهم! حقوق بشر و ضرورت نگاه انتقادی به گذشته خودِ فردی و خودِ جمعی  [2017 Sep] 
*انتخابات آلمان و نگاهی به موقعیت احزاب این کشور (۲)  [2017 Aug] 
*انتخابات آلمان و نگاهی به موقعیت احزاب مهم این کشور  [2017 Aug] 
*آلمان؛ آیا با جواب منفی درخواست پناهندگی مواجه شده اید؟ حال چه باید کرد؟  [2017 Aug] 
*خودکشی یک پناهجوی ایرانی در آلمان و خودداری مقامات از انتشار خبر  [2017 Aug] 
*رهبری سازمان مجاهدین؛ فرار از پاسخگوئی و به جان هم انداختن خانواده ها  [2017 Jul] 
*فریبکاری‌های مریم رجوی  [2017 Jul] 
*وجدان یا مصلحت، پایبندی به اخلاق یا فرصت‌طلبی؟  [2017 May] 
*مهندسی انتخابات و گزینه‌های خامنه‌ای  [2017 May] 
*امدادرسانی بی مرز: زوج ایرانی- آلمانی همراه با پناهجویان روهینگای در بنگلادش  [2017 Apr] 
*انتخابات جمهوری اسلامی بر خلاف موازین حقوق بشر   [2017 Apr] 
*تروریست واقعی کیست؟ کوردها، آلمان و ترکیه  [2017 Mar] 
*مراسم اسکار؛ چرا اصغر فرهادی به نقض حقوق بشر و سیاست های تبعیض آمیز در ایران اعتراض نمی کند؟  [2017 Mar] 
*مصوبه کابینه آلمان؛ تشدید اخراج پناهجویان  [2017 Feb] 
*گزارش وزارت کشور آلمان در مورد تعداد پناهجویان در سال 2016  [2017 Jan] 
*چند عکس و چند سوال  [2017 Jan] 
*پیامد های مرگ رفسنجانی در عرصه جناح بندی های جمهوری اسلامی  [2017 Jan] 
*طراحی عملیات از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آلمان   [2017 Jan] 
*گورخوابی در ایران و روش حسن روحانی برای مبارزه با آن  [2016 Dec] 
*یاد ناصر ایرانپور دوستدار آزادی و انسایت گرامی!  [2016 Dec] 
*کشف گور دسته جمعی در تبریز و مسوولیت رژیم در حقیقت‌یابی  [2016 Dec] 
*اروپا و قدرت گیری پوپولیسم؛ شکست احزاب سنتی  [2016 Dec] 
*صدور حکم محکومیت احمد منتظری، هراس جمهوری اسلامی از حقیقت‌یابی   [2016 Nov] 
*پایه‌ریزی سیستم جدید برای تشدید کنترل ورود به اتحادیه اروپا   [2016 Nov] 
*تشدید اخراج پناهجویان از آلمان  [2016 Oct] 
*حالت‌های مختلف تصمیم‌گیری توسط اداره امور پناهندگی در آلمان  [2016 Oct] 
*سازمان مجاهدین، پایان انتقال به آلبانی و سرپوش گذاشتن بر یک شکست استراتژیک به بهای جان انسان ها  [2016 Sep] 
*«افتخار» پورمحمدی به کشتار و اعدام های سال 67 و طرح چند سوال   [2016 Aug] 
*سازمان مجاهدین خلق و تصفیه حساب شنیع با مخالفین  [2016 Aug] 
*در مورد خبر فوت مسعود رجوی  [2016 Jul] 
*اهمیت «مسئولیت فردی» در همکاری و مشارکت با دستگاه سرکوب و کشتار   [2016 Jun] 
*تصویب پیش نویس قانون «انتگراسیون» توسط دولت آلمان  [2016 May] 
*پدرسالاری اصلاح‌طلبانه: چرا اصلاح‌طلبان از اقدام فائزه رفسنجانی دفاع نمی‌کنند؟  [2016 May] 
*گرویدن به مسیحیت و تاثیر آن بر درخواست پناهندگی در آلمان  [2016 May] 
*نه، یعنی نه! خواست فعالان حقوق زنان در آلمان در مورد سکس بدون رضایت   [2016 May] 
*انتگراسیون چیست، شرایط و الزامات آن/ پاورپوینت آموزشی  [2016 Apr] 
*چه باید کرد؟ نقدی به گذشته و نگاهی به امروز- قسمت چهارم و آخر  [2016 Apr] 
*چه باید کرد؟ نقدی به گذشته و نگاهی به امروز- قسمت سوم  [2016 Apr] 
*مهمترین عامل و تعیین کننده ترین عامل   [2016 Mar] 
*معامله با ترکیه بر سر پناهجویان، شکست اتحادیه اروپا  [2016 Mar] 
*چه باید کرد؟ نقدی به گذشته و نگاهی به امروز- قسمت اول  [2016 Mar] 
*قوانین جدید پناه‌جویی در آلمان: قانون الحاق خانواده محدود شد  [2016 Mar] 
*واقعا نمیدونی چقدر ابلهی؟!  [2016 Mar] 
* انتخابات، فرصتی برای یک رفراندومِ ساکت «نه» به جمهوری اسلامی   [2016 Feb] 
*زندگی ادامه دارد، به یاد عباس محمدرحیمی  [2016 Jan] 
*تسلیت به خانواده سرفراز محمد رحیمی  [2016 Jan] 
*آنگلا مرکل زیر فشار: خودت مشکل پناه‌جویان را حل کن‎  [2016 Jan] 
*مزاحمت جنسی در شب سال نو؛ آتشی تازه به دامان پناه‌جویان در آلمان؟   [2016 Jan] 
* آلمان: نزدیک به ۱میلیون پناه‌جو و تقریبا نیم‌ میلیون تقاضای پناهندگی در سال ۲۰۱۵  [2016 Jan] 
*فرد در تشکیلات، ارزش و جایگاه فرد در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق  [2016 Jan] 
*فریبکاری رهبری سازمان مجاهدین خلق بیش از پیش رنگ می بازد  [2015 Dec] 
*ترکیه در آستانه جنگ داخلی؟  [2015 Dec] 
*اوج حضیض یک سازمان سیاسی  [2015 Dec] 
*محتوای بسته دوم قوانین پناهجوپذیری آلمان در سال ۲۰۱۶ چیست؟  [2015 Dec] 
*همدردی با مردم فرانسه، مبارزه با تروریست های اسلام گرا   [2015 Nov] 
*حمام خون در لیبرتی، و مسئولیت مسعود رجوی   [2015 Nov] 
*حمله مجدد موشکی به اردوگاه لیبرتی در عراق و مرگ انسان ها، مسئولیت با کیست؟   [2015 Oct] 
*قوانین جدید مربوط به پناه جویان در آلمان، یک هفته زودتر به اجرا گذاشته شد   [2015 Oct] 
*طرح ایجاد مناطق ترانزیتی در مرز آلمان برای کنترل ورود پناه جویان   [2015 Oct] 
*مریم رجوی و ادعاهای تکراری پایبندی به دمکراسی و حقوق بشر   [2015 Oct] 
*سازمان عفو بین الملل؛ تلاش برای لغو مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر   [2015 Oct] 
*ترسیم خطوط کلی سیاست پناهندگی در آلمان و اروپا   [2015 Sep] 
*تلاش ها برای هماهنگی در حل و فصل بحران پناه جویان در آلمان و اتحادیه اروپا   [2015 Sep] 
*انساندوستی مردم آلمان قابل تقدیر است   [2015 Sep] 
*بحران پناه جویان؛ اتحادیه اروپا در بحران هویتی و بر سر دوراهی   [2015 Sep] 
*18 دلیلی که رفسنجانی نیز دستگاه قضائی در جمهوری اسلامی را ناعادلانه می داند   [2015 Sep] 
*آلمان و تاخیر در برخورد با بحران پناه‌جویی   [2015 Sep] 
*آلمان و پناه‌جویان؛ پیروزی قانون بر وحشت‌پراکنی راست‌های افراطی   [2015 Sep] 
*عوامل مهم و تاثیرگذار در شکل دهی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران امروز   [2015 Aug] 
*دفاع از حقیقت، پایداری بر یک پرنسیب  [2015 Aug] 
*بمبگذاری در اردوگاه حزب کومله کردستان ایران محکوم است   [2015 Aug] 
*فردیت و جنسیت و مکانیزم های درون تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق برای تثبیت رهبری رجوی  [2015 Jul] 
*سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران؛ انتقادات و نکات قابل تأمل   [2015 Jul] 
*تغییرات جدید در قانون اقامت در آلمان   [2015 Jul] 
*مردسالاری شیعی و توهین یکی از آخوندها به ایرانیان از طریق تلویزیون حکومتی   [2015 Jun] 
*تحقیر خامنه ای توسط وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا   [2015 Jun] 
*بحران جهانیِ فرار و پناهندگی، نشانه‌ای از بحران سیاست جهانی   [2015 Jun] 
*تحولات سیاسی ترکیه؛ مقابله نئوعثمانیسم و سکولاریسم   [2015 Jun] 
*پاورپوینت آموزشی به زبان ساده؛ دلایل فرار و پناهندگی   [2015 May] 
*فرار یک زن برهنه از خودروی نیروی انتظامی، نقطه انفجار فردی و اجتماعی و پیامدهای آن   [2015 Apr] 
*اروپا چگونه پناه‌جویان را به کام مرگ می‌فرستد   [2015 Apr] 
*تلاش رهبران جمهوری اسلامی برای فرار از پیامدهای تفاهم هسته‌ای   [2015 Apr] 
*افزایش شمار پناه‌جویان در جهان و نگاهی به پراکندگی جغرافیائی ایرانیان پناه‌جو   [2015 Mar] 
*چرا مریم رجوی بر«تسلیح» ساکنین کمپ لیبرتی در عراق اصرار می کند، عواقب آن چیست؟   [2015 Mar] 
*علی خامنه‌ای در فرار از پاسخگوئی، منتقد نظام خود می‌شود   [2015 Feb] 
*محمد اقبال سخنگوی غیر رسمی سازمان مجاهدین خلق اتهام پراکنی می کند. پاسخ دهید!   [2015 Feb] 
*بن بست های استراتژیک رهبری سازمان مجاهدین خلق، قسمت سوم و پایانی   [2015 Feb] 
*بن بست های استراتژیک رهبری سازمان مجاهدین خلق (2 )  [2015 Feb] 
*بن بست های استراتژیک رهبری سازمان مجاهدین خلق (1)   [2015 Feb] 
*مرگ افراد سازمان مجاهدین در عراق و لیبرتی؛ ابهامات و پرسش ها   [2015 Feb] 
*هیچ پناه جوئی از آلمان تا نیمه ژانویه 2016 به یونان اخراج نمی شود   [2015 Jan] 
*جنگ تبلیغاتی- روانی بر سر شمارِ تظاهرکنندگان «پِگیدا» در آلمان   [2015 Jan] 
*کمک های سخاوتمندانه و میلیونی سازمان مجاهدین خلق به «مزدوران وزارت اطلاعات» و چند سوال   [2015 Jan] 
*جایتکار خوب، جنایتکار بد!   [2015 Jan] 
*۱۲۷٫۰۲۳ تقاضای پناهندگی جدید در آلمان در سال ۲۰۱۴   [2015 Jan] 
*مشروط کردن کمک تسلیحاتی و آموزشی به پیشمرگان کورد در عراق به رعایت حقوق بشر   [2015 Jan] 
*قتل یک پناه جوی اریتره ای در شهر دِرِسدن آلمان  [2015 Jan] 
*مسئولیت مسعود رجوی در حفظ جان ساکنین کمپ لیبرتی در عراق   [2015 Jan] 
*حذف مخالفین با شلیک به قلب آزادی بیان  [2015 Jan] 
*تفاوت های مهاجر و پناه جو و پناهنده   [2014 Dec] 
*آتش زدن همزمان سه خوابگاه پناه جویان در آلمان   [2014 Dec] 
*نقدی مختصر به مقاله ی ایرج مصداقی «مسعود رجوی سه دهه فرار و ...»   [2014 Dec] 
*اتهام زنی بجای استفاده از راه کارهای قانونی؛ فرهنگ سرکوب مخالفین توسط سازمان مجاهدین خلق   [2014 Dec] 
*چرا رهبری سازمان مجاهدین خلق از اطلاع رسانی در مورد اعضا این سازمان در عراق و آلبانی خودداری می کند؟   [2014 Nov] 
*نگاهی سریع به پیام یازده آبان 1393 مسعود رجوی  [2014 Nov] 
*شورای ملی مقاومت تشکیلاتی غیردمکراتیک و زائده سازمان مجاهدین  [2014 Nov] 
*حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در ممنوعیت اخراج یا بازگرداندن پناه جویان به یونان   [2014 Nov] 
*اتحادیه اروپا: ممنوعیت اخراج یا بازگرداندن پناه جویان به ایتالیا مشروط می شود   [2014 Nov] 
*اشک تمساح رژیم اسلامی ایران و حمله به مدافعان حقوق بشر   [2014 Oct] 
*درگیری شدید پلیس آلمان با نئونازی ها در شهر کلن   [2014 Oct] 
*ریحانه را بخاطر دفاع از زندگی و حقیقت اعدام کردند   [2014 Oct] 
*چراغ سبز امام جمعه اصفهان برای اسیدپاشی به زنان: ام‌القرای جهانیم یا بدتر از حرامسرا های قدیم؟   [2014 Oct] 
*پیشروی نیروهای خلافت اسلامی تا 12 کیلومتری فرودگاه بغداد و سوال از رهبری سازمان مجاهدین   [2014 Oct] 
*در باره «استعفای طبيعی و شرافتمندانه»   [2014 Oct] 
*انطباق فعال یا فرصت طلبی و بی پرنسیبی سیاسی؟  [2014 Oct] 
*اعدام، اهداف و انگیزه ها؛ به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام  [2014 Oct] 
*فاجعه انسانی در کوبانی، نظاره گری قدرت های محلی و جهانی؛ مشارکت در جنایت   [2014 Oct] 
*کنترل مرزی در اتحادیه اروپا به مدت دو هفته با هدف دستگیری پناه جویان «غیر قانونی»  [2014 Oct] 
*کاسبی و تجارت به نام پناه جویان؛ بد رفتاری و ضرب و شتم پناه جویان در کمپ های پناه جویان در آلمان  [2014 Sep] 
*تغییرات جدید در زمینه قوانین مرتبط با پناهندگی در آلمان   [2014 Sep] 
*تشدید شرایط غیر انسانی کمپ های پذیرش پناه جویان تازه وارد در آلمان   [2014 Sep] 
*برجسته کردن نقش عوامل خارجی، برای توجیه مسئولیت گریزی شخصی یا تشکیلاتی   [2014 Sep] 
*تحقیر انسان در حکومت اسلامی در ایران؛ اراذل و اوباش واقعی چه کسانی هستند؟   [2014 Aug] 
*نگاهی به کنگره دوم سکولار دمکرات های ایران در شهر بوخوم   [2014 Aug] 
*بهبودی نسبی وضعیت حقوقی قبول شدگان پناهندگی به دلایل انسانی در آلمان   [2014 Aug] 
*جنایت بر علیه بشریت در غزه، برنده و بازندگان آن   [2014 Aug] 
*ضدیت رهبری مجاهدین خلق با آزادی بیان   [2014 Jul] 
*سالگرد عملیات «فروغ جاویدان»  [2014 Jul] 
*نگاهی کوتاه و سریع به «گزارش 93» ایرج مصداقی  [2014 Jul] 
*«خلق قهرمان ایران»!  [2014 Jul] 
*برای رفع تکلیف! نگید که ما نگفتیم!   [2014 Jul] 
*پناهجویان در برلین در محاصره پلیس   [2014 Jul] 
*شکافِ بینِ نسل ها، چرا؟   [2014 Jul] 
*فرار به جلو به سبک رهبری مجاهدین  [2014 Jun] 
*بیش از 75 هزار ایرانی پناه جو در سال 2013   [2014 Jun] 
*زمینه سازی کشتار ساکنین کمپ لیبرتی در عراق با بی مسئولیتی رهبری مجاهدین   [2014 Jun] 
*خطاب به احزاب، گروه ها، تشکل ها و شخصیت های ایرانی و ایرانیان مدافع حقوق انسان؛ سکوت خود را بشکنید!   [2014 Jun] 
*سقوط شهر موصل توسط «داعش» و وظیفه سازمان ملل و دولت امریکا در تامین حفاظت ساکنین لیبرتی در عراق  [2014 Jun] 
*اهمیت شکستن «تابوی تجاوز» در مراحل پناهندگی در آلمان- نگاهی به یک تجربه   [2014 Jun] 
*فرار رهبری مجاهدین خلق از پاسخگوئی، با به جان هم انداختن خانواده ها   [2014 Jun] 
*دفاع از حق آزادی بیان مسیح علی نژاد   [2014 Jun] 
*«جنگِ نیابتی» به سبک رهبری سازمان مجاهدین خلق   [2014 May] 
*نامه سرگشاده به مریم رجوی: مسئولیت سلامتی برادران خود را با رهبری سازمان مجاهدین می دانیم   [2014 May] 
*چرا مریم رجوی به سوالات نمایندگان پارلمان کانادا پاسخ می دهد، اما به ایرانیان نه؟   [2014 May] 
*شلیک سلاح سبک به ساکنین لیبرتی، نشانی از وخامت بیشتر امنیت آنان   [2014 May] 
*دفاع از حقوق بشری میرحسین موسوی در دسترسی او به امکانات درمانی  [2014 May] 
*درخواست گواهی کارشناسانه در مورد ریحانه جباری برای کشف حقیقت   [2014 Apr] 
*علی خامنه ای، ضدیت با ارزش های غربی یا ارزش های حقوق بشری؟   [2014 Apr] 
*ملحق شدن پدر و مادر به فرزندان بر اساس قانون اقامت آلمان   [2014 Apr] 
*یک سند بسیار با ارزش در مورد نوع نگاه اسلام به زن، به مرد و به انسان   [2014 Apr] 
*«خیانت به اعتماد» و پیامدهای فردی آن   [2014 Apr] 
*پناهندگی «سهمیه ای» یا بازاسکان مجدد چیست؟   [2014 Mar] 
*گزارش اعدام 2013 سازمان عفو بین الملل؛ برخی بخش های مرتبط با ایران  [2014 Mar] 
*نگاهی به سالی که گذشت؛ ما یاد گرفتیم که آزاد بیاندیشیم و با صدای بلند حرفمان را بزنیم   [2014 Mar] 
*مسئولیت مضاعف رهبری سازمان مجاهدین خلق در خروج هرچه سریعتر ساکنین کمپ لیبرتی از عراق  [2014 Mar] 
*آژانس اروپائی حقوق بنیادین: از هر سه زن یکی قربانی خشونت   [2014 Mar] 
*سایه روشن های انقلاب، نگاهی با فاصله پس از 35 سال به انقلاب 1357  آرشیو برخی مستندات مربوط به وقایع مرتبط با انقلاب 1357 [2014 Mar] 
*زنان مسلمان آلمانی داوطلب برای ازدواج در سوریه   [2014 Feb] 
*خودسوزی منجربه مرگ یک پناه جوی ایرانی در جنوب آلمان   [2014 Feb] 
*کنترل به دلیل رنگ پوست در آلمان؛ وقتی حکومت اقلیت ها را مرعوب می کند   [2014 Feb] 
*دادگاه بین المللی در آلمان در ارتباط با جنایت برعلیه بشریت   [2014 Feb] 
*مسعود رجوی، دفاع از آزادی بیان سلمان رشدی و سرکوب آزادی بیان مخالفین خود  [2014 Feb] 
*سه دهه مرگ و کشتار، جنگ و آوارگی، فقر و فحشا، بیماریهای روحی-روانی، اعدام و تبعید و فرار و مهاجرت  [2014 Feb] 
*شرمتان باد!  [2014 Feb] 
*مریم رجوی از پاسخگوئی و پذیرش مسئولیت فرار می کند   [2014 Jan] 
*از حق پناهندگی شهاب اختیاری و زندگی او در امنیت دفاع کنید   [2014 Jan] 
*سوال از رهبری سازمان مجاهدین در باره گزارش یونامی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کمپ لیبرتی   [2014 Jan] 
*نامه سرگشاده به مریم رجوی؛ ما را از وضعیت برادرانمان مطلع کنید  [2014 Jan] 
*در خواست پناهندگی 4.777 نفر ایرانی در سال 2013 از آلمان   [2014 Jan] 
*تهمت و توهین رهبری سازمان مجاهدین به خانواده های نگران بستگانشان در کمپ لیبرتی  [2014 Jan] 
*اهمیت قرارداد دوبیلن 3 در امور پناهندگی در اتحادیه اروپا   [2014 Jan] 
*به کشتار ساکنین کمپ لیبرتی در عراق پایان دهید   [2013 Dec] 
*اداره خارجیان آلمان نمی تواند پول ماهیانه پناه جویان را به دلیل پرنکردن فرم بازگشت داوطلبانه کم کند  [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی، «پیروزی» یا شکست؟   [2013 Dec] 
*نقد سازمان مجاهدین، "دعوائی خانوادگی"، یا ضرورتی فرا سازمانی؟  [2013 Dec] 
*اهمیت پراکتیک مقوله حقوق بشر و پیوند آن با تحولات سیاسی در ایران حقوق بشر، حلقه مفقوده مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران [2013 Dec] 
*«حقوق شهروندی» حسن روحانی و مشخصات آن   [2013 Dec] 
*یک گزارش و شش تفاوت؛ نمونه ای از عدم لیاقت و بی سر و سامانی نظام جمهوری اسلامی   [2013 Nov] 
*مسئولیت سیاسی رهبری سازمان مجاهدین خلق در قبال «جان باختن» اعتصاب غذا کنندگان در کمپ لیبرتی  [2013 Nov] 
*دادگاه عالی اتحادیه اروپا: ممنوعیت بازگرداندن پناه جویان به کشور دیگری در اتحادیه  [2013 Nov] 
*اتهام زنی بی پایه و اساس رهبری سازمان مجاهدین خلق بر علیه جدا شدگان، منتقدین و مخالفین؛ نقض آشکار حقوق بشر   [2013 Nov] 
* فرار رهبری مجاهدین از مسئولیت خود در کشتار در اشرف  [2013 Oct] 
*درخواست های سازمان عفو بین الملل از دولت ائتلافی آینده آلمان در مورد موضوع پناه جویان   [2013 Oct] 
*پایان موقت اعتصاب غذای پناه جویان در برلین   [2013 Oct] 
*قوانین پناهندگی و رفتار خود سرانه اداره های دولتی با پناه جویان در آلمان   [2013 Oct] 
*چرا اعدام نه! به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام   [2013 Oct] 
*چرا رهبری سازمان مجاهدین خلق در به جریان انداختن اقدامات قضائی برای شناسائی مسئولین گروگان گیری و کشتار در اشرف و لیبرتی تعلل می کند؟  [2013 Oct] 
*ستون «نظرات» جائی برای تقابل اندیشه ها یا محلی برای تخلیه خرده حساب های شخصی   [2013 Oct] 
*اعتصاب غذا در کمپ لیبرتی چرا؟  [2013 Oct] 
*مرگ حداقل 82 پناه جو در سواحل ایتالیا؛ بی عملی اتحادیه اروپا  [2013 Oct] 
*رژیم جمهوری اسلامی دشمن آزادی اطلاعات و آگاهی   [2013 Sep] 
*حذف تصویر اتهام زننده ای که قرار بود بر علیه آن شکایت شود  [2013 Sep] 
*درسی از انتخابات آلمان: شکست سیاسی و شجاعت در «پذیرش مسئولیت شخصی»  [2013 Sep] 
*توهین، تهمت و اتهام بدون عقوبت قضائی نمی ماند  [2013 Sep] 
*پرسش و پاسخ در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران و سیاست های آن- قسمت دوم و پایانی  [2013 Sep] 
*پرسش و پاسخ در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران و سیاست های آن- قسمت اول  [2013 Sep] 
*چرا؟... ؛ حال و روز درونی ام پس از کشتار در اشرف  [2013 Sep] 
*مریم رجوی باید پاسخ دهد  [2013 Sep] 
*کشتار اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران در قرارگاه اشرف، مصداق «جنایت بر علیه بشریت»  [2013 Sep] 
*گرم شدن فعالیت های انتخاباتی در آلمان و تلاش برای جلب جوانان  [2013 Aug] 
*تهدید به قتل ایرج مصداقی و تائید آن توسط مهدی ابریشمچی نماینده سازمان مجاهدین خلق در شورای ملی مقاومت ایران  [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت نهم و پایانی   [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت هشتم  [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت هفتم قسمت هفتم: ادامه بند های انقلاب/ خروج از «سازمان» وعراق  [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت ششم  [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت پنجم  [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت چهارم  [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت سوم  [2013 Jul] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت دوم  [2013 Jul] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت اول  [2013 Jul] 
*68 سال پس از جنگ جهانی دوم، در جستجوی جنایتکاران   [2013 Jul] 
*کمپین سازمان عفو بین الملل برعلیه وضعیت وخیم پناه جویان در یونان   [2013 Jul] 
*یک پرسش ساده و یک پاسخ کوتاه  [2013 Jul] 
*ساکنان کمپ لیبرتی در عراق گروگان سیاست بازی رهبری مجاهدین؟  [2013 Jul] 
*نگاهی به «بیانیه تفضیلی شورای ملی مقاومت ایران- 7 تیر 1392»  [2013 Jul] 
*توقف اخراج یک پناه جوی ایران در آخرین دقایق با پادرمیانی مستقیم وزیر کشور آلمان   [2013 Jun] 
*کارخانه «مزدور» سازی سازمان مجاهدین خلق چگونه عمل می کند؟  [2013 Jun] 
*روز جهانی پناهندگان؛ پناه جویان ایرانی و پراکندگی آنها در جهان  [2013 Jun] 
*مسئولیت کشتار مجاهدین خلق مستقر در عراق در کمپ لیبرتی با چه کسانی است؟  [2013 Jun] 
*پیام «انتخاب» روحانی؛ سیاست مهار و تغییر کنترل شده  [2013 Jun] 
*مصوبه پارلمان اروپا در زمینه یکسان سازی سیستم پناهندگی اروپائی  [2013 Jun] 
*نگاهی به یک "عکس دسته جمعی" و سخنی با آقایان روحانی، قصیم و یغمائی  [2013 Jun] 
*نمایشگاه نقاشی های میر حسین موسوی در برلین و به فراموشی سپردن مسئولیت های پیشین او در نقض حقوق بشر  [2013 Jun] 
*موضع گیری شورای ملی مقاومت ایران در مورد استعفای آقایان محمد رضا روحانی و کریم قصیم؛ فرار از پاسخگوئی   [2013 Jun] 
*تعهدات ده گانه مريم رجوی برای ايران آزاد فردا و طرح چند سوال  [2013 Jun] 
*چرا "انتخابات" رژیم مغایر با موازین حقوق بشر و یک مردم فریبی است؟  [2013 Jun] 
*اطلاعیه کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت ایران در مورد اسماعیل یغمائی، گواه عدم استقلال و عدم تخصص  [2013 Jun] 
*اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران در مورد اسماعیل وفا یغمائی و چند سوال  [2013 Jun] 
*نتایج آخرین سرشماری جمعیت در آلمان  [2013 Jun] 
*خشونت کلامی سازمان مجاهدین و وابستگان آن، چرا؟  [2013 May] 
*جمهوری دمکراتیک اسلامی یا "جمهوری دمکراتیک، سکولار و غیر هسته ای"؟   [2013 May] 
*مهاجران تازه وارد به آلمان پیوسته از سطح تخصصی بالاتری برخوردارند   [2013 May] 
*فشرده ی گزارش 2013 عفو بین الملل در باره اعدام: ایران و چین در صدر  [2013 May] 
*سخنان نژاد پرستانه و توهین آمیز علی خامنه ای بر علیه مردم اروپا و سکوت رهبران سیاسی اروپا  [2013 May] 
*نگاهی به نوشته محمد هادی: "مصداقی، مُبصر کلاس اپوزیسیون"  [2013 May] 
*سخنان نژاد پرستانه و توهین آمیز علی خامنه ای بر علیه مردم اروپا و سکوت رهبران سیاسی اروپا  [2013 May] 
*سیاست «سکوت» اطلاع رسانی سازمان مجاهدین خلق در قبال اعزام انتقال مجاهدین به آلبانی، چرا؟  [2013 May] 
*انواع قبولی پناهندگی در آلمان، یکسانی ها و تفاوت ها   [2013 May] 
*نگاهی به پیام مسعود رجوی به خامنه ای و رفسنجانی  [2013 May] 
*نگاهی به نامه سرگشاده ایرج مصداقی به مسعود رجوی  [2013 May] 
*مشخصه های سیستم کیش شخصیت و اهمیت درک آن برای فعالین ایرانی   [2013 Apr] 
*افزایش 17 درصدی صدور تسلیحات در جهان، مرگ سالیانه 500 هزار نفر از طریق سلاح های مختلف   [2013 Mar] 
*شرایط سختگیرانه تر در پذیرش پناهندگی به دلایل مذهبی در آلمان   [2013 Mar] 
*مسئولیت کشته شدن اعضاء سازمان مجاهدین خلق در "اردوگاه آزادی" با دولت عراق و سازمان ملل متحد می باشد   [2013 Feb] 
*سالگرد آزاد سازی اردوگاه مرگ آشویتس، یک فیلم مستند بر اساس مصاحبه با فیلمبردار ارتش سرخ   [2013 Jan] 
*افزایش تقریبا 30 درصدی ایرانیان پناه جو در آلمان در سال 2012   [2013 Jan] 
*توصیه هائی در مورد پناهندگی در آلمان و آشنائی با سختی های پیش رو   [2012 Dec] 
*روز جهانی حقوق بشر؛ آیا اتحادیه اروپا لیاقت دریافت جایزه حقوق بشر را دارد؟   [2012 Dec] 
*دستمزد و هزینه های وکیل در دعاوی مربوط به درخواست پناهندگی یا اقامت در آلمان   [2012 Dec] 
*نه به زندانی کردن پناه جویان در مرزهای اروپا  [2012 Dec] 
*حکم دادگاه عالی اداری: پلیس در آلمان اجازه ندارد کسی را به دلیل رنگ پوستش کنترل کند   [2012 Nov] 
*راهپیمائی اعتراضی پناه جویان در آلمان؛ دستاوردها و چشم اندازها   [2012 Oct] 
*موضوع "حق تعیین سرنوشت" و فقر نیروهای سیاسی ایران*   [2012 Sep] 
*حکم دادگاه حقوق بشر اروپائی در ارتباط با پناهندگی به دلایل مذهبی  [2012 Sep] 
*تست جدائی و طلاق، بر اساس تجربه و کار عملی و تخصصی با ایرانیان ساکن در آلمان   [2012 Sep] 
*مشکلات روحی- اجتماعی ایرانیان پناه جو و پناهنده در آلمان / یک بررسی تحقیقی- تحلیلی  [2012 Aug] 
*گسترش اعتراضات پناهجویان در آلمان، با پیشتازی پناهجویان ایرانی، برعلیه شرایط غیر انسانی زندگیشان   [2012 Jul] 
*نقدی بر گزارش سالانه نقض حقوق بشر  [2012 Apr] 
*از حق شهروندی افغانستانی ها و افغانستانی تباران ساکن در ایران دفاع کنیم!   [2012 Apr] 
*خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق؛ پایان یک استراتژی و چالش های پیش رو   [2012 Feb] 
*حکم دادگاه اداری شهر گیسن در آلمان در باره قبولی پناهندگی یک پناهجوی عرب ایرانی   [2012 Feb] 
*نگاهی به گزارش سال 2011 بخش مددکاری اجتماعی مرکز یاری های پزشکی در امور پناهجویان در شهر بوخوم آلمان  [2012 Feb] 
*استثمار جدید و پشت پرده "اعجاب کار و اشتغال" در آلمان   [2012 Jan] 
*افزایش 35 درصدی ایرانیان پناهجو در آلمان در سال 2011   [2012 Jan] 
*بانک اطلاعاتی احکام مرتبط با امور پناهندگی در رابطه با ایران   [2012 Jan] 
*چرا یک هنرمند سرشناس در قبال سانسور در کشورش سکوت میکند؟  [2012 Jan] 
*بانک اطلاعاتی ویزای شنگن برای کنترل اسامی و اثر انگشت   [2011 Dec] 
*دادگاه عالی اروپا: ممنوعیت بازگرداندن پناهجویان به کشور دیگری در اتحادیه   [2011 Dec] 
*تقسیم و انتخاب محل زندگی پناهجویان در آلمان   [2011 Dec] 
*ارسال تسلیحات از آلمان برای قذافی در زمان تحریم تسلیحاتی؟ / نقش رسانه ها در روشن کردن افکار عمومی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله « قتل ناموسی برگی خونین از روایت ستم بر زنان»  [2011 Oct] 
*ی به وضعیت سکونتی پناهجویان در آلمان در هایم(کمپ) های پناهندگی   [2011 Oct] 
*محکومیت اعدام معمر قذافی از زاویه حقوق بشری   [2011 Oct] 
*دوم آگوست، یادبود کشتار و نسل کشی کولیها توسط آلمان هیتلری   [2011 Aug] 
*تغییرات جدید در قانون اقامت آلمان از اول ماه یولی 2011   [2011 Jul] 
*سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا: «فروش حقوق بشر و خیانت به حقوق بشر»  [2011 Jun] 
*سرکوب و کشتار ساکنین اردوگاه اشرف، یک نقض آشکار حقوق پناهندگان و حقوق بشر است   [2011 Apr] 
*مصوبات جدید پارلمان آلمان در زمینه امور خارجیان   [2011 Mar] 
*«ویراست دوم منشور جنبش سبز»، تاکیدی مجدد بر وفاداری به نظام جمهوری اسلامی   [2011 Feb] 
*«جنبش سبز»، جنبش «مصون سازی نظام از سقوط و انحطاط»   [2011 Feb] 
*توقف اخراج پناهجویان از آلمان به یونان به مدت یک سال   [2011 Jan] 
*افزایش 111 درصدی ایرانیان پناهجو در آلمان در سال 2010   [2011 Jan] 
*تحریم آمرین جنایت در ایران گامی بزرگ به جلو، اما ناکافی و سوال برانگیز   [2010 Sep] 
*لایحه حمایت از خانواده «حمایت از مردسالاری» و آپارتاید جنسی؟   [2010 Aug] 
*60 کیلومتر اتوبان در تصرف «اراذل و اوباش و مصادیق آشکار فسق و فجور» یا دوستداران زندگی؟  [2010 Jul] 
*پیام فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی؛ مقامت، مقاومت، مقاومت   [2010 May] 
*اهمیت رعایت اصل اطلاع رسانی موثق و پرهیز از تیترسازی های جنجالی نگاهی به یک نمونه  [2010 Mar] 
*آمار اخراج پناهجویان از آلمان در سال 2009؛ تعداد اخراج به مقصد ایران: 149 نفر   [2010 Feb] 
*شلیک مرگبار به "ندا آقا سلطان" و پیامدهای انتشار اشتباه یک عکس برای "ندا سلطانی"   [2010 Feb] 
*چند سوال و ابهام در مورد بيانيه «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران»  [2010 Jan] 
*غربت یا غریبه گی؟   [2010 Jan] 
*اشاره ای به چند ویژه گی سازمان مجاهدین خلق و نقدی بر نظرات ایرج مصداقی  [2009 Dec] 
*مراحل درخواست پناهندگی در آلمان؛ پناهندگی به چه کسی تعلق می گیرد؟   [2009 Dec] 
*احترام و وفاداری به خمینی، مرز جدا کننده وفادارن به نظام با وفاداران به جنبش آزادیخواهی   [2009 Dec] 
*خاکسپاری دوباره و ادای احترام به "ویکتور خارا" ، هنرمند مردمی شیلی پس از 36 سال   [2009 Dec] 
*استعفاء وزیر سابق دفاع آلمان؛ یک نمونه مقایسه در مورد دروغ و بی کفایتی مسئولین در آلمان و رژیم ج. ا   [2009 Nov] 
*گزارش تلویزیون کانال یک تلویزیون آلمان از فرار روزنامه نگاران از ایران بدلیل فشار و سرکوب   [2009 Nov] 
*چگونه میتوان "میزان وثوق" فیلم های خبری از ایران بر روی اینترنت را افزایش داد؟   [2009 Nov] 
*نمونه گیری آماری مربوط به مسیر خروج پناهجویان ایرانی تا ورود آنان به آلمان   [2009 Nov] 
*13 آبان روز دانش آموز یا روز اشغال سفارت آمریکا؛ مرزهای فرصت طلبی در سیاست و مبارزه حقوق بشری  [2009 Nov] 
*نابودی اسناد و مدارک، اقدام جدید رژیم جمهوری اسلامی برای مسکوت نگه داشتن جنایاتش   [2009 Sep] 
*در مقابل جنایت تجاوزکاران در زندانهای جمهوری اسلامی، سکوت را بشکنید!   [2009 Aug] 
*تفاوت های جنبش سبز با جنبش آزادیخواهی مردم ایران   [2009 Aug] 
*دفاع از جان و امنیت و حقوق پناهندگی اعضاء و وابستگان سازمان مجاهدین مستقر در عراق، وظیفه ای انسانی   [2009 Jul] 
*حکم دادگاه اداری فرانکفورت برای بازگرداندن پناهجوی ایرانی اخراجی به یونان   [2009 Jul] 
*گزارش تلویزیون آلمان؛ تجهیزات و تکنیک پیشرفته ساخت آلمان در خدمت احمدی نژاد برای سرکوب مردم ایران   [2009 Jul] 
*چگونه میتوان "میزان وثوق" فیلم های خبری از ایران بر روی اینترنت را افزایش داد؟   [2009 Jun] 
*دستور خروج خبرنگاران خارجی از ایران؛ زمینه سازی یک سرکوب و کشتار گسترده؟   [2009 Jun] 
*رسیدن به آزادی از خِلال جنگ ایدئولوژیک در درون رژیم جمهوری اسلامی تا کجا واقعی است؟  [2009 Jun] 
*چرا "انتخابات" رژیم مغایر با موازین حقوق بشر و یک مردم فریبی است؟   [2009 Jun] 
*آمار اخراج پناهجویان از آلمان در سال 2008؛ تعداد اخراج به مقصد ایران: 113 نفر   [2009 Jun] 
*نگاهی به تاریخچه "حق پناهندگی" درقانون اساسی آلمان و تغییرات داده شده در آن   [2009 May] 
*«نه بخشش و نه فراموشی» ؛ مبارزه جهانی برای به مجازات کشاندن جنایتکاران   [2009 May] 
*«ریخت و پاش ١٢ میلیارد تومانی در همایش ایرانیان خارج از کشور»؛ دوستان احمدی نژاد چه کسانی هستند؟   [2009 May] 
*تجاوز به حریم شخصی مردم تحت نام «پاکسازي خانه های مجردی»، نمونه جدیدی از «اوباش گری حکومتی»  [2009 May] 
*"مرحله رسیدگی ویژه به درخواست پناهندگی در فرودگاه های آلمان" یعنی چه و چگونه انجام میشود؟   [2009 Apr] 
*بازگشت دادن 65 پناهجوی ایرانی در سال 2008 از طرف دولت آلمان به دیگر کشورهای عضو قرارداد شنگن  [2009 Mar] 
*باز پس گیری و لغو موقعیت پناهندگی 1596 ایرانی در آلمان طی سال 2008   [2009 Mar] 
*انتگراسیون و نقض حقوق بشر!   [2009 Feb] 
*"اقامت مستقل از همسر"، راهی برای پایان دادن به شرایط غیر قابل تحمل در ازدواج های اجباری  [2009 Jan] 
*وقتی سرکونسولگری رژیم در آلمان، به ادارات آلمانی درس  بازگشت داوطلبانه تنها در صورت تمایل واقعی فرد امکان پذیر است! [2008 Nov] 
*چرا اعدام نه! به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام [2008 Oct] 
*گزارشی از جلسه سخنرانی در رابطه با سی سال نقض حقوق بشر در ایران  [2008 Sep] 
*پیشگیری از یک فاجعه انسانی ؛ دفاع از امنیت مجاهدین خلق درعراق یک وظیفه حقوق بشری است   [2008 Sep] 
*اعتراضات مردم مشهد بر علیه گرانی  نگاهی به کمبود تشکل و سازماندهی و اطلاع رسانی برای تعمیق مبارزه برای برقراری دمکراسی در ایران [2008 Jun] 
*خمینی مرد اما همچنان میراث پلید او بر سر مردم ایران گرد مرگ و بی اعتمادی و آوارگی را می پراکند  [2008 Jun] 
*فشار اداره خارجیان برای تهیه پاس ایرانی؛ یک اقدام " نرمال اداری" یا پهن کردن دام برای پناهجویان؟  [2008 May] 
*دهه زجر و ارمغان جمهوری اسلامی برای مردم ایران:  [2008 Jan]