PEZHVAKEIRAN.COM رهبر جمهوری اسلامی و مداحی به قصد تقرب
 

رهبر جمهوری اسلامی و مداحی به قصد تقرب
مجید محمدی

پس از شنيده شدن شعارهای "مرگ بر خامنه‌ای"، "مرگ بر ديکتاتور" و "مرگ بر ولايت فقيه" در عرصه‌ی عمومی، دو سياست متفاوت در برخورد با اين نوع شعارها از سوی حکومت اتخاذ شده است.

از يک سو دستگاه قضايی مشغول محاکمه‌ی دستگير شدگان اعتراضات به اتهام محاربه و صدور حکم اعدام است، کسانی که بزرگترين جرم آنها دادن شعارهای فوق است. از نگاه حکومت جمهوری اسلامی کسانی که رهبری خامنه‌ای را نخواهند مستحق مرگ هستند. در تبليغات حکومتی، مخالفان رهبر جمهوری اسلامی، مخالفان پيامبر (اعضای مسجد ضرار) و اعتراض‌ها فتنه‌ی خوارج (عليه امام اول شيعيان) معرفی می شوند. از سوی ديگر رسانه های اقتدارگرا و مقامات حکومتی تلاش می کنند همه‌ی کمالات متصور را به او نسبت دهند.

درايت در سرکوب

روزنامه‌ی اختصاصی بيت رهبری مهم ترين ويژگی رهبری را مديريت وی در سرکوب اعتراضات می داند و از زبان روحانيون انتصابی برای خبرگان به اين مجلس پيشنهاد می کند که به مداحی آیت الله خامنه‌ای بپردازند: "تعدادی از نمايندگان ملت در مجلس خبرگان معتقدند با توجه به نقش بی بديل رهبر معظم انقلاب در مقابله با فتنه آمريکايی اخير بايد مهم ترين دستور کار اجلاسيه هفتم تجليل از درايت رهبری در حوادث بعد از انتخابات باشد." به همين بهانه همه‌ی کمالات عالم به وی نسبت داده می شود: "ايشان در هوشياری، بيداری و آگاهی دادن جامعه و عبور کشور از بحران های مختلف ايفاگر نقش بی بديلی بوده اند. ... نقش مقام معظم رهبری در عرصه های نظامی، علمی، هسته ای، فناوری و همچنين توسعه فرهنگ اهل بيت کم نظير و مثال زدنی است. (عبد النبی نمازی) ... راهی که از سوی رهبر انقلاب ترسيم می شود صراط حق است.(احمد خاتمی)" (کيهان، ۴ اسفند ۱۳۸۸)

اين پيشنهاد در گزارش کميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبری درباره اصل ۱۱۱ قانون اساسی دنبال شده است: "در اين مدت ۲۰ سال و اندی در وجود رهبر عزيزمان نه تنها کم و کاستی مشاهده نشد بلکه هر مقدار زماناً جلوتر می رويم صفات لازم مزبور درخشان تر، مخصوصاً درايت و مديريت در حد اعلا در ايشان متجلی می شود و بی اختيار آيه شريفه الله اعلم حيث يجعل رسالته در ذهن انسان تداعی می نمايد. ... مديريت عالی و درايت رهبر معظم انقلاب [در خنثی کردن توطئه‌ها يا همان سرکوب اعتراضات] ... مقام معظم رهبری با آن ذکاوت و تيزهوشی که دارند. ... در آستانه انتخابات از روشنگری ها و هدايت های بصيرت آميز به طور مرتب مردم را برخوردار می فرمودند. ... رهبر حکيم و ديده‌بان شجاع فرزانه" (تابناک، ۶ اسفند ۱۳۸۸) کميسيونی که مسئول نظارت بر اعمال رهبری است در اين عبارات به صراحت به مداحی وی می پردازد.

از اين کميسيون در صورت آزاد بودن انتخابات مجلس خبرگان و عدم نظارت استصوابی انتظار می رفت که به نقض گسترده‌ی حقوق مردم در ماه‌های پس از انتخابات رسيدگی و نتايج را به مردم اعلام کند. دهها کشته، هزاران زندامی، موارد متعدد شکنجه و تجاوز، تخريب اموال عمومی توسط نيروی انتظامی و لباس شخصی‌ها، کتک زدن مردم در خيابان‌ها، اعتراقات اجباری، دادگاه های نمايشی و فجايع کهريزک، کوی سبحان و کوی دانشگاه و دهها مورد ديگر از اعمل غير قانونی رهبری می توانست در اين گزارش ذکر شود.

مديريت منطقه ای

افراد نزديک به بيت رهبری شروع به ارائه‌ی چهره ای موفق، عالم، زاهد، مردمی و خدايی از مسئول و دستور دهنده‌ی جنايات بيست و يک ساله در ايران کرده‌اند. علی اکبر ولايتی، مشاور رهبری در سياست خارجی، جهت مداحی آيت الله خامنه ای در سياست خارجی احساس وظيفه کرده و آيت الله خامنه ای را عامل تبديل شدن ايران به قدرت بزرگ منطقه معرفی می کند. (تابناک، ۱۴ بهمن ۱۳۸۸) ايران قبل از انقلاب ۱۳۵۷ قدرت بزرگ منطقه بود و از لحاظ سياسی و اقتصادی با ترکيه و عربستان و حتی امارات متحده‌ی عربی قابل مقايسه نبود. اين نکته مغفول نظر فردی واقع شده که مدعی تخصص در تاريخ ايران (علاوه بر پزشکی) است.

آقا زاده‌های ساده زيست

عزت مطهری (عزت شاهی) نيز در حوزه‌ی خصائل اخلاقی و قدرت کلام آيت الله خامنه ای به مداحی می پردازد و همان داستان‌های ساده زيستی متعلق به دوران گذشته (و نه حال) را بيان می کند. (الف، ۱۴ بهمن ۱۳۸۸) مداحان خامنه ای با سر زير برف کردن به رفع اتهامات وارده به خامنه ای می پردازند: "ايشان تا جايی که من می‌شناسمشان و می‌دانم و فکر هم نمی‌کنم غير از اين باشد، از اول خودشان را آلوده‌ی مسائل اقتصادی نکردند. نه خودشان، نه خانواده‌شان آلوده‌ی مسائل اقتصادی و اين چيزها نبودند و تا حالا هم من نشنيده‌ام که کسی پشت سر ايشان- راجع به اين که آيا بچه‌های او هم جزء آقازاده‌ها هستند و اِهنّ و تُلپی دارند و پولی و ثروتی دارند، زندگی تشريفاتی دارند و...- حرف بزند." (همان)

اين سخنان بعد از شايعات مربوط به حساب های بانکی اعضای خانواده‌ی خامنه ای در بانک های خارج کشور مطرح می شوند. کسی که همه‌ی ثروت کشور در اختيار وی است و به هيچ کس حساب پس نمی دهد و همراهان و وفاداران به وی به صدها ميلياردها دلار پول و املاک در داخل و خارج کشور دسترسی دارند و مرتبا اخبار مربوط به فساد مالی توسط دستگاه های دولتی منتشر می شود چگونه می تواند آلوده‌ی مسائل اقتصادی نباشد و اگر نيست چرا کوچک ترين انتقادها را با سالها زندان و شکنجه پاسخ می دهد؟ در هيچ مرجعی به طور شفاف اعلام نشده است که فرزندان و ديگر وابستگان وی چه مشاغلی دارند و در آمد و ثروتشان چه قدر است. اين پنهانکاری طبعا به شايعات دامن می زند.

تقدير الهی

بدنامی رهبر جمهوری اسلامی در افکار عمومی و مطالبه‌ی گسترده‌ی دمکراسی باعث شده است دستگاه روايت سازی روحانيت در جهت داستان سازی برای محتوم بودن ولايت وی و تقدير الهی بودن آن وارد عمل شود. يکی از روحانيون در سخنرانی خود در مجتمع فرهنگی شهيد غفاريان ولايت خامنه‌ای را به الهامات غيبی افراد صالح و زاهد ربط می دهد تا شبهات مربوط به عدم مشروعيت عمومی وی را دفع کند. او همه‌ی شرايط دنيوی برای ولايت را نفی کرده و انتصاب الهی را شرط آن قرار می دهد.

وی در مورد آیت الله خامنه‌ای با بيان دو داستان اين انتصاب الهی را اثبات می کند. يک داستان مربوط به دوازده سالگی خامنه‌ای است: "ايشان می دانيد ۱۲ سالکی معمم شدند. وارد يک جلسه‌ای می شوند تو مشهد که يکی از اوتاد و عرفا و اهل معرفت تو اون جلسه بوده. تمام قد جلوی ايشان بلند می شود، جلوی بچه‌ی ۱۲ ساله، می آد جلو پيشانی ايشان را می بوسد. همه‌ی دور و بری ها اعتراض می کنند. شما آیة‌الله، شما بزرگ، برای اين بچه بلند شديد. ايشان می فرمايد شما نمی دانيد اين ذخيره‌ی خداست. هر کی پرده ها براش کنار رفته باشه اينها را می بيند."

داستان ديگر مربوط به آیة‌الله بهاءالدينی است که در قم به زهد و عرفان مشهور بود: "سال ۶۴ که مجلس خبرگان آقای منتظری را به عنوان قائم مقام مطرح کرد اومدند به آیة‌الله بهاء الدينی ... گفتند آقا جانشين آقا روح الله را خبرگان معرفی کرد، آقای منتظری. آقای بهاء الدينی بلند فرمودند نه آقا. جانشينی آقا روح الله مال کس ديگر است. اين دور و بری ها فکر کردند آقا متوجه نشده گفتند ساعت دو اخبار راديو را بگيريد. براتون می گه. فرمودند می دونم. نه آقا." (فيلم اين سخنرانی با عنوان "چرا آيت الله پير طلبۀ۱۲ساله "خامنه ای"را می بوسد" بر روی سايت يوتيوب گذاشته شده است.)

سخنران در اينجا تلاش می کند با دو قصه مخاطبان مذهبی را به مقدر و محتوم بودن رهبری خامنه‌ای باورمند سازد، داستان‌هايی که راوی شان مشخص نيست و حتی اگر دو روحانی در اين باب خواب نما شده باشند و سخنانشان مشخصا به رهبری خامنه ای مربوط باشد (که نيست، اولی احتمالا هر ملايی را ذخيره‌ی الهی می دانسته و دومی نمی خواسته منتظر رهبر شود) نمی توان سرنوشت يک کشور را با آنها تعيين کرد. به بيان داستان پردازان، اگر کسانی هستند که اين موضوع يعنی مقدر بودن ولايت الهی خامنه‌ای را نمی بينند (حتی اکثريت مردم) بايد در روشن بينی آنها شک کرد و کسانی که اين امور را می بينند حق دارند با داغ و درفش و شکنجه و قتل بر مردم حکومت کنند.

مجامله‌ پوتين و پنهانکاری

احمد مروی، معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبری، در بيان زهد مولای خود احساس وظيفه کرده است. او خامنه ای را از حيث رياضت کشی و زهد تا مرتبه‌ی انبيا بالا می برد و از قول پوتين می گويد: "من مسيح را نديده‌ام اما تعاريف او را در انجيل شنيده و خوانده‌ام، من مسيح را در رهبری ايران ديدم". (تابناک، ۱۳ بهمن ۱۳۸۸) او در وصف ساده زيستی خامنه ای داستان‌های زيادی را روايت می کند: "ايشان اصرار کردند که نه بياييد منزل ما، ما هم رفتيم، سر سفره چای بود و نان و پنير و ظرفی حلوا، ما با اين غذا‌ها خودمان را سير نکرديم که برای غذای اصلی جا داشته باشيم، به اشاره از خادم آقا که پيرمردی است پرسيديم خبری است گفت نه همين غذاست." (تابناک، ۱۳ بهمن ۱۳۸۸) شبيه اين داستان‌ها قبلا از سوی حداد عادل نيز روايت شده بود. با فرض راست گويی راوی (در کشوری که مقاماتش از صبح تا شام دروغ می گويند)، چنين رهبری که هيچ چيز برای خود نمی خواهد چرا منتقدان حکومت نمی توانند يک روزنامه داشته باشند و ايران جهنم روزنامه نگاران است؟ حکومتی که از نظر شفافيت در قعر فهرست کشورها قرار دارد چگونه انتظار دارد مردم اين داستان‌ها را برای "علی" معرفی کردن خامنه ای باور کنند؟

قسم حضرت عباس

عدم محبوبيت آيت الله خامنه‌ای و منفور بودن وی در جامعه تا آنجا گسترش يافته که هواداران هيئتی وی به قسم حضرت عباس متوسل می شوند تا وی را به مردم بفروشند: " من متولد ... ۶۶ سال سن دارم و ۶۰ سال است که طلبه هستم. برخی از جلساتی که هم اکنون دارم نزديک به ۳۰ تا ۴۶ سال است که برگزار می‌شود. غرق در آخوند، حوزه، طلبه، مرجعيت، فقه و اجتهاد هستم. ۳۰ سال است که رساله می‌نويسم. آيا حضرت عباسی بهتر از ايشان برای رهبری داريم؟" (سيد مرتضی خاتمی، فارس، ۶ دی ۱۳۸۸)

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مجید محمدی  در سایت پژواک ایران 

*علیه یهودستیزی و اسرائیل ستیزی اتحاد اسلامیسم، مارکسیسم و فاشیسم علیه یهودیان و دولت سکولار آنها [2023 Nov] 
* پنج مجموعه پرسش و پنج خلط در راستای صلح‌طلبی توهمی  [2023 Oct] 
*ستاد فرماندهی عملیات جنایی حماس و جهاد اسلامی در تهران است  [2023 Oct] 
*چگونه می‌توان منابع یک دولت-ملت را غارت کرد و آن را به خاک سیاه نشاند؟  [2023 Sep] 
*سه هدف تغییرناپذیر هر جنبش اعتراضی در ایران آینده: انحلال سپاه و بسیج، تعطیلی روحانیت شیعه، و برکناری همه مقامات رژیم  [2023 Sep] 
* نهادهای انتصابی رژیم اسلامی در ایران بلاموضوع شده‌اند   [2023 Aug] 
* دادخواه گیج و گنگ یا سوسیالیست متوهم در برابر یک انتخاب سخت  [2023 Apr] 
*شرم بر دولت بایدن  [2023 Feb] 
*لابی رژیم کودک کش، شبکه ی عوامل آن در بوق های تبلیغاتی غربی، و اصلاح طلبان شیپور را از سمت گشادش می نوازند  [2023 Feb] 
*جامعه ایران به شرایط ماقبل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ باز نخواهد گشت  [2023 Jan] 
*۱۲ پرسش در باب وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی در دوران براندازی و گذار از یک رژیم تمامیت‌خواه  [2023 Jan] 
* روحانیت شیعه، بزرگ‌ترین بازنده انقلاب سکولار و آزادی‌خواهانه ۱۴۰۱  [2022 Dec] 
*زمان گردهمایی ۱۰۰هزار نفری در واشنگتن دی‌سی فرا رسیده است  [2022 Oct] 
* ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خسته و متزلزل شده است   [2022 Oct] 
*صدها هزار نفر را کتک می‌زنند تا مردم را قانع کنند مهسا را کتک نزده‌اند  [2022 Sep] 
* کشته شدن مهسا امینی و «اسلام‌هراسی»  [2022 Sep] 
*بخت مجتبی در نشستن بر کرسی ولایت فقیه  [2022 Sep] 
*خیز برداشتن برای جنگ با ناتو بعد از تبدیل امنیت ملی به کالای اسقاطی  [2022 Jul] 
* سرنوشت صدام در انتظار پوتین است  [2022 Mar] 
*چهار ننگ ابدی که بر پیشانی روحانیت شیعه باقی خواهد ماند  [2022 Mar] 
*مراسم سالگرد انقلاب در سال ۱۴۰۰ هیچ ربطی به انقلاب ۵۷ نداشت  [2022 Feb] 
*چگونه می‌توان یک دولت-ملت را به نکبت و فلاکت کشاند؟  [2022 Jan] 
*یورونیوز فارسی: باجی که اتحادیه اروپا به رژیم اسلامی داده است  [2022 Jan] 
* ممنوعیت‌ زنان به ورزشگاه ها؛ ممنوعیت‌های ابلهانه یا منافع پنهان   [2021 Dec] 
* بی‌نظیری سه قوه‌ دافعه، تخریب و وحشیگری امپراطوری شیعه در تاریخ امپراطوری‌ها  [2021 Dec] 
*فلاکت‌ها را چگونه توجیه می‌کنند؟   [2021 Dec] 
* اندیشکده‌های «نظام»: موسسات زیباسازی سیاست‌ها و تصمیم‌های لات‌ها و چاقوکش‌ها   [2021 Dec] 
*هزینه‌های یکدستی حاکمیت و نیروهای گریز از مرکز   [2021 Dec] 
*گران کردن بنزین عملی‌ترین راه‌ حل بحران کسری بودجه برای دولت رئیسی   [2021 Oct] 
* آیا نسل «همه‌چیزدان‌»‌های شیعه رو به انقراض است؟  [2021 Oct] 
*تبلیغات سیاسی و «چانه‌زنی در بالا» سطح مهمل‌گویی را ارتقا می‌دهد استدلال‌هایی که مرغ پخته را به خنده می‌اندازد [2021 Sep] 
*تحفه‌هایی که با پست هوایی امریکایی-فرانسوی تحویل می‌شوند   [2021 Aug] 
*آیا ۳۰ میلیون دوز وارداتی رئیسی هم به ۶۰ میلیون دوز وارداتی روحانی خواهد پیوست؟   [2021 Aug] 
* شعارهای مترو صادقیه و پاساژ علاء‌الدین به شعارهای ملی تبدیل خواهند شد  [2021 Jul] 
*جمهوری اسلامی ایران دوران سختی در پیش رو دارد  [2021 Jul] 
*چشم‌اندازهای دولت ابراهیم رئیسی   [2021 Jun] 
*آینده‌ سیاسی محمدجواد ظریف   [2021 Jun] 
*روش‌های رقابت میان نامزدهای «نظام»  [2021 Jun] 
*چهار محور تبلیغات سیاسی به نفع حماس و جهاد اسلامی  [2021 May] 
*جانشینی خامنه‌ای + بازیگران کلیدی در رویداد ۲۸ خرداد ۱۴۰۰   [2021 Apr] 
*سه گونه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و کانادا   [2021 Apr] 
* ایرانیان سال را با هشت دروغ خامنه‌ای آغاز کردند   [2021 Mar] 
*سمت و سوی پنج پرونده امنیتی جمهوری اسلامی  [2021 Mar] 
*دانشگاه مریلند یا آشپزخانه‌ بیت، سپاه و دستگاه‌های امنیتی؟   [2021 Mar] 
* اسلامی‌سازی علوم؛ از آکادمی منیر‌الدین حسینی و مغازه مصباح تا دانشگاه هاروارد  [2021 Feb] 
*دلایل توقیف نفتکش و غنی‌سازی ۲۰ درصدی در آستانه انتقال قدرت در آمریکا  [2021 Jan] 
*کارنامه‌ی بی‌حاصل سیاست مماشات و خشنود‌سازی برای مهار جمهوری اسلامی  [2020 Dec] 
*در «بیت» خامنه‌ای چه می‌گذرد؟   [2020 Nov] 
*در جنگ ایران و عراق هر دو کشور شکست خوردند هیچ جنگی مقدس نیست  [2020 Sep] 
*نوبت بازنشستگی سیاسی حسن روحانی فرا رسیده است  [2020 Jul] 
*بازار پر رونق پیامبری، مهدویت و ارتباط با امام زمان در ایران  [2020 Jun] 
*دشمنی که نمی‌شناسند، سه افسانه‌سازی غالب در مورد ایالات متحده آمریکا  [2020 May] 
*برنامه‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ایران چیست؟   [2020 May] 
*میزان بی‌اطلاعی از مسائل ایران در گزارش‌های رسانه‌های غربی حیرت‌آور است  [2020 May] 
*خامنه‌ای: القای توهم منجی و فرار از پاسخگویی  [2020 Apr] 
*«نابحران» کُرونا و تحریم‌ها: نظام و لابی آن فرصتی برای تجدید قوا یافته‌اند  [2020 Apr] 
*پنج موج مهاجرت از جمهوری اسلامی، موج پنجم به غارتگران منابع کشور تعلق دارد،  [2020 Feb] 
*لابی جمهوری اسلامی ایران هم مانند خود آن غیرعادی است   [2020 Jan] 
*پنج افسانه در مورد قاسم سلیمانی  [2020 Jan] 
* از نظام قرار نیست «چیزی» باقی بماند   [2019 Dec] 
*آدرس‌های غلط تحلیلی در مورد اعتراضات آبان ۹۸  [2019 Nov] 
*از «یانکی گو هوم» تا «ایران برو بیرون»   [2019 Oct] 
*مغازه‌ی دو نبشی که جمهوری اسلامی باز کرده است   [2019 Oct] 
*روزی که «نرمش قهرمانانه‌ی- ۲» فرا خواهد رسید  [2019 Oct] 
*مداح اسرائیلی دیگر چه صیغه‌ای است؟ روش خلق این شتر گاو پلنگ   [2019 Sep] 
*چرا مردم ایران علیه رژیم به خیابان‌ها نمی‌آیند؟   [2019 Aug] 
*از همه‌ی دنیا طلبکارند، با همه‌ی نکبت و فلاکتی که به ارمغان آورده‌اند  [2019 May] 
*روش‌های مهندسی عقیدتی‌ـ‌سیاسی تجمعات ۲۰ هزار بلیت داربی بهار ۹۸ برای از‌ ما‌ بهتران  [2019 Apr] 
*یورونیوز فارسی آشکارا به دیگر بوق‌های تبلیغاتی فارسی‌زبان پیوسته است  [2019 Apr] 
*مردم ایران در دوران گذار، به رهبرانی مثل ترامپ نیاز دارند  [2019 Jan] 
*از زهرا کاظمی ‌تا جمال خاشقجی: رسوایی رسانه‌های غربی در گزارش نامتوازن قتل دو روزنامه‌نگار  [2018 Oct] 
*سوریه‌ای شدن، نه؛ یمنی سازی و ونزوئلایی شدن، آری  [2018 Oct] 
* کدام یک مبتذل است: موسیقی سوسن و جواد یساری یا امضای نامه‌ی لابی جمهوری اسلامی؟   [2018 Jul] 
*سه (بعلاوه یک) سناریو برای سقوط جمهوری اسلامی  [2018 Jul] 
* شش نمایش تهوع‌آور در حکومت اسلامی   [2018 Jul] 
*رهبران ایران اشغالگرند، یا هموطن؟  [2018 Jun] 
* تمام دروغ های ظریف   [2018 Jun] 
*اردک شَل روحانی، آغاز فروپاشی سیاسی  [2018 May] 
*رادیو فردا به یک خانه‌تکانی جدی نیاز دارد  [2018 Apr] 
*کاهش میانگین سن ازدواج دختران در ایران؛ چرا؟  [2018 Apr] 
*مرثیه ‌ای برای همه‌ء غرب ‌ستیزان   [2018 Mar] 
*تراژدی اسلام‌شناسی، خاورمیانه‌شناسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های ایالات متحده   [2018 Feb] 
*رژیم‌های سیاسی با همه‌پرسی ساقط نمی‌شوند  [2018 Feb] 
*محمود احمدی نژاد: «رهبر انقلابی» که غیبش زد   [2018 Jan] 
*پا گذاشتن جمهوری اسلامی جای پای شوروی   [2018 Jan] 
*چهار ویژگی متمایز کننده‌ خیزش دی ۹۶: جدال با کابوس مستقر  [2018 Jan] 
*مهم‌ترین خطر امنیتی کشور: جمهوری اسلامی و تداوم آن   [2018 Jan] 
*«بازندگان جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶»  [2018 Jan] 
*توهم «تغییر و اصلاح» به پشیمانی رسید  [2017 Dec] 
*سپنتا نیکنام و مرگ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی   [2017 Nov] 
*اصلاحات سال‌ها پیش مُرد. همین!   [2017 Oct] 
*«جان اسنو» در تهران   [2017 Sep] 
*دشمنی اسلامگرایانه با غرب چه نتایجی دارد؟  [2017 Aug] 
*نظرسنجی‌هایی بدون ارزش علمی  [2017 Aug] 
*علی شریعتی: ایدئولوگ نظام سرکوب   [2017 Jun] 
*گام دوم مهندسی انتخابات ۹۶: چینش نامزدها و جهت دادن به کارزارها   [2017 Apr] 
* مهندسی انتخابات ۹۶ آغاز شده است  [2017 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی  [2017 Apr] 
*جریان «اصولگرا»: واگرا و آشفته   [2017 Apr] 
*رسانه‌های فارسی‌زبان با مالیات شهروندان و منابع عمومی کشورهای غربی چه می‌کنند؟  [2017 Mar] 
*معضل محمد خاتمی برای «نظام»: ضعیف، کم آزار، اما غیر قابل اعتماد  [2017 Feb] 
*چهار روایت شخصی از جنایات داعشی جمهوری اسلامی   [2017 Feb] 
*«آشتی ملی»؛ طرحی توخالی و بی حاصل برای تقرب به خامنه‌ای   [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛ سیاست‌ورزی اسلامگرایانه در چارچوب ممکن‌ها  [2017 Jan] 
*مهندسی غرور ملی با هیچ  [2016 Dec] 
*ساختار آسیب‌های اجتماعی در ایران در سه نمودار  [2016 Nov] 
*دوازده پرسش پیرامون چرایی و چگونگی پیروزی ترامپ و شکست کلینتون  [2016 Nov] 
*واکنش ها به پیروزی ترامپ/ موج نارضایی‌ها، «نخبه‌گرایی، چند فرهنگ‌گرایی و جهان‌گرایی» را به عقب راند  [2016 Nov] 
*کودک آزاری جنسی در پناه «بیت» المجرمان  [2016 Oct] 
*جنگ با مردگان «غیر خودی»   [2016 Oct] 
*نهادهای پشتیبانی ایدئولوژیک برای استبداد مذهبی، تمامیت خواهی و کشورگشایی درایران   [2016 Oct] 
*مدیران جمهوری اسلامی در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟   [2016 Oct] 
* انگاره بومی اداره و توسعه: واقعیت یا توهم؟  [2016 Sep] 
*میرقلی‌خان، امیری، دری اصفهانی: گامی کوچک از «قهرمان» تا «جاسوس»   [2016 Sep] 
*کدام‌یک اسلام را دزدیده‌اند: تروریست‌ها یا اصلاح‌طلبان؟  [2016 Jun] 
*نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی   [2016 May] 
*یک دیدار معمولی، یک عکس عادی، و موجی از اتهام و اعتراض  [2016 May] 
*عرصه‌های جدیدی که روحانیت شیعه در نوردیده  [2016 Apr] 
*ویروس ضد امریکایی؛ برندگان و بازندگان  [2016 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی  [2016 Apr] 
*چرا در انتخابات مهندسی‌شده شرکت می‌کنند؟  [2016 Mar] 
*پدیده های قابل توجه و شگفت انگیز در نتایج انتخابات ۹۴  [2016 Feb] 
*انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا تمامیت‌خواه  [2016 Feb] 
*چهار دلیل برای ترغیب به مشارکت در انتخابات ۹۴ و نقد آنها   [2016 Feb] 
*تصویب توافق اتمی در ایران: مجلس یا شورای امنیت ملی؟   [2015 Aug] 
*رژیم خمینی چگونه تداوم یافت؟  [2015 Jun] 
*نظام بی‌شرم جمهوری اسلامی: شرم، سیری چند؟ وقتی مردم قدرت پرسش نداشته باشند [2015 Mar] 
*قاسم سلیمانی: «الهه مهربانی»، «سردار عارف» یا فرمانده ترور؟  [2015 Mar] 
*معجزه‌ی حکومت ولایی شیعی: یزید نقش امام حسین را بازی می‌کند  [2014 Sep] 
*موضوعاتی که صدای آمريکا پوشش نمی‌دهد يا در اولويت آن نيست  [2014 Sep] 
*بی بی سیزاسیون صدای امریکا  [2014 Sep] 
*داعش، «سپاه قدس» اسلام‌گرایان سنی  [2014 Jun] 
*مسجدسازی دولتی به جای ساخت مسکن عمومی  [2014 Mar] 
*افسانه‌ی کمبود روحانی شيعه در ايران، مجيد محمدی  [2014 Feb] 
*برنامه‌ تلويزيونی روحانی و پنج بازنمايی از وضعيت دولت   [2014 Feb] 
*رژیم تحریم علیه تحریم  [2013 Sep] 
*ملی‌گرايی تکثرستيز: ضد غرب و پرونده‌ساز  [2013 Aug] 
*سياست‌ورزیِ تهی از شرم  [2013 Jul] 
*چرا سفر به ایران را تحریم نمی کنید؟  [2013 Jul] 
*شان يونسکوی رضا داوری: ننگ و آه  [2013 Jul] 
*توهمات علی خامنه‌ای  [2013 Apr] 
*علی خامنه‌ای و دروغ‌ها، رجزخوانی‌ها و مدعیات بی اساسش  [2013 Apr] 
*بخش فلسفه‌ی دانشگاه تهران، دکان علم‌فروشی و مدرک‌سازی  [2013 Apr] 
*فرسایش بنیان‌ها و پیوندهای اجتماعی در ایران  [2012 Dec] 
*ناشر غير امين و تبليغات سياسی  [2012 Jun] 
*تندیس‌های تنفر، اسلام رحمانی و مخاطرات امنیتی اسلام سیاسی  [2012 May] 
*خلائق را از براندازی ولایت فقیه می ترسانند  [2012 Apr] 
*«جامعه‌ ايران در سراشيبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی»   [2012 Mar] 
*مطالعات خاورمیانه یا بسط تنفر، بی خیالی و پرده پوشی  [2012 Mar] 
*روشنفکران دینی و مقدسات مردم  [2012 Mar] 
*آمريکاستيزی روشنفکران ـ فعالان چپ ايرانی: سندرم "از موضع بالا"  [2012 Mar] 
*امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ  [2012 Feb] 
*مشکلات دروازه بانان سابق رسانه‌ها  [2012 Jan] 
*کارنامه‌ی سياه و سوگناک دين سازمان‌يافته  [2011 Dec] 
*صدايش را در نخواهند آورد  [2011 Dec] 
*دين سازمان‌يافته، مروج تنفر و تبعيض  [2011 Dec] 
*بیست روش گریز از پاسخ گویی: نقدی بر گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل  [2011 Dec] 
*آیا بدون دین سازمان یافته، دنیای بهتری نمی داشتیم؟ تقديم به رافق تقی، نويسنده‌ی آذربايجانی که طعمه‌ی ترور و خشونت دين سازمان يافته شد [2011 Nov] 
*همه از دولت‌ها پول می گیرند، اما ...   [2011 Nov] 
*در جستجوی فرزندان از دست رفته   [2011 Nov] 
*رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟   [2010 Jun] 
*يک دروغ بزرگ ديگر؛ فساد اخلاقی ساختاری غرب  [2010 May] 
*جنبش سبز: اسلامگرا یا سکولار   [2010 May] 
*شهرنشينی، دانشگاه و طبقه متوسط: تهديدات امنيتی عليه ولايت فقيه  [2010 Apr] 
*از ربانی سالاری به اوباش سالاری؛ تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی   [2010 Mar] 
*رهبر جمهوری اسلامی و مداحی به قصد تقرب   [2010 Feb] 
*هشت تحليل غلط؛ پيش و پس از انتخابات رياست جمهوری   [2010 Feb] 
*زمان محاکمه‌ی خامنه‌ای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است   [2009 Jul] 
* الگوهای رایج فریب‌کاری در نظام جمهوری اسلامی  نام‌گذاری، دست‌کاری و تغییر مفاهیم و آمار، و از آنِ خود سازی [2009 Feb]