PEZHVAKEIRAN.COM دادخواه گیج و گنگ یا سوسیالیست متوهم در برابر یک انتخاب سخت
 

دادخواه گیج و گنگ یا سوسیالیست متوهم در برابر یک انتخاب سخت
مجید محمدی

در سخنرانی حامد اسماعیلیون در رم نکته ای وجود داشت که راه را برای نقد وی بدون شبهه ی اختلاف افکنی باز می کند. او به همه مخاطبانش ندا می داد که به خاطر اتحاد سخنانشان را سانسور نکنند و حرف بزنند، گویی فقط چپ های گلوبالیست و ضد اسرائیلی و کمونیست ها در صف مخالفان رژیم اسلامی دهان بسته اند و منتظر «به پیش» رهبر «انقلاب سوسیالیستی/گلوبالیستی» مهسایی هستند تا به «راست ناسیونالیست» حمله کنند چون این قدرت گرایان تصوری فراتر از فاشیسم در مورد ملی گرایی و وطن دوستی ندارند.
من ملی گرای سنتی و باورمند به جریان های هویت گرا نیستم (اصولا با هویت گرایی میانه ی چندانی ندارم) اما ملی گرایی را نیز مساوی فاشیسم نمی دانم. از نگاه چپ، هر کس با سوسیالیسم و مهملات آن مخالف باشد می شود راست فاشیست و نژادپرست. کسی که خود فرمان حمله ی به مخالفانش را تلویحا می داد دیگران را پس از انشعاب (بعد از دو ماه) به این امر متهم می کند. میزان ثبات قدم و پوست نازکی یک فرد و تحلیلش از شرایط سیاسی را با میزان ماندنش در یک گروه یا کار می توان سنجید.
حامد اسماعیلیون به همه ی بیماری های فکری چپ (از جمله انشعاب طلبی) مبتلاست و از همین جهت گروهی وی را یک کمونیست پنهان می دانند. یک به یک آنها را شماره می کنم (به فرد وی کاری ندارم) تا کسانی که احتمالا از وی پیروی می کنند یا به او برای رهبری جنبشی در آینده دل بسته اند (او چنین وضعی فعلا ندارد) نظرات وی را به درستی بشناسند. در این بررسی به کارهایی که «چه گوارا/مارتین لوتر کینگ/گرتا تونبرگ» ما (دقیقا معلوم نیست کدام) انجام نداده کاری ندارم و تنها به مواردی که انجام داده یا گفته می پردازم.
گرایش ضد اسرائیلی
حامد چه گوارا/مارتین لوتر کینگ/گرتا تونبرگ ما برای نان قرض دادن به رفقای اروپایی و امریکایی چپول خود که احتمالا می خواهد رهبر یا مراد آنها باشد از گفتگو با خبرنگار اسرائیلی سرباز زد و بدین ترتیب در صف مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت که دولت اسرائیل و رسانه های اسرائیل را که دولتی نیستند به رسمیت نمی شناسند. او در توییت هایش نیز قبلا بارها مواضع ضد اسرائیلی (نه نقد اسرائیل) داشته است. عدم مصاحبه ی وی با خبرنگار اسرائیلی هیچ ربطی به دادخواهی وی ندارد چون انسان دادخواه از هر تریبونی برای بیان دادخواهی استفاده می کند اما قدرت طلب و«رهبر» حواسش به این است که پیروان و همپیمانان محتملش از کدام کار وی خوششان می آید یا از کدام کار وی احساس خوبی پیدا نمی کنند.
برای خود حامد نیز هنوز معلوم نیست دادخواه است یا یکی از رهبران جریان چپ در انقلاب ضد جمهوری اسلامی. او در سخنانش آن قدر که بر عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی (مهملات چپِ تشنه ی قدرت) تاکید دارد بر آیین دادرسی و حکومت قانون و استقلال قوه ی قضاییه و استقلال نهاد وکالت و قدرت گیری نهادهای مدنی در حوزه ی قضا که ابزارهای دادخواهی هستند تاکید ندارد.
شخصی کردن سیاست
حامد چه گوارا/مارتین لوتر کینگ/گرتا تونبرگ ما در برابر دولت های دیگر مدام خواهان گذاشتن سپاه توسط آنها در فهرست تروریستی است اما وقتی داستان به کانادا رسید و ملاقات هایی با مقامات کانادایی داشت این درخواست را مطرح نکرد چون احتمالا یکی از پسر خاله ها یا پسرعمه های خانواده های دادخواه (من جمله حامد آقا) سربازی اش را در سپاه گذرانده و می خواست به کانادا مهاجرت کند. از نگاه آنها، سپاه نباید کاملا در فهرست تروریستی قرار گیرد و تنها فرماندهان آن تروریست هستند و نه کسانی که سربازی خود را در آنجا گذرانده اند.
عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی اسم رمز و گول زنک کمونیسم است. رهبر چپ های انقلاب مهسایی مدام از این تعبیر استفاده می کند تا به پیروان خود بگوید برنامه ی اصلی را فراموش نکرده است. عدالت اجتماعی هیچ ربطی به دادخواهی وی یا دادخواهی مهسا ندارد در حالی که تنها نقشی که وی (از آغاز جنایات جمهوری اسلامی برای وی یعنی سال ۱۳۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراینی) داشته همین دادخواهی بوده است. او از این عبارت تهی از معنا برای پنهان کردن مارکسیست- لنینیست بودن خود استفاده می کند؛ البته با شناختی که از سخنان و نوشته های وی داریم او شاید خودش هم متوجه نباشد که مارکسیست- لنینیست است و تنها مهملات چپ ها را غرغره می کند. عدالت در زبان فارسی عدالت قضایی است. چپ ها اسم «توزیع ثروتی را که یک عده به دست آورده اند میان بقیه ای که کار نمی کنند» گذاشته اند عدالت اجتماعی. گروهی باید پولی را که به دست نیآورده اند تا ابد خرج کنند تا عدالت بر قرار شود. توزیع کننده هم دولتی است که از نردبام این وعده بالا می رود و بعد پایین نمی آید مثل حزب کمونیست چین و کاستروها در کوبا.
عدالت زیست محیطی
عدالت زیست محیطی از تهی ترین عباراتی است که چپ ها در طول حیات خود خلق کرده اند تا عده ای را فریب دهند. آنها توزیع ثروت (در این مورد منابع طبیعی) را می خواهند و گروهی هم هستند که عاشق طبیعت هستند و می خواهند طبیعت را حفظ کنند. اینها را بگذارید در کنار عوام فریبی چپ. از دلش عنوان تهی عدالت زیست محیطی بیرون می آید تا خیل طرف داران محیط زیست را در رمه ی سوسیالیسم قرار دهد. از عدالت زیست محیطی چپ تنها پول پاشی غرب در جوامع توسعه نایافته و مالیات بر مصرف سوخت فسیلی (و ممنوعیت اجاق گاز) بیرون می آید چون از نگاه معوج چپ هر بدبختی که در عالم وجود دارد از تمدن غربی و دستاوردهای آن از جمله موتور احتراقی است.
خو و بش با پادوی لابی رژیم اسلامی
یک رگ دیگر چپ ها مخالفت با جنگ توسط رقبای سیاسی آنهاست. خودشان اگر جنگ کنند خوب است مثل تمام جنگ های مسلحانه ی کمونیست ها علیه دولت ها در سراسر جهان. برای چپ ها چه گوارا همانا گاندی کوبا بوده است (البته نه گاندی آفریقای جنوبی که در آنجا تروریست مسلح بود). برای یک روشنفکر درجه سه طبعا تبلیغات سیاسی ضد جنگ لابی رژیم در امریکا او را به یکی از شیفتگان جیسون رضاییان تبدیل می کند. چگونه می توان خوش و بش با خبرنگاری را که در خدمت لابی نظامی بوده است که همسر و فرزند ترا کشته فهمید؟ این امر عمق درک حامد از عالم سیاست را نشان می دهد.
انقلابی ۱۳۹۸
تا زمانی که هواپیمای اوکراینی سقوط نکرده بود حامد چه گوارا/مارتین لوتر کینگ/گرتا تونبرگ ما (با رویایی که دارد) درک نکرده بود که سپاه یک سازمان تروریستی است و جمهوری اسلامی باید برود و نباید زن و فرزند خود را پس از مهاجرت به آن کشور بی سامان با دولت تروریست اش فرستاد. سال ۱۳۹۸ برای درک تروریستی بودن سپاه بسیار دیر است بالاخص کسی که خود را در مقام هدایت جنبش های اجتماعی و سیاسی قرار می دهد. با این منطق جمهوری اسلامی هزار سال دیگر هم باقی می ماند چون تا نظام کسی را از شما نکشته لایق رفتن و تروریست نیست. در این میان گروه هایی ممکن است قتل عزیزان خود را فراموش کنند و تا گروه دیگر عزیزش را از دست بدهد و به صف مخالفان بپیوندد باید منتظر کشتار بعدی بود.
نویسنده ی این مطلب در سن ۲۲ سالگی و در سال ۱۳۶۱ متوجه شد که جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه فقط به دنبال چپاول منابع و قدرت مطلقه است و کسی هم از خانواده ی وی کشته نشده بود. از این جهت چهار سال به مخالفان جمهوری اسلامی بدهکار است. صغر سن هم توهم ایجاد جامعه ی فاضله توسط روحانیت شیعه و تروریست های همراه آن را توجیه نمی کند. و اما حامد اسماعیلیون حتی تا چهل و سه سالگی (۱۳۹۸) سکوت پیشه کرده و با خیال راحت به ایران رفت و آمده داشته است در حالی که خاوران و قتل های جنبش سبز در پیش چشم وی بود و دیگر مخالفان نمی توانستند (بر اساس انتخاب خود) به ایران رفت و آمد کنند.
برای آزمون میزان هماهنگی گفتمانی اسماعیلیون (و دیگر چپ ها) با اسلامگرایان، خبرنگاران بعد از این در کنار گوش دادن به دادخواهی باید از وی بپرسند که در مورد تهدید کشتن ترامپ، پومپئو و مکنزی توسط سردار سپاه چه نظری دارد یا در مورد نظام اقتصادی کره شمالی یا کوبا و توزیع ثروت و عدالت زیست محیطی توسط رهبر کره ی شمالی چه فکر می کند.
یک انتخاب سخت
همان طور که همه ی طرفداران حزب دمکرات در امریکا باید روزی میان حزب خود و مخالفت با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنند (چون حزب دمکرات در ائتلاف با اسلامگرایان در سراسر دنیاست)، حامدهای اسماعیلیون در نهایت باید میان گرایش سوسیالیسم دولتی (غیر دولتی آن وجود ندارد)، ضد امپریالیستی و ضد اسرائیلی خود که آنها را در کنار سپاه (و نیز چه گوارا) قرار می دهد و گرایش دادخواهی که آنها را در جمع قربانیان آنها می گذارد یکی را انتخاب کنند. در ضمن باید به حامد خان این نکته را نیز یادآور شد که چه گوارا مخالفان و مردم معمولی را عینا مانند مرغ و خروس سر می برید (مثل سپاه ) و نمایش های چه گوارایی وی با مخالفت با اعدام و ادعای دادخواهی در چارچوب دادگاه (و آیین دادرسی که به دنیای سرمایه داری تعلق دارد) نمی خواند. این بابا را یکی باید از خواب بیدار کند، درست مثل لحظه ای که من در سن ۲۲ سالگی از خواب ایدئولوژیک و معنویت گرای اسلامی بیدار شدم.
پ.ن. کسانی که بدون توجه به نقد فوق (که نه نقد شخص اسماعیلیون و بلکه نقد باورها و مشی سیاسی وی است) می خواهند او را به خاطر داغدیدگی در هاله ای از تقدس قرار دهند متوجه باشند که اگر چنین باشد میلیون ها نفر که در ایران هر روز مورد سرکوب رژیم به نحوی واقع می شوند فراتر از انتقاد قرار می گیرند.

منبع:گویا نیوز


فهرست مطالب مجید محمدی در سایت پژواک ایران 

*علیه یهودستیزی و اسرائیل ستیزی اتحاد اسلامیسم، مارکسیسم و فاشیسم علیه یهودیان و دولت سکولار آنها [2023 Nov] 
* پنج مجموعه پرسش و پنج خلط در راستای صلح‌طلبی توهمی  [2023 Oct] 
*ستاد فرماندهی عملیات جنایی حماس و جهاد اسلامی در تهران است  [2023 Oct] 
*چگونه می‌توان منابع یک دولت-ملت را غارت کرد و آن را به خاک سیاه نشاند؟  [2023 Sep] 
*سه هدف تغییرناپذیر هر جنبش اعتراضی در ایران آینده: انحلال سپاه و بسیج، تعطیلی روحانیت شیعه، و برکناری همه مقامات رژیم  [2023 Sep] 
* نهادهای انتصابی رژیم اسلامی در ایران بلاموضوع شده‌اند   [2023 Aug] 
* دادخواه گیج و گنگ یا سوسیالیست متوهم در برابر یک انتخاب سخت  [2023 Apr] 
*شرم بر دولت بایدن  [2023 Feb] 
*لابی رژیم کودک کش، شبکه ی عوامل آن در بوق های تبلیغاتی غربی، و اصلاح طلبان شیپور را از سمت گشادش می نوازند  [2023 Feb] 
*جامعه ایران به شرایط ماقبل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ باز نخواهد گشت  [2023 Jan] 
*۱۲ پرسش در باب وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی در دوران براندازی و گذار از یک رژیم تمامیت‌خواه  [2023 Jan] 
* روحانیت شیعه، بزرگ‌ترین بازنده انقلاب سکولار و آزادی‌خواهانه ۱۴۰۱  [2022 Dec] 
*زمان گردهمایی ۱۰۰هزار نفری در واشنگتن دی‌سی فرا رسیده است  [2022 Oct] 
* ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خسته و متزلزل شده است   [2022 Oct] 
*صدها هزار نفر را کتک می‌زنند تا مردم را قانع کنند مهسا را کتک نزده‌اند  [2022 Sep] 
* کشته شدن مهسا امینی و «اسلام‌هراسی»  [2022 Sep] 
*بخت مجتبی در نشستن بر کرسی ولایت فقیه  [2022 Sep] 
*خیز برداشتن برای جنگ با ناتو بعد از تبدیل امنیت ملی به کالای اسقاطی  [2022 Jul] 
* سرنوشت صدام در انتظار پوتین است  [2022 Mar] 
*چهار ننگ ابدی که بر پیشانی روحانیت شیعه باقی خواهد ماند  [2022 Mar] 
*مراسم سالگرد انقلاب در سال ۱۴۰۰ هیچ ربطی به انقلاب ۵۷ نداشت  [2022 Feb] 
*چگونه می‌توان یک دولت-ملت را به نکبت و فلاکت کشاند؟  [2022 Jan] 
*یورونیوز فارسی: باجی که اتحادیه اروپا به رژیم اسلامی داده است  [2022 Jan] 
* ممنوعیت‌ زنان به ورزشگاه ها؛ ممنوعیت‌های ابلهانه یا منافع پنهان   [2021 Dec] 
* بی‌نظیری سه قوه‌ دافعه، تخریب و وحشیگری امپراطوری شیعه در تاریخ امپراطوری‌ها  [2021 Dec] 
*فلاکت‌ها را چگونه توجیه می‌کنند؟   [2021 Dec] 
* اندیشکده‌های «نظام»: موسسات زیباسازی سیاست‌ها و تصمیم‌های لات‌ها و چاقوکش‌ها   [2021 Dec] 
*هزینه‌های یکدستی حاکمیت و نیروهای گریز از مرکز   [2021 Dec] 
*گران کردن بنزین عملی‌ترین راه‌ حل بحران کسری بودجه برای دولت رئیسی   [2021 Oct] 
* آیا نسل «همه‌چیزدان‌»‌های شیعه رو به انقراض است؟  [2021 Oct] 
*تبلیغات سیاسی و «چانه‌زنی در بالا» سطح مهمل‌گویی را ارتقا می‌دهد استدلال‌هایی که مرغ پخته را به خنده می‌اندازد [2021 Sep] 
*تحفه‌هایی که با پست هوایی امریکایی-فرانسوی تحویل می‌شوند   [2021 Aug] 
*آیا ۳۰ میلیون دوز وارداتی رئیسی هم به ۶۰ میلیون دوز وارداتی روحانی خواهد پیوست؟   [2021 Aug] 
* شعارهای مترو صادقیه و پاساژ علاء‌الدین به شعارهای ملی تبدیل خواهند شد  [2021 Jul] 
*جمهوری اسلامی ایران دوران سختی در پیش رو دارد  [2021 Jul] 
*چشم‌اندازهای دولت ابراهیم رئیسی   [2021 Jun] 
*آینده‌ سیاسی محمدجواد ظریف   [2021 Jun] 
*روش‌های رقابت میان نامزدهای «نظام»  [2021 Jun] 
*چهار محور تبلیغات سیاسی به نفع حماس و جهاد اسلامی  [2021 May] 
*جانشینی خامنه‌ای + بازیگران کلیدی در رویداد ۲۸ خرداد ۱۴۰۰   [2021 Apr] 
*سه گونه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و کانادا   [2021 Apr] 
* ایرانیان سال را با هشت دروغ خامنه‌ای آغاز کردند   [2021 Mar] 
*سمت و سوی پنج پرونده امنیتی جمهوری اسلامی  [2021 Mar] 
*دانشگاه مریلند یا آشپزخانه‌ بیت، سپاه و دستگاه‌های امنیتی؟   [2021 Mar] 
* اسلامی‌سازی علوم؛ از آکادمی منیر‌الدین حسینی و مغازه مصباح تا دانشگاه هاروارد  [2021 Feb] 
*دلایل توقیف نفتکش و غنی‌سازی ۲۰ درصدی در آستانه انتقال قدرت در آمریکا  [2021 Jan] 
*کارنامه‌ی بی‌حاصل سیاست مماشات و خشنود‌سازی برای مهار جمهوری اسلامی  [2020 Dec] 
*در «بیت» خامنه‌ای چه می‌گذرد؟   [2020 Nov] 
*در جنگ ایران و عراق هر دو کشور شکست خوردند هیچ جنگی مقدس نیست  [2020 Sep] 
*نوبت بازنشستگی سیاسی حسن روحانی فرا رسیده است  [2020 Jul] 
*بازار پر رونق پیامبری، مهدویت و ارتباط با امام زمان در ایران  [2020 Jun] 
*دشمنی که نمی‌شناسند، سه افسانه‌سازی غالب در مورد ایالات متحده آمریکا  [2020 May] 
*برنامه‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ایران چیست؟   [2020 May] 
*میزان بی‌اطلاعی از مسائل ایران در گزارش‌های رسانه‌های غربی حیرت‌آور است  [2020 May] 
*خامنه‌ای: القای توهم منجی و فرار از پاسخگویی  [2020 Apr] 
*«نابحران» کُرونا و تحریم‌ها: نظام و لابی آن فرصتی برای تجدید قوا یافته‌اند  [2020 Apr] 
*پنج موج مهاجرت از جمهوری اسلامی، موج پنجم به غارتگران منابع کشور تعلق دارد،  [2020 Feb] 
*لابی جمهوری اسلامی ایران هم مانند خود آن غیرعادی است   [2020 Jan] 
*پنج افسانه در مورد قاسم سلیمانی  [2020 Jan] 
* از نظام قرار نیست «چیزی» باقی بماند   [2019 Dec] 
*آدرس‌های غلط تحلیلی در مورد اعتراضات آبان ۹۸  [2019 Nov] 
*از «یانکی گو هوم» تا «ایران برو بیرون»   [2019 Oct] 
*مغازه‌ی دو نبشی که جمهوری اسلامی باز کرده است   [2019 Oct] 
*روزی که «نرمش قهرمانانه‌ی- ۲» فرا خواهد رسید  [2019 Oct] 
*مداح اسرائیلی دیگر چه صیغه‌ای است؟ روش خلق این شتر گاو پلنگ   [2019 Sep] 
*چرا مردم ایران علیه رژیم به خیابان‌ها نمی‌آیند؟   [2019 Aug] 
*از همه‌ی دنیا طلبکارند، با همه‌ی نکبت و فلاکتی که به ارمغان آورده‌اند  [2019 May] 
*روش‌های مهندسی عقیدتی‌ـ‌سیاسی تجمعات ۲۰ هزار بلیت داربی بهار ۹۸ برای از‌ ما‌ بهتران  [2019 Apr] 
*یورونیوز فارسی آشکارا به دیگر بوق‌های تبلیغاتی فارسی‌زبان پیوسته است  [2019 Apr] 
*مردم ایران در دوران گذار، به رهبرانی مثل ترامپ نیاز دارند  [2019 Jan] 
*از زهرا کاظمی ‌تا جمال خاشقجی: رسوایی رسانه‌های غربی در گزارش نامتوازن قتل دو روزنامه‌نگار  [2018 Oct] 
*سوریه‌ای شدن، نه؛ یمنی سازی و ونزوئلایی شدن، آری  [2018 Oct] 
* کدام یک مبتذل است: موسیقی سوسن و جواد یساری یا امضای نامه‌ی لابی جمهوری اسلامی؟   [2018 Jul] 
*سه (بعلاوه یک) سناریو برای سقوط جمهوری اسلامی  [2018 Jul] 
* شش نمایش تهوع‌آور در حکومت اسلامی   [2018 Jul] 
*رهبران ایران اشغالگرند، یا هموطن؟  [2018 Jun] 
* تمام دروغ های ظریف   [2018 Jun] 
*اردک شَل روحانی، آغاز فروپاشی سیاسی  [2018 May] 
*رادیو فردا به یک خانه‌تکانی جدی نیاز دارد  [2018 Apr] 
*کاهش میانگین سن ازدواج دختران در ایران؛ چرا؟  [2018 Apr] 
*مرثیه ‌ای برای همه‌ء غرب ‌ستیزان   [2018 Mar] 
*تراژدی اسلام‌شناسی، خاورمیانه‌شناسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های ایالات متحده   [2018 Feb] 
*رژیم‌های سیاسی با همه‌پرسی ساقط نمی‌شوند  [2018 Feb] 
*محمود احمدی نژاد: «رهبر انقلابی» که غیبش زد   [2018 Jan] 
*پا گذاشتن جمهوری اسلامی جای پای شوروی   [2018 Jan] 
*چهار ویژگی متمایز کننده‌ خیزش دی ۹۶: جدال با کابوس مستقر  [2018 Jan] 
*مهم‌ترین خطر امنیتی کشور: جمهوری اسلامی و تداوم آن   [2018 Jan] 
*«بازندگان جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶»  [2018 Jan] 
*توهم «تغییر و اصلاح» به پشیمانی رسید  [2017 Dec] 
*سپنتا نیکنام و مرگ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی   [2017 Nov] 
*اصلاحات سال‌ها پیش مُرد. همین!   [2017 Oct] 
*«جان اسنو» در تهران   [2017 Sep] 
*دشمنی اسلامگرایانه با غرب چه نتایجی دارد؟  [2017 Aug] 
*نظرسنجی‌هایی بدون ارزش علمی  [2017 Aug] 
*علی شریعتی: ایدئولوگ نظام سرکوب   [2017 Jun] 
*گام دوم مهندسی انتخابات ۹۶: چینش نامزدها و جهت دادن به کارزارها   [2017 Apr] 
* مهندسی انتخابات ۹۶ آغاز شده است  [2017 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی  [2017 Apr] 
*جریان «اصولگرا»: واگرا و آشفته   [2017 Apr] 
*رسانه‌های فارسی‌زبان با مالیات شهروندان و منابع عمومی کشورهای غربی چه می‌کنند؟  [2017 Mar] 
*معضل محمد خاتمی برای «نظام»: ضعیف، کم آزار، اما غیر قابل اعتماد  [2017 Feb] 
*چهار روایت شخصی از جنایات داعشی جمهوری اسلامی   [2017 Feb] 
*«آشتی ملی»؛ طرحی توخالی و بی حاصل برای تقرب به خامنه‌ای   [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛ سیاست‌ورزی اسلامگرایانه در چارچوب ممکن‌ها  [2017 Jan] 
*مهندسی غرور ملی با هیچ  [2016 Dec] 
*ساختار آسیب‌های اجتماعی در ایران در سه نمودار  [2016 Nov] 
*دوازده پرسش پیرامون چرایی و چگونگی پیروزی ترامپ و شکست کلینتون  [2016 Nov] 
*واکنش ها به پیروزی ترامپ/ موج نارضایی‌ها، «نخبه‌گرایی، چند فرهنگ‌گرایی و جهان‌گرایی» را به عقب راند  [2016 Nov] 
*کودک آزاری جنسی در پناه «بیت» المجرمان  [2016 Oct] 
*جنگ با مردگان «غیر خودی»   [2016 Oct] 
*نهادهای پشتیبانی ایدئولوژیک برای استبداد مذهبی، تمامیت خواهی و کشورگشایی درایران   [2016 Oct] 
*مدیران جمهوری اسلامی در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟   [2016 Oct] 
* انگاره بومی اداره و توسعه: واقعیت یا توهم؟  [2016 Sep] 
*میرقلی‌خان، امیری، دری اصفهانی: گامی کوچک از «قهرمان» تا «جاسوس»   [2016 Sep] 
*کدام‌یک اسلام را دزدیده‌اند: تروریست‌ها یا اصلاح‌طلبان؟  [2016 Jun] 
*نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی   [2016 May] 
*یک دیدار معمولی، یک عکس عادی، و موجی از اتهام و اعتراض  [2016 May] 
*عرصه‌های جدیدی که روحانیت شیعه در نوردیده  [2016 Apr] 
*ویروس ضد امریکایی؛ برندگان و بازندگان  [2016 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی  [2016 Apr] 
*چرا در انتخابات مهندسی‌شده شرکت می‌کنند؟  [2016 Mar] 
*پدیده های قابل توجه و شگفت انگیز در نتایج انتخابات ۹۴  [2016 Feb] 
*انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا تمامیت‌خواه  [2016 Feb] 
*چهار دلیل برای ترغیب به مشارکت در انتخابات ۹۴ و نقد آنها   [2016 Feb] 
*تصویب توافق اتمی در ایران: مجلس یا شورای امنیت ملی؟   [2015 Aug] 
*رژیم خمینی چگونه تداوم یافت؟  [2015 Jun] 
*نظام بی‌شرم جمهوری اسلامی: شرم، سیری چند؟ وقتی مردم قدرت پرسش نداشته باشند [2015 Mar] 
*قاسم سلیمانی: «الهه مهربانی»، «سردار عارف» یا فرمانده ترور؟  [2015 Mar] 
*معجزه‌ی حکومت ولایی شیعی: یزید نقش امام حسین را بازی می‌کند  [2014 Sep] 
*موضوعاتی که صدای آمريکا پوشش نمی‌دهد يا در اولويت آن نيست  [2014 Sep] 
*بی بی سیزاسیون صدای امریکا  [2014 Sep] 
*داعش، «سپاه قدس» اسلام‌گرایان سنی  [2014 Jun] 
*مسجدسازی دولتی به جای ساخت مسکن عمومی  [2014 Mar] 
*افسانه‌ی کمبود روحانی شيعه در ايران، مجيد محمدی  [2014 Feb] 
*برنامه‌ تلويزيونی روحانی و پنج بازنمايی از وضعيت دولت   [2014 Feb] 
*رژیم تحریم علیه تحریم  [2013 Sep] 
*ملی‌گرايی تکثرستيز: ضد غرب و پرونده‌ساز  [2013 Aug] 
*سياست‌ورزیِ تهی از شرم  [2013 Jul] 
*چرا سفر به ایران را تحریم نمی کنید؟  [2013 Jul] 
*شان يونسکوی رضا داوری: ننگ و آه  [2013 Jul] 
*توهمات علی خامنه‌ای  [2013 Apr] 
*علی خامنه‌ای و دروغ‌ها، رجزخوانی‌ها و مدعیات بی اساسش  [2013 Apr] 
*بخش فلسفه‌ی دانشگاه تهران، دکان علم‌فروشی و مدرک‌سازی  [2013 Apr] 
*فرسایش بنیان‌ها و پیوندهای اجتماعی در ایران  [2012 Dec] 
*ناشر غير امين و تبليغات سياسی  [2012 Jun] 
*تندیس‌های تنفر، اسلام رحمانی و مخاطرات امنیتی اسلام سیاسی  [2012 May] 
*خلائق را از براندازی ولایت فقیه می ترسانند  [2012 Apr] 
*«جامعه‌ ايران در سراشيبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی»   [2012 Mar] 
*مطالعات خاورمیانه یا بسط تنفر، بی خیالی و پرده پوشی  [2012 Mar] 
*روشنفکران دینی و مقدسات مردم  [2012 Mar] 
*آمريکاستيزی روشنفکران ـ فعالان چپ ايرانی: سندرم "از موضع بالا"  [2012 Mar] 
*امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ  [2012 Feb] 
*مشکلات دروازه بانان سابق رسانه‌ها  [2012 Jan] 
*کارنامه‌ی سياه و سوگناک دين سازمان‌يافته  [2011 Dec] 
*صدايش را در نخواهند آورد  [2011 Dec] 
*دين سازمان‌يافته، مروج تنفر و تبعيض  [2011 Dec] 
*بیست روش گریز از پاسخ گویی: نقدی بر گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل  [2011 Dec] 
*آیا بدون دین سازمان یافته، دنیای بهتری نمی داشتیم؟ تقديم به رافق تقی، نويسنده‌ی آذربايجانی که طعمه‌ی ترور و خشونت دين سازمان يافته شد [2011 Nov] 
*همه از دولت‌ها پول می گیرند، اما ...   [2011 Nov] 
*در جستجوی فرزندان از دست رفته   [2011 Nov] 
*رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟   [2010 Jun] 
*يک دروغ بزرگ ديگر؛ فساد اخلاقی ساختاری غرب  [2010 May] 
*جنبش سبز: اسلامگرا یا سکولار   [2010 May] 
*شهرنشينی، دانشگاه و طبقه متوسط: تهديدات امنيتی عليه ولايت فقيه  [2010 Apr] 
*از ربانی سالاری به اوباش سالاری؛ تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی   [2010 Mar] 
*رهبر جمهوری اسلامی و مداحی به قصد تقرب   [2010 Feb] 
*هشت تحليل غلط؛ پيش و پس از انتخابات رياست جمهوری   [2010 Feb] 
*زمان محاکمه‌ی خامنه‌ای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است   [2009 Jul] 
* الگوهای رایج فریب‌کاری در نظام جمهوری اسلامی  نام‌گذاری، دست‌کاری و تغییر مفاهیم و آمار، و از آنِ خود سازی [2009 Feb]