PEZHVAKEIRAN.COM ۱۲ پرسش در باب وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی در دوران براندازی و گذار از یک رژیم تمامیت‌خواه
 

۱۲ پرسش در باب وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی در دوران براندازی و گذار از یک رژیم تمامیت‌خواه
مجید محمدی

01_mohammadi.jpgایندیپندنت فارسی - مجید محمدی
مخالفت با دادن وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی با استناد به ویژگی‌های خانوادگی و شغلی و مواضع او پهن کردن بساط نظارت استصوابی است.
موضوع وکالت یا نمایندگی سیاسی بالاخص پس از گذشت چهار ماه از انقلاب ۱۴۰۱ و نیاز مبرم آن به راهبری، به موضوعی چالش‌برانگیز و جدال‌آفرین تبدیل شده است. برای تبیین این موضوع، ۱۲ پرسش اصلی را مطرح می‌کنم و به آن‌ها پاسخ می‌دهم.
۱ــ وکالت سیاسی دیگر چه صیغه‌ای است؟
ممکن است گروهی در قیاس وکالت حقوقی با وکالت سیاسی، وکالت سیاسی را «من‌درآوردی» یا فاقد مبنای حقوقی بدانند. چنین نیست. دعوا هم سر کلمات نیست. چون تعبیر وکالت سیاسی در تاریخ سیاسی ایران ریشه دارد. در دوران مشروطه تا پهلوی نمایندگان مجلس وکیل نامیده می‌شدند. افراد هنگامی‌ که به کسی رای می‌دهند، او را برای یک دوره‌ خاص برای اجرای کار یا کارهایی خاص وکیل خود معرفی می‌کنند (مثلا در مجلس یا شورای شهر). حتی در سطح فردی نیز چنین امری ممکن است و کسی می‌تواند فردی دیگر را به‌عنوان وکیل سیاسی خود معرفی کند تا دیدگاه‌های سیاسی خاص، برنامه و سیاست خاصی را پیش ببرد و از او نمایندگی کند.
نمایندگی سیاسی در نظام‌های اقتدارگرا و دموکراتیک اشکال مختلفی پیدا می‌کند. در دوره‌‌های براندازی و گذار و استقرار هم ممکن است برای واگذاری یا اخذ نمایندگی سیاسی روش‌های متفاوتی اتخاذ شود. به‌عنوان مثال، در شرایط ایران تحت رژیم فاشیستی و مافیایی جمهوری اسلامی، هر کس که نمایندگی سیاسی معترضان را به عهده بگیرد، فورا بازداشت می‌شود اما این امر در خارج ایران با هزینه‌ای کمتر قابل‌اجرا است.
۲ــ آیا وکالت سیاسی معنایی محصل دارد؟
پاسخ مثبت است. وکالت سیاسی یک امر عرفی است و در نظام‌های حقوقی، مبنا و معنا دارد. افراد می‌توانند در عالم سیاست به هر روشی می‌خواهند (برگه‌ رای یا امضای یک درخواست یا اعلام در یک گردهمایی) به فردی که می‌خواهند وکالت دهند و این امر کارکرد دارد. این وکالت البته با بیعت که وکالت ابدی و بعد تبعیت کورکورانه است، تفاوت دارد.
در فضای دموکراتیک، افراد می‌توانند وکالت خود را برای مدت محدود و با خواسته‌ها و شروط روشن مطرح کنند. در مفهوم وکالت این قیود وجود دارد و کسی نمی‌تواند به فردی دیگری وکالت تامه برای تمام عمر بدهد؛ مگر آنکه به دلیل صغارت یا ناتوانی ذهنی برای او چنین وکیلی تعیین کنند که او نیز در صورت اجرا نکردن مسئولیت‌هایش قابل عزل است.
۳ــ آیا وکالت سیاسی غیردموکراتیک است؟
چنین نیست. تنها در دموکراسی مستقیم (بدون نمایندگی) نمی‌توان به کسی وکالت داد. غیر دموکراتیک آن است که فردی بدون اخذ رای یا امضای حمایت در حیطه‌ای خاص (استبداد) یا همه‌ حیطه‌ها (تمامیت‌خواهی) برای مدت نامعلوم خود را وکیل یک ملت معرفی کند و از جانب آن‌ها تصمیم بگیرد.
وکالت سیاسی می‌تواند دموکراتیک باشد، اگر شرایط آن لحاظ شود؛ به این معنا که وکیل بالغ، عاقل و قابل عزل در هر زمان باشد و وکالت بر اساس یک قرارداد صورت گیرد و وکالت‌دهنده نیز بالغ، عاقل و مطلع از شروط وکالت باشد. در این زمینه نیز مثل وکالت حقوقی، وکالت مکتوب بر وکالت شفاهی ارجحیت دارد. وکالت سیاسی دادن یک عده به فرد یا گروه موردنظر خود در جامعه‌ای آزاد حتی به نفع مخالفان این امر است؛ چون از وزن این گروه و خواسته‌های آن‌ها آگاه می‌شوند. کسانی که منتقد یک روش خاص اخذ وکالت سیاسی از طریق گروهی از افرادند، باید این کار را به روشی که درست می‌دانند انجام و الگوی عملی ارائه دهند.
۴ــ آیا سپردن وکالت یا نمایندگی سیاسی تنها با صندوق رای ممکن است؟
چنین نیست. برگه‌ رای در انتخابات آزاد، سالم و رقابتی روش بسیار خوبی برای وزن‌کشی نیروها و نیز دادن وکالت سیاسی به بخشی از فعالان سیاسی به‌ منظورتحقق برنامه‌های آن‌ها است اما وقتی انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ممکن نیست، افراد برای وزن‌کشی و گرفتن نمایندگی می‌توانند از روش‌های دیگر مثل کارزارهای اینترنتی یا اعلام در گردهمایی عمومی استفاده کنند. رسانه‌های اجتماعی انحصار رسانه‌ها و نهادهای دولتی برای نظر دادن و بیان را لغو کرده‌اند.
 
۵ــ آیا سپردن وکالت سیاسی مساوی اجبار و سلب حق تصمیم‌گیری افراد است؟
پاسخ منفی است. منفی بودن آن نیز به این برمی‌گردد که هرکسی می‌تواند درخواست وکالت بدهد و افرادی دیگری می‌توانند وکالت بدهند یا ندهند و هرکس هروقت بخواهد می‌تواند نظری یا عملی خلاف خواسته‌ وکیلش انجام دهد و وکیل خود را عزل کند. بالاخص در دنیای مجازی و جهان امروز افراد هم در جوامع دموکراتیک و هم در جوامع غیردموکراتیک می‌توانند اعلام درخواست وکالت بدهند و بقیه آن را بپذیرند یا نپذیرند. درخواست وکالت نیز می‌تواند متکثر باشد. وکالت سیاسی نه‌تنها مانع تنوع سیاسی نیست، بلکه محرک و مشوق آن است.
۶ــ آیا وکالت سیاسی ناقض حقوق سیاسی افراد یا تکثر است؟
هنگامی‌ که دست دیگران بسته نباشد، هر نوع وکالت سیاسی نه‌تنها نمی‌تواند غیردموکراتیک یا ناقض آزادی افراد یا تکثر باشد بلکه می‌تواند فرایندهای سیاسی و شکل‌گیری و چرخش نخبگان را به جریان بیندازد و به تکثر رسمیت بخشد. گروهی که برای این امر اقدامی نمی‌کند و خود را در معرض پذیرفتن یا نپذیرفتن وکالت سیاسی قرار نمی‌دهد، نمی‌تواند افرادی را که چنین می‌کنند محکوم کند و آن‌ها را قدرت‌مدار یا قدرت محور و رفتار آن‌ها را غیردموکراتیک و ضدتکثر معرفی کند و به قول منطقیون، «اثبات شی نفی ما عدی نمی‌کند.» همین که گروهی در یک کارزار اعلام کنند به فردی خاص وکالت نمی‌دهند، مبین فقدان تناقض نمایندگی سیاسی با حقوق سیاسی است.
کسانی که منتقد یک روش اخذ وکالت سیاسی از طریق گروهی از افرادند، باید این کار را به روشی که درست می‌دانند، انجام و الگویی عملی ارائه دهند. جالب توجه است گروه‌هایی که اخذ یا اعطای وکالت یا نمایندگی سیاسی را ضدتکثر می‌نامند، آن را در این مقطع تفرقه‌انگیز و واگرایانه می‌خوانند.
۷ــ وکالت سیاسی به فرد یا گروه؟ کدام موثرتر است؟
هیچ‌یک از این دو بر دیگری ارجحیت ندارد. اولویت به شرایط سیاسی و نیز کیفیت و ظرفیت افراد و گروه‌ها بستگی دارد. ممکن است یک فرد بیشتر از یک گروه یک جامعه را نمایندگی کند و مطالبات آن‌ها را بهتر پیش ببرد. بهترین روسای‌جمهور یا نخست‌وزیران انتخابی مردم در نظام‌های دموکراتیک لزوما افراد حزبی نبوده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که در امر قانون‌گذاری، وکالت دادن به یک گروه کارامدتر است و در امور اجرایی، هر دو شکل شورایی و فردی کار می‌کند. در وکالت حقوقی نیز بسته به پیچیده بودن موضوع و نیاز به متخصص از هر دو شکل وکالت به یک فرد یا گروه می‌توان دفاع کرد.
۸ــ آیا فقدان امکان وکالت سیاسی دادن یک گروه این حق را از دیگران سلب می‌کند؟
گروهی با اشاره به نبود امکان اظهارنظر بسیاری از ساکنان داخل ایران در باب نمایندگی سیاسی خود چه در قالب انتخابات و چه در قالب بیان در رسانه‌ها و مجامع، بدین سو می‌روند که افراد مقیم خارج نیز نباید چنین کاری را انجام دهند، چون وکلای معرفی‌شده نمی‌توانند همه را نمایندگی کنند. بنا به اصل «آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید» امکان نداشتن انجام یک کار برای یک گروه به هر علت این حق را از دیگران سلب نمی‌کند. البته آن‌ها که چنین می‌کنند، نباید خود را نماینده افراد بدون صدا معرفی کنند و باید تنها به اندازه قابل سنجش و اندازه‌گیری اظهارنظر کنند.
۹ــ آیا حقوق اقلیت‌ها و اقشار ضعیف یا کم‌صدا در فرایند دادن وکالت سیاسی به افراد یا گروه‌ها نقض نمی‌شود؟
نه در انتخابات آزاد، رقابتی و سالم و نه در کارزارهای اینترنتی حقوق کسی نقض نمی‌شود. داشتن رای اکثریت دیگر افراد را از حقوق بنیادی خود محروم نمی‌کند. در تنها موضوعی که ممکن است مخالفان وکالت سیاسی (با دفاع از دموکراسی توده‌ای یا غیروکالتی در یک منطقه‌ی کوچک) حرفی داشته باشند، مسئله‌ قدرت است. در همه‌ جوامع دموکراتیک قدرت به اکثریت می‌رسد، خواه حزب اکثریت و خواه ائتلاف اکثریت. با بهانه‌ دیکتاتوری ذاتی اکثریت نمی‌توان قدرت را به دست اقلیت سپرد. داشتن سهمی از قدرت حق تفکیک‌ناپذیر افراد و گروه‌ها نیست.
۱۰ــ آیا وکالت سیاسی مشکل راهبری یا هدایت راهبردی انقلاب ۱۴۰۱ را حل می‌کند؟
می‌تواند چنین شود؛ به شرطی که وکالت سیاسی در فرایندی متکثر، آزاد و بدون جنگ قدرت دنبال شود. در این فرایند همه‌ کسانی که ادعای نمایندگی سیاسی بخشی از مردم ایران را دارند، می‌توانند به هر طریق که بخواهندــ از نظرسنجی تا جمع کردن امضا و از کارزار اینترنتی تا گردهمایی به منظور کسب نمایندگی‌ــ میزان اقبال مردم به خود را اندازه بگیرند و بعد همان گروه محدود را نمایندگی کنند.
در این فرایند، افراد و گروه‌ها باید از کنار نشستن و دیگران را به اغراق در نمایندگی یا قدرت‌طلبی متهم کردن هم به‌شدت پرهیز کنند. متاسفانه برخی برای پرهیز از مشخص شدن وزن سیاسی، خود را در معرض وزن‌کشی قرار نمی‌دهند و دیگران را به اغراق در وزن خود متهم می‌کنند.
۱۱ــ آیا دادن وکالت سیاسی به این و آن فرد و گروه در دوران براندازی تفرقه‌انگیز نیست؟
می‌تواند باشد و می‌تواند نباشد. اگر برخی گروه‌ها و افراد از دادن نمایندگی به یک گروه یا فردــ در شرایط نیاز مبرم به راهبری‌ــ پرهیز و دیگران را برای چنین کاری ملامت یا محکوم کنند، تفرقه‌انگیز خواهد شد. اما اگر همه به سمت مشخص کردن نمایندگان خود از میان افراد و گروه‌های موجود بروند، آن‌گاه افراد موردنظر مردم از هر گروه و شاخه می‌توانند شورایی تشکیل دهند و اکثر مردم را نمایندگی کنند. در شرایط ممکن نبودن انتخابات در داخل ایران، جمع‌آوری امضای اینترنتی بهترین روش است؛ اگر شرایط و امنیت لازم برای این کار رعایت شده باشد.
۱۲ــ آیا افراد یا گروه‌های خاصی نمی‌توانند برای دوران براندازی یا گذار وکیل شوند؟
این عینا سخن برخی افراد ضدپادشاهی یا چپ است که بساط نظارت استصوابی خود را در این مورد پهن کرده‌اند. آن‌ها علی‌رغم دموکرات نامیدن خود از اینکه پادشاهی‌خواهان یا هر کس منتقد آن‌ها است، وکیل خود را برگزیند، خشنود نیستند و معتقدند «نباید به گذشته برگشت».
آزادی و دموکراسی چنین اقتضایی ندارد. در دنیای آزاد هیچ‌کس نمی‌تواند مانع انتخاب وکیل یا نماینده‌ سیاسی از سوی فردی دیگر شود. اکثر کسانی که با کارزار سپردن وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی مخالفت کرده‌اند، روشن نکرده‌اند اصولا با وکالت سیاسی مخالف‌اند یا با دادن وکالت به یک شاهزاده یا شخص ایشان. در جامعه‌ آزاد نمی‌توان به علت شاهزاده بودن حق فعالیت سیاسی را از فردی سلب کرد.

منبع:ایندیپندنت فارسی


فهرست مطالب مجید محمدی در سایت پژواک ایران 

*علیه یهودستیزی و اسرائیل ستیزی اتحاد اسلامیسم، مارکسیسم و فاشیسم علیه یهودیان و دولت سکولار آنها [2023 Nov] 
* پنج مجموعه پرسش و پنج خلط در راستای صلح‌طلبی توهمی  [2023 Oct] 
*ستاد فرماندهی عملیات جنایی حماس و جهاد اسلامی در تهران است  [2023 Oct] 
*چگونه می‌توان منابع یک دولت-ملت را غارت کرد و آن را به خاک سیاه نشاند؟  [2023 Sep] 
*سه هدف تغییرناپذیر هر جنبش اعتراضی در ایران آینده: انحلال سپاه و بسیج، تعطیلی روحانیت شیعه، و برکناری همه مقامات رژیم  [2023 Sep] 
* نهادهای انتصابی رژیم اسلامی در ایران بلاموضوع شده‌اند   [2023 Aug] 
* دادخواه گیج و گنگ یا سوسیالیست متوهم در برابر یک انتخاب سخت  [2023 Apr] 
*شرم بر دولت بایدن  [2023 Feb] 
*لابی رژیم کودک کش، شبکه ی عوامل آن در بوق های تبلیغاتی غربی، و اصلاح طلبان شیپور را از سمت گشادش می نوازند  [2023 Feb] 
*جامعه ایران به شرایط ماقبل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ باز نخواهد گشت  [2023 Jan] 
*۱۲ پرسش در باب وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی در دوران براندازی و گذار از یک رژیم تمامیت‌خواه  [2023 Jan] 
* روحانیت شیعه، بزرگ‌ترین بازنده انقلاب سکولار و آزادی‌خواهانه ۱۴۰۱  [2022 Dec] 
*زمان گردهمایی ۱۰۰هزار نفری در واشنگتن دی‌سی فرا رسیده است  [2022 Oct] 
* ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خسته و متزلزل شده است   [2022 Oct] 
*صدها هزار نفر را کتک می‌زنند تا مردم را قانع کنند مهسا را کتک نزده‌اند  [2022 Sep] 
* کشته شدن مهسا امینی و «اسلام‌هراسی»  [2022 Sep] 
*بخت مجتبی در نشستن بر کرسی ولایت فقیه  [2022 Sep] 
*خیز برداشتن برای جنگ با ناتو بعد از تبدیل امنیت ملی به کالای اسقاطی  [2022 Jul] 
* سرنوشت صدام در انتظار پوتین است  [2022 Mar] 
*چهار ننگ ابدی که بر پیشانی روحانیت شیعه باقی خواهد ماند  [2022 Mar] 
*مراسم سالگرد انقلاب در سال ۱۴۰۰ هیچ ربطی به انقلاب ۵۷ نداشت  [2022 Feb] 
*چگونه می‌توان یک دولت-ملت را به نکبت و فلاکت کشاند؟  [2022 Jan] 
*یورونیوز فارسی: باجی که اتحادیه اروپا به رژیم اسلامی داده است  [2022 Jan] 
* ممنوعیت‌ زنان به ورزشگاه ها؛ ممنوعیت‌های ابلهانه یا منافع پنهان   [2021 Dec] 
* بی‌نظیری سه قوه‌ دافعه، تخریب و وحشیگری امپراطوری شیعه در تاریخ امپراطوری‌ها  [2021 Dec] 
*فلاکت‌ها را چگونه توجیه می‌کنند؟   [2021 Dec] 
* اندیشکده‌های «نظام»: موسسات زیباسازی سیاست‌ها و تصمیم‌های لات‌ها و چاقوکش‌ها   [2021 Dec] 
*هزینه‌های یکدستی حاکمیت و نیروهای گریز از مرکز   [2021 Dec] 
*گران کردن بنزین عملی‌ترین راه‌ حل بحران کسری بودجه برای دولت رئیسی   [2021 Oct] 
* آیا نسل «همه‌چیزدان‌»‌های شیعه رو به انقراض است؟  [2021 Oct] 
*تبلیغات سیاسی و «چانه‌زنی در بالا» سطح مهمل‌گویی را ارتقا می‌دهد استدلال‌هایی که مرغ پخته را به خنده می‌اندازد [2021 Sep] 
*تحفه‌هایی که با پست هوایی امریکایی-فرانسوی تحویل می‌شوند   [2021 Aug] 
*آیا ۳۰ میلیون دوز وارداتی رئیسی هم به ۶۰ میلیون دوز وارداتی روحانی خواهد پیوست؟   [2021 Aug] 
* شعارهای مترو صادقیه و پاساژ علاء‌الدین به شعارهای ملی تبدیل خواهند شد  [2021 Jul] 
*جمهوری اسلامی ایران دوران سختی در پیش رو دارد  [2021 Jul] 
*چشم‌اندازهای دولت ابراهیم رئیسی   [2021 Jun] 
*آینده‌ سیاسی محمدجواد ظریف   [2021 Jun] 
*روش‌های رقابت میان نامزدهای «نظام»  [2021 Jun] 
*چهار محور تبلیغات سیاسی به نفع حماس و جهاد اسلامی  [2021 May] 
*جانشینی خامنه‌ای + بازیگران کلیدی در رویداد ۲۸ خرداد ۱۴۰۰   [2021 Apr] 
*سه گونه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و کانادا   [2021 Apr] 
* ایرانیان سال را با هشت دروغ خامنه‌ای آغاز کردند   [2021 Mar] 
*سمت و سوی پنج پرونده امنیتی جمهوری اسلامی  [2021 Mar] 
*دانشگاه مریلند یا آشپزخانه‌ بیت، سپاه و دستگاه‌های امنیتی؟   [2021 Mar] 
* اسلامی‌سازی علوم؛ از آکادمی منیر‌الدین حسینی و مغازه مصباح تا دانشگاه هاروارد  [2021 Feb] 
*دلایل توقیف نفتکش و غنی‌سازی ۲۰ درصدی در آستانه انتقال قدرت در آمریکا  [2021 Jan] 
*کارنامه‌ی بی‌حاصل سیاست مماشات و خشنود‌سازی برای مهار جمهوری اسلامی  [2020 Dec] 
*در «بیت» خامنه‌ای چه می‌گذرد؟   [2020 Nov] 
*در جنگ ایران و عراق هر دو کشور شکست خوردند هیچ جنگی مقدس نیست  [2020 Sep] 
*نوبت بازنشستگی سیاسی حسن روحانی فرا رسیده است  [2020 Jul] 
*بازار پر رونق پیامبری، مهدویت و ارتباط با امام زمان در ایران  [2020 Jun] 
*دشمنی که نمی‌شناسند، سه افسانه‌سازی غالب در مورد ایالات متحده آمریکا  [2020 May] 
*برنامه‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ایران چیست؟   [2020 May] 
*میزان بی‌اطلاعی از مسائل ایران در گزارش‌های رسانه‌های غربی حیرت‌آور است  [2020 May] 
*خامنه‌ای: القای توهم منجی و فرار از پاسخگویی  [2020 Apr] 
*«نابحران» کُرونا و تحریم‌ها: نظام و لابی آن فرصتی برای تجدید قوا یافته‌اند  [2020 Apr] 
*پنج موج مهاجرت از جمهوری اسلامی، موج پنجم به غارتگران منابع کشور تعلق دارد،  [2020 Feb] 
*لابی جمهوری اسلامی ایران هم مانند خود آن غیرعادی است   [2020 Jan] 
*پنج افسانه در مورد قاسم سلیمانی  [2020 Jan] 
* از نظام قرار نیست «چیزی» باقی بماند   [2019 Dec] 
*آدرس‌های غلط تحلیلی در مورد اعتراضات آبان ۹۸  [2019 Nov] 
*از «یانکی گو هوم» تا «ایران برو بیرون»   [2019 Oct] 
*مغازه‌ی دو نبشی که جمهوری اسلامی باز کرده است   [2019 Oct] 
*روزی که «نرمش قهرمانانه‌ی- ۲» فرا خواهد رسید  [2019 Oct] 
*مداح اسرائیلی دیگر چه صیغه‌ای است؟ روش خلق این شتر گاو پلنگ   [2019 Sep] 
*چرا مردم ایران علیه رژیم به خیابان‌ها نمی‌آیند؟   [2019 Aug] 
*از همه‌ی دنیا طلبکارند، با همه‌ی نکبت و فلاکتی که به ارمغان آورده‌اند  [2019 May] 
*روش‌های مهندسی عقیدتی‌ـ‌سیاسی تجمعات ۲۰ هزار بلیت داربی بهار ۹۸ برای از‌ ما‌ بهتران  [2019 Apr] 
*یورونیوز فارسی آشکارا به دیگر بوق‌های تبلیغاتی فارسی‌زبان پیوسته است  [2019 Apr] 
*مردم ایران در دوران گذار، به رهبرانی مثل ترامپ نیاز دارند  [2019 Jan] 
*از زهرا کاظمی ‌تا جمال خاشقجی: رسوایی رسانه‌های غربی در گزارش نامتوازن قتل دو روزنامه‌نگار  [2018 Oct] 
*سوریه‌ای شدن، نه؛ یمنی سازی و ونزوئلایی شدن، آری  [2018 Oct] 
* کدام یک مبتذل است: موسیقی سوسن و جواد یساری یا امضای نامه‌ی لابی جمهوری اسلامی؟   [2018 Jul] 
*سه (بعلاوه یک) سناریو برای سقوط جمهوری اسلامی  [2018 Jul] 
* شش نمایش تهوع‌آور در حکومت اسلامی   [2018 Jul] 
*رهبران ایران اشغالگرند، یا هموطن؟  [2018 Jun] 
* تمام دروغ های ظریف   [2018 Jun] 
*اردک شَل روحانی، آغاز فروپاشی سیاسی  [2018 May] 
*رادیو فردا به یک خانه‌تکانی جدی نیاز دارد  [2018 Apr] 
*کاهش میانگین سن ازدواج دختران در ایران؛ چرا؟  [2018 Apr] 
*مرثیه ‌ای برای همه‌ء غرب ‌ستیزان   [2018 Mar] 
*تراژدی اسلام‌شناسی، خاورمیانه‌شناسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های ایالات متحده   [2018 Feb] 
*رژیم‌های سیاسی با همه‌پرسی ساقط نمی‌شوند  [2018 Feb] 
*محمود احمدی نژاد: «رهبر انقلابی» که غیبش زد   [2018 Jan] 
*پا گذاشتن جمهوری اسلامی جای پای شوروی   [2018 Jan] 
*چهار ویژگی متمایز کننده‌ خیزش دی ۹۶: جدال با کابوس مستقر  [2018 Jan] 
*مهم‌ترین خطر امنیتی کشور: جمهوری اسلامی و تداوم آن   [2018 Jan] 
*«بازندگان جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶»  [2018 Jan] 
*توهم «تغییر و اصلاح» به پشیمانی رسید  [2017 Dec] 
*سپنتا نیکنام و مرگ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی   [2017 Nov] 
*اصلاحات سال‌ها پیش مُرد. همین!   [2017 Oct] 
*«جان اسنو» در تهران   [2017 Sep] 
*دشمنی اسلامگرایانه با غرب چه نتایجی دارد؟  [2017 Aug] 
*نظرسنجی‌هایی بدون ارزش علمی  [2017 Aug] 
*علی شریعتی: ایدئولوگ نظام سرکوب   [2017 Jun] 
*گام دوم مهندسی انتخابات ۹۶: چینش نامزدها و جهت دادن به کارزارها   [2017 Apr] 
* مهندسی انتخابات ۹۶ آغاز شده است  [2017 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی  [2017 Apr] 
*جریان «اصولگرا»: واگرا و آشفته   [2017 Apr] 
*رسانه‌های فارسی‌زبان با مالیات شهروندان و منابع عمومی کشورهای غربی چه می‌کنند؟  [2017 Mar] 
*معضل محمد خاتمی برای «نظام»: ضعیف، کم آزار، اما غیر قابل اعتماد  [2017 Feb] 
*چهار روایت شخصی از جنایات داعشی جمهوری اسلامی   [2017 Feb] 
*«آشتی ملی»؛ طرحی توخالی و بی حاصل برای تقرب به خامنه‌ای   [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛ سیاست‌ورزی اسلامگرایانه در چارچوب ممکن‌ها  [2017 Jan] 
*مهندسی غرور ملی با هیچ  [2016 Dec] 
*ساختار آسیب‌های اجتماعی در ایران در سه نمودار  [2016 Nov] 
*دوازده پرسش پیرامون چرایی و چگونگی پیروزی ترامپ و شکست کلینتون  [2016 Nov] 
*واکنش ها به پیروزی ترامپ/ موج نارضایی‌ها، «نخبه‌گرایی، چند فرهنگ‌گرایی و جهان‌گرایی» را به عقب راند  [2016 Nov] 
*کودک آزاری جنسی در پناه «بیت» المجرمان  [2016 Oct] 
*جنگ با مردگان «غیر خودی»   [2016 Oct] 
*نهادهای پشتیبانی ایدئولوژیک برای استبداد مذهبی، تمامیت خواهی و کشورگشایی درایران   [2016 Oct] 
*مدیران جمهوری اسلامی در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟   [2016 Oct] 
* انگاره بومی اداره و توسعه: واقعیت یا توهم؟  [2016 Sep] 
*میرقلی‌خان، امیری، دری اصفهانی: گامی کوچک از «قهرمان» تا «جاسوس»   [2016 Sep] 
*کدام‌یک اسلام را دزدیده‌اند: تروریست‌ها یا اصلاح‌طلبان؟  [2016 Jun] 
*نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی   [2016 May] 
*یک دیدار معمولی، یک عکس عادی، و موجی از اتهام و اعتراض  [2016 May] 
*عرصه‌های جدیدی که روحانیت شیعه در نوردیده  [2016 Apr] 
*ویروس ضد امریکایی؛ برندگان و بازندگان  [2016 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی  [2016 Apr] 
*چرا در انتخابات مهندسی‌شده شرکت می‌کنند؟  [2016 Mar] 
*پدیده های قابل توجه و شگفت انگیز در نتایج انتخابات ۹۴  [2016 Feb] 
*انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا تمامیت‌خواه  [2016 Feb] 
*چهار دلیل برای ترغیب به مشارکت در انتخابات ۹۴ و نقد آنها   [2016 Feb] 
*تصویب توافق اتمی در ایران: مجلس یا شورای امنیت ملی؟   [2015 Aug] 
*رژیم خمینی چگونه تداوم یافت؟  [2015 Jun] 
*نظام بی‌شرم جمهوری اسلامی: شرم، سیری چند؟ وقتی مردم قدرت پرسش نداشته باشند [2015 Mar] 
*قاسم سلیمانی: «الهه مهربانی»، «سردار عارف» یا فرمانده ترور؟  [2015 Mar] 
*معجزه‌ی حکومت ولایی شیعی: یزید نقش امام حسین را بازی می‌کند  [2014 Sep] 
*موضوعاتی که صدای آمريکا پوشش نمی‌دهد يا در اولويت آن نيست  [2014 Sep] 
*بی بی سیزاسیون صدای امریکا  [2014 Sep] 
*داعش، «سپاه قدس» اسلام‌گرایان سنی  [2014 Jun] 
*مسجدسازی دولتی به جای ساخت مسکن عمومی  [2014 Mar] 
*افسانه‌ی کمبود روحانی شيعه در ايران، مجيد محمدی  [2014 Feb] 
*برنامه‌ تلويزيونی روحانی و پنج بازنمايی از وضعيت دولت   [2014 Feb] 
*رژیم تحریم علیه تحریم  [2013 Sep] 
*ملی‌گرايی تکثرستيز: ضد غرب و پرونده‌ساز  [2013 Aug] 
*سياست‌ورزیِ تهی از شرم  [2013 Jul] 
*چرا سفر به ایران را تحریم نمی کنید؟  [2013 Jul] 
*شان يونسکوی رضا داوری: ننگ و آه  [2013 Jul] 
*توهمات علی خامنه‌ای  [2013 Apr] 
*علی خامنه‌ای و دروغ‌ها، رجزخوانی‌ها و مدعیات بی اساسش  [2013 Apr] 
*بخش فلسفه‌ی دانشگاه تهران، دکان علم‌فروشی و مدرک‌سازی  [2013 Apr] 
*فرسایش بنیان‌ها و پیوندهای اجتماعی در ایران  [2012 Dec] 
*ناشر غير امين و تبليغات سياسی  [2012 Jun] 
*تندیس‌های تنفر، اسلام رحمانی و مخاطرات امنیتی اسلام سیاسی  [2012 May] 
*خلائق را از براندازی ولایت فقیه می ترسانند  [2012 Apr] 
*«جامعه‌ ايران در سراشيبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی»   [2012 Mar] 
*مطالعات خاورمیانه یا بسط تنفر، بی خیالی و پرده پوشی  [2012 Mar] 
*روشنفکران دینی و مقدسات مردم  [2012 Mar] 
*آمريکاستيزی روشنفکران ـ فعالان چپ ايرانی: سندرم "از موضع بالا"  [2012 Mar] 
*امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ  [2012 Feb] 
*مشکلات دروازه بانان سابق رسانه‌ها  [2012 Jan] 
*کارنامه‌ی سياه و سوگناک دين سازمان‌يافته  [2011 Dec] 
*صدايش را در نخواهند آورد  [2011 Dec] 
*دين سازمان‌يافته، مروج تنفر و تبعيض  [2011 Dec] 
*بیست روش گریز از پاسخ گویی: نقدی بر گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل  [2011 Dec] 
*آیا بدون دین سازمان یافته، دنیای بهتری نمی داشتیم؟ تقديم به رافق تقی، نويسنده‌ی آذربايجانی که طعمه‌ی ترور و خشونت دين سازمان يافته شد [2011 Nov] 
*همه از دولت‌ها پول می گیرند، اما ...   [2011 Nov] 
*در جستجوی فرزندان از دست رفته   [2011 Nov] 
*رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟   [2010 Jun] 
*يک دروغ بزرگ ديگر؛ فساد اخلاقی ساختاری غرب  [2010 May] 
*جنبش سبز: اسلامگرا یا سکولار   [2010 May] 
*شهرنشينی، دانشگاه و طبقه متوسط: تهديدات امنيتی عليه ولايت فقيه  [2010 Apr] 
*از ربانی سالاری به اوباش سالاری؛ تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی   [2010 Mar] 
*رهبر جمهوری اسلامی و مداحی به قصد تقرب   [2010 Feb] 
*هشت تحليل غلط؛ پيش و پس از انتخابات رياست جمهوری   [2010 Feb] 
*زمان محاکمه‌ی خامنه‌ای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است   [2009 Jul] 
* الگوهای رایج فریب‌کاری در نظام جمهوری اسلامی  نام‌گذاری، دست‌کاری و تغییر مفاهیم و آمار، و از آنِ خود سازی [2009 Feb]