نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای
م-ت اخلاقی

 

بالاخره "شیر نر[1]" پس از سالها غیبت کبری و اینکه هست یا نیست با گوشه ای از سمفونی بتهون سر از غار ببخشید سر ازجنگل برون آورد و غرّید و به"اشرفیان آلبانی نشین" امیدی تازه داد که نفس برقرار است!؟

 حال به سراغ غرّش"شیرنر" رفته و رهنمودهایش را به جان دل گوش می کنیم :

در ابتدای پیام به استان هشتم امامش یعنی ضامن: "آهو بره" مشهد رفته و به آنها روحیه میدهد که نبرند. درلحظه ۳ دقیقه ۴۹ ثانیه آویزان به دختر عرب مسلمانی یعنی همشیره امام هشتمش می شود که نه تاریخا و نه ملیّتا هیچ ربطی به ایران و ایرانی ندارد ، و این درحالیست که ملّت از هرچه اسلام سیاسی و حتی خود اسلام متنفر و فراری است( بیچاره شیر همیشه بیدار که سالهاست در غار کهف همچون خمینی گور به گوری که سالها در گوشه ای از نجف عراق بخواب خرگوشی مشغول بود،این آقا هم بخواب مصنوعی مشغول بوده وخبر ندارد که ملّت ایران اسلام را در داعش ابوبکر البغدادی، طالبان ملاعمر،بکو حرام،الشباب وووو، و سرانجام طی حدود نیم قرن یعنی حدود ۵۰ سال از نزدیک و نفس به نفس در خمینی گوربگوری و خامنه ای حرامزاده حرام لقمه با همه بسیجی های ولگرد و هرزه و لباس شخصیهای همه کاره اش از نزدیک دید و سرانجام طی این حدود نیم قرن سرنوشت بهترین فرزندان خود را در دست شخص خود شما وبانو دید،از هر چه اسلام و اسلامبازی است بیزارند )

 در لحظه ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه شیر همیشه بیدار با مرد رندی به سبک ساندیسخورهای علی خامنه ای عدّه ای از نانخورهایش را تحت عنوان "هموطنانمان"( اینجا خودش را هم قاطی تظاهر کنندگان داخل میهن می کند) جا زده و می گوید :

" در خارج کشورنیز هموطنانمان از برلین تا لندن و اسلو به جهانیان اعلام کردند :

شعار هر ایرانی،مرگ بر خامنه ای، روحانی

ساندیسخورهای شیر همیشه در کمین"فرصت طلبی"در اروپا فریاد"میزنند نترسید نترسید، ما همه باهم هستیم"،معلوم نیست منظورشان از این نترسید نترسید، ترس از چه کسی است ! ؟

 از پلیس برلین و لندن و اسلو یا نیروی سرکوبگر علی خامنه ای شیعه ١۲ امامی پیرو ۳محور اصلی پایه ای خود شیر نر یعنی الله،محمد و قرآن ؟

این ساندیسخورهای "شیرنر" ،پاک ترمز بریده و حواسشان نیست که ملّت"همه چیز از دست داده ایران" منتظر شعارهای به سرقت برده خودشان نیستند .

در لحظه ۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه،"شیر نر" همیشه بیدارپس از خجسته باد به ملّت بپا خاسته، از هول حلیم توی دیگ افتاده و بجای ارتش "آزادیبخش" ارتش بیکاران و محرومان وغارت شدگان به پا می خیزد را بکار می برد،این درحالیست که همیشه می گفت تور اختناق را ارتش آزادیبخش جرقه خواهد زد و خواهد درید.

ملّت شعار میدهد : "ما بچّه های جنگیم،بجنگ تا بجنگیم،"شیر نر" با مرد رندی میخواهد این  شعار را به سمت خود بچرخواند که در زمانی که  در اشرف عراق بود وشعار میداد چو اشرف نباشد تن من مباد و در پی آن خطاب به نیروهای عراقی می گفتند : ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم را بجای آن قالب کند،"شیر نر" یا حواسش نیست یا خود را به بی حواسی می زند که منظور ملّت در داخل میهن ایران اینست که ما ۸ سال جنگ ضد میهنی را دیده ایم و بخاطر دفاع از میهن در آن شرکت داشته ایم و از نیروی نظامی سرکوبگر و تیر و تفنگ علی خامنه ای هراسی نداریم .

 در لحظه ۷ دقیقه ۲۳ ثانیه"شیر نر" کاغذ پاره کرده می گوید : " اثبات شده است که افعی کبوتر نمی زاید"،احتمالا از خاطرش پاک شده که جهت اصلاح رژیم(افعی) به شورای نگهبان ارتجاع رژیم پیغام داده بود تا او را به"کبوتر حرم" استحاله سازد .ضمنا از واژه "استعمار" هم نمی گذرد تا استقلال خودش را اعلام کند.خیلی دیگر اینجا"شیر نر" مرد رند می شود .این درحالیست که خبر فوتش را(واقعی یا مصلحتی) یک ماموربالای امنیتی عرب سعودی تاریخا ضد ایرانی در مهمانبازی ویلپن پاریس اعلام کرده بود .ته جمله سری هم به ارتش به اصطلاح آزادیبخش ملّی مستقر آنطرف لنگ دنیا یعنی آلبانی می زند،ارتشی که به قول خودشان بخش عظیمی از آن دچار بیمارهای مختلف هستند(عین خامنه ای دجال که به نیروهای وارفته اش می نازد) .

 در لحظه ۷ دقیقه و ۴۶ ثانیه خود را قاطی ملّت کرده پس از سالها مفقود بودن با مرد رندی می گوید:" بله مشی ما سرنگونی است".این درحالیست که وقتی"بلم" ارتش آزادیبخش پس از خاتمه جنگ خمینی و عراق به گل نشست، همه جا سینه سپر داده و می گفت: انتخابات زیر نظر نماینده سازمان ملل ویا در مهمانبازیهای آنچنانی شعار میدادند : رفراندوم رفراندوم اینست شعار یا نجات مردم .

در لحضه ۸ دقیقه و ۵۱ ثانیه غیر مستقیم جناب ترامپ" را به رخ کشیده ویک پز ضد امپریالیستی هم میدهد .در همین لحظه با ترس و لرز از کنار جنبش سبز با واژه "قیام ۸۸گذشته وبه رهبران زندانی این جنبش یعنی کروبی و موسوی یک لگد دیپلماتیک هم زده و آنها را در لیست خائنین می چپاند .

در لحظه ۹ دقیقه و ۱۷ ثانیه یک مرتبه بیدار می شود وبا شهامت یک"شیر نر" غرش کنان فریاد می زند که :"براستی زمان برخاستن است!؟

باید به ایشان گفت :صبح عالی بخیر وصحت خواب،بالاخره غرّش ملّت شما را بیدار ،ببخشید زنده کرد.

جناب"شیر نر" پس از اولین بند رهنمود خود به  ملّت خطاب می کند که از خامنه ای نترسید سپس ملّت ایران را به کتاب راهنمای عملی پایه ای خود وخامنه ای یعنی "قرآن" با نشان دادن صفحه ای از کلمات غیر ایرانی آن ارجاع داده و به سوره ای از قرآن که سالهاست ملّت ازنکبت آنها در رنجند رهنمود میدهد،"شیر نر" پاک حواسش پرت شده که بابا ملّت "از اسلام و قرآن حدیث و روایت و مهدی و هادی مغیوب و مفقود..." بیزار و متنفرند ونمی شنود که ملّت دارد در کف خیابانها داد می زند که " استقلال آزادی،جمهوری ایرانی"ویعنی به هرچه  به اصطلاح اسلام لیبرال و غیره و تهش که تو باشی گفته اند:

 برو بساب کشک خود را ،که ول معطلی .

در دقیقه ۱۱و ۴۹ ثانیه هم می گوید آتش قیام را به هر قیمت و در هر کجا و در هر فرصت و در هر زمان روشن و پر فروغ نگهدارید !؟

 آقا آدرس اشتباهی رفته و هنوز در خواب"چو اشرف نباشد تن من مباد" است که خود فرمان میداد ،خود از کیسه خلیفه جان بچّه های مردم ایران می بخشید و شرایط عراق وصدام آتش بس یا آتش به پیش را تعیین می کرد .

انگار که ملّت"غارت شده و تنها گذاشته شده" به فرمان اوبه خیابانها ریخته ومنتظر فرمانهای بعدی آقا نشسته اند .در ته رهنمودش هم ملّت را به خدا یعنی همان "الله" ارجاع میدهد(هرکس تصویر این بانوی شجاع ایرانی به ستوه آمده از ظلم خامنه ای پلید حرامزاده را ببیند با تمام وجود به او درود می فرستد) .

در بند ۳ پیامش"شیر نر" واژه اسلامی مذهبی"فریضه" را که همیشه آخوندهای دجال از خمینی گور به گوری گرفته تا این آخری پا بگور یعنی خامنه ا ی جهت استفاده از احساسات مذهبی اسلامی مردم بکار برده،و می گوید : دفع شر مزدوران بسیج و لباس شخصی  یک "فریضه" ملّی انقلابی و مردمی است .

"شیرنر" ،پاک تازه از خواب بیدار شده هنوز در عصر خمینی می چرخد که ملّت را با واژه هائی امثال فریضه و واجب و مباح و مکروه..... فریب می داد و به هر کجا دل و ذهن کثیفش می خواست می چرخواند.

جناب "شیر نر"، حواست کجاست ؟

ملّت از هرچه بوی گند مذهب ،بخصوص مذهب سیاسی را می دهد بیزارند.

در لحظه ۱۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه"شیر نر" به دفاع از زنان در مقابل سرکوب نیروهای هرزه رژیم کثافت ناب "خمینی وخامنه ای" فرمان مید هد،غافل از اینکه زنان میهن خود سالهاست با به زباله ریختن این لچک اسلامی وضد ایرانی یعنی حجاب(سمبل اسارت) در هر فرصت،بالاترین دفاع از خود را کرده اند.

اگر"شیر نر" خیلی به فکر آزادی زنان ایران است،طی ایمیلی خصوصی به بانوی مربوطه پیامی کوتاه ارسال کرده و از او بخواهد که به عنوان اعتراض وهمبستگی با زنان میهن به عنوان یک زن ایرانی در تبعید "لچک"سبز وزرد وقرمزو زرشکی و آبی و گلابی و خلاصه" شهر شهر فرنگه از همه رنگه" را از سر برداشته و حداقل خواهران ایرانی مجاهد را در قلب اروپا از این نکبت اسلامی رها سازد.

در لحظه ۱۳ دقیقه و ۰۹ ثانیه خودش را پس از سالها غیبت کبری و صغری قاطی ملّت کرده وبا مرد رندی "انا شریک" آخوند مابانه سر می دهد و می گوید : "ما " حق داریم در هرزمان وهر مکان بی محابا از حق مشروع(یعنی شرعیونه حق انسانی) و حق قانونی دفاع از خود با همه وسائل لازم استفاده کنیم .

"شیرنر" به علّت اینکه به آمریکائیها کتبا تعهد داده وتوبه نامه امضاء کرده که دیگر سراغ تفنگ نرود در جریان خروج اسم از لیست تروریستی،شهامت به بکار بردن نبرد مسلحانه را ندارد.

این بود معنی اسقلال عمل آقای"شیرنر " ؟

باید به شیر نریاد آوری کرد که ملّت نه منتظر فرمان شماست ونه حمایت ترامپ و تیم مربوطه .

شیر نر در بند ۴ می گوید : " دستور محوری روز برای جوانان و رزمندگان آزادی وهمه نیروهای انقلابی ،تشکیل تیمها،یکانها،دسته ها و یگانهای ارتش آزادیبخش ملّی است. و این در حالیست که چند چفیه به سر و رو پوشیده به سبک طالبان و یا خیلی نوع وطنی ایرانیش"ریگی" را در پشت تپه های نا کجا اباد تحت عنوان البرزکوه به نمایش می گذارد .این درحالیست که قبلا موسسان "چهارم" را که فقط خودش مفهومش را میداند را اعلام کرده بود.

پیام با اسم "مسعود رجوی" بدون هیچ پسوندو پیشوندی عین پیامهای خمینی دجال گوربه گوری که می نوشت :روح الله موسوی خمینی به پایان می رسد .

بهتر است پیام "شیر نر" را در آدرس زیر بر روی"یوتوب" قبل از اینکه حذفش کنند خود ببینید و"کیت[2] انقلاب" را خود در غیبت ایشان بر هم سوار کنید و به پیروزی برسید.

https://www.youtube.com/watch?v=KN9V6HY2LRw

اگر حوصله و وقت دارید سرکی هم به دو مطلب زیر که سالها پیش راجع به این حضرات نوشته شده بزنید:

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-23694.html

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-18141.html

در آخر هم این را باید به خامنه ای حرامزاده و مزدوران رنگارنگش از بسیجی های ولگرد و لمپن خیابانی گرفته تا امام جمعه های شکم دریده و روسپی مسلک بیگانه با فرهنگ و تاریخ و هویت ایرانی یاد آوری کرد که کور خوانده اید که بتوانید با علم کردن "اینکه این شورشها واعتراضات کار گروه رجوی است،جنبش به حق و انسانی ملّت ایران را سرکوب کنید.ودر گوشهای کر همه آنها باید فریاد زد  که :

بی شرفها،ضدّ ایرانیهای مهاجم به میهن مانی و مزدک،این صدای یک گروه مسلمان هم مذهب تو نیست،این خروش یک ملّت ایرانی با سابقه چندین هزار ساله است،حال بروید و با شعار "جنبش سبز اموی،پیرو راه رجوی" در بلندگوهای رمه های ساندیسخورتان در این روزهای اخیرگلو پاره کنید تا شاید بتوانید به این بهانه هم خوراک تبلیغاتی برای این جریان از ملّت دور افتاده تهیه کنید و هم خود زمینه سرکوب ملّت را مهیا سازید،امّا این حرکتها و فضای ایجاد شده حتّی اگر ناشی از جنگ جناحیتان بر سر غارت هرچه بیشتر ملّت ایران باشد،سرانجام شما را از سرنگونی به دست همین ملّت به خیابان سرازیر شده رهائی نیست و روزی فراخواهد رسید که این شعار دانشجویان بر سر همه جناحهای غارتگر رژیم سرازیر خواهد شد که :

اصلاح طلب اصولگرا

دیگه تمومه ماجرا،

https://www.youtube.com/watch?v=cv3vtsX2RCI

 تحقق عملی پیدا خواهد کرد و تمامیت رژیم منفور اسلامی به مستراح تاریخ روانه خواهد شد.

م- ت اخلاقی

۳ شنبه ۹ دیماه ١۳۹۶

۳۰ دسامبر ۲۰١۷

 

 [1] شیر همیشسه بیدار اصطلاحی است که پیروان رجوی بعد از غیبت به او نسبت دادند،ضمنا باید یاد آوری کنم که شیر نر همیشه میخوابد و شیر ماده به دنبال شکار برای  سیر کردن شیر نر می رود.

[2]  - بسته بندی هر وسیله ای اعم از الکتریکی گرفته تا اسباب بازی همراه با دستور کار سوار کردن آن دستگاه را کیت می گویند.

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]