زیر سئوال بردن رهبری
م-ت اخلاقی

پس از تجربه بزرگترین فریب تاریخ میهنمان تا کنون،یعنی فریب خمینی ،وتجربه "شوروشعور" ،همیشه تا مطلب یا نوشته،فیلم،گزارش وحتّی شعری را می بینم یا می خوانم ،ابتدا بادیده شک به آن نگاه کرده،وپس از برسی همه جوانب(به نسبت توان وامکاناتم) به قضاوت در باره آن می نشینم .

راستش به سایت اصلی مجاهدین یعنی"آفتابکاران" سری زدم،چشمم به نوشته ای تحت عنوان :

"بیانیه اعتراضی ایرانیان ازاده علیه توجیه شکنجه توّسط آیت الله بی بی سی،به امضای زندانیان دلیر از داخل زندان،به تاریخ 23.5.1394  افتاد.آدرس این بیانیه به قرار زیر است" :

http://aftabkaran.com/akhbar.php?id=25241

پاراگراف اوّل این بیانیه با جملات زیر شروع می شود :

 "بخش فارسي تلويزيون بي بي سي اخيرا در برنامه يي به نام ”پرگار“ با به ميدان آوردن سردژخيمان و شكنجه گران ساواك شاه و شيخ، شكنجه و شلاق زدن زندانيان سياسي را توجيه نموده و به شستن دستان خون آلود شكنجه گران شاه و شيخ پرداخت ".

ابتدا به عنوان یک زندانی سیاسی شکنجه شده رژیم جهل وجنایت خمینی(زائیده و ثمره اعمال حکومت ننگین  پهلوی) وبه عنوان"بارها فراری ودربدر شده" از دست ساواک جهنمی شاه(به خاطر دستگیر نشدن)،به این اطّلاعیه حسّاس شده ودر ذهن خویش گفتم،مشکلات واختلافاتم با عملکرد سازمان مجاهدین به کنار،ولی از شکنجه وشکجنجه گر وبویژه رادیو وتلویزیون خبر پراکن و به حقّ نامیده شده"آیت الله بی بی سی" که بهترین بلندگوی تبلیغاتی خمینی بود و هست، وبه گفته شاعر نامدار احمد شاملو،"حرامزاده ترین نوع سانسور"،که نمی شود گذشت، پس باید این اطّلاعیه را من هم به عنوان یک زندانی سیاسی امضاء کنم .

امّا کمی مکث کرده وگفتم شعار ممنوع،شعور آری،لذا از روی یوتوب بطور کامل هر دو برنامه"آیت الله بی بی سی" را مشاهده وگوش کردم.

امّا،

در آخر بخشی از پاراگراف اوّل بیانیه "ایرانیان آزاده این جمله حسّاس وکلیدی"سردژخیمان وشکنجه گران ساواک شاه وشیخ" آمده است.این جمله را برداشته وبر روی ۲ برنامه "پرگار آیت الله بی بی سی" قرار دادم .

هرچه که نگاه کردم فقط ۲ نفر در این جمله جای گرفتند،یکی احمد فراستی از رهبران عملیاتی اداره سوّم ساواک"بدنام" شاه ،ودیگری تئوریسین توجیه شکنجه و شکنجه گران یعنی عرفان قانعی فرد(تحت عنوان موّرخ).

هرچه ریز شدم که ۲ مدافع شکنجه وشکنجه گر دیگر را در این برنامه "پرگار کج و کول" پیدا کنم،موّفق نشدم،در این برنامه نه سعید شاهسوندی و نه مصطفی مدنی(هیچ شناختی راجع به این فرد ندارم) نه تنها به توجیه ویا به دفاع از شکنجه وشکنجه گر نپرداختند،بلکه همه سعیشان این بود که چهره مخوف ساواک شاه وآن رهبرعملیاتی اداره سوّم بدنام شاه وتئوریسین حاضر در جلسه یعنی عرفان قانعی فرد را افشاء وبه بینندگان معّرفی کنند .

آن سر دسته ساواکی یعنی "احمد فراستی" وتئوریسین توجیه شکنجه وشکنجه گر یعنی"عرفان قانعی فرد" چندین بار به سازمان مجاهدین وشخص مسعود رجوی قصد حمله شدیدی را داشتند،که سعید شاهسوندی هر دو نفر را بر سر جایشان نشاند وبه آنها به زبان بی زبانی فهماند که جای شما نیست که "شکر اضافی"بخورید.

پس از مشاهده این برنامه،سئوالی در ذهنم پیش آمد که چرا در این بیانیه که در پشتش مجاهدین(مسعود رجوی) نشسته اند،اینچنین بویژه به سعید شاهسوندی هجوم آورده واو را "همردیف" رئیس ورهبر عملیاتی ساواک شاه می نامند ؟

به عنوان یک زندانی سیاسی که رژیم خمینی را با پوست وگوشت وروحم تجربه کرده ومی شناسم،باید محکم بگویم که سعید شاهسوندی را رژیم مفتی رها نکرده واو را همینطوری "الله بختکی" رها نساخته که به خارج کشور بیاید، یا او قول همکاری داده،یا رژیم می خواسته از او بهره برداری سیاسی بکند، امّا این را هم باید به ذهن راه داد که شاید شاهسوندی قول همکاری داده و پس از رسیدن به خارج کشور زیر این قول زده است،به زبان عامیانه :

الله و یعلم،یعنی خدا میداند .

مهم موضعگیری وعمکرد کنونی ایشان در برابر جنایتکار حاکم(رژیم خمینی) است ونه چیز دیگری،ایشان از زمانی مورد غضب دستگاه رهبری مجاهدین(شخص مسعود رجوی) قرار گرفت که،شروع به علنی کردن انتقادات اساسی خویش به شخص مسعود رجوی کرد،وگرنه همین الان موجوداتی در روابط مجاهدین قرار دارند وحتّی صاحب رتبه "تشکیلاتی" هم هستند که شخصا چندین نفر آنها را با اسم ورسم وسابقه وهمکاریشان با رژیم "شکنجگه و دار" می شناسم و۲ نفر از آنها"زندانبان"خود اینجانب در دوران زندان بوده اند .

الغرض تنها چیزی که این سئوال مرا که چرا این"بیانیه" سعید شاهسوندی را "همردیف" یکی از رهبران بدنام ساواک شاه قرار داده پاسخ داد، این بود که :

در سیستمها ی"توتالیتر" بزرگترین گناه، گناه کبیره زیر است :

 

زیر سئوال بردن رهبری

 

در آخر از خوانند گان نوشته کوتاه بالا در خواست دارم که حوصله به خرج داده وبه ۳ برنامه زیر توّجه کنند :

https://www.youtube.com/watch?v=LNFfdb-LKII  بخش اوّل برنامه"آیت الله بی بی سی"

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsnMZUcAfJg  بخش دوّم برنامه" آیت الله بی بی سی"

چهره واقعی احمد فراستی یکی از رهبران بد نام ساواک شاه :

https://www.youtube.com/watch?v=9pQ-dyFcqT0

درآخر پیشنهاد می شود که همه زندانیان سیاسی شکنجه شده در زمان شاه توّسط عناصری همچون ثابتی ودریدگانی همچون احمد فراستی ،به دادگاه های بین المللی شکایت کرده واین جانیان را به دست عدالت بین المللی بسپارند،بویژه از بخش حقوقی سازمان مجاهدین با آن دستگاه عریض وطویل انتظار هست که پیشگام چنین عمل مردم پسندی باشد(اگر واقعا دردش افشای شکنجه وشکنجه گران است)،تا رسانه های استعماری همچون"آیت الله بی بی سی" به خود جرئت آوردن چنین جانیانی را جهت سفید سازی وقانونی نشان دادن شکنجه وشکنجه گر نکنند،ضمنا از زندانیان سیاسی زمان شاه نیز در خواست می شود تا با شرح شکنجه های وارده برخود ودیگران،چهره به اصطلاح موّرخان قلّابی"شاه وشیخ پسندی" همچون عرفان قانعی فرد را افشاء کنند،موّرخی که از شکنجه گر با الفاضی همچان"شادروان" یاد می کند.امّا به عینه روشن است که این موّرخ"شاه شیخی" همه دست وپا زدنش آن،هم درست در مقطع سالگرد کشتاربیرحمانه سال 1367 اینست که با دفاع از شکنجه های شاه،جنایت های غیر قابل تصّور کنونی  شیخ را توجیه وقانونی نشان دهد.

افسوس وهزاران افسوس که مسعود رجوی،سازمانی با آن همه عظمت واحترام را به چنین روزی کشاند،که چنین عناصری همانند فراستی ومدافع تئوریکش قانعی فرد جرئت ظاهرشدن را به خود پیدا کرده وطلبکار هم شده اند.حساب آخوندهای جنایتکار که روشن است .

م – ت اخلاقی

۲۶ مرداد ۱۳۹۴

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف