یک زمانی
م-ت اخلاقی

 

مدّتی است که مشغول این نوشته آهنگین زیر هستم، اینکه نمی گویم شعر، زیرا که نه قافیه می شناسم ونه شیوه نگارش شعر.امّا انگیزه چه شد که شروع به نوشتن کردم ؟

راستش ماه رمضان ١٣٩٣ بود،یکی از دوستان برایم دعای ربّنای قبل از افطار محمّد رضا شجریان را فرستاده بود ،آنرا گوش دادم وبه یاد ماه های رمضان در دوران گذشته افتادم،وبه دنبال آن غرق در خاطره های نوروز وامثالهم و خلاصه از مراسم مذهبیش گرفته تا ملّی وجشنهائی که شاه به خاطر خود ویا خانواده اش بر پا می کرد و،ملّت از آن صفا کرده وخر خودش را می راند.

لحضه ای درنگ کردم ،این سئوال در ذهنم نقش گرفت : راستی آیا ارزش این همه خونریزی ودربدری وآوارگی را داشت که شاه را سرنگون کردیم ؟

اصلا هیچ به دست آوردهای فی الواقع مثبت وپیشرفته ای که ملّت در زمان شاه بدست آورده بود ویا حتّی خود جناب شاه"دیکتاتور" بخاطر تقلید از غرب،مثل حقّ انتخاب شدن وانتخاب کردن زن در مملکت ایجاد کرده بود،فکر کردیم ؟

اصلا کسی آمد به این فکر کند که ریشه مخالفت خمینی"رمّال" در خرداد ١٣٤٢ با شاه ،یک ریشه %100 ارتجاعی وعقب افتا ده بود ؟

تازه رهبران انقلابیش همه از این حرکت به غایت ارتجاعی در دادگاههای شاه دیکتاتور با کمال افتخار یاد ودفاع هم می کردند،بجز تعدادی انگشت شمار.

همه آنهائی که شاه"دیکتاتور" را سگ زنجیری "امپریالیسم" آمریکا میدانستند، از جمله تشکیلات سازمان مجاهدین، امروزه خود در کنار هارترین مهره های همان آمریکای جهانخوار(بنا به آموزشهای اوّلیه خود سازمان مجاهدین) ،دستمال به دست در حال پذیرائی از آنها هستند و تلویزیونشان که ملّی(فارسی زبان) هم نامگذاری شده، همه اش شده است زبان های خارجی و بویژه انگلیسی- آمریکائی با زیرنویس فارسی.

از طرف دیگر تخم و ترکه خمینی که فریاد شعار "مرگ بر آمریکایشان" هنوز گوش فلک را کر می کند،با کمال بی شرمی دست در دست آمریکائیها در جلسه های مختلف، شام ونهار صرف کرده و مشغول مذاکره وبند وبست در رابطه با تمامی مسائل در زیر پوش مسئله اتمی(شماره 1 مذاکره) هستند وذلیلانه در حال عقب نشینی از"وراجی های گشاده تر از دهان" خمینی وخامنه ای ومابقی دیگر عمامه داران هستند .

این همه اعدامی،این همه آواره وپناهنده سیاسی ،این همه نسل سوّمی های سرگردان(ایرانیان زاده شده در خارج،که نه احساس ایرانی بودند دارند ونه اروپائی یا آمریکائی شناخته می شوند)، این همه پدران ومادر ان داغدار چشم از جهان فروبسته،یا چشم در انتظار دیدن عزیزان آواره خویش،این همه معتاد،خلاف وجنایت از سر اجبار وفقر وتنگدستی، آیا انصافا می ارزید ومی ارزد ،که هنوز بر سر مواضع غلط خویش پای فشاری شود ؟

هدف این نیست که گفته شود شاه با همه بند وبساط دربارش ما را لیاقت بود،نه،

امّا آیا همه رهبران وهمه آنها که خود را تصمیم گیرنده می دانستند و می دانند،گذشته خویش و حتّی رفقا یا برادران ویا خواهران از دنیا رفته ویا به قول خودشان"شهید شده" شان را زیر سئوال برده اند که تشخیصشان وتحلیلشان راجع به ایران زمان شاه وبویژه" حرکتشان بعد از اعلام "جنگ مسلّحانه خودسر" عقل کلّ،یعنی آقای رجوی در برابر"دجّال و رمالترین" عنصر قرن ٢٠ یعنی خمینی کج وغلط بوده ؟

ویا اصلا حاضرند همین الآن بر خویش انتقاد کنند یا حدّاقل منتقدی را به فوش وناسزا نبندند ؟

خمینی و اعوان و انصارش که تکلیفشان مشخصّ است

در جبهه خمینی رمّال ،از خامنه ا ی گرفته تا شورای نگهبان ارتجاعش، تا شورای تشخیص مصلحت نظام"بی نظم" جمهوری نکبت،آیا کسی هست که به این همه گلّه پاسدار و بسیجی ولباس شخصی که شب وروز حنجره پاره کرده وشعار "مرگ بر آمریکا" میدادند ومیدهند،بگوید که چه شده که حالا "شیطان بزرگ" شده است همکار بزرگ ؟

در جبهه"بچّه شاه" یعنی آقا رضای پهلوی در راس همه"شاه طلبان"،آیا برای یک بارهم شده، این آقای مدّعی آزادی ودمکراسی  بر زبان بیاورد که : بله پدر اینجانب دیکتاتور بود و ریشه اساسی  این همه سیاه روزی ایران وایرانی شد ؟

در جبهه مخالف به اصطلاح اپوزیسیون مترّقی وبر قلّه همه آنها آقای رجوی وبانو ،ملّت را آدم حساب کرده وحاضر به پاسخگوئی به برخی از سئوالها وانتقادهای واقعی منتقدین هستند ؟

هرچه هست ، همه اش یک ""کلکسیون"" فحش و مارک،و در نهایت "ترور شخصیت، و جدیدا "ماده الحاقی" در رابطه با استعفای افراد از شورای به اصطلاح ملّی مقاومت است .   

آقای رجوی آیا تا حالا حاضر شده که یک تحلیل"درست و حسابی" از خود ارائه دهد که آن وعده ٦ ماهه سرنگونی چه بود، وچرا به واقعیت نینجامید،راستی تحلیل "ب وب پرین"،صلح طناب دار رژیم.....چه شد ؟

یا بانوی ایشان"مهر تابان رهائی"،آیا حاضر به پاسخ این هستند که چگونه در نوروز ١٣٩٢ تابلو به دست با اطمینان، خبر سرنگونی رژیم را به سفره هفت سین سنجاق می کرد ؟

در سال ١٣٦٠  زندانها مملو از مغز علمی وسیاسی بود،به لحاظ تحصیلی حداقلّش دانشجوهای سال دوّم به بالا بودند، خمینی تا قبل از شروع جنگ مسلّحانه آقای رجوی در ٣٠ خرداد ١٣٦٠ ،توان این همه اعدام را نداشت ،اگر چه چند نفری را با ترس ولرز به جوخه سپرد، امّا همیشه به دنبال بهانه ای اساسی بود که همه را یک جا به تنور مرگ سرازیر کرده ومابقی را آواره وپراکنده کند، و٣٠خرداد بهترین بهانه شد .

یک نمونه دیگر جنگ ضدّمیهنی ٨ ساله بود که خمینی"غلط اضافی" کرده ،ومی گفت"جنگ جنگ تا آخرین خانه وآخرین خشت در تهران".بعد از پذیرش آتش بس (حتّی اگر بپذیریم که عاملش عملیات بزرگ چهلچراغ بود)، خودش که جام ذهر را سرکشیدو پاسدارانش روحیه باخته در جبهه ها سرگردان بودند،با شروع عملیات "فروغ جاویدان"وبویژه با شکست سریع آن ،خود را فاتح جبهه ها حس کرده ودوباره روحیه تازه ای گرفتند وبا قدرت تمام همانند فاتحان واقعی جنگ ضدّ میهنی ٨ ساله به سرکوب شدید تر ملّت ادامه دادند .

آنهمه زندانی اعدام شده واین همه مغرهای آواره، با آنهمه استعداد،اگردر وطن مانده بودندو،نه آواره، بدون شک رژیم را دچار بحرانهای طوفانزا می کردند،وایران وایرانی وضعیتی دگر داشت.

 جدای از این همه مخ ودانشجوکه یا سرمایه ای برای کشورهای غربی شدند ویا آنهائی که پس از سالها زندان وسپس پیوستن به ارتش سازمان مجاهدین،بعدها آواره کشورهای غربی شده،که به خاطر اعصابهای بهم ریخته ،نه توان ادامه تحصیل را داشتند،ونه توان با جامعه مخلوط شدن را.عدّ ه ای دیوانه شدند،برخی دق کردند و مردند،وبرخی هنوز در کنار میزی کتاب عمر می گذرانند وسالهاست شعار سرنگونی به زودی را میدهند(داستان اشرف و لیبرتی بماند) .

آیا در برابر این همه درد، همه"خودکار" از دهانشان نمی پرد که "یادش بخیر قدیما" ؟

خود"عقل کلّ" در قرارگاه اشرف مگر ستونهای تخت جمشید را بنا نکرده بود ؟

بماند ادای جشن های ٢۵٠٠ ساله شاه را در آوردن .

همه درد اینست که  آیا فی الواقع ارزشش را داشت که این همه انسان در آتش بسوزد وخاکستر شود؟

بله داشتم همه چیز را از ذهن مثل یک فیلم عبور می دادم ،که گفتم،حدّاقل های گذشته را که از دست دادیم،درحال که همه داریم در جا می زنیم،وآینده در پیش رو،در فضائی خاکستری است.

امّا در این فضای خاکستری،به جان رگ و ریشه هر چه ارتجاعی و بویژه بت پرستی ورهبر سازی است با تمام  وجود در افتاد ه ایم، وآموخته ایم که"بت سازی" کار بی خردان است .

وامّا آن نوشته آهنگین :

یک زمانی اعتقادی داشتیم                                 

  مسجدی یا خانقاهی داشتیم 

صبح زود با نگ خروس بر پشت بام                    

  با خدای خویش بس رازونیازی داشتیم

"ماه روزه" ماه خیروعطر وبو                             

   ربنائی و اذانی داشتیم

بر سر افطار با مادر یزرگ                           

  عطر رحمت در دل هم کاشتیم

برسرسفره پنیرونان وچای                              

  نان سنگک یا لوا ش یا بربری را داشتیم

داشتیم یک شاه ویک بانوفرح                        

در پناه شاه وبانو نان وآبی داشتیم

شاه ما عادل نبود واهل آزادی و حقّ        

  لیک در راه وروش خود اختیاری داشتیم

سازمانی داشت  اسمش"امنیت"                

   وحشتی از آن به دلها داشتیم

شاه ما ترسو و ژاندارم خلیج                  

لیک"بالا غیرتا" یک احترامی داشتیم

٤ آبان و ٩ آبان ماه                           

   شهررا"رنگین کمان" انگاشتیم

داشت زندانی مخوف نامش"اوین"             

 چند زندان سیاسی در درونش داشتیم

روز وشب برپا نبود چوبهای دار             

 گرچه چند اعدا م ومفقود داشتیم

الغرض دیکتاتوری و بود و سکوت        

 جای انصافش،ولی جای نفس هم داشت

هرشب جمعه، یک سریال خوب                         

  یا مراد برقی و یا"تلخ وشیرین" داشتیم

هم محرّم هم سفرهم" روزنو"                    

 با همه شادی وغم حال وهوائی داشتیم

عصرهر٤ شنبه روزخدا                         

٢٠ ریالی یک بلیطی داشتیم

در کنار رادیو قرعه کشی

گاهگاهی شانسکی هم داشتیم

درکنارهر زریح و مسجدی                        

 لاله زاری و تآتری داشتیم

هم مسلمان هم مسیحی یا که گبر               

 عیسی و موسی به دینش را" بنا" می داشتیم

حرمتی بود و، وفائی و ادب                           

  مهرخواهر با برادر داشت

یک صمد داشتیم وسرکار استوار              

 فیلم "وسترن چاپارل"  داشتیم

در دبستان درمیان زنگ دو                     

  یک غذای رایگان ما داشتیم

نی فقیه ونی ولی و نی امام                   

  نه مجاهد نه فدائی داشتیم

دخت ایران "جنس بازاری" نبود                 

 درکنار فرش وپسته صادراتش داشتیم

پاس ایرانی خودش یک اعتبار                  

 نی به ویزا نی به امضاء احتیاجی داشتیم

خودروی داشتیم" پیکان" نام او               

   خانه واری یک از آن میداشتیم

هرکسی نانی بداشت وجامه ای             

 اینهمه عریان و بی نان ما کجا میداشتیم ؟

بود در سرتاسر شهر،مسجدو هم میکده          

  بهر رفتن را به یک باز اختیاری داشتیم

هم مینی ژوپ بود وهم"چادر سری"               

 نی شعار "توسری یا روسری" را داشتیم

نی "مه تابان" بود و نی رهبری           

 اینهمه تکفیرو تهمت داشتیم ؟

بود" شعبان بی مخی" تک در وطن       

 اینهمه"شعبان بی مخ"، انقلابی داشتیم ؟

نه زمسعود وخمینی بود خبر           

نی جماران و نه اشرف  داشتیم

اینهمه خوار وخفیف کی بود خلق؟        

  احترامی وغروری داشتیم

بود یک جشنی عظیم فرمان به شاه       

  پانصدی و دوهزاری داشتیم

کی کسی با اسم خلق،خلق را بکشت ؟      

   کرد ولر،ترک و بلوچ،همبستگیی داشتیم

هرچه بود شادی ز دردش بیش بود        

 کی،کجا،ما اینهمه آواره گیها داشتیم ؟

ریختیم اندر خیابان گله وار                

نی شعوری،بل چه شوری داشتیم !

هی زدیم فریاد مرگ بر"شاه وتخت"

انقلابی را به پا انگاشتیم

رهبرش ملاّئی "دجّال حقّه باز"           

 جان عمّش،ما علی، انگاشتیم

کرد ما را انقلاب،تاما کنیمش انقلاب    

فقر و نکبت را "عدالت" را ساختیم

نعره زد دجّال پیر، یا روسری یا توسری            

  داد بر باد هوا ، هرچه ز شاه هم داشتیم

هم گرفت و هم بکشت وهم بکرد      

حمله تازی و چنگیز را خیال انگاشتیم

رهبر دجّال، آن آخوند پیر

خفه مان کرد،اختناقی داشتیم!

خاک ایران گشت یک ماتمکده

لیک ما بیدارگری می کاشتیم

روز و شب کردیم ما افشاگری

گرچه صد مجروح ومفقود داشتیم

داد فرمان نبرد "مسعودخان"

وعده"٦ ماهه" را ما داشتیم

شهر شد غوغا زشلیک تفنگ

روز وشب اعدام و مفقود داشتیم

خشک وتر آتش گرفت در این فضا

مابقی آوارگی را داشتیم 

در برفت آن رهبر" ٦ ماهه گو"

بعد از آن پیروزی سالانه را ما داشتیم    

انقلابی شد که در چند مرحله

حاصلش "مهری چه تابان" داشتیم  

 چند گویم داشتیم وداشتیم  ؟

حاصلش ما ٣٠ و اندی باختیم    

الغرض از حاکم و محکوم ما

تهمت وصد افتراها داشتیم  

جای انصافش در این ٣٠ سال باخت

کار هر دجّالگری را ساختیم . [1]

سوختیم تا عمق،هر کهنه گری

لاجرم یک "رنسانس" را ساختیم

 

م- ت اخلاقی

پائیز ١٣٩٣

 [1]و نگذاشتیم و نمی گذاریم که چهارپای خویش را بتازند. منظور از ساختن، یعنی حسابشرا رسیدیم

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]