اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
م-ت اخلاقی

در ادامه سرکوب شبانه روزی ملّت ایران وبویژه زنان شجاع ایرانزمین طی بیش از ٣٠ و اندی سال توّسط رژیم حرامزاده خمینی(جدّ داعش و بکو حرام و امثالهم)، و در سرکوب سازماندهی شده جدید انصار حزب الله برعلیه زنان میهن(اسید پاشی) تحت عنوان قانون شریعت عقب افتاده اسلامی"امر به معروف ونهی از منکر".ملّت وبویژه زنان غیور وشریف این آب وخاک طی فراخوان هائی عموم مردم را به تظاهرات بر علیه این عمل وحشیانه"بنیانگذاری شده توّسط خمینی" ملعون،فرا خواندند.[1]
از جمله تظاهرات روز ٣ شنبه وشنبه مهر وآبان ماه ١٣٩٣ که بدون فرمان هیچ رهبر وسازمان و یا حزبی خارج از آب وخاک میهن، با کمال افتخار بر علیه فرمان "امر به معروف ونهی از منکر" اسید پاشی برگزار شد .
امّا
مریم رجوی رئیس جمهور دست ساخته شورای ملّی مقاومت" رجوی" به ناگهانی وارد میدان شده وطی اطّلاعیه های متعدّدی قصد تصاحب رهبری"همان جنبش سرکوب شده(جنبش سبز)،امّا آتش در زیر خاکستر خرداد ١٣٨٩را به خود نسبت دهد"(فرمانده بسیج رژیم نقدی، که بیش از آقا ی رجوی وبانو به امور داخل کشور اشراف دارد، می گوید :این همان فتنه ٨٩ است).
 به نقل از مریم رجوی، برای نمونه در مهرماه ١٣٩٣ برابر اکتبر ٢٠١٤ میلادی در بخش پایانی یکی از این اطّلاعیه های شورا،چنین آورده می شود که :
"وي با تأكيد بر اينكه رژيم قرون وسطايي در صدد است با اين اقدامهاي سبعانه و ايجاد رعب و وحشت از انفجار خشم مردم به ويژه جوانان و زنان جلوگيري كند، عموم مردم به ويژه جوانان دلير را به گسترش اعتراض عليه اين فجايع كه به بهانه مقابله با «بدحجابي» صورت مي گيرد و به دفاع از قربانيان فراخواند"                                                                                                   
خانم مریم این فرمان را"فرصت طلبانه"در حالی میدهد که خود در تمامی نشستها و مجالس اشرافیش مرّتب مشغول سفت کردن "چارقد اسلامی مارک دارش" است واز عمل شنیع"ضدّ اسلامی" دست"دادن با مردان"!؟ خود داری می کند،انگار که ملّت منتظر پیام ایشان است که به خیابان بریزد واعتراض کند.
در اطّلاعیه ای دیگر،کمسیون به اصطلاح زنان شورای ملّی مقاومت،که مسئول آن باز خانمی رونوشت شده(رونوشت با اصل برابر است) از مریم است،یعنی خانم سروناز چیت ساز به تاریخ اوّل آبان ماه ١٣٩٣ آمده است که :
خانم چيت ساز افزود: سران جنايتكار رژيم بيهوده مي پندارند با اين سبعيتها مي توانند خود را از سرنگوني محتوم نجات دهند. زنان ايراني كه١٠٠٠زن قهرمان اشرفي را به عنوان الگوي ايستادگي در پيش روي خود دارند، هرگز در مقابل بنيادگرايان حاكم بر ايران كه خود «پدرخوانده داعش» اند، سر فرود نخواهند آورد.
خانم چیت ساز در این اطّلاعیه چنین قصد دارد نتیجه بگیرد که انگار زنان ودختران شریف وشجاع ومبتکر ایرانزمین از خود هیچ حرکتی ومقاومتی ندارند، و سرمشق آنها ١٠٠٠ هزار زن"چارقد به سر مسلمان" بنا به اعتراف خودشان موجود در زندان لیبرتی(دور از جامعه ایران) هستند .
این خانم، همانند"خانم معلم" های کلاس اکابر، قصد سرمشق دادن به زنان پیشتازی در  ایرانزمین را دارد که سالهاست خود وبا همّت خود، رژیم را با انواع مقاومت هایشان دیوانه کرده اند، غافل از اینکه آنها بر علیه همین"چارقدی" که او وسمبلش مریم وهمه آن ١٠٠٠ زن مسلمان که سفت به آن چسبیده اندقیام کرده،وقصد به آتش کشیدن آن در زیر ریش هر چه آخوند عمامه دار وبی عمامه هستند را دارند.
این خانم در اطّلاعیه ای دیگر که تاریخ آن در زیر آمده،چنین قلمزنی می کنند که :
"خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، در روز اول آبان، ضمن ابراز انزجار شديد از جنايت فجيع اسيد پاشيدن بر صورت زنان و دختران جوان در شهرهاي مختلف، عموم زنان و دختران ايراني را به اعتراض عليه اين جنايت ضد بشري و مشاركت فعال در تظاهرات اعتراضي روز سوم آبان و حمايت از زنان غيرتمند ايراني به ويژه قربانيان اين جنايت شوم فراخواند.
كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران
 3 آبان 1393 (25 اكتبر2014)

در اطّلاعیه ای دیگر، شورای به اصطلاح ملّی مقاومت،در تاریخ ٣ آبان ١٣٩٣ ،پس از اعتراف به حرکت سازماندهی شده خود مردم،برای قاپیدن این حرکتهای بزرگ، چنین آورده است که :
خانم مريم رجوي طي روزهاي اخير ضمن ابراز انزجار عميق از اين جنايت ضدبشري عليه زنان غيرتمند عموم مردم به ويژه زنان و جوانان را به پيوستن به جنبش ملي دفاع از زنان ايراني فراخوانده بود.(یعنی حواسها جمع!!،اعتراض ها به فرمان مریم بود)
در جائی دیگر، رئیس جمهور شورای ملّی مقاومت رجوی پس از به دار آویختن دخت مظلوم ایرانزمین،یعنی ریحانه جبّاری در اطّلاعیه ای به تاریخ ٣ آبان ١٣٩٣ چنین آورده که :
رجوي از عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواست اعدام اين دختر جوان دانشجو را قويا محكوم نمايند و اقدامات سريع و لازم الاجرا عليه رژيم آخوندي براي توقف اعدام و شكنجه و كشتار در ايران اتخاذ نمايند.
خانم این درخواست را در شرایطی مطرح می کند،که به همّت ورنج وشکنج همان "ویروسهای سبز"!؟،از سال ١٣٨٩ سازمان ملل احمد شهید را به عنوان مسئول ناظر بر رعایت حقوق بشر در ایران منصوب می نماید(یعنی این خانم وهمه بیت رهبری ایشان، میدانند که چنین محکومیتی در پیشانی رژیم کثیف اسلامی ایران پیشاپیش زده خواهد شد) وفرصت طلبانه قصد به جیب ریختن چنین دست آوردهای ملّتی را  دارند که قصد دارند خود سرنوشت خویشرا تعیین کرده وبه دست گیرند، وحاضر به رفتن،نه در زیر عمامه و نه در زیر سبیل هیج رهبری هستند .
همه این اطّلاعیه وبیانیه ها در زمانی ردیف می شود که بنا به اعتراف کلّ"بیت رهبری"،طی خبری به نقل از خبر گزاری ایرنابه تاریخ ١ آبان ١٣٩٣ آمده،ملّت منتظر هیچ خانم یا آقای فرماندهی  نمانده است،این هم تیتر(عنوان) خبر :
 
 
تمامی اطّلاعیه های ذکر شده این جریان را می توان در سایت زیر مشاهده کرد:
 
 
در تاریخ٣٠ خرداد ١٣٨٩پس از شروع خیزش مردم وباز به میدان آمدن این خانم ها وآقایان جهت ریختن رنج وخون ملّت به جیب خویش ،در مطلبی کوتاه تحت عنوان" اپورتونیست" به آنها یاد آوری کردم که ملّت صغیر نیست .
 
 
امّا در آخر کلام
 
اگر این جماعت قصد"آماده خوری" نداشته وهدفشان خیر است،کافیست ساکت شوند، و خبرگزار خوب وصادق ملّت بزرگ وشریف ایران باشند،اطّلاعیه بدهند و افشا و محکوم هم بکنند(این حقّ همه واز جمله آنهاست)،وهمه از آن استقبال هم خواهند کرد،امّا فرصت طلبانه فداکاریهای مردم شجاع وخلّاق میهن را به جیب خود نریخته،وبا وابسته نشان دادن آنها به خویش تحت "عنوان ١٠٠٠ زن اشرفی،ویا"اشرف نشان" خطاب کرن قیام کنندگان ، تیغ رژیم را همانند سال ١٣٨٩ بر گردن آنها ، تیزتر نکنند.
باید به آنها نصیحت کرد که: این شیوه اطّلاعیه و فرمانها را بگذارید برا ی یگان های موسسان چهارم خویش.
 
یعنی،کوتاه سخن :
اپورتونیزم، خیر
بلندگو، آری
 
م- ت اخلاقی
٤ آبان ماه ١٣٩٣
 
 


[1] -.(اینکه تاکید می کنم"خمینی ساخته"،به خاطر اینست که درست به خاطر دارم که در خرداد ١٣٤٢ کودکی بودم ۵ یا ٦ ساله که به درستی به یاد دارم که پدرم دست مرا گرفته بود ودر حال رفتن به مسجد بودیم(سخنران آن جلسه هم اگر بخاطرم مانده باشد فردی به اسم خزعلی بود). در بین صحبتهایش با دوستان، می گفتند: "سیدی به تهران آمده که دستور داده به صورت زنان بی حجاب"اسید بپاشند") .

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف