اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
م-ت اخلاقی

در ادامه سرکوب شبانه روزی ملّت ایران وبویژه زنان شجاع ایرانزمین طی بیش از ٣٠ و اندی سال توّسط رژیم حرامزاده خمینی(جدّ داعش و بکو حرام و امثالهم)، و در سرکوب سازماندهی شده جدید انصار حزب الله برعلیه زنان میهن(اسید پاشی) تحت عنوان قانون شریعت عقب افتاده اسلامی"امر به معروف ونهی از منکر".ملّت وبویژه زنان غیور وشریف این آب وخاک طی فراخوان هائی عموم مردم را به تظاهرات بر علیه این عمل وحشیانه"بنیانگذاری شده توّسط خمینی" ملعون،فرا خواندند.[1]
از جمله تظاهرات روز ٣ شنبه وشنبه مهر وآبان ماه ١٣٩٣ که بدون فرمان هیچ رهبر وسازمان و یا حزبی خارج از آب وخاک میهن، با کمال افتخار بر علیه فرمان "امر به معروف ونهی از منکر" اسید پاشی برگزار شد .
امّا
مریم رجوی رئیس جمهور دست ساخته شورای ملّی مقاومت" رجوی" به ناگهانی وارد میدان شده وطی اطّلاعیه های متعدّدی قصد تصاحب رهبری"همان جنبش سرکوب شده(جنبش سبز)،امّا آتش در زیر خاکستر خرداد ١٣٨٩را به خود نسبت دهد"(فرمانده بسیج رژیم نقدی، که بیش از آقا ی رجوی وبانو به امور داخل کشور اشراف دارد، می گوید :این همان فتنه ٨٩ است).
 به نقل از مریم رجوی، برای نمونه در مهرماه ١٣٩٣ برابر اکتبر ٢٠١٤ میلادی در بخش پایانی یکی از این اطّلاعیه های شورا،چنین آورده می شود که :
"وي با تأكيد بر اينكه رژيم قرون وسطايي در صدد است با اين اقدامهاي سبعانه و ايجاد رعب و وحشت از انفجار خشم مردم به ويژه جوانان و زنان جلوگيري كند، عموم مردم به ويژه جوانان دلير را به گسترش اعتراض عليه اين فجايع كه به بهانه مقابله با «بدحجابي» صورت مي گيرد و به دفاع از قربانيان فراخواند"                                                                                                   
خانم مریم این فرمان را"فرصت طلبانه"در حالی میدهد که خود در تمامی نشستها و مجالس اشرافیش مرّتب مشغول سفت کردن "چارقد اسلامی مارک دارش" است واز عمل شنیع"ضدّ اسلامی" دست"دادن با مردان"!؟ خود داری می کند،انگار که ملّت منتظر پیام ایشان است که به خیابان بریزد واعتراض کند.
در اطّلاعیه ای دیگر،کمسیون به اصطلاح زنان شورای ملّی مقاومت،که مسئول آن باز خانمی رونوشت شده(رونوشت با اصل برابر است) از مریم است،یعنی خانم سروناز چیت ساز به تاریخ اوّل آبان ماه ١٣٩٣ آمده است که :
خانم چيت ساز افزود: سران جنايتكار رژيم بيهوده مي پندارند با اين سبعيتها مي توانند خود را از سرنگوني محتوم نجات دهند. زنان ايراني كه١٠٠٠زن قهرمان اشرفي را به عنوان الگوي ايستادگي در پيش روي خود دارند، هرگز در مقابل بنيادگرايان حاكم بر ايران كه خود «پدرخوانده داعش» اند، سر فرود نخواهند آورد.
خانم چیت ساز در این اطّلاعیه چنین قصد دارد نتیجه بگیرد که انگار زنان ودختران شریف وشجاع ومبتکر ایرانزمین از خود هیچ حرکتی ومقاومتی ندارند، و سرمشق آنها ١٠٠٠ هزار زن"چارقد به سر مسلمان" بنا به اعتراف خودشان موجود در زندان لیبرتی(دور از جامعه ایران) هستند .
این خانم، همانند"خانم معلم" های کلاس اکابر، قصد سرمشق دادن به زنان پیشتازی در  ایرانزمین را دارد که سالهاست خود وبا همّت خود، رژیم را با انواع مقاومت هایشان دیوانه کرده اند، غافل از اینکه آنها بر علیه همین"چارقدی" که او وسمبلش مریم وهمه آن ١٠٠٠ زن مسلمان که سفت به آن چسبیده اندقیام کرده،وقصد به آتش کشیدن آن در زیر ریش هر چه آخوند عمامه دار وبی عمامه هستند را دارند.
این خانم در اطّلاعیه ای دیگر که تاریخ آن در زیر آمده،چنین قلمزنی می کنند که :
"خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، در روز اول آبان، ضمن ابراز انزجار شديد از جنايت فجيع اسيد پاشيدن بر صورت زنان و دختران جوان در شهرهاي مختلف، عموم زنان و دختران ايراني را به اعتراض عليه اين جنايت ضد بشري و مشاركت فعال در تظاهرات اعتراضي روز سوم آبان و حمايت از زنان غيرتمند ايراني به ويژه قربانيان اين جنايت شوم فراخواند.
كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران
 3 آبان 1393 (25 اكتبر2014)

در اطّلاعیه ای دیگر، شورای به اصطلاح ملّی مقاومت،در تاریخ ٣ آبان ١٣٩٣ ،پس از اعتراف به حرکت سازماندهی شده خود مردم،برای قاپیدن این حرکتهای بزرگ، چنین آورده است که :
خانم مريم رجوي طي روزهاي اخير ضمن ابراز انزجار عميق از اين جنايت ضدبشري عليه زنان غيرتمند عموم مردم به ويژه زنان و جوانان را به پيوستن به جنبش ملي دفاع از زنان ايراني فراخوانده بود.(یعنی حواسها جمع!!،اعتراض ها به فرمان مریم بود)
در جائی دیگر، رئیس جمهور شورای ملّی مقاومت رجوی پس از به دار آویختن دخت مظلوم ایرانزمین،یعنی ریحانه جبّاری در اطّلاعیه ای به تاریخ ٣ آبان ١٣٩٣ چنین آورده که :
رجوي از عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواست اعدام اين دختر جوان دانشجو را قويا محكوم نمايند و اقدامات سريع و لازم الاجرا عليه رژيم آخوندي براي توقف اعدام و شكنجه و كشتار در ايران اتخاذ نمايند.
خانم این درخواست را در شرایطی مطرح می کند،که به همّت ورنج وشکنج همان "ویروسهای سبز"!؟،از سال ١٣٨٩ سازمان ملل احمد شهید را به عنوان مسئول ناظر بر رعایت حقوق بشر در ایران منصوب می نماید(یعنی این خانم وهمه بیت رهبری ایشان، میدانند که چنین محکومیتی در پیشانی رژیم کثیف اسلامی ایران پیشاپیش زده خواهد شد) وفرصت طلبانه قصد به جیب ریختن چنین دست آوردهای ملّتی را  دارند که قصد دارند خود سرنوشت خویشرا تعیین کرده وبه دست گیرند، وحاضر به رفتن،نه در زیر عمامه و نه در زیر سبیل هیج رهبری هستند .
همه این اطّلاعیه وبیانیه ها در زمانی ردیف می شود که بنا به اعتراف کلّ"بیت رهبری"،طی خبری به نقل از خبر گزاری ایرنابه تاریخ ١ آبان ١٣٩٣ آمده،ملّت منتظر هیچ خانم یا آقای فرماندهی  نمانده است،این هم تیتر(عنوان) خبر :
 
 
تمامی اطّلاعیه های ذکر شده این جریان را می توان در سایت زیر مشاهده کرد:
 
 
در تاریخ٣٠ خرداد ١٣٨٩پس از شروع خیزش مردم وباز به میدان آمدن این خانم ها وآقایان جهت ریختن رنج وخون ملّت به جیب خویش ،در مطلبی کوتاه تحت عنوان" اپورتونیست" به آنها یاد آوری کردم که ملّت صغیر نیست .
 
 
امّا در آخر کلام
 
اگر این جماعت قصد"آماده خوری" نداشته وهدفشان خیر است،کافیست ساکت شوند، و خبرگزار خوب وصادق ملّت بزرگ وشریف ایران باشند،اطّلاعیه بدهند و افشا و محکوم هم بکنند(این حقّ همه واز جمله آنهاست)،وهمه از آن استقبال هم خواهند کرد،امّا فرصت طلبانه فداکاریهای مردم شجاع وخلّاق میهن را به جیب خود نریخته،وبا وابسته نشان دادن آنها به خویش تحت "عنوان ١٠٠٠ زن اشرفی،ویا"اشرف نشان" خطاب کرن قیام کنندگان ، تیغ رژیم را همانند سال ١٣٨٩ بر گردن آنها ، تیزتر نکنند.
باید به آنها نصیحت کرد که: این شیوه اطّلاعیه و فرمانها را بگذارید برا ی یگان های موسسان چهارم خویش.
 
یعنی،کوتاه سخن :
اپورتونیزم، خیر
بلندگو، آری
 
م- ت اخلاقی
٤ آبان ماه ١٣٩٣
 
 


[1] -.(اینکه تاکید می کنم"خمینی ساخته"،به خاطر اینست که درست به خاطر دارم که در خرداد ١٣٤٢ کودکی بودم ۵ یا ٦ ساله که به درستی به یاد دارم که پدرم دست مرا گرفته بود ودر حال رفتن به مسجد بودیم(سخنران آن جلسه هم اگر بخاطرم مانده باشد فردی به اسم خزعلی بود). در بین صحبتهایش با دوستان، می گفتند: "سیدی به تهران آمده که دستور داده به صورت زنان بی حجاب"اسید بپاشند") .

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]