«عجب آشفته بازاری است ای دل»
م-ت اخلاقی

اوّل به این تیتر خبربسیار داغ و دلخراش یکی از روزنامه های  معروف شهر ژنو (سویس)که آنرا بر انترنت  مشاهده کردم توّجه کنید:

{{خانوادۀ گربه در کنارزباله ها بحال خود رها شده اند}}

(Famille de chats abandonnée à côté d’une poubelle ).

کلمۀ فرانسوی abandonnée ،بدین مفهوم که یعنی بدبختها،بیچاره ها،خلاصه مخلوطی از ترّحم واینکه مورد ستم قرار گرفته شده.

امّا ترجمه خبر:

 آنها(گربه وبچه هایش)زندگیشان را مدیون عابرین پیاده و مامورین آتش نشانی هستند.امروزجمعه یک گربۀ ماده و5تا بچه اش در یک کارتن در کناریک ایستگاه اتوبوس ودر کنارآشغالها پیدا شد،"خانم والری دریوار" رئیس "رسیدگیهای فوری به گربه های ژنو"(sos Chats Genève) می گوید که این بچه گربه های بیچاره که کمتر از یک روز سنّ داشتنددر محلی که غرق آفتاب بود قرار داداه شده بودند.یک مامور آتش نشانی توُسط این سازمان با خبر شد، این مامور آتش نشانی سریعا اقدام کرده،وگربه ها ومادرشان را از گزند گرما وازگزند احتمالی سگها نجات داده ودر پناهگاه مناسب تحت حفاظت قرار گرفتند.

تمامی خانوادۀ گربه از این گزندها نجات پیدا کرده وهمگی صحیح وسالم وبجه گربه ها در حال رفع کمبود وزن هستند.اصل خبر را می توان در صفحۀ 4 این زوزنامه  در آدرس زیرمشاهده کرد :

 http://www.20min.ch/ro/epaper/#txtbear_loaded

این خیر در حالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار شهر ژنو،شهری که به مرکز صلح و آشتی ودفاع ازحقوق بشر معروف است پخش می شودکه، در جند هزار متری محل گربه خانم وطفلان معصومش،هواداران سازمان مجاهدین چند روز است فقط برای رسیدگی به زخمی هائی که توّسط سگ هار و زنجیری آمریکا وکفش لیس خامنه ای یعنی "نوری مالکی"،با انواع سلاحهای سبک وسنگین زخمی شده ویا توّسط خودروهای اهدائی آمریکا زیر گرفته شده اند،اقدام به تحصّن نموده اند.لازم به یاد آوری است که تعداد ٣٥ انسان بر اثر این تهاجم تا کنون به قتل رسیده اند،خواستۀ اصلی دیگرمتحصّنین،درخواست حفاظت ازطرف سازمان ملل برای جلوگیری از "باز حملۀ" این سگ هاریعنی "نوری مالکی" به اشرف است،امّا گوئی که این سازمان ملل نیست که کسی در آن گوشی برای شنیدن ویا چشمی برای دیدن این جمعیت دادخواه داشته باشد،بلکه کافه تریای  زیبا وشسته رفته ای است،که هر از جندی عدّه ای کور وکرد"ست ساز" از کشورهای مختلف جهت نوشیدن وگپی دور هم  گرد می آیند .

البته بنا به شواهد عینی وتجربی"ژنو" همان شهری است که کلّیۀ بند وبست های سیاسی ونظامی در بهترین هتلهای آن چه علنی وچه غیر علنی انعقاد میشود.برای اشراف به این امر، به نشستهای علنی وغیر علنی رژیم آیت الله ها  با سران شیطان بزرگ وکوچک دنیا در این شهرصلح وصفا،فقط در رابطه با بند وبستهای اتمی رژیم ،کافیست به آرشیو روزنامه ها چشمکی انداخته شود.

امّا ،

از طرف دیگر خواهران وبرادران مجاهد ویا هوادار مجاهدین،بدون اکثر اهل خیام آنهایعنی خانمها وآقایان شورائی، شب وروز در به در با آلبومهای جمع آوری امضاء جهت حمایت از محاصره شدگان مظلوم در اشرف به دنبال عابرینی هستند که اصلا نمیدانند اشرف کجاست،ویابه دنبال فلان نماینده آمریکائی یا انگلیسی هم دورۀ "دکتر محمّد مصدق"، که اکنون به سن بازنسشتگی رسیده و دوران بازنشستگی خودرا در خانه های ویژۀ پیران سپری می کنند رفته، وبا هزار سلام وصلوات موّفق به اخذ چند امضاء از این بازنشستگان از همه چیز با خبر می شوند،البته بماند انسانها ودیگرنمایندگان با شرفی که خالصانه هم امضاء میدهند وهم فعالیت های دیگری در جهت حمایت از ساکنین اشرف به عمل می آورند.

داشتم می گفتم  که این خواهران وبرادران مجاهد ویا هودارانشان آلبوم به دست جهت جمع آوری امضاء به هر در ودیواری می زنند، واین در حالی است که یک فراخوان امضا(پتیسیون)برای رسیدگی به مجروحین در اشرف خطاب به پزشکان بدون مرز(Médecin sans fontierer)بر روی یکی از سایتهای کانون پناهندگان به آدرس زیر جهت جمع آوری امضاء ابلاغ گردیده است،امّا تا زمان نگارش این "انشاء"، امضاء های حک شده بر پای آن از تعداد انگشتان دست بالا نرفته است ،وحتی یک هوادارسادۀ سازمان مجاهدین یک امضای ناقابل به پای آن نگذاشته است،در حالی که یک نگاه ساده به سایتهای سازمان مجاهدین اینرا بخوبی عیان می کند که سازمان به همۀ سایتها حدّاقل سرکی می زند،ونمیتوانند از این فراخوان بی خبر باشد.

لازم به یاد آوری است که این فزاخوان امضاء، ابتدا به یکی از پربیننده ترین سایتهای ایرانی که ید طولائی در دادن فراخوان جهت جمع آوری امضاء برای عزا وعروسی مجاهدین را دارد داده شد بود،تا آنرا بر جایگاه همیشگی فراخوانهای سایتش حک کند،امّا از این کارعذر خواست،به چه دلیلی ؟

الله یعلم (خدا می داند)!؟

امّا بی انصافی نشود،مسئول محترم آن سایت پذیرفت که فراخوان را در بخشی نشر دهد،که تجربه ثابت کرده که آن بخش بعد ازیکی دو روز مطالبش به سرعت عوض می شود.

 از او تشکّر کرده،تا سایت ایشان جهت نشر دیگر نوشته های  "خیلی خیلی فوری تر" آزاد شده باشد.

این هم همان آدرس فراخوان ملعون شده است :

http://fa.kanoun.ch/akhbar/8163.html

بگذریم ،

ازطرف دیگر در حالی که نشسته بودم وداشتم این "انشاء" را نگارش می کردم،یکی از دوستان برایم پیامی ارسال کرد که عنوانش این بود :

باشو غریبۀ کوچک سیگار می فروشد ! ؟

ابتدا فکر کردم  که عباس کیارستمی وشرکا باز هم برای جمهوری اسلامی افتخار آفریده وخرسی،خوشه ای،گربه ای،وخلاصه یک تحفه ای برای سید علی خامنه ای رهبر سرگردان شیعیان لبنان وسوریه همراه خود آورده اند.

امّا نه،قصّه گویای دردی است بی درمان .خود در پائین مشاهده کنید:

http://www.tabnak.ir/fa/news/160864

هنوز درد باشو گلویم را می فشرد که مشاهدۀ یک فیلم کوتاه بر انترنت جگرم را کباب کرد،و آن هم فروختن مرغ های از دور خارج شدۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به ملّت شریف ولی سرگردان ایران است که آقائی به اسم سید مجتبی واحدی مشاور ارشد مهدی کرّوبی در مصاحبه با "رادیو کوچه" ،خیلی شسته ورفته واصلاح شده،اعلام می کند که یکی از کارهای ایشان وشرکا جهت ا صلاح مملکت بعد از به حاکمیت رسیدن این اصلاح طلبان ذوب شده در ولایت خمینی،گردن زدن آکادمیک باقی ماندگان فرزندان همین ملّت در اشرف، اعم از مجروح وغیر مجروح است .

این آدرس آن مرغهای اروپائی حلال مرده :

 http://www.youtube.com/watch?v=Ac51Cauhwwk

و این هم سخنان گوهربار آقای مجتبی واحدی اصلاح طلب حلال زاده  :

http://radiokoocheh.com/article/100769

عجب آشفته باراریست ای دل !؟

برای تسکین دل، لطف کرده این فراخوان را امضاء کنید تا این زخمیها را سالم به دست اصلاح طلبان خطّ امامی تحویل دهیم،

این هم آدرس فراخوان :

http://fa.kanoun.ch/akhbar/8163.html

 

م – ت اخلاقی

٦ اردیبهشت ١٣٩٠

 

 shabfanous@ymail.com

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]