عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید
م-ت اخلاقی

 

به دنبال خروش ملّت ایران در پاسارگاد(آرامگاه کوروش) در دو سال اخیر بویژه در ٧ آبان سال جاری ١٣٩٦ ،برگ نوینی از تاریخ میهن ما در حال ورق خوردن است ،ورق خوردنی که ایران وایرانی به همّت هویت اصلی"به آتش کشیده شده" خویش توّسط اسلام محمّدی ،بویژه"شیعی" آن،از خاکستر خویش قفنوس وار سر بر آورده است،می رود تا گند رژیم اسلامی با همه دار دسته هایش و از جمله اپوزیسیون به اصطلاح اسلامی "انقلابیش" یعنی دارو دسته رجوی را به نوبت،رژیم را به مستراح تاریخ و اپوزیسیون"تنها خود مقاومت خوانده" اش را  به آرشیو(بایگانی) تاریخ جهت غبار خوری روانه کنند.

این جماعت بیگانه با فرهنگ و تاریخ و هویت اصلی ایرانی در جریان ٧ آبان آنچنان رو دستی از ملّت هوشیار و از"اسلام گریزان" ایران دریافت کردند که در گزارشهائی که از تلویزیون" میلی" شان پخش شد،سرگیجه آنها را براحتی می توان مشاهده کرد.

به چند گزارش که با هزاران قیچی و چسب انقلابی سرهم بندی شده در زیر توّجه می کنیم :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=KhP8AfVOzGE

در گزارش بالا در حالیکه ٣ عدد آدم با ٣ ورق کاغذ تنهای تنها کنار درختی در وسط یک ناکجا آباد ایستاده اند،فرد گوینده آنچنان از این حرکت ملّت غافلگیر شده که نمیداند به چه شیوه ای خبر حرکت ملّت را گزارش کند که دم خروس "تنها مقاومت" از زیر چارقد مهر تابان بیرون نزند. و این درحالیست که آن ٣ نفر برق از سرشان پریده که بجای شعار ایران رجوی رجوی ایران،با ترس ولرز ناپرهیزی کرده و مینالند "زنده باد ایران" !؟

در دقیقه ۴:1٩ گزارش ، 1 عدد آدم از این حضرات در گزارشش به کاهدانی زده وبا رندی مدّعی می شود که "رژیم گفته مجاهدین میخواهند اینجا مرصاد دوّم(عملیات فروغ) را برپا کنند" . این خالی بندی اوج فلاکت رژیم اسلامی واپوزیسیون"اسلام انقلابیش " را در یک پرده به نمایش می گذارد.لازم به ذکر است همچنانکه خود مشاهده می کنید،این چند عدد نفر در حالی خود را پشت کاغذ و مقوا قایم کرده اند که ملّت بالای خودروها  با چهره های باز در حال شعار دادن هستند.

حال به یک گزارش دیگر از تلویزیون"میلی" این جماعت از ملت رانده و از تاریخ عقب مانده که بخشهائی از آن از سایتهای دیگر مصادره انقلابی شده است  نگاهی می افکنیم :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=p2yKWDat5Vw

گوینده تلویزیون "میلی" برخلاف همیشه که می گوید رژِیم ضدّ اسلامی" ،این بار دمش به تلّه افتاده با آه دل می گوید "رژیم ضدّایرانی".حال به برخی از پرت وپلاگوئیهای گزارش توّجه شود:

هویت ما آزادی است. ما کورش را درهمه جاده ها تکثیر کردیم . به همه یاران که در این کهکشان با ما بودند درود می فرستم. من یک دانشجو هستم وبه عنوان قشر روشن  جامعه به ندای مریم رجوی پاسخ میدم .شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه. ما هم کماکان در این راه گرفتاریم،ولی این رژیم خوب میداند که ما آرمان مجاهد را داریم و به امید یزدان رها می شویم . ما نمی ترسیم و ادامه میدهیم مجاهدین خلق . ونمیدونم چرا از کسی که ۲۵۰۰ سال پیش جونشو برای این مملکت داده اینقدر می ترسند .این درسی است که کورش به ما داد. دنیا به فرهنگ واساطیر ما احترام می گذارد ،این روز زوز جهانیه.

درآدرس زیر می توان پرت و پلاگوئیهای بیشتری از این جماعت،به اضافه کش رفتن گزارشی از سایتی دیگر را مشاهده کرد:

https://www.youtube.com/watch?v=4kowphsJ2wE

اوج انزوا وبی ریشگی این جماعت در همین پرت وپلاگوئیها(..به ندای مریم پاسخ میدم. به امید یزدان رها می شویم.ما کوروش را در همه جاده ها تکثیر کردیم) را براحتی می توان دید .

این جماعت که رهبرشان در امجدیه در سال ١٣۵۸ فریاد می زد:" اگر دین محمد جز با عبور از جاده های خون ....پس ای شمشیرها بگیریدم"،(دقیقه ۴۵: ۲ فیلم زیر) به همان اندازه به کوروش وتاریخ ایران اعتقاد دارند که احمدی نژاد رماّل وعنترش مشاعی.

 https://www.youtube.com/watch?v=0O7FaXPYmYc

 پیام احمدی ومشایی  را در دو آدرس زیر می شود مشاهده کرد :

https://www.youtube.com/watch?v=24ZhHF3T-NI

https://www.youtube.com/watch?v=k9mwph7PRXA

گزارشهائی که هرگز از تلویزیون "میلی" رجوی پخش نشد:

https://www.youtube.com/watch?v=Ize95IcUBrU

https://www.youtube.com/watch?v=sBADLM6_Mws

براستی در دقیقه ١:34 گزارش بالا، چرا ملّت شعار نمیدهند : ایران مریم،مریم ایران،یا شیر همیشه بیدار.. والی آخر؟

ای جماعت بگوئید در این حدود نیم قرن حاکمیت نکبت اسلامی و مدّعی بودن تنها مقاومت با اینهمه جسد بر خاک افتاده جوان آگاه وپیکرهای شکنجه شده و اینهمه ایرانی آواره در غربت  ارمغانتان این بود ؟

چرا ؟

بنظر نگارنده همچنانکه در قیام بهمن ١٣۵٧ و بسته شدن نطفه آن قیام،خمینی عاملی نبود مگر یک ویروس مضرومخرّب،شما نیز نشان داده اید(چوب لای چرخ جنبش سبزگذاشتن) در حرکتها و جنب و جوشهای ملّت هوشیارو"خود رهبر" و مبتکر ایران،ویروسی بیش نبوده ونیستید،چرا که در پا یه واساس همچنانکه گذر زمان و آقای یغمائی با سند ومدرک مثل روز روشن ساخته،در پایه و اساس برادروخواهر همین آخوندهای مسلمان"محمدی زاده" ضدّ ایرانی هستید.باشد که بزودی ملّت به جای شعار دروغین"ایران رجوی،رجوی ایران.یا ایران مریم،مریم ایران،شعار واقعی خودرا که همانا :"کوروش ایران،ایران کوروش" است را، با همه خوبی وبدیهای کوروش سردهد.

پس لطف کرده سکومت بفرمائید و مثل همیشه چوب لای چرخ حرکت ملت نکرده وبهانه بدست رژیم جنایتکار اسلامی جهت بنا کردن دارو درفش درکوی وبرزن را تحت عنوان "منافقین ندهید.

چرا که :

عرض خود را می برید

زحمت به ملّت می دهید

م – ت اخلاقی

جمعه ١۲ آبان ١٣٩٦

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]